ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท ดอกเบี้ย
MLR 7.025ต่อปี
%
MOR 7.675ต่อปี
%
MRR 8.025ต่อปี
%
CPR 18.00ต่อปี
%
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 17 มิถุนายน 2558

 

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
17 มิถุนายน 2558 PDF 268.71 KB
25 พฤษภาคม 2558 PDF 261.76 KB
23 มีนาคม 2558 PDF 269.26 KB
18 มีนาคม 2557 PDF 87.08 KB
6 ธันวาคม 2556 PDF 88.03 KB
1 พฤศจิกายน 2555 PDF 72.16 KB
27 กันยายน 2555 PDF 72.77 KB
7 กุมภาพันธ์ 2555 PDF 70.16 KB
13 ธันวาคม 2554 PDF 70.07 KB
2 กันยายน 2554 PDF 73.24 KB