มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

BRIC
+0.1424 (+1.8386%)
7.8876
16 ส.ค. 2561
TMBWDEQ
+0.1283 (+0.9056%)
14.2958
16 ส.ค. 2561
TMBUS500
+0.1708 (+0.8644%)
19.9293
16 ส.ค. 2561
TMBUS500RMF
+0.1615 (+0.8555%)
19.0392
16 ส.ค. 2561
UGH
+0.1052 (+0.7886%)
13.445
16 ส.ค. 2561
UHCRMF
+0.0793 (+0.7252%)
11.0145
16 ส.ค. 2561
TMBEG
+0.0781 (+0.6694%)
11.7448
16 ส.ค. 2561
TMBGER
+0.0806 (+0.6693%)
12.1225
16 ส.ค. 2561
TMBEGRMF
+0.0754 (+0.6664%)
11.3899
16 ส.ค. 2561
TISCOMS
+0.1042 (+0.6657%)
15.7562
17 ส.ค. 2561
K-MIDSMALL
+0.0992 (+0.6536%)
15.2759
17 ส.ค. 2561
K-STAR-A(A)
+0.2624 (+0.6365%)
41.49
17 ส.ค. 2561
TMBOIL
+0.0238 (+0.5656%)
4.2319
16 ส.ค. 2561
MS-CORE LTF
+0.1983 (+0.5519%)
36.1308
17 ส.ค. 2561
BIG CAP-D LTF
+0.1203 (+0.5394%)
22.4235
17 ส.ค. 2561
JB25
+0.2382 (+0.5352%)
44.7416
17 ส.ค. 2561
JB25RMF
+0.2149 (+0.5320%)
40.6091
17 ส.ค. 2561
JB25 LTF
+0.1372 (+0.5317%)
25.9395
17 ส.ค. 2561
TMBGQG
+0.0730 (+0.5281%)
13.8957
16 ส.ค. 2561
TMBGQGRMF
+0.0673 (+0.5213%)
12.9785
16 ส.ค. 2561
EHD
+0.0468 (+0.5020%)
9.3696
16 ส.ค. 2561
TMB50
+0.5146 (+0.4958%)
104.3148
17 ส.ค. 2561
TMB50DV
+0.0440 (+0.4954%)
8.9257
17 ส.ค. 2561
TMB50RMF
+0.2185 (+0.4923%)
44.6052
17 ส.ค. 2561
ERMF
+0.4688 (+0.4789%)
98.3587
17 ส.ค. 2561
TMBGPROP
+0.0454 (+0.4602%)
9.9106
16 ส.ค. 2561
TMBTMSMV
+0.0445 (+0.4330%)
10.3208
17 ส.ค. 2561
TMBTMSMVLTF
+0.0437 (+0.4300%)
10.2064
17 ส.ค. 2561
TMBTMSMVRMF
+0.0436 (+0.4291%)
10.2033
17 ส.ค. 2561
TMBEMEQ
+0.0429 (+0.4217%)
10.2162
16 ส.ค. 2561
JBP LTF
+0.0838 (+0.3971%)
21.1857
17 ส.ค. 2561
TEF-DIV
+0.0421 (+0.3959%)
10.6761
17 ส.ค. 2561
CG-LTF
+0.2313 (+0.3943%)
58.8985
17 ส.ค. 2561
TEF
+0.2921 (+0.3892%)
75.3422
17 ส.ค. 2561
CG-RMF
+0.0444 (+0.3858%)
11.5524
17 ส.ค. 2561
UIF-A
+0.0414 (+0.3778%)
11.0005
16 ส.ค. 2561
UIF-N
+0.0414 (+0.3778%)
11.0006
16 ส.ค. 2561
UIFRMF
+0.0382 (+0.3716%)
10.3191
16 ส.ค. 2561
VFOCUS-D
+0.0337 (+0.3555%)
9.5122
17 ส.ค. 2561
TISCOHD
+0.0551 (+0.3494%)
15.8253
17 ส.ค. 2561
MS-FLEX RMF
+0.0728 (+0.3347%)
21.8242
17 ส.ค. 2561
TBF
+0.0385 (+0.3305%)
11.6881
17 ส.ค. 2561
TMBAALF
+0.0412 (+0.2945%)
14.0321
17 ส.ค. 2561
TMBEAE
+0.0263 (+0.2898%)
9.1031
16 ส.ค. 2561
