วันที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 16:50:00 น. รอบที่ 12
เลือกดูย้อนหลัง
หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ
สมัครรับข่าวสารจาก TMB