ทรัพย์สินพร้อมขาย

ตัวกรอง
ค้นพบ 416 รายการ
ทรัพย์สินเด่น

สำนักงาน

44 ถนนขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน

0001-0-49.8 / 449.8 ตร.ว.

ติดต่อการตลาดสินทรัพย์

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 712/75 ชั้น 5 อาคารชุดบ้านสวนพระอินทร์ ถนนพหลโยธิน ต.พยอม อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

0000-0-00.0 / 29.23 ตร.ม.

290,000บาท

ตึกแถวชั้นเดียว

703/88 ซอยหมู่บ้านห้วยมะนาว ถนนบ้านส้อง-นาสาร ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

0000-0-16.0 / 16 ตร.ว.

320,000บาท

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 130/130 อาคารบี อาคารชุดมหานครธานี 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

0000-0-00.0 / 26.97 ตร.ม.

405,000บาท

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 130/129 อาคารบี อาคารชุดมหานครธานี 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

0000-0-00.0 / 26.97 ตร.ม.

405,000บาท

ที่ดินเปล่า

ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี

0002-1-03.0 / 903 ตร.ว.

542,000บาท