โอกาสสำหรับนักลงทุน รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.8%

เพียงมีการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีเอ็มบี โดยมีมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ในเดือนปัจจุบัน รับอัตราดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในเดือนถัดไป


อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

จำนวนเงินฝาก อัตราดอกเบี้ยปกติ(ต่อปี) อัตราดอกเบี้ยโบนัส ดอกเบี้ยโบนัสพิเศษ
สำหรับนักลงทุน
0 – 50 ล้านบาท 1.30% 1.60% 1.80%
จำนวนที่เกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป 0.125% 0.425% 0.625%
เงื่อนไขรับดอกเบี้ยโบนัส ไม่มีเงื่อนไข รับดอกเบี้ยโบนัสในเดือนถัดไป
  • เพียงใช้บัญชี ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี 5 ครั้งขึ้นไป ในเดือนปัจจุบัน หรือ
  • มียอดเงินฝากคงเหลือใน บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์ เฉลี่ยในเดือนปัจจุบัน 2 ล้านบาทขึ้นไป

รับดอกเบี้ยโบนัสพิเศษในเดือนถัดไป

เพียงมีการลงทุนในกองทุนรวมทุกประเภทผ่าน ทีเอ็มบี ที่มีมูลค่าของเงินลงทุนเฉลี่ยตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป ในเดือนปัจจุบัน


ข้อมูลเพิ่มเติมบัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์ คลิก

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 พ.ย.62 เป็นต้นไป

 

กลับหน้าโปรโมชั่น