ประกันสำหรับ SME บุคคลธรรมดา

ประกันสำหรับ SME บุคคลธรรมดา

รายละเอียดบัญชี

ลดความเสี่ยง และบรรเทาความเสียหายไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดกับธุรกิจ เพียงสมัครผลิตภัณฑ์ประกันสำหรับธุรกิจ

ประกันชีวิตของเจ้าของกิจการ (Credit Life)
ในยามเกิดเหตุไม่คาดฝันกับเจ้าของกิจการ ประกันชีวิต Credit Life จะจ่ายหนี้คงค้างกับธนาคารแทนคนข้างหลัง

จุดเด่น
จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครองตลอดอายุสัญญาเงินกู้
ค่าเบี้ยหลักร้อย คุ้มครองหนี้หลักล้าน
สามารถกู้เพิ่มเพื่อชำระเบี้ยประกันได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

 

ประกันภัยทรัพย์สินส่วนเพิ่มเติม (All Risk 360)
ในยามเกิดเหตุไม่คาดฝันกับทรัพย์สินหลักของกิจการ ประกัน TMB360 จะช่วยชดเชยค่าเสียหาย ให้เจ้าของกิจการมีทุนหาทรัพย์มาทดแทนได้

จุดเด่น
ชดเชยความเสียหายของทรัพย์สิน ที่ช่วยเจ้าของกิจการสร้างรายได้ :
จ่าอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง
เฟอร์นิเจอร์
เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา, เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักร
สต๊อกสินค้าในสถานที่เอาประกันภัย