รับ 25,000 คะแนนพิเศษ เพื่อแลกรับ 10,000 ROP ไมล์

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 20,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

 

สมัครบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature


เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นนี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature ประเภทบัตรหลักใบแรกเท่านั้น ที่สมัครตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2562 และไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature ประเภทบัตรหลักมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขครบ 20,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วัน และคงสถานะบัตรเป็นปกติ นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณเพื่อมอบคะแนนสะสมพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
  • ธนาคารจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • สามารถนำคะแนนพิเศษ 25,000 คะแนน มาแลกรับเป็นไมล์สะสม รอยัล ออคิด พลัส จำนวน 10,000 ไมล์ (รหัสสินค้า 1086) โดยลูกค้าจะต้องโทรเข้ามาทำรายการเพื่อแลกคะแนนพิเศษเป็นของรางวัลพิเศษได้ที่ TMB Exclusive Line โทร 02-055-1558 หรือเลือกแลกของรางวัลอื่นๆได้ตามใจคุณที่ https://www.tmbbank.com/rewards เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ของรางวัลพิเศษไมล์สะสม รอยัล ออคิด พลัส จำนวน 10,000 ไมล์ (รหัสสินค้า 1086) จะดำเนินการโอนแล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการ หลังจากวันที่ทำรายการเข้ามา และของรางวัลพิเศษไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TMB Exclusive Line โทร 02-055-1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันนี้ – 30 ก.ย. 62

 

กลับหน้าโปรโมชั่น