ส่วนลด Central Group 100 บาท

ส่วนลด Central Group  100 บาท

Code: 200090 : 1,500 คะแนน

- ส่วนลด มูลค่า 100 บาท
-สงวนสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลดเพียง 1 รหัส/ ครั้ง/ 1 การสั่งซื้อ
-กรุณาแสดงบาร์โค้ดนี้ให้กับพนักงานแคชเชียร์ ก่อนชำระค่าสินค้า
- ระยะเวลาการใช้รหัสส่วนลดภายใน 30 วันหลังจากที่ท่านแลกรับ ตามระบุใน SMS ที่ท่านได้รับ
- สามารถใช้ได้ที่ร้านค้าในเครือ เซ็นทรัลกรุ๊ป ทุกสาขา (ยกเว้นร้านค้าเช่าพื้นที่, พื้นที่ศูนย์อาหาร และทางออนไลน์) ดังต่อไปนี้ เซ็นทรัลดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, โรบินสัน, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, ซูเปอร์คุ้ม, ท็อปส์ เดลี่, อีทไทยโซนตลาด, Thai Favorites, เซกาเฟรโดซาเนตติ เอสเพรสโซ, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอน, ออโต้วัน, มาร์คแอนด์สเปนเซอร์ และ มูจิ
-สามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามมูลค่าที่ระบุบนหน้า e-Voucher เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าประเภท บัตรเติมเงินทุกประเภท, บัตรของขวัญ, การชำระบิล, สินค้าขายส่งและสินค้ากลุ่มโครงสร้างบางรายการ
-ไม่สามารถใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม หรือข้อกำหนดของกฏหมายห้ามส่งเสริมการขาย เช่น สุรา, บุหรี่, ยา, อาหารสำหรับทารก อาหารสำหรับเด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก ซึ่งบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรืออาจจะมีขึ้นในอนาคตได้
-ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/การคืน การขอยกเลิก และชดเชยความเสียหายกรณี e-Voucher หมดเวลา หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงกรณีที่สูญหาย
-กรณีที่ใช้ชำระค่าสินค้าเกินกว่ามูลค่า e-Voucher ลูกค้าต้องชำระส่วนต่างเพิ่มเติมด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
- กรณีที่ใช้น้อยกว่ามูลค่าของ e-Voucher จะไม่มีการทอนเงิน และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-ธนาคารฯ มีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืน สิทธิพิเศษ ในกรณีที่ตรวจพบว่าลูกค้ามีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
-เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
-เมื่อลูกค้าแลกรับของรางวัล และได้รับของรางวัลนั้นแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืนหรือเปลี่ยนแปลงของรางวัลในทุกกรณี
-สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-0014 (จ. – อา. 9.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้จัดจำหน่าย TMB Contact Center โทร.1558

ของรางวัลอื่นๆ

กลับหน้าคะแนนสะสม