สิทธิประโยชน์ด้านไลฟ์สไตล์

ให้คุณสุขใจยิ่งขึ้น ด้วยการแบ่งปันน้ำใจในรูปแบบของเงินบริจาค เพื่อให้การสนับสนุนในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

 

วิธีการแลกรับสิทธิ์

  • สอบถามรายละเอียด และการแลกรับสิทธิประโยชน์ โทร. 0-2055-9508 กด 2 ระหว่างเวลา 09.00 - 21.00 น.
  • ท่านจะได้รับ SMS ยืนยันการแลกรับสิทธิ์

 


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

  • ท่านจะได้รับใบเสร็จในการลดหย่อนภาษีโดยตรงจากสภากาชาดไทยภายใน 60 วัน นับจากวันที่แลกรับสิทธิ์สำเร็จ และจัดส่งไปให้ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้ ณ ตอนแลกรับสิทธิ์
  • ขอสงวนสิทธิ์ กรณีแลกรับสิทธิ์เพื่อบริจาคในเดือนธันวาคมนั้น ใบเสร็จในการลดหย่อนภาษีจะได้รับ และใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ในปีถัดไป
  • สิทธิประโยชน์นี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า