บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

รายละเอียดบัญชี

ให้ SME “โอน รับ จ่าย” ข้ามธนาคาร ข้ามเขต
ฟรีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดจำนวนเงิน
บัญชีเพื่อธุรกิจ หนึ่งเดียว ในประเทศ ที่กล้าฉีกทุกกฎ ทลายทุกเงื่อนไข


ช่วย SME ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 • ฟรี ! ค่าธรรมเนียม โอนเงินต่างธนาคาร จ่ายเงินเดือนพนักงาน จ่ายบิล จ่ายภาษี
 • ฝากเงิน ฝากเช็คต่างธนาคาร ข้ามเขต เข้าบัญชี TMB ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • สมุดเช็คซื้อ 1 เล่ม ฟรี 1 เล่ม ไม่จำกัดจำนวน
 • ไม่กำหนดยอดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ


บริการธุรกรรมทำฟรี

ธุรกรรมและช่องทางการทำธุรกรรม อัตราค่าธรรมเนียม
โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน* (SMART Credit Next Day)
ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ TMB Business Click และช่องทางธนาคารบนมือถือเพื่อธุรกิจ TMB Business Touch
(*ทำรายการก่อนเวลา 8.30 น.)

ฟรี!

ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
ไม่จำกัดจำนวนเงิน

โอนเงินด่วนต่างธนาคารผ่านช่องทาง ATM* (ORFT)
(*ลูกค้าต้องสมัครบริการบัตรเดบิต TMB One Bank Card เพื่อรับสิทธิประโยชน์นี้)
โอนเงินภายในธนาคารแบบครั้งละหลายรายการ (Direct Credit)
ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ TMB Business Click และช่องทางธนาคารบนมือถือเพื่อธุรกิจ TMB Business Touch*
(*ผ่านบริการ Group Transfer)
โอนจ่ายเงินเดือนพนักงาน (TMB Payroll)
ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ TMB Business Click และช่องทางธนาคารบนมือถือเพื่อธุรกิจ TMB Business Touch*
(*ผ่านบริการ Group Transfer)
บริการรับโอนเงินไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด จากต่างธนาคาร (BAHTNET) เข้าบัญชี TMB
ฝากเช็คต่างธนาคารข้ามเขตเข้าบัญชี TMB
ฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้าสูงสุด 365 วัน
บริการ ฝาก ถอน โอน ภายในธนาคาร และข้ามเขต
ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ (Bill Payment)
ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ TMB Business Click ช่องทางธนาคารบนมือถือเพื่อธุรกิจ TMB Business Touch และช่องทาง ATM


บริการธุรกรรม ราคาพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ

ธุรกรรมและช่องทางการทำธุรกรรม อัตราค่าธรรมเนียม
โอนเงินต่างธนาคารแบบภายในวัน* (SMART Credit Same Day)
ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์ เพื่อธุรกิจ TMB Business Click
ยอด 0 – 100,000 บาท
ยอด 100,001 – 500,000 บาท
ยอด 500,001 – 2,000,000 บาท
(*ทำรายการก่อนเวลา 9.00 น.)


15 บาท
55 บาท
135 บาท
ไม่จำกัดจำนวนรายการ
โอนเงินต่างธนาคารแบบภายในวัน* (SMART Credit Same Day)
ยอดไม่เกิน 100,000 บาท ผ่านช่องทางธนาคารบนมือถือเพื่อธุรกิจ TMB Business Touch
(*ทำรายการก่อนเวลา 9.00 น.)
15 บาท ต่อรายการ
โอนเงินต่างธนาคารภายในวัน* ไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด (BAHTNET)
ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ TMB Business Click
(*ทำรายการก่อนเวลา 13.00 น.)
50 บาท ต่อรายการ
ไม่จำกัดจำนวนรายการ
โอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance)
ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ TMB Business Click
300 บาท ต่อรายการ
ไม่จำกัดจำนวนรายการ
บริการส่ง SMS Alert เมื่อเงินในบัญชี TMB SME One Bank ไม่พอจ่ายเช็ค

