บัตรเครดิตน้ำมัน

บัตรเครดิตน้ำมัน

รายละเอียดบัญชี

บัตรเครดิตน้ำมัน (TMB Fleet Card) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่าง ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB และบริษัทน้ำมันชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้บริการลูกค้าองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างอัดฉีดที่สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการทั่วประเทศ

 • เก็บข้อมูลการเติมน้ำมัน

  ลดขั้นตอน ไม่ต้องจัดการเงินสด ป้องกันการทุจริต

  ใช้บัตรเครดิตน้ำมันชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด กำหนดวงเงินตามที่ต้องการได้ทั้งแบบวงเงินบาท และลิตร ปลอดภัยด้วยรหัส PIN Code (ถ้าต้องการ)

 • กำหนดวงเงินควบคุมค่าใช้จ่าย

  ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  สามารถกำหนดปริมาณการใช้น้ำมันต่อครั้ง ต่อวัน ต่อสัปดาห์ หรือต่อเดือนได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • สามารถใช้บัตรเครดิตน้ำมันชำระค่าใช้จ่ายน้ำมันแทนเงินสด ระยะเวลาชำระคืนสูงสุด 55 วัน เช่นรอบการใช้จ่ายบัตรวันที่ 1-30 เม.ย. วันกำหนดชำระเงินคือวันที่ 25 พ.ค. เป็นต้น
 • ปลอดดอกเบี้ย เมื่อชำระคืนเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนด กรณีค้างชำระหรือชำระคืนบางส่วน ธนาคารคิดดอกเบี้ยอัตรา 17.5% ต่อปี โดยคำนวณจากจำนวนเงินคงค้าง นับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการใช้จ่ายแต่ละรายการ
 • ไม่สามารถเบิกถอนเงินสดได้
 • สามารถขอบัตรแบบมีรหัสผ่าน (PIN Code 4 หลัก ถ้าต้องการ) เพื่อป้องกันการลักลอบใช้บัตร
 • สามารถควบคุม และบริหารค่าใช้จ่าย ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดได้ โดยการจำกัดค่าใช้จ่าย วงเงินต่อครั้ง/วัน/สัปดาห์/เดือน ซึ่งเลือกการควบคุมวงเงินรายบัตรได้ทั้งวงเงินบาท และ ปริมาณลิตร
 • สามารถกำหนดประเภทน้ำมันได้ เช่น ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ เป็นต้น
 • สามารถเลือกระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์บนบัตร หรือระบุ VIP เพื่อควบคุมการใช้จ่ายและป้องกันการทุจริตได้

 

สิทธิประโยชน์

 • ลดภาระงานเอกสาร โดย TMB จะสรุปยอดบัญชีทุกสิ้นเดือน และจัดส่งใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตน้ำมัน ให้บริษัททางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนทุกเดือน
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บัตรในการเติมน้ำมันได้ทันทีโดยไม่ต้องให้ผู้มีอำนาจลงนามอนุมัติในใบสั่งจ่ายน้ำมันทุกครั้งที่ต้องการใช้บริการเติมน้ำมัน
 • ระบบจะอนุมัติวงเงินและพิมพ์ใบกำกับภาษีจากเครื่องรูดบัตรได้ทันที
 • มีการบันทึกข้อมูลของการใช้บัตรเครดิตน้ำมัน ของรถแต่ละคันอย่างถูกต้องแม่นยำ ด้วยการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายบัตรเครดิตของ TMB
 • สามารถดูรายงานสรุปการใช้บัตร วงเงินคงเหลือ ยอดชำระคืน ฯลฯ ได้สะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบ TMB Web Fleet Service ที่ www.tmbbank.com โดยมีชื่อผู้ใช้งาน (User ID) และ รหัสผ่าน (Password) ในการเข้าใช้บริการ

ประเภทบัตรเครดิตน้ำมัน 

 

สถานีบริการน้ำมัน ประเภทบัตร
บัตรเครดิตน้ำมัน
Synergy Card
บัตรเครดิตน้ำมัน
ESSO Fleet Card
บัตรเครดิตน้ำมัน
PTT Fleet Card
บัตรเครดิตน้ำมัน
Bangchak Fleet Card
เอสโซ่ (ESSO) correct correct incorrect incorrect
ปตท (PTT) correct incorrect correct incorrect
บางจาก (Bangchak) incorrect incorrect incorrect correct

