อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ

2 พฤศจิกายน 2563

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่มีผลบังคับใช้ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน 2563 PDF
1 กรกฎาคม 2563 PDF
7 พฤษภาคม 2562 PDF
17 กันยายน 2561 PDF
15 พฤษภาคม 2560 PDF
25 พฤศจิกายน 2559 PDF
27 กรกฎาคม 2558 PDF
13 กุมภาพันธ์ 2558 PDF
16 กันยายน 2557 PDF
15 พฤศจิกายน 2556 PDF
กลับหน้าอัตรา