มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

JB25
+0.4850 (+1.1070%)
44.2976
22 มี.ค. 2562
JB25 LTF
+0.2776 (+1.1049%)
25.4018
22 มี.ค. 2562
JB25RMF
+0.4376 (+1.1038%)
40.083
22 มี.ค. 2562
BIG CAP-D LTF
+0.2359 (+1.0873%)
21.9309
22 มี.ค. 2562
TISCOHD
+0.1620 (+1.0738%)
15.248
22 มี.ค. 2562
TMBUS500RMF
+0.2001 (+1.0729%)
18.8508
21 มี.ค. 2562
TMBUS500
+0.2041 (+1.0420%)
19.7923
21 มี.ค. 2562
TMB50
+1.0639 (+1.0321%)
104.1452
22 มี.ค. 2562
TMB50RMF
+0.4522 (+1.0308%)
44.3202
22 มี.ค. 2562
TMB50DV
+0.0908 (+1.0291%)
8.914
22 มี.ค. 2562
MS-CORE LTF
+0.3526 (+1.0040%)
35.4716
22 มี.ค. 2562
TEF-DIV
+0.1029 (+0.9968%)
10.4264
22 มี.ค. 2562
CG-LTF
+0.5627 (+0.9881%)
57.5098
22 มี.ค. 2562
CG-RMF
+0.1098 (+0.9825%)
11.285
22 มี.ค. 2562
TEF
+0.7132 (+0.9788%)
73.5761
22 มี.ค. 2562
TMBGQG
+0.1337 (+0.9450%)
14.282
21 มี.ค. 2562
TMBGQGRMF
+0.1238 (+0.9376%)
13.3271
21 มี.ค. 2562
TMB-THAICG
+0.0838 (+0.9130%)
9.2628
22 มี.ค. 2562
ABLTF
+0.4275 (+0.8962%)
48.1294
22 มี.ค. 2562
VALUE-D LTF
+0.2209 (+0.8785%)
25.3656
22 มี.ค. 2562
TMBWDEQ
+0.1182 (+0.8734%)
13.6519
21 มี.ค. 2562
ERMF
+0.8153 (+0.8549%)
96.1824
22 มี.ค. 2562
JBP LTF
+0.1733 (+0.8382%)
20.848
22 มี.ค. 2562
ABSC-RMF
+0.7585 (+0.8377%)
91.3011
22 มี.ค. 2562
JSM
+0.1584 (+0.8306%)
19.2279
20 มี.ค. 2562
UOBLTF
+0.3287 (+0.7900%)
41.9339
22 มี.ค. 2562
K-STAR-A(A)
+0.3159 (+0.7777%)
40.9334
22 มี.ค. 2562
VFOCUS-D
+0.0707 (+0.7696%)
9.2575
22 มี.ค. 2562
UGD
+0.0866 (+0.7575%)
11.5188
21 มี.ค. 2562
TMBGPROPRMF
+0.0794 (+0.7450%)
10.7373
21 มี.ค. 2562
TMBGPROP
+0.0753 (+0.7356%)
10.3119
21 มี.ค. 2562
70/30-D LTF
+0.1287 (+0.6926%)
18.7113
22 มี.ค. 2562
TMBAALF
+0.0928 (+0.6612%)
14.1269
22 มี.ค. 2562
TBF
+0.0700 (+0.6018%)
11.7018
22 มี.ค. 2562
KFDYNAMIC
+0.2124 (+0.5900%)
36.2123
22 มี.ค. 2562
MS-FLEX RMF
+0.1231 (+0.5757%)
21.5067
22 มี.ค. 2562
UHCRMF
+0.0621 (+0.5702%)
10.9523
21 มี.ค. 2562
UGH
+0.0751 (+0.5660%)
13.3431
21 มี.ค. 2562
TMBUSBLUECHIP
+0.0813 (+0.5295%)
15.4362
21 มี.ค. 2562
UJRES
+0.0564 (+0.5182%)
10.9394
20 มี.ค. 2562
ABLTF 70/30
+0.0534 (+0.5009%)
10.7134
22 มี.ค. 2562
ADR-D
+0.0411 (+0.4804%)
8.5958
21 มี.ค. 2562
CPAM KOEQ
+0.0366 (+0.4574%)
8.0378
21 มี.ค. 2562
TMBPIPF
+0.0518 (+0.4427%)
11.7538
22 มี.ค. 2562
TMBAGLRMF
+0.0489 (+0.4353%)
11.2822
21 มี.ค. 2562
TMBAGLF
+0.0527 (+0.4341%)
12.1917
21 มี.ค. 2562
TMBTMSMVLTF
+0.0432 (+0.4143%)
10.4716
22 มี.ค. 2562
