ชุดของขวัญสุดพิเศษ "ความสุขที่ยั่งยืน"

เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ ทีเอ็มบี ขอมอบความปรารถนาดี และอำนวยพรให้ท่านมี "ความสุขที่ยั่งยืน" ด้วยชุดของขวัญที่เลือกสรรมาเป็นพิเศษ ชุดชาเซรามิกลายสังคโลกลวดลายที่ได้ถูกรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ โดยชุมชนเครื่องสังคโลก จ.สุโขทัย ที่มุ่งธำรงไว้ซึ่งศิลปะท้องถิ่นผ่านยุคสมัย สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ และความงามอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งมาพร้อมกับใบชาคุณภาพเยี่ยมจากมูลนิธิโครงการหลวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงพลิกผืนแผ่นดิน อันเสื่อมโทรมสู่ที่ทำกินอันยั่งยืนของชาวเขา ขอท่านประสบแต่ความสุขความสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

  • Wealth Banking
  • Wealth Banking
Wealth Banking

"มูลนิธิโครงการหลวง"

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยก่อตั้งขึ้นในปี ๒๕๑๒ โดยการจัดหาพืชให้ชาวเขาในพื้นที่ภาคเหนือปลูกทดแทนฝิ่น เป็นโครงการแรกของโลก ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พร้อมทั้งยังสร้างอาชีพให้กับกลุ่มชาวเขา ให้มีรายได้เป็นของตัวเอง

Wealth Banking

"เครื่องสังคโลก"

ลวดลายที่ได้รับการถ่ายทอดอารยธรรมจากประเทศจีน ที่มีการเขียนลวดลายด้วยพู่กันผ่านการเผาเคลือบ จะได้ลวดลายสีคราม ถือเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และลวดลายปลากาที่เราได้เห็นอยู่บนเครื่องสังคโลกนั้น ก็ได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากประเทศจีน ที่มีความเชื่อว่า ปลา เป็นตัวแทนของความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ จากนั้นชาวสุโขทัยได้มีการปรับและประยุกต์ที่มาของลวดลายปลา ให้เข้ากับวัฒนธรรมความเชื่อของไทย ที่ว่า “ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ที่ยังคงสื่อความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน

Wealth Banking