มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TMBJERMF
+0.0724 (+0.6410%)
11.3668
15 พ.ย. 2562
TMBJE
+0.0782 (+0.6063%)
12.9767
15 พ.ย. 2562
TMBINDAE
+0.0497 (+0.5452%)
9.1661
14 พ.ย. 2562
TMBGPROP
+0.0491 (+0.4707%)
10.4797
14 พ.ย. 2562
TMBGPROPRMF
+0.0509 (+0.4686%)
10.9127
14 พ.ย. 2562
TMBEBF
+0.0458 (+0.4435%)
10.372
14 พ.ย. 2562
TISCOMS
+0.0647 (+0.4360%)
14.9058
15 พ.ย. 2562
UFIN-A
+0.0463 (+0.3912%)
11.8815
13 พ.ย. 2562
UFIN-N
+0.0463 (+0.3912%)
11.8816
13 พ.ย. 2562
TMB-ES-APPF
+0.0374 (+0.3746%)
10.0219
15 พ.ย. 2562
TMBGQG
+0.0444 (+0.2936%)
15.1648
14 พ.ย. 2562
TMBGQGRMF
+0.0407 (+0.2888%)
14.1357
14 พ.ย. 2562
TMBGOLD
+0.0495 (+0.2791%)
17.7824
14 พ.ย. 2562
UDB-N
+0.0288 (+0.2732%)
10.5714
14 พ.ย. 2562
UJRES
+0.0280 (+0.2428%)
11.5594
14 พ.ย. 2562
UGD
+0.0295 (+0.2371%)
12.4734
14 พ.ย. 2562
PRINCIPAL KOS
+0.0153 (+0.2136%)
7.1775
14 พ.ย. 2562
PRINCIPAL iPROP-D
+0.0257 (+0.1888%)
13.6392
15 พ.ย. 2562
TMBPIPRMF
+0.0280 (+0.1700%)
16.4988
15 พ.ย. 2562
ASIA-B
+0.0381 (+0.1644%)
23.2157
14 พ.ย. 2562
TMBPIPF
+0.0204 (+0.1598%)
12.7883
15 พ.ย. 2562
TMBUS500RMF
+0.0256 (+0.1268%)
20.2206
14 พ.ย. 2562
TMBUS500
+0.0262 (+0.1231%)
21.3124
14 พ.ย. 2562
TMBGF
+0.0140 (+0.1068%)
13.1286
14 พ.ย. 2562
UES
+0.0111 (+0.1023%)
10.8659
14 พ.ย. 2562
TMBGDF
+0.0098 (+0.0998%)
9.8286
14 พ.ย. 2562
TMBGRMF
+0.0115 (+0.0989%)
11.6408
14 พ.ย. 2562
TMB-ES-GCORE
+0.0086 (+0.0850%)
10.1265
14 พ.ย. 2562
UIFRMF
+0.0082 (+0.0786%)
10.4465
14 พ.ย. 2562
UIF-A
+0.0085 (+0.0763%)
11.1527
14 พ.ย. 2562
UIF-N
+0.0085 (+0.0763%)
11.1528
14 พ.ย. 2562
PRINCIPAL GSA
+0.0068 (+0.0601%)
11.3256
13 พ.ย. 2562
TMBASIAB
+0.0057 (+0.0526%)
10.8442
14 พ.ย. 2562
TMB-ES-IALLO
+0.0048 (+0.0471%)
10.2047
14 พ.ย. 2562
TMBBF
+0.0058 (+0.0453%)
12.8
15 พ.ย. 2562
TMBINCOME
+0.0043 (+0.0402%)
10.7006
15 พ.ย. 2562
TMBABF
+0.0041 (+0.0355%)
11.5507
15 พ.ย. 2562
TMBUSBLUECHIP
+0.0051 (+0.0321%)
15.8689
14 พ.ย. 2562
CPRMF3
+0.0034 (+0.0214%)
15.9079
15 พ.ย. 2562
TMBBFRMF
+0.0023 (+0.0182%)
12.6242
15 พ.ย. 2562
TMBEAE
+0.0012 (+0.0129%)
9.3374
14 พ.ย. 2562
TMBEAERMF
+0.0008 (+0.0097%)
8.2248
14 พ.ย. 2562
TMBABRMF
+0.0010 (+0.0094%)
10.5867
15 พ.ย. 2562
TMBUSB
+0.0009 (+0.0084%)
10.7021
15 พ.ย. 2562
GBRMF
+0.0012 (+0.0083%)
14.4663
15 พ.ย. 2562
TFIF
+0.0012 (+0.0074%)
16.132
15 พ.ย. 2562
TMBTHANAPLUS
+0.0009 (+0.0074%)
12.1191
15 พ.ย. 2562
TMBCB
+0.0011 (+0.0064%)
17.1856
15 พ.ย. 2562
ABSI-RMF
+0.0006 (+0.0048%)
