ทรัพย์สินขายทอดตลาด

ตัวกรอง
ค้นพบ 62 รายการ

ที่ดินเปล่า

ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ลำพูน

0000-3-89.0 / 389 ตร.ว.

155,600บาท

ที่ดินเปล่า

ต.บ้านกอก อ.จัตุรัส ชัยภูมิ

0001-0-33.0 / 433 ตร.ว.

165,160บาท

ที่ดินเปล่า

ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน ลำพูน

0000-3-95.0 / 395 ตร.ว.

197,500บาท

ที่ดินเปล่า

ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ สงขลา

0000-0-29.6 / 29.6 ตร.ว.

296,000บาท

ที่ดินเปล่า

ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง ลำพูน

0002-0-18.0 / 818 ตร.ว.

327,200บาท

ที่ดินเปล่า

ต.หนองรี อ.เมืองชลบุรี ชลบุรี

0000-1-26.0 / 126 ตร.ว.

355,040บาท