 

บัตรเครดิตน้ำมัน TMB Synergy Card

Synergy card

สามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างอัดฉีดได้ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ และสถานีบริการน้ำมันปตท. กว่า 2,000 สถานีทั่วประเทศ

ติดต่อ:

 • แผนกธุรกิจบัตรเครดิตน้ำมัน บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 081-834-3317, 081-870-0176
 • ส่วนพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2537-2446, 0-2537-2434-5, 0-2537-1809 E-mail : pttfleetcard@pttplc.com

 

บัตรเครดิตน้ำมัน ESSO Fleet Card

Esso-Fleet Card

บัตรเครดิตน้ำมัน (ESSO Fleet Card) สามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างอัดฉีดได้ที่สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ทั่วประเทศมากกว่า 500 สถานีทั่วประเทศ

ติดต่อ:

 • แผนกธุรกิจบัตรเครดิตน้ำมัน บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 081-834-3317, 081-870-0176

 

บัตรเครดิตน้ำมัน PTT Fleet Card

PTT-Fleet Card

บัตรเครดิตน้ำมัน (PTT Fleet Card) สามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และล้างอัดฉีดได้ที่สถานีบริการน้ำมันปตท. มากกว่า 1,200 สถานีทั่วประเทศ

ติดต่อ:

 • ส่วนพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-537-2446, 02-537-2434-5, 02-537-1809
  E-mail : pttfleetcard@pttplc.com

 

บัตรเครดิตน้ำมัน Bangchak Fleet Card

Bangchak-Fleet Card

บัตรเครดิตน้ำมัน (Bangchak Fleet Card) สามารถใช้ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเติมน้ำมัน ได้ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก มากกว่า 800 สถานีทั่วประเทศ

ติดต่อ:

 • แผนกธุรกิจบัตรน้ำมัน ส่วนธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2335-4522, 0-2335-4840

อัตราดอกเบี้ย 

 • อัตราดอกเบี้ย 17.5% ต่อปี กรณีลูกค้ามียอดค้างชำระหรือชำระคืนบางส่วน นับจากวันที่ธนาคารบันทึกรายการใช้จ่ายแต่ละรายการ

อัตราค่าธรรมเนียม 

  ประเภทบัตร
ESSO
Fleet Card
Synergy Card
(สมัครผ่าน ESSO)
Synergy Card
(สมัครผ่าน PTT)
PTT
Fleet Card
Bangchak
Fleet Card
ค่าธรรมเนียมรายปี
(Annual Fee)
ไม่มี 300 บาท (ยกเว้นปีแรก)
ค่าออกบัตรทดแทน
(Replacement Card Fee)
50 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร 

บริษัทและองค์กรเอกชน หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
 1. ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตน้ำมัน
 2. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
 3. รายงานการประชุมกรรมการบริษัทแจ้งความประสงค์การใช้บัตรเครดิตน้ำมัน ระบุวงเงินรวมของบริษัท
 4. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (ออกให้ ? 90 วัน)
 5. งบดุลและงบกำไรขาดทุน (ล่าสุด 3 ปีย้อนหลัง)
 6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฎหมายเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก/ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคล)
 1. ใบสมัครสมาชิกบัตรเครดิตน้ำมัน
 2. รายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์การใช้บัตรเครดิตน้ำมัน ที่ลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญ
 3. หนังสือทางราชการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ, พรบ. จัดตั้ง, หนังสือแต่งตั้งอธิบดีกรมฯ หรือรักษาการแทน, หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทน, รายละเอียดของส่วนราชการ (ถ้ามี)
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ บัตรประจำตัวข้าราชการ/ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรากฎหมายเลขประจำตัว 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกระทำการ
 5. แทนส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการ/ รัฐวิสาหกิจ)

ติดต่อสอบถาม 

 • TMB Corporate Call Center โทร 02-643-7000
 • แผนกธุรกิจบัตรเครดิตน้ำมัน บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 081-834-3317, 081-870-0176
 • ส่วนพัฒนาตลาดอิเล็คทรอนิกส์ บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 02-537-2446, 02-537-2434-5, 02-537-1809
  E-mail : pttfleetcard@pttplc.com
 • แผนกธุรกิจบัตรน้ำมัน ส่วนธุรกิจอุตสาหกรรม บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2335-4522, 0-2335-4840

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

ดูทั้งหมด