บริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบบาทเน็ต

บริการโอนเงินระหว่างธนาคารผ่านระบบบาทเน็ต

รายละเอียดบัญชี

บริการโอนเงินในประเทศด้วยการส่งข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ ผ่านระบบเครือข่ายของธนาคารแห่งประเทศไทย เหมาะกับการโอนเงินที่มีมูลค่าสูง ไปยังบัญชีปลายทางของธนาคารพาณิชย์อื่นๆที่เป็นสมาชิกของธนาคารแห่งประเทศไทย

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • สะดวกและประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสารประกอบการโอนเงิน
  • รวดเร็ว ฉับไว ผู้รับได้รับเงินภายในวันเดียว
  • มีความปลอดภัยสูง เพราะไม่ต้องเบิกเงินสดจำนวนมากเพื่อโอนเงินยังธนาคารต่างๆด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถาม 

  • Corporate Call Center โทร 02-643-7000
  • TMB Phone Banking 1558