ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท ดอกเบี้ย
MLR 6.775ต่อปี
%
MOR 7.675ต่อปี
%
MRR 7.775ต่อปี
%
CPR 18.00ต่อปี
%
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 7 เมษายน 2559

 

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
7 เมษายน 2559 PDF 271.46 KB
17 มิถุนายน 2558 PDF 268.71 KB
25 พฤษภาคม 2558 PDF 261.76 KB
23 มีนาคม 2558 PDF 269.26 KB
18 มีนาคม 2557 PDF 87.08 KB
6 ธันวาคม 2556 PDF 88.03 KB
1 พฤศจิกายน 2555 PDF 72.16 KB
27 กันยายน 2555 PDF 72.77 KB
7 กุมภาพันธ์ 2555 PDF 70.16 KB
13 ธันวาคม 2554 PDF 70.07 KB