มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TMBGPROP
+0.1293 (+1.3429%)
9.7578
06 ธ.ค. 2561
TMBGPROPRMF
+0.1325 (+1.3195%)
10.174
06 ธ.ค. 2561
TMBJERMF
+0.0828 (+0.7971%)
10.4706
07 ธ.ค. 2561
TMBJE
+0.0915 (+0.7720%)
11.9441
07 ธ.ค. 2561
TISCOMS
+0.0902 (+0.6060%)
14.9749
07 ธ.ค. 2561
TMBGOLDS
+0.0508 (+0.5891%)
8.6747
07 ธ.ค. 2561
TMBGOLDSRMF
+0.0495 (+0.5795%)
8.5913
07 ธ.ค. 2561
KFDYNAMIC
+0.1604 (+0.4233%)
38.0542
07 ธ.ค. 2561
MS-FFI3Y
+0.0320 (+0.3055%)
10.5063
06 ธ.ค. 2561
TMBGOLD
+0.0466 (+0.2829%)
16.5207
06 ธ.ค. 2561
UDB-N
+0.0242 (+0.2478%)
9.7919
06 ธ.ค. 2561
TMBASIAB
+0.0137 (+0.1378%)
9.9549
06 ธ.ค. 2561
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R
+0.0177 (+0.1366%)
12.9779
07 ธ.ค. 2561
TMBPIPF
+0.0142 (+0.1288%)
11.0364
07 ธ.ค. 2561
TMBPIPRMF
+0.0158 (+0.1150%)
13.7553
07 ธ.ค. 2561
TMBTMSMV
+0.0078 (+0.0763%)
10.237
07 ธ.ค. 2561
TMBTMSMVRMF
+0.0075 (+0.0742%)
10.1129
07 ธ.ค. 2561
TMBTMSMVLTF
+0.0074 (+0.0732%)
10.116
07 ธ.ค. 2561
ASIA-B
+0.0143 (+0.0674%)
21.2298
06 ธ.ค. 2561
TMBGF
+0.0082 (+0.0660%)
12.4263
06 ธ.ค. 2561
TMBGINCOMERMF
+0.0069 (+0.0653%)
10.5723
06 ธ.ค. 2561
TMBGDF
+0.0054 (+0.0567%)
9.5341
06 ธ.ค. 2561
TMBGRMF
+0.0055 (+0.0497%)
11.075
06 ธ.ค. 2561
TMBGINCOME
+0.0052 (+0.0483%)
10.7645
06 ธ.ค. 2561
K-MIDSMALL
+0.0057 (+0.0392%)
14.558
07 ธ.ค. 2561
TMBBFRMF
+0.0038 (+0.0312%)
12.1898
07 ธ.ค. 2561
CPRMF1
+0.0051 (+0.0309%)
16.5071
07 ธ.ค. 2561
CPRMF5
+0.0039 (+0.0254%)
15.3564
07 ธ.ค. 2561
TMBABRMF
+0.0022 (+0.0213%)
10.3223
07 ธ.ค. 2561
TMBBF
+0.0014 (+0.0112%)
12.4682
07 ธ.ค. 2561
ABCC
+0.0019 (+0.0107%)
17.7355
07 ธ.ค. 2561
TISCOSTF
+0.0012 (+0.0094%)
12.7371
07 ธ.ค. 2561
TMBABF
+0.0010 (+0.0090%)
11.169
07 ธ.ค. 2561
TFIF
+0.0014 (+0.0089%)
15.7474
07 ธ.ค. 2561
TMBCB
+0.0013 (+0.0077%)
16.9715
07 ธ.ค. 2561
SVRMF
+0.0010 (+0.0076%)
13.2263
07 ธ.ค. 2561
GBRMF
+0.0010 (+0.0071%)
14.1444
07 ธ.ค. 2561
TCMF
+0.0009 (+0.0060%)
14.8815
07 ธ.ค. 2561
1AM-DAILY
+0.0007 (+0.0058%)
12.1395
07 ธ.ค. 2561
TMBUSB
+0.0006 (+0.0057%)
10.4907
07 ธ.ค. 2561
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0006 (+0.0053%)
11.2923
07 ธ.ค. 2561
TMBTHANAPLUS
+0.0005 (+0.0042%)
11.9162
07 ธ.ค. 2561
TMBTM
+0.0005 (+0.0037%)
13.6194
07 ธ.ค. 2561
TMBMF
+0.0006 (+0.0028%)
21.6645
07 ธ.ค. 2561
MS-MONEY
+0.0003 (+0.0026%)
11.5069
07 ธ.ค. 2561
ABSI-RMF
+0.0003 (+0.0024%)
12.4611
07 ธ.ค. 2561
TMBMRMF
+0.0003 (+0.0023%)
12.8863
07 ธ.ค. 2561
ABSM
-0.0047 (-0.0098%)
47.8183
07 ธ.ค. 2561
CPRMF4
-0.0032 (-0.0205%)
15.6148
07 ธ.ค. 2561
CPRMF3
-0.0036 (-0.0229%)
15.75
07 ธ.ค. 2561
CPRMF2
-0.0039 (-0.0263%)
14.8463
07 ธ.ค. 2561
MIX-D1585
-0.0027 (-0.0263%)
10.2483
07 ธ.ค. 2561
TMBAASF
-0.0034 (-0.0274%)
12.4081
07 ธ.ค. 2561
TMBINCOME
