สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี แอปโซลูต

ประเภทบัตรหลัก เฉพาะลูกค้ารายใหม่เท่านั้น

รับคะแนนสะสมพิเศษ 2,000 คะแนน เพื่อแลกรับ กระเป๋าเดินทางล้อลาก Midnight Blue Trolley Bag

เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 20,000 บาทและทำรายการ So GooOD 0% 3เดือน 1ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ

พิเศษ !! รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดทางอีเมล (E-Statement) มาพร้อมกับการสมัครบัตรใบแรก

 

สมัครบัตรเครดิต TMB ABSOLUTE Visa Signature


เงื่อนไขการร่วมรายการ รับคะแนนพิเศษ 2,000 คะแนน

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB Absolute Visa Signature ประเภทบัตรหลักใบแรกเท่านั้น ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค.63 และไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMB บัตรหลักมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรสะสม ครบ 20,000 บาท และมีรายการ So GooOD 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน และคงสถานะบัตรเป็นปกติ นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการCash Chill Chill ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายการซื้อประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit link) ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ธนาคารจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย 1 รายการต่อท่าน กรณีมีการสมัครบัตรเครดิตพร้อมกันมากกว่า 1 ใบ การรับรายการส่งเสริมการขายจะยึดจากยอดใช้จ่ายจากบัตรเครดิตที่ถึงเกณฑ์ก่อน
 • สามารถนำคะแนนสะสมพิเศษ 2,000 คะแนน มาแลกรับเป็นกระเป๋าเดินทาง BSC Midnight Blue Trolley Bag ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,990 บาท (รหัสสินค้า4333) ของสมนาคุณสามารถแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 – 30 เม.ย 2563 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้


เงื่อนไขการร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB รายใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา และเป็นประเภทบัตรหลักใบแรกเท่านั้นที่สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมล (E-Statement) เป็นครั้งแรกพร้อมการสมัครบัตรเครดิต TMB ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่บัตรเครดิต TMB เท่านั้น ไม่นับรวมลูกค้าปัจจุบัน
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท/ 1 บัญชีบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สมัคร E-Statement เพียงบัตรเดียวจะมีผลกับทุกบัตรรวมทั้งบัตรเสริม
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืน 100 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ การสมัครรับ E-Statement เฉพาะผู้ที่มีสถานะบัตรปกติและยังคงรับบริการ E-Statement ต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร
 • กรณีผู้ถือบัตรมากกว่า 1 ใบ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติล่าสุดจากธนาคาร หรือบัตรที่มียอดใช้จ่ายในเดือนล่าสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ต.ค. 62 – 31 ม.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น