สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข และ มีรายการ So GooOD อย่างน้อย 1 ครั้ง รับ 3 ต่อ

ต่อที่ 1: รับคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน เพื่อแลกรับกระเป๋าเดินทาง Michel Klein homme ขนาด 20 นิ้ว เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 5,000 บาท ขึ้นไป

ต่อที่ 2: รับคะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน เพื่อแลกรับบัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ณ โรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการ มูลค่าสูงสุด 5,500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 50,000 บาท ขึ้นไป (สามารถเลือกแลกรับโรงแรม Thames Valley Khao Yai/ Dusitd2 Khao Yai/ Amari Huahin/ Holiday Inn Pattaya/ Mercure Pattaya Ocean Resort)

ต่อที่ 3: รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อสมัครรับใบแจ้งยอดทางอีเมล (E-Statement) มาพร้อมกับการสมัครบัตรเครดิตใบแรก


เงื่อนไขการร่วมรายการ
เงื่อนไขต่อที่ 1 และต่อที่ 2 :

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast หรือบัตรเครดิต Royal Top Brass ประเภทบัตรหลักใบแรกเท่านั้น ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย 62 – 31 มกราคม 63 และไม่เคยเป็นสมาชิกบัตรเครดิต TMB บัตรหลักมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท
 • เมื่อใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขและมีการทำรายการ So GooOD อย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อที่ 1) ครบ 5,000 บาท ขึ้นไป และหรือต่อที่ 2) ครบ 50,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน และคงสถานะบัตรเป็นปกติ นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ธนาคารจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อประเภทของรางวัล ต่อ 1 บัญชีบัตร
 • สามารถนำคะแนนสะสม 1,000 คะแนน มาแลกรับเป็นกระเป๋า รับกระเป๋าเดินทาง Michel Klein homme (รหัสสินค้า 4222) และนำคะแนนสะสม 5,000 คะแนน มาแลกรับบัตรกำนัลห้องพักโรงแรม(รหัสสินค้า 4077 เลือกได้ 1 ใน 5 โรงแรม) โดยโทรเข้ามาทำรายการที่ TMB Contact Center 1558 หรือเลือกแลกของรางวัลอื่นๆได้ตามใจคุณที่ tmbbank.com/rewards เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้เท่านั้น)
 • ของสมนาคุณ กระเป๋าเดินทาง Traveller Bag (Michel Klein homme) (รหัสสินค้า 4222) มูลค่า 4,250 บาทสามารถแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย 62 – 31 มี.ค. 63 หรือจนกว่าของของสมนาคุณจะหมด ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของสมนาคุณ บัตรกำนัลห้องพัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน ณ โรงแรมชั้นนำที่ร่วมรายการ(รหัสสินค้า 4077 เลือกได้ 1 ใน 5 โรงแรม) สามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย 62 – 31 มี.ค. 63 หรือจนกว่าของสมนาคุณจะหมด โดยสามารถเข้าพักได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย 62 – 31 มี.ค. 63 ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรองห้องพักในช่วงเวลา 24 - 31 ธันวาคม 2562, 1 - 4 มกราคม, 12-15 เมษายน 2563 และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การแลกรับสิทธ์ ลูกค้าจะต้องโทรเข้ามาทำรายการเพื่อแลกคะแนนพิเศษเป็นของสมนาคุณ ที่ TMB Contact Center 1558 ล่วงหน้า ก่อนวันเข้าพักจริงอย่างน้อย 15 วัน หลังจากทำการแลกคะแนนเป็นของรางวัลแล้ว ภายใน 14 วัน เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการจองการเข้าพักจากบริษัท Agency ที่ได้รับมอบหมายจากธนาคาร จะทำการติดต่อกลับหาลูกค้า เมื่อทำการจองห้องพักเรียบร้อยแล้วจะได้รับอีเมลสรุปยืนยันการจองพร้อมรายละเอียด ในกรณีไม่ได้เข้าเช็คอินตามการที่ยืนยันไว้ถือว่าสละสิทธิ์ เงื่อนไขการสำรองห้องพัก เป็นไปตามที่ธนาคารและโรงแรมที่ร่วมรายการกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี
 • ประเภทของห้องพัก ราคาห้องพัก คุณภาพและบริการเป็นไปตามแต่ละโรงแรมที่ร่วมรายการกำหนด ไม่สามารถใช้ราคาของสมนาคุณที่แจ้งในสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้


เงื่อนไขต่อที่ 3 :

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB รายใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา และเป็นประเภทบัตรหลักใบแรกเท่านั้นที่สมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีทางอีเมล (E-Statement) เป็นครั้งแรกพร้อมการสมัครบัตรเครดิต TMB ระหว่างวันที่ 1 ก.ย 62 – 31 มกราคม 63
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่บัตรเครดิต TMB เท่านั้น ไม่นับรวมลูกค้าปัจจุบัน
 • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท/ 1 บัญชีบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สมัคร E-Statement เพียงบัตรเดียวจะมีผลกับทุกบัตรรวมทั้งบัตรเสริม
 • ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืน 100 บาท เข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ การสมัครรับ E-Statement เฉพาะผู้ที่มีสถานะบัตรปกติและยังคงรับบริการ E-Statement ต่อเนื่องจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร
 • กรณีผู้ถือบัตรมากกว่า 1 ใบ ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติล่าสุดจากธนาคาร หรือบัตรที่มียอดใช้จ่ายในเดือนล่าสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.ย. 62 – 31 ม.ค 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น