ลูกค้าบุคคลพิเศษ

ขอต้อนรับท่านสู่บริการลูกค้าบุคคลพิเศษ บริการเพื่อช่วยบริหารความมั่งคั่งและบริการวางแผนทางการเงิน โดยมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ทางการเงินส่วนบุคคล เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนสูงสุดรวมทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน และ สิทธิประโยชน์ทางด้านไลฟ์สไตล์จากธนาคาร

บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ

WEALTH BANKING

TMB Wealth Banking
TMB Wealth Banking บริการพิเศษเพื่อบริหารความมั่งคั่ง และวางแผนทางการเงินอย่างครบวงจร
รายละเอียดเพิ่มเติม

บริการลูกค้าธนบดี

SUPERIOR BANKING

TMB SUPERIOR Banking
TMB Superior Banking บริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวก ด้านธุรกรรมการเงินและการลงทุนส่วนบุคคล
รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์การเงินและการลงทุน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและลงทุนที่ตอบโจทย์วัตุประสงค์การลงทุนและเหมาะสมกับระดับความเสี่ยง

สำหรับการพักเงิน สำหรับการออมเงิน ระยะสั้น สำหรับการออมเงิน ระยะยาว สำหรับผู้ชื่นชอบลงทุนในกองทุนรวมผสม สำหรับการลดหย่อนภาษี สำหรับผู้ชื่นชอบในการลงทุนในตราสารทุน สำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ
- บัญชีเงินฝากไม่ประจำ - กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส - บัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน - กองทุนเปิด ไทย บาลานซ์ฟันด์ - กองทุนหุ้นระยะยาว - กองทุนเปิดทหารไทย SET50 - กองทุนเปิด ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
- กองทุนเปิดทหารไทย ธนรัฐ - บัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยด่วน 3 เดือน - บริการประกันชีวิต   - กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค๊พ - กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
- กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้         - กองทุนเปิด ไทย อิควิตี้ฟันด์ - กองทุนเปิด ซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้
หัวข้อ รายละเอียด
สำหรับการพักเงิน - บัญชีเงินฝากไม่ประจำ
- กองทุนเปิดทหารไทย ธนรัฐ
- กองทุนเปิด ไทย ตราสารหนี้
สำหรับการออมเงิน ระยะสั้น - กองทุนเปิดทหารไทย ธนพลัส
- บัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยด่วน 3 เดือน
สำหรับการออมเงิน ระยะยาว - บัญชีเงินฝากประจำ ดอกเบี้ยด่วน 12 เดือน
- บริการประกันชีวิต
สำหรับผู้ชื่นชอบลงทุนในกองทุนรวมผสม - กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย บาลานซ์ฟันด์
สำหรับการลดหย่อนภาษี - กองทุนหุ้นระยะยาว
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
สำหรับผู้ชื่นชอบในการลงทุนในตราสารทุน - กองทุนเปิดทหารไทย SET50
- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอลแค๊พ
- กองทุนเปิดไอเอ็นจีไทย อีควิตี้ฟันด์
สำหรับผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนในต่างประเทศ - กองทุนเปิด ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
- กองทุนเปิด เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์
- กองทุนเปิด ซีแพม เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อิควิตี้

บทวิเคราะห์ทางการเงิน

10 มีนาคม 2560

ดูย้อนหลัง

ค้นหา
วันที่ หัวข้อ ชนิดไฟล์ ดาวน์โหลด
10 มีนาคม 2560 เตือนผู้ประกอบการและนักลงทุน เตรียมรับมือ Yellen shock PDF
6 กุมภาพันธ์ 2560 ดอกเบี้ยนโยบายยังไม่ขึ้น รอลงทุนภาคเอกชนฟื้นตัว PDF
21 ธันวาคม 2559 คาด ธปท. คงดอกเบี้ย แต่ต้องเผชิญความกดดันด้านเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในปีหน้า PDF
16 ธันวาคม 2559 เศรษฐกิจ โอกาสการค้า และการลงทุนในเวียดนาม PDF
มุมมองตลาดเงินประจำวัน บทวิเคราะห์อื่นๆ ด้านเศรษฐกิจ การเงินและภาคธุรกิจ