สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์

ให้ท่านดูแลสุขภาพตัวเองและคนที่ท่านรักมากขึ้น ด้วยการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี มูลค่า 1,440 บาท เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยจากไข้หวัดใหญ่

 

วิธีการแลกรับสิทธิ์

 1. สอบถามรายละเอียดและแลกรับสิทธิประโยชน์ โทร. 02-055-9508 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น.
 2. ท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการแลกรับสิทธิ์ พร้อมรหัสการรับบริการ โดยขอสงวนสิทธิ์สำหรับท่านที่มีชื่อและนามสกุล ปรากฏในข้อความ SMS เพื่อรับบริการฉีดวัคซีนเท่านั้น
 3. กรุณาแสดง SMS พร้อมรหัสการรับบริการ กับเจ้าหน้าที่เพื่อรับบริการฉีดวัคซีน 1 ครั้ง / ครั้งละ 1 เข็ม ณ โรงพยาบาลที่ให้บริการ (เฉพาะสาขาที่ให้บริการเท่านั้น)
 4. กรุณาสำรองการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์การให้บริการ เฉพาะลูกค้ามีการสำรองขอรับบริการล่วงหน้า ตามช่องทางที่กำหนดเท่านั้น

 


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. สงวนสิทธิ์การให้บริการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
 2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการสำหรับผู้ที่มีอาการ มีไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่สบายหรืออยู่ในระหว่างการรักษาใด ๆ
 3. บริการนี้รวมค่าแพทย์อ่านผลและค่าบริการผู้ป่วยนอกแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำวัคซีนกลับบ้านไปฉีดเอง
 5. ธนาคารไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อข้อโต้แย้ง หรือเหตุการณ์ใด ๆ อันเกิดจากการใช้บริการ
 6. กรณีที่มีการแลกสิทธิประโยชน์แล้ว หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยในทุกกรณี
 7. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 8. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


รายชื่อโรงพยาบาลที่ให้บริการ

รายชื่อโรงพยาบาล ที่ร่วมรายการ รายละเอียดเบอร์ติดต่อ อาคาร/ ชั้น
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย) คลินิกวัคซีน แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร D โทร. 02-755-1003, 02-310-3003
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท แผนกอายุรกรรม เคาน์เตอร์ 3 อาคาร 1 ชั้น 1 โทร. 02-022-2222
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โทร. 02-022-2222
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์ แผนกอายุรกรรม ชั้น 1 โทร. 02-118-7922
โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี ศูนย์สุขภาพดี ชั้น 1 เวลา 08.00-16.00 น./ หลัง 16.00 สามารถฉีดได้แผนกอายุรกรรม
โรงพยาบาลพญาไท 1 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 7 อาคาร 1 เวลา 07.00-16.00 น. โทร. 1772
โรงพยาบาลพญาไท 2 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 7 อาคาร B เวลา 07.00-16.00 น. โทร. 1772
โรงพยาบาลพญาไท 3 ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 18 เวลา 07.00-16.00 น. โทร. 1772
โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 4 เวลา 07.00-16.00 น. โทร. 1772
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 1 เวลา 08.00-15.00 น. โทร. 1719
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ศูนย์สุขภาพ ชั้น 4 เวลา 07.00-16.00 น. โทร. 05-5212-2222 ต่อ 2410
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ชั้น 2 เวลา เวลา 07.00-15.00 น. โทร. 043-042-888
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น4 เวลา 08.00-16.00 น. โทร. 044-015999 ต่อ 4321
โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น G เวลา 07.00-17.00 น. โทร. 042-188 999 ต่อ 1170,1173
โรงพยาบาลกรุงเทพสนามจันทร์ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ ชั้น 2  เวลา 08.00-16.00 น. โทร. 034-219600 ต่อ 6200-2
โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ศูนย์วัคซีน ชั้น 4 วัน จ.- ศ. เวลา 08.00-16.00 น. วัน ส.-อา. เวลา 08.00-12.00 น. โทร. 1719
BDMS Wellness Clinic คลินิกดูแลป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพ ชั้น 5 โทร. 02-826-9999