บริการโอนเงินอัตโนมัติ

บริการโอนเงินอัตโนมัติ

รายละเอียดบัญชี

บริการจ่ายเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีผู้รับเงินจำนวนมากรายที่มีอยู่กับธนาคารทหารไทย ด้วยการส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียวผ่านระบบธนาคารอิเล็คทรอนิกส์ บริการนี้จะช่วยให้บริษัทจ่ายเงินได้ตรงตามเวลา รวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานและการจัดทำข้อมูล

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์

  • ผู้รับเงินได้รับเงินรวดเร็ว และแน่นอนตามกำหนดเวลา
  • ช่วยให้การจ่ายเงินของบริษัทมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเพิ่มความน่าเชื่อถือ
  • ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทไม่ต้องยุ่งยากในการจ่ายเช็คหลายๆ ฉบับ
  • รับรายงานแสดงผลการเข้าบัญชีได้ทันทีผ่านระบบธนาคารอิเล็คทรอนิกส์

ติดต่อสอบถาม 

  • Corporate Call Center, Tel: 02-643-7000
  • TMB Phone Banking, Tel: 1558