ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท ดอกเบี้ย
MLR 6.125ต่อปี
%
MOR 6.15ต่อปี
%
MRR 6.28ต่อปี
%
CPR 18.00ต่อปี
%
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
7 พฤษภาคม 2564 PDF
1 เมษายน 2564 PDF
1 มีนาคม 2564 PDF
1 พฤศจิกายน 2563 PDF
1 มิถุนายน 2563 PDF
10 เมษายน 2563 PDF
1 เมษายน 2563 PDF
7 กุมภาพันธ์ 2563 PDF
1 ธันวาคม 2562 PDF
1 กันยายน 2562 PDF