UGD
+0.0325 (+0.2853%)
11.4245
16 ส.ค. 2561
70/30-D LTF
+0.0538 (+0.2831%)
19.0601
17 ส.ค. 2561
VALUE-D LTF
+0.0716 (+0.2710%)
26.4887
17 ส.ค. 2561
ONE-ULTRA
+0.0246 (+0.2458%)
10.0323
16 ส.ค. 2561
TMBJE
+0.0296 (+0.2450%)
12.1096
17 ส.ค. 2561
TMBJERMF
+0.0260 (+0.2442%)
10.6734
17 ส.ค. 2561
TMBEBF
+0.0189 (+0.1964%)
9.6402
16 ส.ค. 2561
TMBAAMF
+0.0183 (+0.1424%)
12.8734
17 ส.ค. 2561
TMBPIPRMF
+0.0175 (+0.1268%)
13.8223
17 ส.ค. 2561
TMBGINCOMERMF
+0.0135 (+0.1267%)
10.6689
16 ส.ค. 2561
TMBGINCOME
+0.0136 (+0.1252%)
10.8734
16 ส.ค. 2561
TMBPIPF
+0.0129 (+0.1152%)
11.2069
17 ส.ค. 2561
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R
+0.0135 (+0.1024%)
13.1966
17 ส.ค. 2561
MIX-D1585
+0.0086 (+0.0838%)
10.2737
17 ส.ค. 2561
ADR-D
+0.0069 (+0.0836%)
8.2616
16 ส.ค. 2561
TMBAASF
+0.0087 (+0.0703%)
12.3792
17 ส.ค. 2561
UFIN-N
+0.0071 (+0.0666%)
10.6625
14 ส.ค. 2561
UFIN-A
+0.0071 (+0.0666%)
10.6625
14 ส.ค. 2561
TMBGRR
+0.0056 (+0.0594%)
9.4394
16 ส.ค. 2561
CPRMF4
+0.0090 (+0.0577%)
15.6112
17 ส.ค. 2561
CPRMF2
+0.0082 (+0.0551%)
14.8786
17 ส.ค. 2561
CPRMF3
+0.0086 (+0.0545%)
15.7854
17 ส.ค. 2561
TMBJPNAE
+0.0054 (+0.0450%)
12.0008
16 ส.ค. 2561
TMBUSBLUECHIP
+0.0063 (+0.0415%)
15.1806
16 ส.ค. 2561
TMBABF
+0.0028 (+0.0252%)
11.116
17 ส.ค. 2561
TMBUSO
+0.0012 (+0.0119%)
10.075
15 ส.ค. 2561
TMBABRMF
+0.0006 (+0.0058%)
10.2782
17 ส.ค. 2561
TMBBFRMF
+0.0007 (+0.0058%)
12.1361
17 ส.ค. 2561
TISCOSTF
+0.0005 (+0.0039%)
12.6957
17 ส.ค. 2561
TMBMF
+0.0006 (+0.0028%)
21.5988
17 ส.ค. 2561
TCMF
+0.0004 (+0.0027%)
14.8325
17 ส.ค. 2561
MS-MONEY
+0.0003 (+0.0026%)
11.4786
17 ส.ค. 2561
TMBTHANAPLUS
+0.0003 (+0.0025%)
11.8679
17 ส.ค. 2561
1AM-DAILY
+0.0003 (+0.0025%)
12.0982
17 ส.ค. 2561
SVRMF
+0.0003 (+0.0023%)
13.1866
17 ส.ค. 2561
TMBTM
+0.0003 (+0.0022%)
13.5754
17 ส.ค. 2561
ABCC
+0.0003 (+0.0017%)
17.6764
16 ส.ค. 2561
TMBMRMF
+0.0002 (+0.0016%)
12.8561
17 ส.ค. 2561
TMBCB
+0.0002 (+0.0012%)
16.9308
17 ส.ค. 2561
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0001 (+0.0009%)
11.2508
17 ส.ค. 2561
ABSI-RMF
+0.0001 (+0.0008%)
12.4275
16 ส.ค. 2561
TFIF
-0.0002 (-0.0013%)
15.677
17 ส.ค. 2561
TMBUSB
-0.0002 (-0.0019%)
10.433
17 ส.ค. 2561
