ลูกค้า TMB ALL FREE ดูหนัง 79 บาท ทุกวัน ทุกรอบ ในเครือ SF

ลูกค้า ทีเอ็มบี ออลล์ฟรี รับสิทธิ์ซื้อตั๋วหนังในเครือ SF ราคาเพียง 79.-
สูงสุด 4 สิทธิ์/บัตร/เดือน จำกัดจำนวน 6,600 สิทธิ์/ เดือน
ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 ส.ค. – 31 ธ.ค. 62


เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิต TMB ALL FREE เท่านั้น
 • ลูกค้าสามารถซื้อบัตรภาพยนตร์ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว และต้องชำระเงินผ่านบัตรเดบิต TMB ALL FREE เท่านั้น ไม่สามารถชำระเงินล่วงหน้าผ่าน Website, Application หรือทำรายการที่ตู้ E-ticket ได้
 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่ง Deluxe ในระบบปกติ (Digital 2D) ที่ SF ทุกสาขา ยกเว้น สาขา Emprive’ Cineclub
 • สามารถเพิ่มส่วนต่างเพื่ออัพเกรดที่นั่งได้ และอาจมีภาพยนตร์บางเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สำหรับที่นั่ง Premium ชำระเพิ่ม 20 บาท / ที่นั่ง และ ที่นั่ง Prime ชำระเพิ่ม 50 บาท / ที่นั่ง
 • สงวนสิทธิซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาพิเศษได้ 4 สิทธิ์/ บัตร / เดือน
 • จำกัดสิทธิจำนวน 6,600 ที่นั่ง / รวมทุกโรงภาพยนตร์ที่ระบุข้างต้น / เดือนปฏิทิน
 • บัญชี TMB ALL FREE ต้องมีสถานะเป็นบัญชีปกติ และไม่ยกเลิกการใช้งาน หากมีการปิดบัญชี หรือยกเลิกการใช้บริการใดก่อน ถือว่าสละสิทธิ์ส่วนลดในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ดังกล่าว
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ของโปรโมชั่นนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  1558
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น