12.5836
15 พ.ย. 2562
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0005 (+0.0044%)
11.4393
15 พ.ย. 2562
TCMF
+0.0006 (+0.0040%)
15.0597
15 พ.ย. 2562
TISCOSTF
+0.0005 (+0.0039%)
12.8765
15 พ.ย. 2562
1AM-DAILY
+0.0004 (+0.0033%)
12.2775
15 พ.ย. 2562
TMBMF
+0.0007 (+0.0032%)
21.9228
15 พ.ย. 2562
SVRMF
+0.0004 (+0.0030%)
13.3912
15 พ.ย. 2562
TMBTM
+0.0004 (+0.0029%)
13.7874
15 พ.ย. 2562
MS-MONEY
+0.0003 (+0.0026%)
11.6198
15 พ.ย. 2562
TMBMRMF
+0.0003 (+0.0023%)
13.0131
15 พ.ย. 2562
ABCC
+0.0004 (+0.0022%)
17.9346
15 พ.ย. 2562
KFMINCOM-A
0.0000 (0.0000%)
10.6786
14 พ.ย. 2562
ABIG
-0.0005 (-0.0032%)
15.7102
14 พ.ย. 2562
TMBGINCOME
-0.0009 (-0.0079%)
11.3852
14 พ.ย. 2562
TMBGINCOMERMF
-0.0016 (-0.0143%)
11.1498
14 พ.ย. 2562
CPRMF5
-0.0045 (-0.0287%)
15.6778
15 พ.ย. 2562
CPRMF1
-0.0066 (-0.0392%)
16.8158
15 พ.ย. 2562
USHY-A
-0.0047 (-0.0415%)
11.3312
14 พ.ย. 2562
USHY
-0.0047 (-0.0415%)
11.3312
14 พ.ย. 2562
CPRMF4
-0.0084 (-0.0530%)
15.833
15 พ.ย. 2562
KGT5YA
-0.0057 (-0.0537%)
10.6086
13 พ.ย. 2562
MIX-D1585
-0.0058 (-0.0569%)
10.184
15 พ.ย. 2562
TMBAASF
-0.0077 (-0.0595%)
12.9335
15 พ.ย. 2562
ONE-EUROEQ
-0.0067 (-0.0596%)
11.2412
14 พ.ย. 2562
TMBEMEQ
-0.0062 (-0.0648%)
9.5668
14 พ.ย. 2562
TGINC-A
-0.0077 (-0.0708%)
10.8754
13 พ.ย. 2562
CPRMF2
-0.0109 (-0.0713%)
15.2728
15 พ.ย. 2562
MS-FLEX RMF
-0.0178 (-0.0827%)
21.5097
15 พ.ย. 2562
PRINCIPAL iBALANCED-R
-0.0113 (-0.0884%)
12.769
14 พ.ย. 2562
UAI
-0.0101 (-0.0981%)
10.2819
14 พ.ย. 2562
TINC-A
-0.0127 (-0.1045%)
12.1352
15 พ.ย. 2562
ADR-D
-0.0091 (-0.1073%)
8.4692
14 พ.ย. 2562
TMBAAMF
-0.0155 (-0.1156%)
13.3981
15 พ.ย. 2562
PRINCIPAL APEQ
-0.0149 (-0.1209%)
12.3088
14 พ.ย. 2562
TMBCHEQ
-0.0074 (-0.1273%)
5.8063
15 พ.ย. 2562
TMBGRR
-0.0146 (-0.1559%)
9.3491
14 พ.ย. 2562
MS-CORE LTF
-0.0570 (-0.1607%)
35.4201
15 พ.ย. 2562
TMBTMSMVLTF
-0.0200 (-0.1922%)
10.3835
15 พ.ย. 2562
TMBTMSMVRMF
-0.0201 (-0.1935%)
10.3674
15 พ.ย. 2562
TMBTMSMV
-0.0204 (-0.1964%)
10.3653
15 พ.ย. 2562
TMBUSO
-0.0204 (-0.1974%)
10.3129
13 พ.ย. 2562
KT-ASEAN-A
-0.0237 (-0.2007%)
11.7865
14 พ.ย. 2562
TMBGOLDSRMF
-0.0211 (-0.2136%)
9.8549
15 พ.ย. 2562
TMBAGLRMF
-0.0238 (-0.2153%)
11.0294
14 พ.ย. 2562
TMBGOLDS
-0.0217 (-0.2175%)
9.9551
15 พ.ย. 2562
TMBAGLF
-0.0260 (-0.2176%)
11.9207
14 พ.ย. 2562
TMBAALF
-0.0320 (-0.2204%)
14.4865
15 พ.ย. 2562
ABLTF 70/30
-0.0243 (-0.2296%)
10.5582
15 พ.ย. 2562
TBF
-0.0282 (-0.2462%)
11.4255
15 พ.ย. 2562
