ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท ดอกเบี้ย
MLR 6.775ต่อปี
%
MOR 7.675ต่อปี
%
MRR 7.275ต่อปี
%
CPR 18.00ต่อปี
%
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

 

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่ ชนิดไฟล์ ขนาด ดาวน์โหลด
27 กันยายน 2555 PDF 72.77 KB
7 กุมภาพันธ์ 2555 PDF 70.16 KB
13 ธันวาคม 2554 PDF 70.07 KB
2 กันยายน 2554 PDF 73.24 KB
20 กรกฎาคม 2554 PDF 70.67 KB
9 มิถุนายน 2554 PDF 70.61 KB
26 เมษายน 2554 PDF 70.78 KB
11 มีนาคม 2554 PDF 70.28 KB
17 มกราคม 2554 PDF 64.26 KB