สิทธิประโยชน์บริการตรวจสุขภาพ

ตรวจเช็คความสมบูรณ์ของร่างกาย และเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าคนสำคัญด้วยสิทธิ์ในการตรวจสุขภาพ โดยทีมแพทย์ ผู้ชำนาญการจากเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลสมิติเวช และ เครือโรงพยาบาลพญาไท โดยครอบคลุมรายการตรวจ ดังต่อไปนี้

 

พบแพทย์ (Physical Examination)

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT, SGOT, Alkaline Phosphatase)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine, BUN)
 • ตรวจหาระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจหาระดับไขมันในเลือด (Cholesterol, Triglyceride, HDL, LDL)
 • ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Exam)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest X-Ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index)

 

สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพที่สามารถเข้ารับบริการได้ เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
• รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) • รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
• รพ.กรุงเทพพัทยา • รพ.กรุงเทพภูเก็ต
• รพ.กรุงเทพระยอง • รพ.กรุงเทพสนามจันทร์
• รพ.กรุงเทพจันทบุรี • รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
• รพ.กรุงเทพตราด • รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
• รพ.กรุงเทพราชสีมา • รพ.กรุงเทพสุราษฎร์
• รพ.กรุงเทพอุดร • รพ.กรุงเทพเพชรบุรี
• รพ.กรุงเทพขอนแก่น • รพ.กรุงเทพเมืองราช
• รพ.กรุงเทพหัวหิน • รพ.กรุงเทพเชียงราย
• รพ.กรุงเทพสมุย • รพ.เปาโลพระประแดง (รพ. กรุงเทพพระประแดง) โทร. 0-2818-9000 ต่อ 113
สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช
ที่สามารถเข้ารับบริการได้
เบอร์โทรติดต่อ
• รพ.สมิติเวช สุขุมวิท โทร. 0-2022-2222
• รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 0-2022-2222
• รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์ โทร. 0-2118-7888
• รพ.สมิติเวช ธนบุรี โทร. 0-2438-9000
• รพ.สมิติเวช ศรีราชา โทร. 0-3832-0300
สาขาโรงพยาบาลพญาไท ที่สามารถเข้ารับบริการได้ เบอร์โทรติดต่อ
• รพ.พญาไท 1 โทร. 1772
• รพ.พญาไท 2 โทร. 1772
• รพ.พญาไท 3 โทร. 1772
• รพ.พญาไท นวมินทร์ โทร. 1772
• รพ.พญาไท ศรีราชา โทร. 0-3831-7333
สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพที่สามารถเข้ารับบริการได้ เครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 1719
• รพ.กรุงเทพ (ซ.ศูนย์วิจัย) • รพ.กรุงเทพหาดใหญ่
• รพ.กรุงเทพพัทยา • รพ.กรุงเทพภูเก็ต
• รพ.กรุงเทพระยอง • รพ.กรุงเทพสนามจันทร์
• รพ.กรุงเทพจันทบุรี • รพ.กรุงเทพพิษณุโลก
• รพ.กรุงเทพตราด • รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
• รพ.กรุงเทพราชสีมา • รพ.กรุงเทพสุราษฎร์
• รพ.กรุงเทพอุดร • รพ.กรุงเทพเพชรบุรี
• รพ.กรุงเทพขอนแก่น • รพ.กรุงเทพเมืองราช
• รพ.กรุงเทพหัวหิน • รพ.กรุงเทพเชียงราย
• รพ.กรุงเทพสมุย • รพ.เปาโลพระประแดง
(รพ. กรุงเทพพระประแดง)
โทร. 0-2818-9000 ต่อ 113
สาขาโรงพยาบาลสมิติเวช
ที่สามารถเข้ารับบริการได้
เบอร์โทรติดต่อ
• รพ.สมิติเวช สุขุมวิท โทร. 0-2022-2222
• รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 0-2022-2222
• รพ.สมิติเวช ไชน่าทาวน์ โทร. 0-2118-7888
• รพ.สมิติเวช ธนบุรี โทร. 0-2438-9000
• รพ.สมิติเวช ศรีราชา โทร. 0-3832-0300
สาขาโรงพยาบาลพญาไท ที่สามารถเข้ารับบริการได้ เบอร์โทรติดต่อ
• รพ.พญาไท 1 โทร. 1772
• รพ.พญาไท 2 โทร. 1772
• รพ.พญาไท 3 โทร. 1772
• รพ.พญาไท นวมินทร์ โทร. 1772
• รพ.พญาไท ศรีราชา โทร. 0-3831-7333


หมายเหตุ:

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางโรงพยาบาลกำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรุณาโทรสำรองการใช้บริการ ณ โรงพยาบาลที่ท่านต้องการใช้บริการล่วงหน้า อย่างน้อย 1 สัปดาห์
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า