ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท ดอกเบี้ย
MLR 6.125ต่อปี
%
MOR 6.15ต่อปี
%
MRR 6.28ต่อปี
%
CPR 18.00ต่อปี
%
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 กรกฎาคม 2562 PDF
28 พฤศจิกายน 2560 PDF
17 สิงหาคม 2560 PDF
22 พฤษภาคม 2560 PDF
7 เมษายน 2559 PDF
17 มิถุนายน 2558 PDF
25 พฤษภาคม 2558 PDF
23 มีนาคม 2558 PDF
18 มีนาคม 2557 PDF
6 ธันวาคม 2556 PDF