ค้นหาทรัพย์สินธนาคาร

ตัวกรอง
ค้นพบ 29 รายการ
ห้องชุด
ทรัพย์สินเด่น

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 222/6 ชั้นใต้ดิน เดอะแพลทินัมแฟชั่น มอลล์ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

0000-0-00.0 / 16.95 ตร.ม.

ติดต่อการตลาดสินทรัพย์

ห้องชุด

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 712/75 ชั้น 5 อาคารชุดบ้านสวนพระอินทร์ ถนนพหลโยธิน ต.พยอม อ.วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

0000-0-00.0 / 29.23 ตร.ม.

290,000 บาท

ห้องชุด

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 130/130 อาคารบี อาคารชุดมหานครธานี 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

0000-0-00.0 / 26.97 ตร.ม.

430,000 บาท

ห้องชุด

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 130/129 อาคารบี อาคารชุดมหานครธานี 2 ซอยเชื่อมสัมพันธ์ 9 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

0000-0-00.0 / 26.97 ตร.ม.

430,000 บาท

ห้องชุด

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 2/212 ชั้น 4 อาคาร บี อาคารชุดบ้านเฉลิมพระเกียรติ ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี

0000-0-00.0 / 36.14 ตร.ม.

505,960 บาท

ห้องชุด

ห้องชุด

ห้องชุดเลขที่ 15/428 ชั้น 9 อาคาร A อาคารชุดภัทรศรีพัฒน์ ทาวเวอร์ ซอยพัฒนาการ 54 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

0000-0-00.0 / 31 ตร.ม.

589,000 บาท

  • 1 
  • 2 
  • ...
  • 5