ดูย้อนหลัง

ค้นหา

ตาราง 3 : อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ

วันที่มีผลบังคับใช้ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 มกราคม 2564 ก. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก PDF 2.59 MB
3 สิงหาคม 2563 ข. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ PDF 449.94 KB
1 มกราคม 2564 ค. บริการด้านอื่นๆ PDF 163.61 KB
22 สิงหาคม 2557 ง. เบี้ยปรับที่เกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ PDF 181.89 KB

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ

วันที่มีผลบังคับใช้ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2563 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ สำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ PDF 139.66 KB
1 สิงหาคม 2563 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น สำหรับบัตรเครดิตประเภทส่วนบุคคล PDF 147.37 KB
1 สิงหาคม 2563 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการต่างๆ และเบี้ยปรับ สำหรับสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับ PDF 139.13 KB
28 มิถุนายน 2562 ประกาศอัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่น สำหรับบัตรเครดิตประเภทส่วนบุคคล PDF 135.73 KB

ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท

วันที่มีผลบังคับใช้ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
23 พฤษภาคม 2559 ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท PDF 734.97 KB
1 เมษายน 2559 ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท PDF 500.49 KB
25 พฤษภาคม 2558 ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท PDF 595.17 KB
22 สิงหาคม 2557 ตารางค่าธรรมเนียม และดอกเบี้ย 5 ประเภท PDF 542.39 KB
กลับหน้าอัตรา