บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

รายละเอียดบัญชี

ใหม่ บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank
ฟรี โอนเงินข้ามจังหวัด ข้ามธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่จำกัดจำนวนเงิน ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อทำรายการผ่าน TMB Business TOUCH


บัญชีธุรกิจหนึ่งเดียว...ที่ให้ SME ลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

 • ทำรายการได้ 7 วัน 24 ชั่วโมงผ่าน TMB Business TOUCH
 • จ่ายเงินเดือนพนักงานได้ทุกธนาคารไม่มีค่าธรรมเนียม
 • เรียกเก็บเช็คข้ามจังหวัด ข้ามธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ซื้อสมุดเช็ค 1 แถม 1 ไม่จำกัดจำนวน
 • โอน หรือ ถอนเงินผ่าน ATM ทุกธนาคารทั่วไทย ฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง


สิทธิประโยชน์จากบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

  ช่องทางธนาคารบนมือถือ
เพื่อธุรกิจ TMB Business TOUCH
ช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ
TMB Business CLICK
บริการจ่ายเงิน
ภายในธนาคาร    
โอนแบบทันที (เฉพาะบุคคลธรรมดา) ฟรี

-

โอนแบบล่วงหน้า 1 วัน ฟรี
(ยอดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ รายการ)
ราคาพิเศษ
ยอด 0-100,000 บาท : 15 บาท จาก 20 บาท
ยอด 100,001-500,000 บาท : 55 บาท จาก 75 บาท
ยอด 500,001-2,000,000 บาท : 135 บาท จาก 200 บาท
โอนแบบล่วงหน้า 2 วัน ฟรี
(ยอดไม่เกิน 500,000 บาท ต่อ รายการ)
ฟรี
(ยอดไม่เกิน 2,000,000 บาท)
โอนแบบไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด - 50 บาท ต่อ รายการ
โอนเงินไปต่างประเทศ - 300 บาท ต่อ รายการ
  ช่องทางธนาคารบนมือถือ
เพื่อธุรกิจ TMB Business TOUCH
ช่องทางธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ
TMB Business CLICK
บริการรับเงิน
ชำระสินค้าและบริการ ฟรี ฟรี
  ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร หรือ อื่นๆ
ฝากเช็คต่างธนาคาร ข้ามเขต เข้าบัญชี TMB ฟรี
ฝากเช็คลงวันที่ล่วงหน้าสูงสุด 365 วัน ฟรี
รับโอนเงินแบบไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด ฟรี
บริการเสริมพิเศษ
บริการบัตรเดบิต TMB One Bank Card ผ่านช่องทาง ATM
ฟรีค่าธรรมเนียมกดเงินและสอบถามยอดเงิน ทุกตู้เอทีเอ็ม ฟรี
ฟรีโอนแบบทันที (ข้ามธนาคาร) ฟรี
  ผ่านช่องทางอื่นๆ
บริการสมุดเช็ค ซื้อ 1 เล่ม ฟรี 1 เล่ม (ไม่จำกัดจำนวน)
บริการส่ง SMS Alert เมื่อเงินในบัญชีไม่พอจ่ายเช็ค ฟรี
บริการบัญชีคู่โอนกลบยอดเช็คไม่พอจ่ายอัตโนมัติ ฟรี