JBP LTF
-0.0503 (-0.2488%)
20.169
15 พ.ย. 2562
KT-FINANCE
-0.0478 (-0.2525%)
18.8835
14 พ.ย. 2562
EHD
-0.0249 (-0.2531%)
9.8119
14 พ.ย. 2562
ONE-ULTRA
-0.0248 (-0.2597%)
9.5231
14 พ.ย. 2562
70/30-D LTF
-0.0557 (-0.2971%)
18.6953
15 พ.ย. 2562
K-STAR-A(A)
-0.1254 (-0.3016%)
41.4564
15 พ.ย. 2562
TMBGER
-0.0394 (-0.3029%)
12.9681
14 พ.ย. 2562
UOBLTF
-0.1314 (-0.3158%)
41.4725
15 พ.ย. 2562
TMBGINFRA
-0.0415 (-0.3170%)
13.0483
14 พ.ย. 2562
JB25
-0.1432 (-0.3307%)
43.1542
15 พ.ย. 2562
JB25RMF
-0.1296 (-0.3320%)
38.9066
15 พ.ย. 2562
JB25 LTF
-0.0813 (-0.3324%)
24.3801
15 พ.ย. 2562
TMB50DV
-0.0297 (-0.3369%)
8.7858
15 พ.ย. 2562
TMB50
-0.3554 (-0.3389%)
104.5117
15 พ.ย. 2562
TMB50RMF
-0.1512 (-0.3406%)
44.2436
15 พ.ย. 2562
ABSC-RMF
-0.3281 (-0.3665%)
89.2019
15 พ.ย. 2562
VFOCUS-D
-0.0336 (-0.3707%)
9.0307
15 พ.ย. 2562
UGSE
-0.0455 (-0.3801%)
11.9255
13 พ.ย. 2562
PRINCIPAL GSCEQ-R
-0.0463 (-0.3813%)
12.0975
13 พ.ย. 2562
TMBWDEQ
-0.0534 (-0.3823%)
13.915
14 พ.ย. 2562
ABLTF
-0.1862 (-0.3955%)
46.8985
15 พ.ย. 2562
TMBEG
-0.0504 (-0.3977%)
12.6228
14 พ.ย. 2562
TMBEGRMF
-0.0498 (-0.4065%)
12.202
14 พ.ย. 2562
CG-RMF
-0.0475 (-0.4147%)
11.4055
15 พ.ย. 2562
CG-LTF
-0.2455 (-0.4204%)
58.1477
15 พ.ย. 2562
BIG CAP-D LTF
-0.0892 (-0.4254%)
20.88
15 พ.ย. 2562
TEF
-0.3183 (-0.4257%)
74.4577
15 พ.ย. 2562
K-MIDSMALL
-0.0591 (-0.4279%)
13.7527
15 พ.ย. 2562
TEF-DIV
-0.0450 (-0.4288%)
10.4482
15 พ.ย. 2562
ABAGS
-0.0543 (-0.4727%)
11.4335
14 พ.ย. 2562
TMB-THAICG
-0.0421 (-0.4754%)
8.8139
15 พ.ย. 2562
VALUE-D LTF
-0.1272 (-0.4949%)
25.5737
15 พ.ย. 2562
UHCRMF
-0.0558 (-0.5159%)
10.7613
14 พ.ย. 2562
UGH
-0.0687 (-0.5206%)
13.1265
14 พ.ย. 2562
BRIC
-0.0404 (-0.5316%)
7.5587
14 พ.ย. 2562
ABAPAC-RMF
-0.0779 (-0.5886%)
13.1574
14 พ.ย. 2562
TMBCOF
-0.1130 (-0.6063%)
18.5246
14 พ.ย. 2562
ERMF
-0.5798 (-0.6097%)
94.5201
15 พ.ย. 2562
MS-ASIAN SM
-0.0874 (-0.6194%)
14.0224
14 พ.ย. 2562
TMBCORMF
-0.1063 (-0.6265%)
16.8603
14 พ.ย. 2562
MS-ASM RMF
-0.0498 (-0.6276%)
7.8849
14 พ.ย. 2562
ASIA-E
-0.0582 (-0.6640%)
8.707
14 พ.ย. 2562
TISCOHD
-0.1009 (-0.6800%)
14.7364
15 พ.ย. 2562
GC
-0.0988 (-0.6965%)
14.0874
14 พ.ย. 2562
TMBOIL
-0.0236 (-0.7201%)
3.2536
14 พ.ย. 2562
ABSM
-0.3396 (-0.7747%)
43.4956
15 พ.ย. 2562
TMBJPNAE
-0.0961 (-0.8161%)
11.6789
14 พ.ย. 2562
JSM
-0.1774 (-0.9058%)
19.4068
14 พ.ย. 2562
KFDYNAMIC
-0.4510 (-1.3845%)
32.1245
15 พ.ย. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

