ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท ดอกเบี้ย
MLR 6.775ต่อปี
%
MOR 7.675ต่อปี
%
MRR 7.275ต่อปี
%
CPR 18.00ต่อปี
%
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
28 พฤศจิกายน 2560 PDF 266.42 KB
17 สิงหาคม 2560 PDF 267.93 KB
22 พฤษภาคม 2560 PDF 270.31 KB
7 เมษายน 2559 PDF 271.46 KB
17 มิถุนายน 2558 PDF 268.71 KB
25 พฤษภาคม 2558 PDF 261.76 KB
23 มีนาคม 2558 PDF 269.26 KB
18 มีนาคม 2557 PDF 87.08 KB
6 ธันวาคม 2556 PDF 88.03 KB
1 พฤศจิกายน 2555 PDF 72.16 KB