ฟรี

สมุดเช็ค ซื้อ 1 ฟรี 1 เล่ม ไม่จำกัดจำนวน
บริการบัญชีคู่โอน กลบยอดเช็คไม่พอจ่ายอัตโนมัติ

ฟรี


ทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา สะดวก ปลอดภัย ผ่านช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ


บัญชีเดียวที่ช่วยคุณประหยัดได้มากกว่า

รายการธุรกรรม ก่อนใช้ (บาท) หลังใช้ (บาท) ช่วยคุณประหยัด
ต่อปี (บาท)
โอนเงินต่างธนาคารแบบล่วงหน้า 40 รายการ/เดือน 5,760 0 5,760
โอนเงินด่วนต่างธนาคาร ผ่านตู้ ATM 20 รายการ/เดือน 8,400 0 8,400
โอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี TMB 20 รายการ/เดือน 3,600 0 3,600
โอนเงินมูลค่าสูงไปต่างธนาคาร ผ่านระบบ BAHTNET 5 รายการ/เดือน 9,000 3,000 6,000
บริการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ เข้าบัญชี TMB 20 รายการ/เดือน 3,600 0 3,600
ชำระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบ 20 รายการ/เดือน 3,600 0 3,600
ใช้เช็ค TMB 20 ฉบับ/เดือน 3,600 1,800 1,800
ใช้เช็ค TMB 20 ฉบับยอดธุรกรรมข้ามเขตรวม 5 ล้านบาท/เดือน 60,000 0 60,000
รับเงินโอนมูลค่าสูงจากต่างธนาคาร ผ่านระบบ BAHTNET 5 รายการ/เดือน 6,000 0 6,000
บริการบัญชีคู่โอนกลบยอดเช็คไม่พอจ่ายอัตโนมัติ 20 รายการ/เดือน 6,000 0 6,000
ค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายต่อปี (บาท) 109,560 4,800 104,760

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 

 • TMB SME One Bank เป็นบัญชีธุรกิจประเภทมีดอกเบี้ย โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากบนบัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ร้านค้าทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด
และห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล
บริษัท
จำกัด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      
 • เจ้าของร้านค้า
dot    
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
  dot  
 • กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
    dot
ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) หรือหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   dot dot
หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือข้อบังคับ   dot  
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)     dot
รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร     dot
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) dot dot  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) dot    

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 

 • บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ผู้ขอใช้บริการต้องมีบัญชีคู่กับธนาคาร 2 บัญชี ได้แก่บัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank และบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank โดยบัญชีทั้งสองไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ชื่อเดียวกัน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,500 บาท บนบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank และไม่จำกัดยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำบนบัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank
 • ผู้ขอใช้บริการต้องสมัครใช้บริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ TMB Business Click และ/หรือ ธนาคารบนมือถือเพื่อธุรกิจ TMB Business Touch และต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการเสริมบนช่องทางธนาคารออนไลน์สำหรับบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ประเภทรายปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบนช่องทางธนาคารออนไลน์สำหรับบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ประเภทรายปี จากบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank ของผู้ขอใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยจะทำการเรียกเก็บครั้งแรก ณ วันที่เปิดบัญชีและเรียกเก็บครั้งต่อไป ณ วันครบรอบใช้บริการ ปีถัดไป 
 • ผู้ขอใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาและบุคคลธรรมดาบัญชีร่วมสามารถสมัครบริการบัตรเดบิต TMB One Bank Card ได้ 
 • บริการธุรกรรมทำฟรีและธุรกรรมราคาพิเศษต่างๆ เป็นสิทธิพิเศษที่อยู่บนบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank เท่านั้น
 • บริการธุรกรรมทำฟรีและธุรกรรมราคาพิเศษต่างๆ ไม่ รวมถึงการทำธุรกรรมมากกว่า 1 รายการแต่รวมตัดเงินก้อนเดียว (Lump Sum)
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • ไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำบนบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank และ บัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank


เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์

document ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทธนาคารทหารไทย

document ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการเงินฝากกระแสรายวันทุกประเภทธนาคารทหารไทย