15 พ.ย. 2562

การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงเผชิญอุปสรรคจากการที่สหรัฐฯ เรียกร้องให้จีนซื้อสินค้าเกษตรมากขึ้น ขณะที่จีนปฏิเสธเงื่อนไขของสหรัฐฯ ที่ต้องการให้จีนยุติการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี และขอให้สหรัฐฯ ยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าจากจีน

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

12 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562

ตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังการลงนามการค้ามีพัฒนาการไปในทางบวก ขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวเพิ่มขึ้น และผลจากการเพิ่มขึ้นดังกล่าวทำให้ทองคำและ REITs ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามพัฒนาการการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอย่างใกล้ชิด หลังทรัมป์ กล่าวว่ายังไม่ได้เห็นด้วยกับการยกเลิกภาษีสินค้านำเข้าที่เรียกเก็บไปในช่วงก่อนหน้า

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

กันยายน 2562

ตลาดหุ้นทั่วโลกกลับมาฟื้นตัวในช่วงเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับปัจจัยหนุนจาก 2 ประเด็นหลักๆ คือ 1.สหรัฐเลื่อนเก็บภาษีสินค้าจีน อีกทั้งยังกลับมาเจรจาการค้ากันอีกครั้ง และ 2. การที่ธนาคารกลางต่างๆ ดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย โดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาด ขณะที่ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง 0.10% รวมทั้งเตรียมกลับมาซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) รอบใหม่ ในวงเงินเดือนละ 2 หมื่นล้านยูโร (นับจากเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป)

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

มีเงินก้อนอยากลงทุนให้งอกเงย เริ่มยังไงดี ?

ทุกวันนี้ทุกคนก็คงรู้กันดี ว่าการปล่อยเงินให้แน่นิ่งอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆ คงถูกเงินเฟ้อกัดกินไปเรื่อยๆ อย่างแน่นอน โดยเฉพาะคนที่มีเงินเก็บมาประมาณหนึ่ง แต่ก็ยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดี ให้เงินงอกเงย? แล้วถ้าต้องการต่อยอดเงินก้อนให้เงินงอกเงย ควรเริ่มต้นด้วยวิธีไหนดี? วันนี้เรามี 3 ขั้นตอนง่ายๆ ที่จะทำให้คุณสามารถเริ่มต้นกันได้สักที มาดูกัน...

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

เจาะลึกเคล็ดลับความสำเร็จหนุ่มวัย 31 ปี

เส้นทางความสำเร็จจากพนักงานออฟฟิศ สู่นักธุรกิจมืออาชีพ ของ คุณคณิน จิตติวัฒนพงศ์ เจ้าของธุรกิจหนุ่มไฟแรง

HOT UPDATE

ภาวะตลาดแบบนี้! ลงทุนแบบไหน? ตอบโจทย์

ในภาวะตลาดแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามและความลังเล ว่าจะลงทุนอะไรดี? หากลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวก็กลัวว่าจะได้รับผลตอบแทนน้อยไปไม่ทันเงินเฟ้อ