ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

ผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

รายละเอียดบัญชี

หากองค์กรของท่านมีความต้องการจะดำเนินธุรกรรมด้านการเงินกับ TMB สามารถติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ได้ตามอุตสาหกรรมที่องค์กรของท่านดำเนินอยู่

Corporate Banking Segment บริษัทที่มียอดขายตั้งแต่ 500 ถึง 5,000 ล้านบาท

Our Industry Team Sector Head Telephone E-mail
 • Electronic & Electric appliance
 • Telecommunications
 • Transportation and logistic
สกุลตา ครองบุญ 02-242-3064 sakulata.kro@tmbbank.com
 • Auto & Auto Parts
 • Machinery
 • Supplier Military
วิณัฐฏา วรรณจำรัส 02-299-2506 winatta.wan@tmbbank.com
 • Rubber
 • Hotel & Phuket Customers
 • Animal Food/Farm/Feed
 • Seafood
ณัฏกฤตา ระพนาไพวรรณ 02-299-1236 Natkrita.Rap@tmbbank.com
 • Agricultural - Crop
 • Rice
 • Pulp & Paper
 • Sugar
 • Packaging Paper
นครินทร์ สาคร 02-299-1182 Nakarin.Sak@tmbbank.com
 • Chemical
 • Energy
 • Industrial Supplies
 • Petrochemical
 • Mining
 • Packaging Glass
 • Packaging Metal
สุชัย จรีอาภาภรณ์ 02-242-3713 suchai.jar@tmbbank.com
 • Hospital
 • Healthcare
 • Hotel
 • Consumer Goods & Services
 • Food and beverage
 • Other Services
 • Media
วชิราภรณ์ วิชชุกิจ 02-242-3149 Wachiraporn.Vic@tmbbank.com
 • Contractor
 • Utilities
 • Steel
ธิติสรรค์ เหลี่ยวรุ่งเรือง 02-299-2636 Thitisan.Lew@tmbbank.com
 • Construction Material
 • Textile
 • Jewelry
 • Real Estate
 • Packaging Plastic
 • Plastic
ธิรตี วงศ์รวมลาภ 02-299-2006 Thiratee.Von@tmbbank.com

Multi Corporate Banking Segment บริษัทที่มียอดขายตั้งแต่ 5,000 ล้านบาท

Our Industry Team Sector Head Telephone E-mail
 • Construction Material
 • Pulp, Paper, and printing
 • Chemical
 • Packaging
 • PTT Group
ไวยกรณ์ จันทสันต์ 0-2299-1209 vaiyakorn.cha@tmbbank.com
 • Animal Food/Farm/Feed
 • Aquatic Animal
 • Construction Material
 • Metal and Mining
 • Food / Rice / Corp
 • Rubber
 • Textile (Wearing apparel,
  footwear)
 • Infrastructure / Mass transit
 • Jewelry
นราธิป ผลาชีวะ 0-2299-1353 Naratip.Bal@tmbbank.com
 • MNC
เรมโค่ ริพสตรา 0-2242-3538 remko.rijpstra@tmbbank.com
 • Electricity (Power)
ศันสนีย์ ปางมณี 0-2299-1092 sansanee.pan@tmbbank.com
 • Financial Institutions (Bank,
  Non-Bank)
พรรษิษฐ์ พูนพิพัฒน์ 0-2299-2117 Phunsisth.Poo@tmbbank.com
 • Food & Beverages
  Entertainment
  CP Group
อาภาศรี วุ้นบาง 02-242-3860 Arpasri.Voo@tmbbank.com
 • Real Estate
 • Hotel / Hospitality Business
 • Telecommunications
 • Contractor
 • Energy
 • Transportation & Logistics
โอฬาร ศุกลวณิช 02-242-3710 O-Larn.Suk@tmbbank.com
 • Consumer Goods & Services
 • Department store
 • Healthcare
 • Trading
 • IT
 • Furniture / Wood
เชาวรัตน์ นิชยพันธ์ 02-242-3716 Chawarat.Nic@tmbbank.com
 • Auto & Auto Parts
 • Electronic & Electric
  appliance
 • Machinery
 • Vehicle
พรศักดิ์ เคียงนภาเจริญ 02-299-1050 pornsak.khi@tmbbank.com
 • Military
กันดาภา เฉลิมศิริกุล 02242-3164 Kandabha.Cha@tmbbank.com
 • Public Sector
 • EGAT
 • University (BKK
  Metropolitan Region)
วีระชัย อมรรัตน์ 02-242-3984 Weerachai.Amo@tmbbank.com