สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์

ให้ท่านอุ่นใจมากขึ้น พร้อมรับเงินคืนจากการเลือกซื้อประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ตามแผนประกันที่ธนาคารกำหนด

 


วิธีการแลกรับสิทธิ์

  1. สอบถามรายละเอียดและแลกรับสิทธิประโยชน์ โทร. 02-055-9508 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น.
  2. ท่านต้องแจ้งหมายเลขกรมธรรม์ ของผลิตภัณฑ์ที่ท่านทำการชำระค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว ก่อนขอรับสิทธิ์ทุกครั้ง
  3. สิทธิ์ในการแลกรับเงินคืน สำหรับการซื้อประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ใช้ 1 บัตรกำนัล ในการแลกรับ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 กรมธรรม์
  4. กรมธรรม์ที่สามารถรับสิทธิ์ได้จะต้องได้รับการอนุมัติตั้งแต่ ปี 2563 และมีสถานะ “มีผลบังคับ” ที่ผ่านระยะเวลาการยกเลิกกรมธรรม์ หรือ FREE LOOK PERIOD แล้วเท่านั้น

 


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. คุณสมบัติผู้เอาประกันให้เป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันกำหนด และต้องผ่านการพิจารณาการรับประกันเท่านั้น
  2. ระยะเวลารอคอยการคุ้มครองเป็นไปตามที่บริษัทผู้รับประกันกำหนด
  3. เงื่อนไขการคุ้มครองผู้เอาประกัน เป็นไปตามบริษัทผู้รับประกันกำหนด
  4. ท่านจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทีเอ็มบี ซึ่งเป็นบัญชีหลักของเจ้าของสิทธิ์เท่านั้น โดยท่านสมัครและชำระค่าเบี้ยประกันเต็มจำนวนตามขั้นตอนปกติ ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินคืนเข้าบัญชี (Cash Back) จำนวน 1,000 บาท เข้าบัญชีให้แก่ท่าน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์
  5. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  6. ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


แผนประกันชีวิต หรือประกันสุขภาพ ที่ร่วมรายการ