แล้วค่าธรรมเนียมทั้งปี จะต่อยอดธุรกิจได้ขนาดไหน

รายการธุรกรรม ก่อนใช้ (บาท) หลังใช้ (บาท) ช่วยคุณประหยัด
ต่อปี (บาท)
โอนข้ามธนาคารแบบเร่งด่วน ผ่านตู้ ATM 20 รายการ ต่อเดือน 8,400 - 8,400
โอนข้ามธนาคารแบบเร่งด่วน ผ่านช่องทางธนาคารบนมือถือเพื่อธุรกิจ TMB Business Touch 20 รายการ ต่อเดือน 8,400 - 8,400
โอนข้ามธนาคารแบบล่วงหน้า 1 วัน ผ่านช่องทางธนาคารบนมือถือเพื่อธุรกิจ TMB Business Touch 20 รายการ ต่อเดือน 4,800 - 4,800
โอนข้ามธนาคารแบบล่วงหน้า 2 วัน 40 รายการ ต่อเดือน 5,760 - 5,760
โอนเงินอัตโนมัติระหว่างบัญชี TMB 20 รายการ ต่อเดือน 3,600 - 3,600
โอนข้ามธนาคารแบบไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด 5 รายการ ต่อเดือน 9,000 3,000 6,000
โอนเงินจ่ายคู่ค้าและเงินเดือน 20 รายการ ต่อเดือน 3,600 - 3,600
ชำระสินค้าและบริการ 20 รายการ ต่อเดือน 3,600 - 3,600
ใช้เช็ค TMB 20 ฉบับต่อเดือน 3,600 1,800 1,800
ใช้เช็ค TMB 20 ฉบับยอดธุรกรรมข้ามเขตรวม 5 ล้านบาท ต่อเดือน 60,000 - 60,000
รับโอนเงินแบบไม่จำกัดยอดเงินสูงสุด 5 รายการ ต่อเดือน 6,000 - 6,000
บริการบัญชีคู่โอนกลบยอดเช็คไม่พอจ่ายอัตโนมัติ 20 รายการ ต่อเดือน 6,000 - 6,000
ค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายต่อปี (บาท) 122,760 4,800 117,960

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 

 • TMB SME One Bank เป็นบัญชีธุรกิจประเภทมีดอกเบี้ย โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากบนบัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร 
 • อัตราค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี 

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ร้านค้าทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด
และห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคล
บริษัท
จำกัด
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน      
 • เจ้าของร้านค้า
dot    
 • หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
  dot  
 • กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
    dot
ใบสำคัญจดทะเบียนพาณิชย์ (หนังสือรับรองจากกระทรวงพาณิชย์) หรือหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   dot dot
หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วนหรือข้อบังคับ   dot  
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)     dot
รายงานการประชุมคณะกรรมการให้บริษัทเปิดบัญชีกับธนาคาร     dot
บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) dot dot  
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) dot    

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ 

 • บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ผู้ขอใช้บริการต้องมีบัญชีคู่กับธนาคาร 2 บัญชี ได้แก่บัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank และบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank โดยบัญชีทั้งสองไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ชื่อเดียวกัน
 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,500 บาท บนบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank และไม่จำกัดยอดเปิดบัญชีขั้นต่ำบนบัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank
 • ผู้ขอใช้บริการต้องสมัครใช้บริการธนาคารออนไลน์เพื่อธุรกิจ TMB Business Click และ/หรือ ธนาคารบนมือถือเพื่อธุรกิจ TMB Business Touch และต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการเสริมบนช่องทางธนาคารออนไลน์สำหรับบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ประเภทรายปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบนช่องทางธนาคารออนไลน์สำหรับบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank ประเภทรายปี จากบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank ของผู้ขอใช้บริการโดยอัตโนมัติ โดยจะทำการเรียกเก็บครั้งแรก ณ วันที่เปิดบัญชีและเรียกเก็บครั้งต่อไป ณ วันครบรอบใช้บริการ ปีถัดไป 
 • ผู้ขอใช้บริการประเภทบุคคลธรรมดาและบุคคลธรรมดาบัญชีร่วมสามารถสมัครบริการบัตรเดบิต TMB One Bank Card ได้ 
 • บริการธุรกรรมทำฟรีและธุรกรรมราคาพิเศษต่างๆ เป็นสิทธิพิเศษที่อยู่บนบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank เท่านั้น
 • บริการธุรกรรมทำฟรีและธุรกรรมราคาพิเศษต่างๆ ไม่ รวมถึงการทำธุรกรรมมากกว่า 1 รายการแต่รวมตัดเงินก้อนเดียว (Lump Sum)
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
 • ไม่กำหนดยอดคงเหลือขั้นต่ำบนบัญชีกระแสรายวัน TMB SME One Bank และ บัญชีออมทรัพย์ TMB SME One Bank


เงื่อนไขผลิตภัณฑ์ฉบับสมบูรณ์

document ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทธนาคารทหารไทย

document ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปในการใช้บริการเงินฝากกระแสรายวันทุกประเภทธนาคารทหารไทย