บริการเงินตราต่างประเทศ

วันที่

18 มิถุนายน 2564

เวลา

13:58

รอบที่

6

ดูย้อนหลัง

หมายเหตุ : หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ

อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันล่าสุด

สไลด์ซ้าย-ขวาเพื่อดูข้อมูล

- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดติดต่อจุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารเพื่อตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนแต่ละสกุลเงินอีกครั้งก่อนทำธุรกรรม สำหรับผลลัพธ์จากโปรแกรมคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนบนเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอจากธนาคารฯ
- สำหรับผู้เดินทางเป็นหมู่คณะต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โปรดติดต่อที่พัฒนาธุรกิจปริวรรต สายด่วน 02-676-8085
* บริการเงินโอนต่างประเทศ สกุลเงิน AED สกุลเงิน IDR และสกุลเงิน INR โปรดติดต่อสอบถามที่ธุรกิจตลาดเงิน 02-676-8188