การรับรองตั๋วแลกเงินและการอาวัลตั๋วสัญญาใช้เงิน

รายละเอียดบัญชี

ประโยชน์ของลูกค้า

  • ธนาคารเป็นผู้รับรองและค้ำประกันการจ่ายเงินตามตราสารทางการเงิน เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือ เช็ค เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการชำระเงินตามกำหนดเวลาให้คู่สัญญา
  • เพิ่มความน่าเชื่อถือทางด้านการเงิน เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ
  • สะดวก รวดเร็ว ดำเนินการไม่ยุ่งยาก

อัตราค่าธรรมเนียม 

  • อัตราร้อยละไม่เกิน 2.5 ต่อปี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

  • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
  • TMB Phone Banking 1558