โค้ดบริการรถลีมูซีน 1 เที่ยว รถ BMW หรือ Benz

โค้ดบริการรถลีมูซีน  1 เที่ยว รถ BMW หรือ Benz

Code: 200025 : 29,900 คะแนน


• มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท
• บริการรถลีมูซีน รับ-ส่ง ระหว่างที่พักและท่าอากาศยานตามเส้นทางที่กำหนดไว้ คือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองไปที่พัก หรือจากที่พักไป ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง เท่านั้น
• รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่า Code จะหมดจากการแลกรับ
• ใช้บริการได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 – 31 ธันวาคม 2564
• ลูกค้าสามารถใช้บริการได้หลังการแลกคะแนนแล้ว ประมาณ 3 วันทำการ
• สำรองใช้บริการรถลีมูซีนผ่าน บจก.SP Limousine โทร. 0-2327-0360 ทุกวัน หรือ www.splimousine.com หรือ จองผ่าน อีเมลล์ : booking@splimousine.com
• กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการตามรายละเอียด
https://www.tmbbank.com/document/rewardsplus-splimousine-bmbenz

ผู้จัดจำหน่าย บจ. เอส พี ลีมูซีน แอนด์ เซอร์วิส

ของรางวัลอื่นๆ

กลับหน้าคะแนนสะสม