ค้นหาทรัพย์สินธนาคาร

ตัวกรอง
ค้นพบ 13 รายการ
โรงงาน

โรงงาน

12/2 ซอยบางเพ็ง ถนนทางหลวงชนบท รบ.1028 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด นนทบุรี

0000-3-51.0 / 351 ตร.ว.

15,000,000 บาท

โรงงาน

โรงงาน

322 หมู่ 7 ถนนสายแม่จัน-เชียงแสน ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน เชียงราย

0012-0-96.0 / 4896 ตร.ว.

16,057,000 บาท

โรงงาน

โรงงาน

141 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม 141 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.คลองหิน อ.อ่าวลึก กระบี่

0007-0-93.9 / 2893.9 ตร.ว.

16,187,000 บาท

โรงงาน

โรงงาน

119 หมู่ 7 ซอยเกาะโพธิ์-หนองงูเหลือม ถนนสายฉะเชิงเทรา-สัตหีบ ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี

0016-2-66.0 / 6666 ตร.ว.

18,220,000 บาท

โรงงาน

โรงงาน

199 หมู่ 6 ถนนกันทรลักษ์-กันทรารมย์ ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ

0002-0-00.0 / 800 ตร.ว.

20,302,000 บาท

โรงงาน

โรงงาน

86/1, 258 หมู่ 2 ถนนสายปากท่อ-ห้วยยางโทน (ทล.3206) ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ ราชบุรี

0009-1-17.9 / 3717.9 ตร.ว.

37,658,700 บาท