อัตราดอกเบี้ยเงินตราต่างประเทศ

7 พฤษภาคม 2564

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่มีผลบังคับใช้ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
7 พฤษภาคม 2564 PDF
5 มีนาคม 2564 PDF
1 มีนาคม 2564 PDF
2 พฤศจิกายน 2563 PDF
1 กรกฎาคม 2563 PDF
7 พฤษภาคม 2562 PDF
17 กันยายน 2561 PDF
15 พฤษภาคม 2560 PDF
25 พฤศจิกายน 2559 PDF
27 กรกฎาคม 2558 PDF
กลับหน้าอัตรา