มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TMBINDAE
+0.4311 (+5.0828%)
8.9126
20 ก.ย. 2562
ABIG
+0.7011 (+4.7422%)
15.4855
20 ก.ย. 2562
TMBGOLDS
+0.1195 (+1.1661%)
10.3674
23 ก.ย. 2562
TMBGOLDSRMF
+0.1171 (+1.1545%)
10.26
23 ก.ย. 2562
PRINCIPAL KOS
+0.0803 (+1.1231%)
7.2301
20 ก.ย. 2562
TMBGOLD
+0.1902 (+1.0367%)
18.5367
20 ก.ย. 2562
TMBAGLF
+0.1055 (+0.9061%)
11.7493
20 ก.ย. 2562
TMBAGLRMF
+0.0967 (+0.8972%)
10.8744
20 ก.ย. 2562
MS-FFI3Y
+0.0779 (+0.7254%)
10.8165
29 ส.ค. 2562
PRINCIPAL APEQ
+0.0757 (+0.6289%)
12.113
20 ก.ย. 2562
UGH
+0.0703 (+0.5543%)
12.7532
20 ก.ย. 2562
UHCRMF
+0.0572 (+0.5493%)
10.4706
20 ก.ย. 2562
ABAPAC-RMF
+0.0690 (+0.5318%)
13.0429
20 ก.ย. 2562
EHD
+0.0381 (+0.4025%)
9.5039
20 ก.ย. 2562
TMBJPNAE
+0.0433 (+0.3985%)
10.9088
20 ก.ย. 2562
MS-ASM RMF
+0.0314 (+0.3983%)
7.9159
20 ก.ย. 2562
MS-ASIAN SM
+0.0556 (+0.3970%)
14.062
20 ก.ย. 2562
UGSE
+0.0407 (+0.3482%)
11.7286
19 ก.ย. 2562
TMBEBF
+0.0307 (+0.2938%)
10.4793
20 ก.ย. 2562
KT-FINANCE
+0.0529 (+0.2904%)
18.2664
20 ก.ย. 2562
UFIN-A
+0.0349 (+0.2883%)
12.1387
19 ก.ย. 2562
UFIN-N
+0.0349 (+0.2883%)
12.1388
19 ก.ย. 2562
UJRES
+0.0335 (+0.2874%)
11.6915
20 ก.ย. 2562
TGINC-A
+0.0284 (+0.2604%)
10.9337
19 ก.ย. 2562
UES
+0.0268 (+0.2564%)
10.4795
20 ก.ย. 2562
ADR-D
+0.0213 (+0.2508%)
8.5147
20 ก.ย. 2562
JSM
+0.0453 (+0.2444%)
18.5793
20 ก.ย. 2562
UIF-A
+0.0203 (+0.1834%)
11.0901
20 ก.ย. 2562
UIF-N
+0.0203 (+0.1834%)
11.0902
20 ก.ย. 2562
UIFRMF
+0.0189 (+0.1822%)
10.3907
20 ก.ย. 2562
TMBEG
+0.0202 (+0.1664%)
12.1576
20 ก.ย. 2562
TMBEGRMF
+0.0192 (+0.1637%)
11.7509
20 ก.ย. 2562
GC
+0.0197 (+0.1447%)
13.6351
20 ก.ย. 2562
PRINCIPAL GSA
+0.0147 (+0.1338%)
11.0005
19 ก.ย. 2562
UDB-N
+0.0139 (+0.1314%)
10.5963
20 ก.ย. 2562
KT-ASEAN-A
+0.0149 (+0.1278%)
11.6774
20 ก.ย. 2562
TMBGINCOME
+0.0137 (+0.1211%)
11.3238
20 ก.ย. 2562
TMBGINCOMERMF
+0.0131 (+0.1182%)
11.0917
20 ก.ย. 2562
ASIA-B
+0.0260 (+0.1124%)
23.1575
20 ก.ย. 2562
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.0129 (+0.1106%)
11.6807
19 ก.ย. 2562
ASIA-E
+0.0092 (+0.1085%)
8.4875
20 ก.ย. 2562
TMBGPROPRMF
+0.0095 (+0.0869%)
10.9397
20 ก.ย. 2562
TMBGPROP
+0.0084 (+0.0801%)
10.4917
20 ก.ย. 2562
TMB-ES-GCORE
+0.0078 (+0.0785%)
9.9436
20 ก.ย. 2562
TMBCORMF
+0.0120 (+0.0741%)
16.2076
20 ก.ย. 2562
TMBCOF
+0.0125 (+0.0702%)
17.8066
20 ก.ย. 2562
TMBOIL
+0.0021 (+0.0640%)
3.2829
20 ก.ย. 2562
GBRMF
+0.0079 (+0.0546%)
14.4707
23 ก.ย. 2562
TMBASIAB
+0.0058 (+0.0535%)
10.8484
20 ก.ย. 2562
TMBINCOME
+0.0048 (+0.0451%)
10.6449
23 ก.ย. 2562
KGT5YA
+0.0046 (+0.0435%)
10.5878
19 ก.ย. 2562
TMBABF
+0.0043 (+0.0373%)
11.5266
23 ก.ย. 2562
TMBJERMF
+0.0040 (+0.0373%)
10.7405
23 ก.ย. 2562
TMBJE
+0.0039 (+0.0318%)
12.2512
23 ก.ย. 2562
TMBGRR
+0.0029 (+0.0313%)
9.2711
20 ก.ย. 2562
TMBBFRMF
+0.0033 (+0.0262%)
12.604
23 ก.ย. 2562
TMBCB
+0.0038 (+0.0221%)
17.164
23 ก.ย. 2562
TMBABRMF
+0.0021 (+0.0199%)
10.5667
23 ก.ย. 2562
TMBTHANAPLUS
+0.0022 (+0.0182%)
12.09
23 ก.ย. 2562
TMBGRMF
+0.0020 (+0.0171%)
11.7055
20 ก.ย. 2562
TMBGF
+0.0021 (+0.0159%)
13.1871
20 ก.ย. 2562
TMBGDF
+0.0015 (+0.0151%)
9.9568
20 ก.ย. 2562
TFIF
+0.0024 (+0.0149%)
16.0942
23 ก.ย. 2562
SVRMF
+0.0019 (+0.0142%)
13.3674
23 ก.ย. 2562
ABSI-RMF
+0.0015 (+0.0119%)
12.5669
23 ก.ย. 2562
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0013 (+0.0114%)
11.4179
23 ก.ย. 2562
TMBUSB
+0.0012 (+0.0112%)
10.6714
23 ก.ย. 2562
TMBTM
+0.0015 (+0.0109%)
13.7632
23 ก.ย. 2562
TCMF
+0.0016 (+0.0106%)
15.0337
23 ก.ย. 2562
ABCC
+0.0019 (+0.0106%)
17.9085
23 ก.ย. 2562
TMBMF
+0.0023 (+0.0105%)
21.8863
23 ก.ย. 2562
TISCOSTF
+0.0013 (+0.0101%)
12.8566
23 ก.ย. 2562
MS-MONEY
+0.0011 (+0.0095%)
11.6008
23 ก.ย. 2562
TMBGER
+0.0011 (+0.0090%)
12.2552
20 ก.ย. 2562
1AM-DAILY
+0.0011 (+0.0090%)
12.2591
23 ก.ย. 2562
TMBMRMF
+0.0011 (+0.0085%)
12.9955
23 ก.ย. 2562
TMBBF
-0.0003 (-0.0024%)
12.7625
23 ก.ย. 2562
USHY
-0.0008 (-0.0070%)
11.3744
20 ก.ย. 2562
USHY-A
-0.0008 (-0.0070%)
11.3744
20 ก.ย. 2562
TMBUSBLUECHIP
-0.0017 (-0.0107%)
15.9138
20 ก.ย. 2562
ONE-EUROEQ
-0.0013 (-0.0120%)
10.808
20 ก.ย. 2562
KFMINCOM-A
-0.0020 (-0.0188%)
10.6387
20 ก.ย. 2562
TMBGINFRA
-0.0028 (-0.0222%)
12.5833
20 ก.ย. 2562
UAI
-0.0028 (-0.0272%)
10.273
20 ก.ย. 2562
TMBEMEQ
-0.0036 (-0.0383%)
9.4017
20 ก.ย. 2562
TMBWDEQ
-0.0053 (-0.0386%)
13.7409
20 ก.ย. 2562
CPRMF2
-0.0071 (-0.0463%)
15.316
23 ก.ย. 2562
TMBEAE
-0.0061 (-0.0672%)
9.0729
20 ก.ย. 2562
TMBEAERMF
-0.0054 (-0.0674%)
8.0053
20 ก.ย. 2562
CPRMF3
-0.0112 (-0.0703%)
15.9123
23 ก.ย. 2562
CPRMF4
-0.0115 (-0.0726%)
15.8347
23 ก.ย. 2562
MIX-D1585
-0.0140 (-0.1344%)
10.4055
23 ก.ย. 2562
TMBUSO
-0.0143 (-0.1409%)
10.1349
19 ก.ย. 2562
TMBAASF
-0.0197 (-0.1517%)
12.9632
23 ก.ย. 2562
CPRMF5
-0.0246 (-0.1566%)
15.6821
23 ก.ย. 2562
ONE-ULTRA
-0.0152 (-0.1574%)
9.6436
20 ก.ย. 2562
CPRMF1
-0.0310 (-0.1840%)
16.82
23 ก.ย. 2562
TMB-ES-APPF
-0.0305 (-0.3058%)
9.9447
23 ก.ย. 2562
TMBAAMF
-0.0421 (-0.3120%)
13.4521
23 ก.ย. 2562
UGD
-0.0414 (-0.3333%)
12.3809
20 ก.ย. 2562
ABLTF 70/30
-0.0412 (-0.3854%)
10.6489
23 ก.ย. 2562
PRINCIPAL iBALANCED-R
-0.0639 (-0.4970%)
12.7923
23 ก.ย. 2562
TMBGQGRMF
-0.0723 (-0.5158%)
13.9436
20 ก.ย. 2562
TMBGQG
-0.0778 (-0.5175%)
14.9552
20 ก.ย. 2562
ABAGS
-0.0601 (-0.5292%)
11.2967
20 ก.ย. 2562
TMBUS500RMF
-0.1074 (-0.5454%)
19.5854
20 ก.ย. 2562
TMBUS500
-0.1139 (-0.5490%)
20.6326
20 ก.ย. 2562
TMBPIPRMF
-0.0959 (-0.5635%)
16.9218
23 ก.ย. 2562
MS-FLEX RMF
-0.1277 (-0.5942%)
21.363
23 ก.ย. 2562
TMBAALF
-0.0916 (-0.6252%)
14.5592
23 ก.ย. 2562
TBF
-0.0739 (-0.6279%)
11.6964
23 ก.ย. 2562
TMBPIPF
-0.0833 (-0.6298%)
13.1441
23 ก.ย. 2562
ABSM
-0.3165 (-0.6959%)
45.1612
23 ก.ย. 2562
TMBTMSMV
-0.0778 (-0.7203%)
10.724
23 ก.ย. 2562
TMBTMSMVLTF
-0.0781 (-0.7214%)
10.7474
23 ก.ย. 2562
TMBTMSMVRMF
-0.0783 (-0.7240%)
10.7361
23 ก.ย. 2562
ABSC-RMF
-0.6641 (-0.7336%)
89.8606
23 ก.ย. 2562
PRINCIPAL iPROP-D
-0.1058 (-0.7384%)
14.2226
23 ก.ย. 2562
ABLTF
-0.3562 (-0.7488%)
47.212
23 ก.ย. 2562
70/30-D LTF
-0.1457 (-0.7711%)
18.7484
23 ก.ย. 2562
BRIC
-0.0623 (-0.8224%)
7.5132
20 ก.ย. 2562
TISCOMS
-0.1221 (-0.8326%)
14.5427
23 ก.ย. 2562
JBP LTF
-0.1695 (-0.8339%)
20.1558
23 ก.ย. 2562
BIG CAP-D LTF
-0.1906 (-0.8961%)
21.0787
23 ก.ย. 2562
TMB50DV
-0.0851 (-0.9643%)
8.7402
23 ก.ย. 2562
TMB50
-1.0124 (-0.9643%)
103.9758
23 ก.ย. 2562
TMB50RMF
-0.4321 (-0.9709%)
44.0718
23 ก.ย. 2562
TMB-THAICG
-0.0892 (-0.9793%)
9.0195
23 ก.ย. 2562
MS-CORE LTF
-0.3485 (-0.9838%)
35.0751
23 ก.ย. 2562
TISCOHD
-0.1516 (-1.0064%)
14.9116
23 ก.ย. 2562
K-MIDSMALL
-0.1416 (-1.0114%)
13.859
23 ก.ย. 2562
ERMF
-0.9842 (-1.0175%)
95.7422
23 ก.ย. 2562
K-STAR-A(A)
-0.4482 (-1.0720%)
41.36
23 ก.ย. 2562
CG-RMF
-0.1237 (-1.0757%)
11.3756
23 ก.ย. 2562
TEF
-0.8089 (-1.0774%)
74.2716
23 ก.ย. 2562
CG-LTF
-0.6365 (-1.0857%)
57.99
23 ก.ย. 2562
UOBLTF
-0.4637 (-1.0966%)
41.8221
23 ก.ย. 2562
TEF-DIV
-0.1158 (-1.0995%)
10.4164
23 ก.ย. 2562
JB25
-0.4804 (-1.1025%)
43.0917
23 ก.ย. 2562
JB25 LTF
-0.2725 (-1.1061%)
24.3626
23 ก.ย. 2562
JB25RMF
-0.4356 (-1.1079%)
38.883
23 ก.ย. 2562
VFOCUS-D
-0.1104 (-1.1837%)
9.2163
23 ก.ย. 2562
VALUE-D LTF
-0.3107 (-1.1946%)
25.6975
23 ก.ย. 2562
KFDYNAMIC
-0.4208 (-1.2276%)
33.8568
23 ก.ย. 2562
TMBCHEQ
-0.0891 (-1.5400%)
5.6968
23 ก.ย. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

24 ก.ย. 2562

ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงจากการที่นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงหลังทั้งยูโรโซนและเยอรมนีเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอ รวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

24 ก.ย. 2562 - 30 ก.ย. 2562

รัฐบาลอินเดียตัดสินใจปรับลดอัตราภาษีนิติบุคคลลงเหลือ 22% จากเดิมที่เรียกเก็บในอัตรา 30% เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ หลังเศรษฐกิจอินเดียในไตรมาสล่าสุดขยายตัวต่ำกว่าคาดการณ์มาก

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

กรกฎาคม 2562

ประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง สงครามการค้า และนโยบายของธนาคารกลางต่างๆ ยังคงเป็น 3 ประเด็นหลัก ที่ส่งผลต่อตลาดในช่วงที่ผ่านมา ท่ามกลางการเติบโตที่ลดลงของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบทศวรรษ (ปรับลด 0.25%)

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

เจาะลึก TMB Smart Port สุดยอดตัวช่วยนักลงทุนแบบครบเครื่อง

TMB Smart Port เป็นพอร์ตการลงทุนในกองทุนที่มีความพิเศษตรงที่สามารถเลือกลงทุนได้ 5 แบบที่เข้ากับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

เบื้องหลังแนวคิดธุรกิจทันตกรรม กับการผสานสองขั้วความรักและความถนัดได้อย่างลงตัว

ในวันนี้ The Secret of Wealth ได้พาทุกคน มาพูดคุยซึมซับเรื่องราวดีๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงใหลและแทรกบันดาลใจของ ทพ.ญ.แพรพรรณ ลิมปิพิพัฒนากร หรือหมอแพร ทันตแพทย์หญิงคนเก่งผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรม Dental Home Care มาเล่าให้ฟังว่า

HOT UPDATE

ทีเอ็มบีตอกย้ำความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการลงทุน ปั้น TMB Smart Port คว้ารางวัลระดับโลก

TMB Smart Port คว้ารางวัลระดับโลก Service Innovation of the Year หรือ “นวัตกรรมด้านบริการแห่งปี” จากเวที Asian Banking and Finance