ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท ดอกเบี้ย
MLR 6.775ต่อปี
%
MOR 7.675ต่อปี
%
MRR 7.275ต่อปี
%
CPR 18.00ต่อปี
%
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
27 กันยายน 2555 PDF
7 กุมภาพันธ์ 2555 PDF
13 ธันวาคม 2554 PDF
2 กันยายน 2554 PDF
20 กรกฎาคม 2554 PDF
9 มิถุนายน 2554 PDF
26 เมษายน 2554 PDF
11 มีนาคม 2554 PDF
17 มกราคม 2554 PDF