ลูกค้าใหม่สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast

เงื่อนไขการร่วมรายการ

 • สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast หรือ TMB Royal Top Brass เฉพาะบัตรหลักรายใหม่ตั้งแต่1 มี.ค. – 31 ส.ค. 60 ที่ไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB มาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือผู้ถือบัตรเสริมรายเดิมที่ขอสมัครเป็นสมาชิกบัตรหลัก ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • ต่อที่ 1 รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 3,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5 ครั้ง ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ และนำคะแนนมาแลกรับกระเป๋า ELLE Overnight Bag มูลค่า 2,990 บาท
 • ต่อที่ 2 รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 15,500 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมครบ 20,000 บาทภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ และนำคะแนนพิเศษ 15,500 คะแนน เพื่อมาแลกกระเป๋า Caggioni Corporate มูลค่า 4,500 บาท และเครดิตเงินคืน 500 บาท
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • สงวนสิทธิ์การรับคะแนนพิเศษสูงสุด 18,500 คะแนน 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการโดยธนาคารจะทำการโอนคะแนนสะสมเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus 3,000 คะแนน หลังจากที่คะแนนสะสมโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตแล้ว สามารถนำคะแนนสะสมดังกล่าวแลกรับ กระเป๋า ELLE Overnight Bag (รหัสสินค้า 4666)
 • เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus 15,500 คะแนน หลังจากที่คะแนนสะสมโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตแล้ว สามารถนำคะแนนสะสม 8,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง Caggioni Corporate ขนาด 20 นิ้ว (รหัสสินค้า 4777) และ นำคะแนนสะสม 7,500 คะแนน มาแลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท (รหัสสินค้า 0003) โดยโทรเข้ามาทำรายการที่ TMB Contact Center 1558 หรือเลือกแลกของรางวัลอื่นๆได้ตามใจคุณที่ tmbbank.com/rewards เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้เท่านั้น)
 • ของสมนาคุณ กระเป๋า ELLE Overnight Bag (รหัสสินค้า 4666) และ/หรือ กระเป๋าเดินทาง Caggioni Corporate ขนาด 20 นิ้ว (รหัสสินค้า 4777) สามารถแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61 หรือจนกว่าของของสมนาคุณจะหมด
 • สงวนสิทธิ์การแลกรับของสมนาคุณ กระเป๋า ELLE Overnight Bag (รหัสสินค้า 4666) และ/หรือ กระเป๋าเดินทาง Caggioni Corporate ขนาด 20 นิ้ว (รหัสสินค้า 4777) เมื่อลูกค้าได้ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นเท่านั้น
 • ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
ระยะเวลา : วันนี้ – 31 ส.ค. 60

 

กลับหน้าโปรโมชั่น