บัตรเงินสดเติมน้ำมัน

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน

รายละเอียดบัญชี

เป็นบัตรใช้สำหรับการชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันของพันธมิตรที่ร่วมรายการ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ

 • บัตรเงินสดน้ำมัน ประเภทบัตรของขวัญ (Gift Card)
 • บัตรเงินสดน้ำมัน ประเภทเติมเงิน (Prepaid Card)
 • บัตรเงินสดน้ำมัน ประเภทเติมเงินอัตโนมัติ (Prepaid Plus Card)
บัตรเงินสดเติมน้ำมัน ประเภทบัตรของขวัญ
Gift Card
ประเภทเติมเงิน
Prepaid Card
ประเภทเติมเงินอัตโนมัติ
Prepaid Plus Card
มูลค่าบัตร ไม่เกิน 40,000 บาท ไม่เกิน 40,000 บาท ไม่เกิน 40,000 บาท
อายุบัตร 1 ปี 3 ปี 3 ปี
การต่ออายุบัตร ไม่มี ไม่มี อัตโนมัติ
การเติมเงิน ไม่ได้ ผ่านเคาน์เตอร์ TMB,
ATM, TMB touch
ตัดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
ที่ระบุไว้เท่านั้น
รายงานบน TMB Web Fleet Service
- รายงานการใช้จ่ายผ่านบัตร ไม่ได้ ได้ ได้
- ดูยอดคงเหลือ (real time) ได้ ได้ ได้

สิทธิประโยชน์ 

 • สามารถใช้บัตรชำระค่าใช้จ่ายแทนเงินสดหรือคูปอง ลดการถือเงินสดของคนขับรถ ลดงานการเบิกจ่าย petty cash
 • สามารถควบคุมและบริหารค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด
 • ไม่ต้องตรวจสอบเครดิต
 • สามารถดูรายงานการใช้และยอดคงเหลือผ่าน TMB Web Fleet Service

อัตราค่าธรรมเนียม 

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน

ประเภทบัตรของขวัญ
Gift Card

ประเภทเติมเงิน
Prepaid Card

ประเภทเติมเงินอัตโนมัติ
Prepaid Plus Card
ค่าธรรมเนียมการออกบัตร  

ESSO

12 บาท*
มูลค่าบัตรตั้งแต่ 1,000 บาท
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

55 บาท*
มูลค่าบัตรตั้งแต่ 1,000 บาท
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

ยกเว้นค่าธรรมเนียม
PTT 15 บาท*
มูลค่าบัตรตั้งแต่ 2,000 บาท ปตท.
ชำระค่าธรรมเนียมแทน
50 บาท* ไม่มีบริการ
ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน
 

50 บาท

50 บาท

50 บาท

*หมายเหตุ ราคานี้ไม่รวม VAT

ช่องทางในการเติมเงิน 

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน

ประเภทบัตรของขวัญ
Gift Card

ประเภทเติมเงิน
Prepaid Card

ประเภทเติมเงินอัตโนมัติ
Prepaid Plus Card
เคาน์เตอร์ TMB incorrect correct  
ATM incorrect correct  
TMB Touch incorrect correct  
หักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

incorrect

 

correct

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

 • บัตรเงินสดน้ำมันใช้สำหรับการชำระค่าน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมัน ของบริษัทน้ำมันที่ร่วมรายการเท่านั้น
 • บัตรเงินสดน้ำมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถขอรับมูลค่าคงเหลือของบัตรคืนเป็นเงินสดได้
 • บัตรเงินสดน้ำมันไม่สามารถใช้ถอนเงินสดผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ และเครื่อง ATM รวมทั้งช่องทางอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบมูลค่าคงเหลือของบัตรได้ที่ TMB Web Fleet Service
 • กรณีบัตรสูญหาย/บัตรถูกขโมย ให้ผู้ถือบัตรติดต่อธนาคารเพื่ออายัดบัตร โดยแจ้งหมายเลขบัตร 16 หลัก ที่ TMB Corporate Call Center โทร. 02-643-7000 (8.00 – 18.00 น.) ในวันทำการของธนาคาร หรือ TMB Contact Center โทร. 1558
 • ผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินไปยังบัตรเงินสดน้ำมันประเภท Prepaid Card ได้ด้วยการนำฝากเงิน (เฉพาะเงินบาท) เข้าบัญชีบัตร หมายเลขตามหน้าบัตร ณ สาขา TMB หรือเติมเงินผ่านช่องทาง Mobile Application (TMB Touch)
 • บัตรเงินสดเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ (Prepaid Plus Card) เติมเงินโดยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น
 • บัตรเงินสดน้ำมันไม่สามารถต่ออายุบัตรได้ ยกเว้นบัตรเงินสดเติมน้ำมันแบบเติมเงินอัตโนมัติ (Prepaid Plus Card)
 • มูลค่าการสั่งซื้อขั้นต่ำ 500 บาท/บัตร และมูลค่าสูงสุดของบัตรไม่เกิน 40,000 บาท/บัตร

ติดต่อสอบถาม 

 • TMB Corporate Call Center โทร 0-2643-7000
 • แผนกธุรกิจบัตรเครดิตน้ำมัน บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 081-834-3317, 081-870-0176
 • ฝ่ายพัฒนาสถานีบริการและระบบงานค้าปลีกน้ำมัน บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2537-2446, 2434-5, 2385,1809
  E-mail : pttfleetcard@pttplc.com

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด