บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (TMB Smart Payroll)

บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (TMB Smart Payroll)

สะดวกกว่า

สะดวกกว่า

ทำรายการได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านดิจิทัลแบงก์กิ้ง

เข้าใจง่ายกว่า

เข้าใจง่ายกว่า

แสดงรหัสเป็นค่าจ้างพนักงานอย่างชัดเจน ง่ายต่อการทำบัญชีและกระทบยอด

ประหยัดกว่า

ประหยัดกว่า

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า รายปี
และการทำรายการข้ามเขตข้ามธนาคาร

2 ช่องทางการจ่ายเงินเดือนออนไลน์ ให้คุณเลือกได้ตามความต้องการ

TMB BIZ TOUCH

(Mobile Banking Application)

เหมาะสำหรับเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

คลิก

TMB Business CLICK

(Internet Banking)

เหมาะสำหรับเอสเอ็มอีขนาดใหญ่

คลิก

ครั้งแรก! ของ SME

ให้คุณจ่ายเงินเดือนพนักงานไปยังบัญชีทุกธนาคารผ่านแอป

TMB BIZ TOUCH

โอนเงินเดือนเข้าบัญชีพนักงาน

ได้ทุกธนาคารสูงสุดถึง 50 บัญชีต่อครั้ง

 
 

เงินเข้าบัญชีพนักงาน

ทันทีทุกธนาคาร

ฟรี! ไม่มีค่าธรรมเนียม

เมื่อใช้บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

 
 

แสดงเป็นยอดค่าจ้างพนักงาน

ในรายการเดินบัญชีอย่างชัดเจน

6 วิธีการใช้งาน บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (TMB Smart Payroll)
ผ่านแอป TMB BIZ TOUCH

TMB PAYROLL

การดาวน์โหลด/อัปเดต
แอป TMB BIZ TOUCH

TMB PAYROLL

เพิ่มบัญชีเงินเดือนพนักงาน

TMB PAYROLL

สร้างกลุ่มพนักงาน

TMB PAYROLL

จ่ายเงินเดือนพนักงาน

TMB PAYROLL

เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
บัญชีเงินเดือนพนักงาน

TMB PAYROLL

ดูรายการเดินบัญชี

 
 
 

การสมัครใช้แอป TMB BIZ TOUCH
เพื่อใช้บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (TMB Smart Payroll)

ลูกค้านิติบุคคล

สมัครผ่านสาขา

เอกสารประกอบ

  1. หนังสือรับรองบริษัท
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัครใช้บริการ
  3. บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

ลูกค้าบุคคลธรรมดา

สมัครผ่านแอป TMB BIZ TOUCH

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป TMB BIZ TOUCH

  1. เปิดใช้งานด้วยบัตร TMB SME One Bank
  2. เปิดใช้งานผ่านศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ (Corporate Call Center) โทร 02-643-7000 วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคาร

สมัครผ่านสาขา

เอกสารประกอบ

  1. หนังสือรับรองบริษัท
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผู้สมัครใช้บริการ
  3. บัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

ค่าธรรมเนียมทุกธุรกรรมไม่จำกัด และค่าธรรมเนียมรายปี

เมื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน

ด้วยบัญชีธุรกิจ TMB SME One Bank

บัญชีประเภทอื่นๆ (กระแสรายวัน ฯลฯ) มีค่าธรรมเนียม 15 บาท/รายการ

TMB BIZ TOUCH

(Mobile Banking Application)

เหมาะสำหรับเอสเอ็มอีขนาดเล็ก

คลิก

TMB Business CLICK

(Internet Banking)

เหมาะสำหรับเอสเอ็มอีขนาดใหญ่

คลิก