ค้นหาทรัพย์สินธนาคาร

ตัวกรอง
ค้นพบ 169 รายการ
บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

166 หมู่ 5 ซอยบ้านห้วยไคร้ 9 ถนนสายบ้านแม่สูนหลวง-บ้านห้วยไคร้ (อบจ.ชม.3013) ต.แม่คะ อ.ฝาง เชียงใหม่

0000-1-25.0 / 125 ตร.ว.

655,000 บาท

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

113 หมู่ 9 ถนนชัยภูมิ-ลาดใหญ่ (ทล.202) ต.โพนทอง อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

0000-0-49.2 / 49.2 ตร.ว.

824,000 บาท

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

78 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.ปงแสนทอง อ.เมืองลำปาง ลำปาง

0000-1-24.0 / 124 ตร.ว.

906,000 บาท

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

85 ซอยบ้านบุ่งคล้า ถนนสายขวาน้อย-บ้านบุ่งคล้า ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

0000-0-82.4 / 82.4 ตร.ว.

993,000 บาท

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

101 หมู่ 2 ถนนสายบ้านคำข่า-บ้านไหล่สูง (อบ.4028) ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี

0000-1-14.0 / 114 ตร.ว.

1,030,000 บาท

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยว

22 หมู่ 4 ถนนสายบ้านคลองหมาก-บ้านโล๊ะใหญ่ ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา กระบี่

0000-0-86.0 / 86 ตร.ว.

1,065,620 บาท