TMBBF
-0.0012 (-0.0097%)
12.4274
17 ส.ค. 2561
CPRMF1
-0.0017 (-0.0103%)
16.5209
17 ส.ค. 2561
GBRMF
-0.0020 (-0.0142%)
14.0941
17 ส.ค. 2561
CIMB-PRINCIPAL GSA
-0.0019 (-0.0162%)
11.727
14 ส.ค. 2561
TMBINCOME
-0.0018 (-0.0175%)
10.2927
17 ส.ค. 2561
TMBGDF
-0.0018 (-0.0187%)
9.6232
16 ส.ค. 2561
TMBGF
-0.0025 (-0.0199%)
12.5476
16 ส.ค. 2561
TMBGRMF
-0.0024 (-0.0214%)
11.2066
16 ส.ค. 2561
CPRMF5
-0.0047 (-0.0306%)
15.3486
17 ส.ค. 2561
ASIA-B
-0.0105 (-0.0488%)
21.524
16 ส.ค. 2561
TMBGOLDSRMF
-0.0041 (-0.0497%)
8.2445
17 ส.ค. 2561
TMBGOLDS
-0.0046 (-0.0552%)
8.3307
17 ส.ค. 2561
USHY-A
-0.0095 (-0.0860%)
11.0434
16 ส.ค. 2561
USHY
-0.0096 (-0.0869%)
11.0434
16 ส.ค. 2561
TMBASIAB
-0.0096 (-0.0951%)
10.083
16 ส.ค. 2561
ABLTF 70/30
-0.0107 (-0.0976%)
10.9555
16 ส.ค. 2561
ABSM
-0.0578 (-0.1161%)
49.7208
16 ส.ค. 2561
ABSC-RMF
-0.1257 (-0.1332%)
94.2715
16 ส.ค. 2561
ABLTF
-0.0820 (-0.1656%)
49.4415
16 ส.ค. 2561
MS-FFI3Y
-0.0200 (-0.1902%)
10.496
16 ส.ค. 2561
TGINC-A
-0.0239 (-0.2365%)
10.081
15 ส.ค. 2561
UGSE
-0.0282 (-0.2488%)
11.3063
14 ส.ค. 2561
TMBGOLD
-0.0404 (-0.2526%)
15.9512
16 ส.ค. 2561
UJRES
-0.0355 (-0.3559%)
9.9381
16 ส.ค. 2561
UAI
-0.0425 (-0.4244%)
9.9715
16 ส.ค. 2561
CPAM APDE
-0.0532 (-0.4330%)
12.2346
16 ส.ค. 2561
UES
-0.0745 (-0.6643%)
11.1396
16 ส.ค. 2561
TMBGINFRA
-0.0881 (-0.7348%)
11.9009
16 ส.ค. 2561
ABAPAC-RMF
-0.1118 (-0.8066%)
13.7496
15 ส.ค. 2561
TMBINDAE
-0.0824 (-0.8305%)
9.8393
16 ส.ค. 2561
TMBCHEQ
-0.0428 (-0.8361%)
5.076
17 ส.ค. 2561
CPAM GSCEQ-R
-0.1085 (-0.8379%)
12.8409
16 ส.ค. 2561
ASIA-E
-0.0805 (-0.8615%)
9.2633
16 ส.ค. 2561
ABAGS
-0.1093 (-0.8644%)
12.5355
14 ส.ค. 2561
CPAM KOEQ
-0.0817 (-0.9361%)
8.6459
16 ส.ค. 2561
GC
-0.1471 (-1.0265%)
14.1835
16 ส.ค. 2561
ONE-EUROEQ
-0.1194 (-1.1396%)
10.3578
16 ส.ค. 2561
ABIG
-0.2132 (-1.1871%)
17.747
14 ส.ค. 2561
JSM
-0.3007 (-1.4955%)
19.8061
16 ส.ค. 2561
MS-ASM RMF
-0.1480 (-1.5235%)
9.5664
16 ส.ค. 2561
MS-ASIAN SM
-0.2655 (-1.5481%)
16.8848
16 ส.ค. 2561
TMBAGLRMF
-0.2432 (-2.1761%)
10.9328
16 ส.ค. 2561
TMBAGLF
-0.2789 (-2.3053%)
11.8191
16 ส.ค. 2561
TMBCORMF
-0.5382 (-3.6963%)
14.0222
16 ส.ค. 2561
TMBCOF
-0.5948 (-3.7174%)
15.4058
16 ส.ค. 2561

