อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

 • แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  • สกุลเงิน ซื้อ ขาย
  • USD 32.96 33.63
  • GBP 50.49 53.22
  • EUR 35.89 37.97
  • JPY 26.39 28.52
  ดูทั้งหมด
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก

  • ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย/ปี
  • บัญชีเงินฝากทั่วไป 0.125%
  • บัญชีดรีม เซฟวิ่ง 2.750%
  • บัญชีฝากไม่ประจำ 2.000%
  • บัญชีฝากประจำทั่วไป 3 เดือน 0.750%
  ดูทั้งหมด
 • ดอกเบี้ยเงินฝากเงินต่างประเทศ

  • วันที่ ดาวน์โหลด
  • 19 มีนาคม 2558
  • 13 กุมภาพันธ์ 2558
  • 16 กันยายน 2557
  • 15 พฤศจิกายน 2556
  ดูทั้งหมด
 • ดอกเบี้ยเงินกู้

  • ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย/ปี
  • MLR 7.025%
  • MOR 7.675%
  • MRR 8.025%
  • CPR 18.00%
  ดูทั้งหมด
 • ดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

  • วันที่ ดาวน์โหลด
  • 28 มิถุนายน 2555
  • 8 มีนาคม 2555
  • 23 กุมภาพันธ์ 2555
  • 7 กุมภาพันธ์ 2555
  ดูทั้งหมด
 • อัตราค่าธรรมเนียม

  • หัวข้อ ดาวน์โหลด
  • ก. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก
  • ข. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ
  • ข. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ
  ดูทั้งหมด