สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

โปรโมชั่นสำหรับผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB มาก่อน

รับคะแนนพิเศษสูงสุด 3,500 คะแนน
เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ภายใน 60 วัน นับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติฯ

รับคะแนนพิเศษ 3 ต่อ
ต่อที่ 1 : รับคะแนนพิเศษ 1,000 คะแนน เพือแลกรับ กระเป๋าเดินทาง Overnight Bag ELLE มูลค่า 2,990 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 8,000 บาท ขึ้นไป
ต่อที่ 2 : รับคะแนนพิเศษ 2,000 คะแนน เพือแลกรับ กระเป๋าเดินทาง Michel Klein homme ขนาด 20 นิ้ว เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป
ต่อที่ 3 : รับคะแนนพิเศษ 500 คะแนน เมื่อทำรายการ So GooOD ภายใน 60 วันหลังจากบัตรได้รับอนุมัติ


เงื่อนไขการร่วมรายการ
เงื่อนไขต่อที่ 1 และต่อที่ 2:

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครบัตรเครดิต TMB So Fast หรือบัตรเครดิต Royal Top Brass ประเภทบัตรหลักใบแรก และยังไม่เคยมีบัตรเครดิต TMB ทุกประเภทมาก่อน หรือเคยมี แต่ยกเลิกไปแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บัตรใหม่ได้รับการอนุมัติ
 • ระยะเวลาการสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 31 พ.ค. 63 เท่านั้น
 • สวงนสิทธิ์สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรครบตามเงื่อนไข ดังนี้ ต่อที่ 1) ครบ 8,000 บาท ขึ้นไป และหรือต่อที่ 2) ครบ 20,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 60 วัน และคงสถานะบัตรเป็นปกติ นับจากวันที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่นำมาคำนวณคะแนนพิเศษ คือ ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ที่ถูกบันทึกลงระบบของธนาคาร ณ วันสรุปยอดบัญชี ยกเว้นรายการที่ถูกยกเลิก ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ รายการที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • ธนาคารจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • สงวนสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อประเภทของรางวัล ต่อ 1 บัญชีบัตร (กรณีสมัครบัตรเครดิตมาพร้อมกันมากกว่า 1 ใบ ธนาคารจะให้ของรางวัลจากประเภทบัตรฯที่ใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขโปรโมชั่นนั้นๆก่อน)
 • สามารถนำคะแนนสะสม 1,000 คะแนน มาแลกรับเป็นกระเป๋า เดินทาง Overnight Bag ELLE มูลค่า 2,990 บาท (รหัสสินค้า 4000) และนำคะแนนสะสม 2,000 คะแนน มาแลกรับกระเป๋าเดินทาง Traveler Bag (Michel Klein homme) (รหัสสินค้า 4555) มูลค่า 4,250 บาท โดยโทรเข้ามาทำรายการที่ TMB Contact Center 1558 หรือเลือกแลกของรางวัลอื่นๆได้ตามใจคุณที่ tmbbank.com/rewards เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตรายใหม่ที่เข้าเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้เท่านั้น)
 • ของสมนาคุณ กระเป๋า เดินทาง Overnight Bag ELLE (รหัสสินค้า 4000) และ Traveller Bag (Michel Klein homme) (รหัสสินค้า 4555) สามารถแลกรับได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. – 31 ก.ค. 63 หรือจนกว่าของของสมนาคุณจะหมด ของสมนาคุณมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถแลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ไม่สามารถใช้ราคาของสมนาคุณที่แจ้งในสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อแลกเปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้


เงื่อนไขต่อที่ 3 รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 500 คะแนน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต TMB รายใหม่ ประเภทบุคคลธรรมดา และเป็นประเภทบัตรหลักใบแรกเท่านั้นที่สมัครบัตรเครดิต และทำรายการ So GooOD 1 ครั้งภายใน 60 วันนับจากวันที่บัตรได้รับการอนุมัติ
 • รายการ So GooOD จะเป็นรายการ 3เดือน 6 เดือน หรือ 10 เดือน ทำรายการอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าใหม่บัตรเครดิต TMB เท่านั้น ไม่นับรวมลูกค้าปัจจุบัน
 • ธนาคารจะทำการโอนคะแนนพิเศษเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีหลังจากผู้ถือบัตรปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ก.พ. 63 – 31 พ.ค. 63

 

กลับหน้าโปรโมชั่น