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R
+0.0527 (+0.4119%)
12.8472
22 มี.ค. 2562
TMBTMSMVRMF
+0.0428 (+0.4105%)
10.4689
22 มี.ค. 2562
TMBTMSMV
+0.0430 (+0.4071%)
10.6047
22 มี.ค. 2562
UDB-N
+0.0376 (+0.3717%)
10.1533
21 มี.ค. 2562
TMBPIPRMF
+0.0545 (+0.3679%)
14.8688
22 มี.ค. 2562
TMBEBF
+0.0370 (+0.3671%)
10.1155
21 มี.ค. 2562
TMBAAMF
+0.0451 (+0.3476%)
13.0205
22 มี.ค. 2562
TMB-ES-APPF
+0.0354 (+0.3426%)
10.3683
22 มี.ค. 2562
TMBEAERMF
+0.0282 (+0.3394%)
8.3364
21 มี.ค. 2562
TMBEAE
+0.0318 (+0.3375%)
9.4551
21 มี.ค. 2562
TMBASIAB
+0.0335 (+0.3214%)
10.4561
21 มี.ค. 2562
TMBEG
+0.0345 (+0.3032%)
11.415
21 มี.ค. 2562
TMBEGRMF
+0.0318 (+0.2894%)
11.0211
21 มี.ค. 2562
UIF-A
+0.0288 (+0.2649%)
10.8993
21 มี.ค. 2562
UIF-N
+0.0288 (+0.2649%)
10.8994
21 มี.ค. 2562
UIFRMF
+0.0254 (+0.2493%)
10.213
21 มี.ค. 2562
UAI
+0.0227 (+0.2193%)
10.3732
21 มี.ค. 2562
ASIA-B
+0.0448 (+0.2025%)
22.1726
21 มี.ค. 2562
MIX-D1585
+0.0207 (+0.2017%)
10.281
22 มี.ค. 2562
ABSM
+0.0898 (+0.1933%)
46.5373
22 มี.ค. 2562
TMBAASF
+0.0238 (+0.1901%)
12.5454
22 มี.ค. 2562
UFIN-N
+0.0206 (+0.1860%)
11.0973
20 มี.ค. 2562
UFIN-A
+0.0206 (+0.1860%)
11.0973
20 มี.ค. 2562
KGT5YA
+0.0190 (+0.1851%)
10.2858
20 มี.ค. 2562
KT-ASEAN-A
+0.0202 (+0.1737%)
11.6474
21 มี.ค. 2562
CPRMF1
+0.0242 (+0.1460%)
16.6018
22 มี.ค. 2562
CPRMF3
+0.0206 (+0.1305%)
15.8056
22 มี.ค. 2562
ONE-ULTRA
+0.0123 (+0.1261%)
9.7689
21 มี.ค. 2562
CPRMF5
+0.0187 (+0.1210%)
15.4739
22 มี.ค. 2562
TMBGINFRA
+0.0143 (+0.1182%)
12.1161
21 มี.ค. 2562
CPRMF4
+0.0184 (+0.1175%)
15.6844
22 มี.ค. 2562
ABAPAC-RMF
+0.0153 (+0.1129%)
13.5724
21 มี.ค. 2562
TGINC-A
+0.0109 (+0.1056%)
10.3369
20 มี.ค. 2562
CPAM APDE
+0.0128 (+0.1037%)
12.3612
21 มี.ค. 2562
KFMINCOM-A
+0.0098 (+0.0948%)
10.3495
21 มี.ค. 2562
CPRMF2
+0.0130 (+0.0873%)
14.9056
22 มี.ค. 2562
USHY-A
+0.0090 (+0.0807%)
11.1591
21 มี.ค. 2562
USHY
+0.0089 (+0.0798%)
11.1591
21 มี.ค. 2562
TMBINCOME
+0.0073 (+0.0698%)
10.4616
22 มี.ค. 2562
ASIA-E
+0.0030 (+0.0338%)
8.876
20 มี.ค. 2562
TMBGDF
+0.0032 (+0.0328%)
9.7562
21 มี.ค. 2562
TMBGF
+0.0039 (+0.0307%)
12.7048
21 มี.ค. 2562
TMBGRMF
+0.0034 (+0.0300%)
11.3256
21 มี.ค. 2562
GC
+0.0039 (+0.0272%)
14.3677
21 มี.ค. 2562
TMBBFRMF
+0.0030 (+0.0244%)
12.2743
22 มี.ค. 2562
TMBJPNAE
+0.0027 (+0.0244%)
11.0833
21 มี.ค. 2562
TFIF
+0.0035 (+0.0221%)
15.8449
22 มี.ค. 2562
TMBABRMF
+0.0014 (+0.0135%)
10.3717
22 มี.ค. 2562
TMBBF
+0.0014 (+0.0112%)
12.5504
22 มี.ค. 2562
TMBUSB
+0.0008 (+0.0076%)
10.5478
22 มี.ค. 2562
TMBCB
+0.0010 (+0.0059%)
17.0167
22 มี.ค. 2562
TMBTHANAPLUS
+0.0007 (+0.0058%)
11.9747
22 มี.ค. 2562
TMBTM
+0.0005 (+0.0037%)
13.6662
22 มี.ค. 2562
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0004 (+0.0035%)
11.3308
22 มี.ค. 2562
SVRMF
+0.0004 (+0.0030%)
13.2694
22 มี.ค. 2562
MS-MONEY
+0.0003 (+0.0026%)
11.5375
22 มี.ค. 2562
TMBMRMF
+0.0003 (+0.0023%)
12.9215
22 มี.ค. 2562
TMBMF
+0.0005 (+0.0023%)
21.7357
22 มี.ค. 2562
TCMF
+0.0003 (+0.0020%)
14.9302
22 มี.ค. 2562
1AM-DAILY
+0.0002 (+0.0016%)
12.1789
22 มี.ค. 2562
ABSI-RMF
+0.0002 (+0.0016%)
12.4879
22 มี.ค. 2562
ABCC
+0.0002 (+0.0011%)
17.7862
22 มี.ค. 2562
TISCOSTF
+0.0001 (+0.0008%)
12.7722
22 มี.ค. 2562
TMBABF
-0.0004 (-0.0035%)
11.2755
22 มี.ค. 2562
GBRMF
-0.0016 (-0.0112%)
14.2262
22 มี.ค. 2562
TMBGINCOMERMF
-0.0031 (-0.0284%)
10.9248
21 มี.ค. 2562
TMBGRR
-0.0028 (-0.0296%)
9.4533
21 มี.ค. 2562
TMBINDAE
-0.0029 (-0.0306%)
9.4619
21 มี.ค. 2562
TMBGINCOME
-0.0036 (-0.0323%)
11.1448
21 มี.ค. 2562
K-MIDSMALL
-0.0059 (-0.0415%)
14.21
22 มี.ค. 2562
TMBCHEQ
-0.0026 (-0.0450%)
5.7758
22 มี.ค. 2562
TMBEMEQ
-0.0151 (-0.1473%)
10.2365
21 มี.ค. 2562
ONE-EUROEQ
-0.0154 (-0.1476%)
10.4187
21 มี.ค. 2562
MS-FFI3Y
-0.0171 (-0.1605%)
10.6393
21 มี.ค. 2562
EHD
-0.0151 (-0.1643%)
9.1767
21 มี.ค. 2562
ABIG
-0.0474 (-0.2917%)
16.1996
21 มี.ค. 2562
UES
-0.0307 (-0.2955%)
10.3597
21 มี.ค. 2562
TMBJE
-0.0353 (-0.2958%)
11.897
22 มี.ค. 2562
TMBJERMF
-0.0314 (-0.3004%)
10.4203
22 มี.ค. 2562
MS-ASM RMF
-0.0324 (-0.3861%)
8.3584
21 มี.ค. 2562
MS-ASIAN SM
-0.0579 (-0.3900%)
14.7888
21 มี.ค. 2562
TMBGER
-0.0554 (-0.4823%)
11.4306
21 มี.ค. 2562
UGSE
-0.0541 (-0.4843%)
11.1173
20 มี.ค. 2562
TMBGOLDS
-0.0453 (-0.4968%)
9.0739
22 มี.ค. 2562
TMBGOLDSRMF
-0.0458 (-0.5073%)
8.9826
22 มี.ค. 2562
TISCOMS
-0.0747 (-0.5281%)
14.0703
22 มี.ค. 2562
CPAM GSCEQ-R
-0.0658 (-0.5625%)
11.6312
20 มี.ค. 2562
TMBCOF
-0.1015 (-0.5898%)
17.1077
21 มี.ค. 2562
TMBCORMF
-0.0939 (-0.6002%)
15.5507
21 มี.ค. 2562
CIMB-PRINCIPAL GSA
-0.0689 (-0.6250%)
10.9544
20 มี.ค. 2562
TMBGOLD
-0.1131 (-0.6697%)
16.7748
21 มี.ค. 2562
ABAGS
-0.0786 (-0.6883%)
11.3412
21 มี.ค. 2562
TMBOIL
-0.0292 (-0.8049%)
3.5986
21 มี.ค. 2562
TMBUSO
-0.0911 (-0.9219%)
9.7909
20 มี.ค. 2562
KT-FINANCE
-0.1584 (-0.9226%)
17.0102
21 มี.ค. 2562
BRIC
-0.0953 (-1.1415%)
8.2535
21 มี.ค. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

22 มี.ค. 2562

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นขานรับมติการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่บ่งบอกว่าจะไม่มีการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ พร้อมแผนยุติการปรับลดสภาพคล่องในเดือนกันยายนปีนี้ ขณะที่สภายุโรปอนุมัติให้สหราชอาณาจักรเลื่อนกำหนดการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ออกไปแบบมีเงื่อนไข

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

19 มี.ค. 2562 - 25 มี.ค. 2562

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้แรงหนุนจากความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน การที่นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับ Brexit หลังรัฐสภาอังกฤษลงมติขอเลื่อนกำหนดการออกจากสหภาพยุโรปออกไป และแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

มกราคม 2562

ตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือนมกราคมออกมาน่าผิดหวังโดยเฉพาะในยุโรป รองลงมาคือจีน ในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาผสมผสานกัน การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่มีแนวโน้มเป็นไปในทางบวกมากขึ้นเป็นปัจจัยช่วยหนุนตลาดในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ประเด็น Brexit ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ทั้งนี้ยังต้องติดตามทั้ง 2 ประเด็นอย่างใกล้ชิดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

การลงทุนของนักลงทุน 5ประเภท คุณเป็นนักลงทุนแบบไหน?

ในบทความนี้แบ่งนักลงทุนออกเป็น 5 ประเภท พร้อมกลยุทธ์การลงทุน 5 แบบ ที่ตอบโจทย์การลงทุนสำหรับคน 99% การลงทุนที่ถูกต้องจะทำให้เวลาเป็นเพื่อนที่ช่วยทำให้คุณร่ำรวย และประสบความสำเร็จ ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มต้นก้าวแรกของการลงทุนด้วยการทำความเข้าใจตัวเองก่อนเลยว่า คุณคือนักลงทุนประเภทไหนกันแน่?

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

เบื้องหลังแนวคิดธุรกิจทันตกรรม กับการผสานสองขั้วความรักและความถนัดได้อย่างลงตัว

ในวันนี้ The Secret of Wealth ได้พาทุกคน มาพูดคุยซึมซับเรื่องราวดีๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงใหลและแทรกบันดาลใจของ ทพ.ญ.แพรพรรณ ลิมปิพิพัฒนากร หรือหมอแพร ทันตแพทย์หญิงคนเก่งผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรม Dental Home Care มาเล่าให้ฟังว่า

HOT UPDATE

โปรโมชันช่วยประหยัดภาษีได้ง่ายๆ ที่ให้คุณช้อป LTF/RMF ตัวท็อปผลตอบแทนดีจาก บลจ.ชั้นนำได้ตลอดปี 2019

เพียงคุณสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิใน LTF/RMF ของแต่ละ บลจ. ทุกๆ 50,000 บาท ได้รับหน่วยลงทุนเพิ่มพิเศษมูลค่า 100 บาท* ตั้งแต่ วันนี้ – 30 ธ.ค.62