วันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09:58:00 น. รอบที่ 4
เลือกดูย้อนหลัง
หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
สมัครรับข่าวสารจาก TMB