ค้นหาทรัพย์สินที่ตรงใจคุณ

ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน

102/1 ถนนแดงทองดีเหนือ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร

0000-1-12.0 / 112 ตร.ว.

9,425,000บาท

B12004
สำนักงาน
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน

282/4, 282/5 ถนนเขาทราย-วังทอง (ทล.11) ต.สากเหล็ก อ.เมืองพิจิตร พิจิตร

0001-3-14.0 / 714 ตร.ว.

14,226,000บาท

B12003
สำนักงาน
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน

115 หมู่ 1 ถนนสายอยุธยา-บางบาล (ทล.3412) ต.มหาพราหมณ์ อ.บางบาล พระนครศรีอยุธยา

0000-1-50.0 / 150 ตร.ว.

6,890,000บาท

B12001
สำนักงาน
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน

177 ถนนสายตะพานหิน-เพชรบูรณ์ (ทล.113) ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ พิจิตร

0000-1-85.0 / 185 ตร.ว.

7,430,000บาท

B12000
สำนักงาน
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน

92/2, 92/3 ถนนช่วงเมรุ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่

0000-0-20.0 / 20 ตร.ว.

32,400,000บาท

B11854
สำนักงาน
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน

44 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

0001-0-49.8 / 449.8 ตร.ว.

27,867,600บาท

B11810