คะแนนสะสม TMB Rewards Plus

Logo Reward
Reward

คะแนนสะสม

TMB REWARDS PLUS

ให้คุณเปลี่ยนคะแนนสะสม
เป็นของรางวัลที่ชื่นชอบ
เพียงโทร. 1558

  • โปรเด็ดประจำเดือน
  • โปรดีร้านดัง

* สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต TMB ที่ใช้บริการ TMB Touch และ TMB Internet Banking วันนี้ท่านสามารถแลกของรางวัลได้ด้วยตัวเองผ่าน TMB Touch และ TMB Internet Banking
ตั้งแต่เวลา 6.00 - 22.00 น. (เฉพาะหมวดเครดิตเงินคืน และไมล์สะสม)

TMB ขอแจ้งปรับอัตราการแลกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus ใหม่ ตามประเภทของรางวัลดังนี้

ประเภทเครดิตเงินคืน

อัตราเดิม: ใช้คะแนนสะสม 5,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
อัตราใหม่: ใช้คะแนนสะสม 7,500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป)

ประเภทบัตรกำนัล Big C, Central, MK, Robinson, Sizzler, Tesco Lotus, The Mall, Tops Super มูลค่า 500 บาท

อัตราเดิม: ใช้คะแนนสะสม 5,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
อัตราใหม่: ใช้คะแนนสะสม 7,500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 500 บาท (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป)

ประเภทบัตรกำนัล Swensen's มูลค่า 300 บาท

อัตราเดิม: ใช้คะแนนสะสม 3,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
อัตราใหม่: ใช้คะแนนสะสม 4,500 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 300 บาท (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป)

ประเภทบัตรชมภาพยนต์ Major & EGV-2 ที่นั่ง

อัตราเดิม: ใช้คะแนนสะสม 2,800 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนต์ Major & EGV-2 ที่นั่ง ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559
อัตราใหม่: ใช้คะแนนสะสม 4,200 คะแนน แลกรับบัตรชมภาพยนต์ Major & EGV-2 ที่นั่ง (เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป)

ของรางวัลแนะนำ

ดูทั้งหมด