บริการเสริมสุดคุ้มเพื่อธุรกิจ

บริการเสริมสุดคุ้มเพื่อธุรกิจ

รายละเอียดบัญชี

เพื่อการทำธุรกิจที่สะดวก และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งลดความเสี่ยง และบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เราจึงขอแนะนำสมัครบริการเสริมที่เหมาะสำหรับ SME บุคคลธรรมดาโดยเฉพาะ

จุดเด่น
เครื่องมือทำธุรกรรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก บัญชีออลล์ฟี, บัญชีโนฟิกส์, ทัช โมบายแอปฯ และบัญชีกระแสรายวัน เพื่อความสะดวกคล่องตัวในการทำธุรกิจ
ป้องกันความเสียหายเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันด้วยผลิตภัณฑ์ประกัน (ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ, ประกันภัยคุ้มครองกิจการ)
พิเศษยิ่งขึ้น รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เมื่อใช้บริการเสริม และผลิตภัณฑ์ประกันที่ธนาคารกำหนด