TMB ADVISORYบริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับทุกคน

บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุน ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ และเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์การลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุน ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันที่คุณยิ้มรับกับโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

คัดกองทุนตัวท็อป

OPEN ARCHITECTURE

บริการดีๆ ที่คัดสรรกองทุนตัวท็อปจาก 8 บลจ.ชั้นนำ จากทุกประเภทสินทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ให้คุณไม่ต้อง วุ่นวาย หรือเสียเวลาไปหลายที่ มาที่ TMB คุณก็เลือกช้อป ได้ง่ายๆ ครบจบในที่เดียว

เพิ่มเติม

ครบทุกประเภทสินทรัพย์

ASSET ALLOCATION

บริการดีๆ ที่ให้คำแนะนำ วางแผน จัดสรรสัดส่วนลงทุน เพื่อให้คุณได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่คุณสบายใจ ช่วยกระจายความเสี่ยง ป้องกันความผันผวน ของตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนระยะยาว

เพิ่มเติม

สะดวกกว่าในการลงทุน

CHANNEL

ขอคำแนะนำและปรึกษาได้ฟรี! มั่นใจได้ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแบบไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ง่าย สะดวก หลากหลายช่องทาง

• ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ TMB Advisory Room คลิก
• สอบถาม ซื้อขายกองทุน โทร 1558 กด #9
• รับข้อมูลข่าวสารฟรี แอด Line @TMBadvisory
• ลงทะเบียน รับข้อมูลข่าวสารฟรี คลิก

OPEN ARCHITECTURE คัดทุกกองทุนตัวท็อปจาก 8 บลจ.ชั้นนำ ให้คุณช้อปง่ายๆ ครบ จบในที่เดียว

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

17 ส.ค. 2561

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก (16 ส.ค.)โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวขึ้น ขานรับข่าวสหรัฐและจีนจะเปิดฉากการเจรจารอบใหม่เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งด้านการค้า นอกจากนี้ ตลาดยังได้ปัจจัยบวกจากผลประกอบที่ดีเกินคาดของวอลมาร์ท รวมทั้งข้อมูลแรงงานที่สดใสของสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

14 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง โดยเฉพาะตลาดหุ้นในประเทศเกิดใหม่ (Emerging Market) จากความกังวลเรื่องของสงครามการค้า และวิกฤติค่าเงินในตุรกีที่รุนแรงขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ทำให้นักลงทุนพากันเทขายสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้น เนื่องจากกังวลว่าวิกฤติดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อภาคธนาคารในยุโรป

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

กรกฎาคม 2561

ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนที่ประกาศออกมาแสดงถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (DM) นำโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวมากกว่าทางฝั่งยุโรป ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพิ่งประกาศเกี่ยวกับกับนโยบายทางการเงินที่สำคัญออกมา ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาประเด็นทางการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับสงครามทางการค้า

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

Tips จากเพจท่องเที่ยว When we wander ที่จะทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

หากการท่องเที่ยวคือไลฟ์สไตล์และเป้าหมายของชีวิต จะบริหารเงินอย่างไรให้ตอบโจทย์ มาพบเคล็ดลับการบริหารเงินจากเพจท่องเที่ยว When we wander ...

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

อินเดียกำลังมา สำหรับนักลงทุนอินเดียมีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหน ตามมาดูกันเลย...

THE SECRET OF WEALTH

จิวเวอรี่ไทย...ดังไกลต่างชาติ

เผยทริคธุรกิจ OEM คุณชนานันท์ เลิศฤทธิ์กรชัย นักธุรกิจสาวรุ่นใหม่วัย 29 ปี

HOT UPDATE

TMB Advisory อีกหนึ่งนวัตกรรมทางการเงินที่คว้ารางวัลระดับโลก

Asian Banking & Finance Awards 2018 อีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TMB Advisory ที่ได้รับการพิสูจน์ถึงคุณภาพและบริการที่ยอมรับในระดับโลก