รับฟรี Happy Pig Winter Collection ไปกอดแน่นๆ คลายหนาว

ออมกับ ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ ได้มากกว่า

  • สำหรับลูกค้าใหม่ เปิดบัญชี ทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ 25,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Happy Pig Winter Collection 1 ตัว
  • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62 หรือจนกว่าของจะหมด


รายละเอียดโปรโมชั่น

  • สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 61 – 31 ม.ค. 62 รับฟรี Happy Pig Winter Collection จำนวน 1 ตัว มูลค่า 250 บาท ของมีจำนวนจำกัดหรือจนกว่าของจะหมด
  • กรณีเปิดบัญชีที่สาขาทีเอ็มบี สงวนสิทธิ์ 1 ตัวต่อลูกค้า 1 ราย ซึ่งสามารถรับของสมนาคุณได้ที่สาขา ณ วันเปิดบัญชี และของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  • กรณีเปิดบัญชี ผ่าน TMB TOUCH Mobile App สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่เปิดบัญชีใหม่ 25,000 บาท และฝากเงินในบัญชีเกิน 1 วัน โดยธนาคารจะจัดส่ง Happy Pig Winter Collection ไปยังที่อยู่ที่ท่านเคยให้ไว้กับธนาคาร ภายใน 90 วันหลังจากจบระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 31 ม.ค. 62 กรณีของสมนาคุณตีคืนและลูกค้าไม่ติดต่อขอรับของกับธนาคาร ภายใน 180 วันนับจาก 31 ม.ค. 62 ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการขอรับของสมนาคุณ
  • ประมาณการอัตราดอกเบี้ยปกติต่อปี (effective rate)1.30% เมื่อรวมกับมูลค่าของสมนาคุณ กรณีฝากเงิน 25,000 บาทเป็นเวลา 1 ปี ดอกเบี้ยที่ได้รับคิดเป็น 2.30% ต่อปี หรือกรณีฝากเงิน 250,000 บาทเป็นระยะเวลา 1 ปี ดอกเบี้ยที่ได้รับคิดเป็น 1.40% ต่อปี ทั้งนี้หากไม่รวมมูลค่าของสมนาคุณจะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ 28 ก.พ.61
สิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่นแล้ว

 

กลับหน้าโปรโมชั่น