สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์

ให้ท่านสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วยบริการรถ รับ - ส่ง ระหว่างที่พักกับท่าอากาศยานภายในประเทศ
มูลค่าราคาของสิทธิประโยชน์นี้ ขึ้นอยู่ตามระยะทางและประเภทรถที่ให้บริการ

 

วิธีการแลกรับสิทธิ์

 1. สอบถามรายละเอียดและแลกรับสิทธิประโยชน์ โทร. 02-055-9508 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น.
 2. ท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการแลกรับสิทธิ์
 3. กรุณาสำรองบริการรถลีมูซีนล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมง (3 วัน) ก่อนการใช้บริการ
 4. โปรดนำบัตรกำนัลมอบให้พนักงานขับรถ ณ วันที่ใช้บริการ

 


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

 1. กรณีทำบัตรกำนัลสูญหาย หรือลืมไว้ที่บ้าน ทางผู้ให้บริการรถลีมูซีนสามารถคิดค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้บริการได้ โดยคำนวณค่าใช้จ่ายจากรูปแบบของรถ และพื้นที่ในการรับส่ง
 2. ท่านสามารถใช้บริการรถ รับ-ส่ง ระหว่างที่พักและท่าอากาศยาน ตามเส้นทางที่กำหนดไว้เท่านั้น คือจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมืองไปที่พัก หรือจากที่พักไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิหรือดอนเมือง สำหรับการให้บริการในพื้นที่ต่างจังหวัด จะให้บริการระหว่างท่าอากาศยานและที่พักในเขต อ.เมือง เท่านั้น (ยกเว้นท่าอากาศยานหาดใหญ่ จะให้บริการระหว่างท่าอากาศยานหาดใหญ่และที่พักในเขต อ.หาดใหญ่ เท่านั้น)
 3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นสำหรับการเดินทางนอกเส้นทาง หรือนอกเหนือที่กำหนด ผู้ใช้บริการ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ (ชำระเป็นเงินสด)
 4. สงวนสิทธิ์การให้บริการเดินทางจากต้นทางไปยังปลายทางเท่านั้น ไม่อนุญาตให้หยุดแวะพักระหว่างทาง ยกเว้นเหตุสุดวิสัยที่จำเป็นต้องมีการแวะระหว่างทาง โดยให้ถือเป็นการสิ้นสุดปลายทาง ณ สถานที่ฉุกเฉินนั้น ๆ
 5. กรณีทำการสำรองบริการรถลีมูซีนต่ำกว่า 72 ชั่วโมง ก่อนการใช้บริการ ทางผู้ให้บริการจะไม่สามารถยืนยันการรับจองได้ เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบปริมาณการใช้บริการในช่วงเวลานั้น และขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการกรณีสำรองรถต่ำกว่า 48 ชั่วโมง ก่อนการใช้บริการ
 6. การจองบริการรถลีมูซีน และประเภทของรถที่ให้บริการ ขึ้นอยู่กับปริมาณรถที่ว่างในช่วงเวลานั้น
 7. สำหรับรถ TOYOTA CAMRY : อนุโลมให้โดยสารได้สูงสุด 4 ท่าน ในกรณีที่มีเด็ก 2 ท่าน อายุไม่เกิน 6 ปี และสัมภาระไม่เกินที่กำหนด โดยไม่มีรถเข็นเด็ก
 8. สำหรับรถ TOYOTA ALPHARD / HYUNDAI H1 ให้บริการเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น
 9. สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงประเภทรถที่ให้บริการที่เทียบเท่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้บริการในช่วงเวลานั้น
 10. กรณีที่มีการแลกสิทธิประโยชน์แล้ว หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการชดเชยในทุกกรณี
 11. สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 12. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 


จำนวนบัตรกำนัลที่ใช้แลกรับบริการ, ประเภทรถ, จำนวนผู้โดยสาร และจำนวนกระเป๋า

ประเภทรถ จำนวนผู้โดยสาร สัมภาระ จำนวนบัตรกำนัล / ครั้ง
TOYOTA CAMRY 3 ท่าน กระเป๋าเดินทาง
ขนาด 28” 2 ใบ
1 ใบ
TOYOTA ALPHARD 4 ท่าน กระเป๋าเดินทาง
ขนาด 28” 4 ใบ
1 ใบ + 1500 บาท
หรือ
2 ใบ + 500 บาท
HYUNDAI H1 5 ท่าน กระเป๋าเดินทาง
ขนาด 28” 5 ใบ
1 ใบ + 1500 บาท
หรือ
2 ใบ + 500 บาท


รายละเอียดการให้บริการ ท่านสามารถใช้บริการได้ ณ ท่าอากาศยานดังต่อไปนี้

 • สุวรรณภูมิ
 • เชียงใหม่
 • สุราษฎร์ธานี
 • หาดใหญ่
 • ขอนแก่น
 • ดอนเมือง
 • เชียงราย
 • ภูเก็ต
 • กระบี่
 • อุดรธานี