ผลิตภัณฑ์และบริการกองทุนรวม

ด้วยการคัดสรรกองทุนที่มีความโดดเด่นทั้งในและต่างประเทศจาก บลจ. ชั้นนำ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่งระดับโลกอย่าง Amundi เพื่อให้ท่านลงทุนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น


Open Architecture ให้ท่านเลือกลงทุนได้อย่างเสรี จาก 11 บลจ. ชั้นนำ ที่มีความโดดเด่น ครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์


หมายเหตุ : ธนาคาร เป็นเพียงผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนเท่านั้น ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจซื้อ

 


Asset Allocation การจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมด้วยคำแนะนำจาก Amundi พันธมิตรที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ส่วนตัว เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่านได้อย่างแท้จริง และเพิ่มโอกาสให้ท่านไปถึงเป้าหมายชีวิตทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น

 


Advisory Channel เข้าถึงข้อมูลและรับคำปรึกษาด้านการลงทุนอย่างสะดวก และรวดเร็ว

  • ผ่านผู้ดูแลความสัมพันธ์ส่วนตัวที่พร้อมให้คำแนะนำด้านการลงทุนแบบรายบุคคล เพื่อให้ท่านบรรลุเป้าหมายทางการเงินอย่างแท้จริง
  • ผ่านแอปพลิเคชัน TOUCH เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ผ่านบริการ Advisory ณ สาขาที่ให้บริการ

 

ผลิตภัณฑ์และบริการ ประกันชีวิต และประกันภัย

เพิ่มความมั่นคงยิ่งขึ้น ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต และประกันวินาศภัยรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทั้งชีวิตและสุขภาพ รวมถึงทรัพย์สิน เพื่อให้ท่านและครอบครัวอุ่นใจและใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล

หมายเหตุ : ธนาคาร เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิต นายหน้าประกันวินาศภัยเท่านั้น และผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกัน