ประเภทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อ้างอิง

ประเภท ดอกเบี้ย
MLR 6.125ต่อปี
%
MOR 6.15ต่อปี
%
MRR 6.28ต่อปี
%
CPR 18.00ต่อปี
%
หมายเหตุ : มีผลบังคับใช้ วันที่ 7 พฤษภาคม 2564

 

เอกสารอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

วันที่ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
1 พฤศจิกายน 2555 PDF
27 กันยายน 2555 PDF
7 กุมภาพันธ์ 2555 PDF
13 ธันวาคม 2554 PDF
2 กันยายน 2554 PDF
20 กรกฎาคม 2554 PDF
9 มิถุนายน 2554 PDF
26 เมษายน 2554 PDF
11 มีนาคม 2554 PDF
17 มกราคม 2554 PDF