-0.0036 (-0.0349%)
10.3045
07 ธ.ค. 2561
VALUE-D LTF
-0.0118 (-0.0461%)
25.6093
07 ธ.ค. 2561
UFIN-A
-0.0070 (-0.0655%)
10.6788
04 ธ.ค. 2561
UFIN-N
-0.0070 (-0.0655%)
10.6788
04 ธ.ค. 2561
TMBAAMF
-0.0111 (-0.0862%)
12.8624
07 ธ.ค. 2561
TBF
-0.0125 (-0.1080%)
11.5664
07 ธ.ค. 2561
UJRES
-0.0126 (-0.1219%)
10.328
06 ธ.ค. 2561
70/30-D LTF
-0.0297 (-0.1591%)
18.6327
07 ธ.ค. 2561
ABLTF 70/30
-0.0175 (-0.1627%)
10.739
07 ธ.ค. 2561
ABSC-RMF
-0.1686 (-0.1828%)
92.0829
07 ธ.ค. 2561
ABLTF
-0.0947 (-0.1950%)
48.4747
07 ธ.ค. 2561
TMBAALF
-0.0281 (-0.2014%)
13.9232
07 ธ.ค. 2561
CG-RMF
-0.0232 (-0.2065%)
11.2097
07 ธ.ค. 2561
TEF
-0.1586 (-0.2165%)
73.1041
07 ธ.ค. 2561
MS-FLEX RMF
-0.0468 (-0.2180%)
21.4166
07 ธ.ค. 2561
ERMF
-0.2109 (-0.2189%)
96.1346
07 ธ.ค. 2561
CG-LTF
-0.1319 (-0.2303%)
57.152
07 ธ.ค. 2561
TEF-DIV
-0.0244 (-0.2349%)
10.3628
07 ธ.ค. 2561
K-STAR-A(A)
-0.0989 (-0.2428%)
40.6262
07 ธ.ค. 2561
TMBEBF
-0.0244 (-0.2577%)
9.4452
06 ธ.ค. 2561
TMBUS500
-0.0498 (-0.2634%)
18.8602
06 ธ.ค. 2561
TMBUS500RMF
-0.0482 (-0.2673%)
17.9845
06 ธ.ค. 2561
MS-CORE LTF
-0.1130 (-0.3211%)
35.0816
07 ธ.ค. 2561
UOBLTF
-0.1419 (-0.3391%)
41.7085
07 ธ.ค. 2561
VFOCUS-D
-0.0317 (-0.3439%)
9.1854
07 ธ.ค. 2561
TMB50DV
-0.0342 (-0.3853%)
8.8418
07 ธ.ค. 2561
TMB50
-0.4003 (-0.3860%)
103.3102
07 ธ.ค. 2561
TMB50RMF
-0.1716 (-0.3880%)
44.0588
07 ธ.ค. 2561
JBP LTF
-0.0834 (-0.3981%)
20.8682
07 ธ.ค. 2561
UGSE
-0.0478 (-0.4444%)
10.7085
04 ธ.ค. 2561
BIG CAP-D LTF
-0.0977 (-0.4466%)
21.7781
07 ธ.ค. 2561
TMB-THAICG
-0.0431 (-0.4612%)
9.3029
07 ธ.ค. 2561
TMBCHEQ
-0.0241 (-0.4782%)
5.016
07 ธ.ค. 2561
UIFRMF
-0.0484 (-0.4863%)
9.9033
06 ธ.ค. 2561
UIF-N
-0.0554 (-0.5226%)
10.5451
06 ธ.ค. 2561
UIF-A
-0.0554 (-0.5226%)
10.545
06 ธ.ค. 2561
JB25
-0.2343 (-0.5310%)
43.89
07 ธ.ค. 2561
JB25 LTF
-0.1359 (-0.5321%)
25.4027
07 ธ.ค. 2561
JB25RMF
-0.2129 (-0.5325%)
39.77
07 ธ.ค. 2561
USHY
-0.0609 (-0.5609%)
10.7961
06 ธ.ค. 2561
USHY-A
-0.0609 (-0.5609%)
10.7961
06 ธ.ค. 2561
TMBEMEQ
-0.0641 (-0.6506%)
9.7878
06 ธ.ค. 2561
ADR-D
-0.0545 (-0.6526%)
8.297
06 ธ.ค. 2561
TISCOHD
-0.1044 (-0.6933%)
14.9547
07 ธ.ค. 2561
TGINC-A
-0.0765 (-0.7676%)
9.8902
04 ธ.ค. 2561
ONE-ULTRA
-0.0762 (-0.7755%)
9.7502
06 ธ.ค. 2561
UGH
-0.1018 (-0.8044%)
12.5543
06 ธ.ค. 2561
UHCRMF
-0.0836 (-0.8058%)
10.2912
06 ธ.ค. 2561
TMBGQGRMF
-0.1316 (-1.0587%)
12.2992
06 ธ.ค. 2561
TMBGQG
-0.1456 (-1.0934%)
13.171
06 ธ.ค. 2561
TMBGINFRA
-0.1333 (-1.1525%)
11.433
06 ธ.ค. 2561
KFMINCOM-A
-0.1273 (-1.2761%)
9.8487
06 ธ.ค. 2561
UGD
-0.1484 (-1.3505%)
10.8404
06 ธ.ค. 2561
UAI
-0.1397 (-1.4131%)
9.7466
06 ธ.ค. 2561
TMBGRR
-0.1358 (-1.4610%)
9.1593
06 ธ.ค. 2561
TMBOIL
-0.0596 (-1.7058%)
3.4344
06 ธ.ค. 2561
ASIA-E
-0.1906 (-2.1516%)
8.6679
06 ธ.ค. 2561
ABIG
-0.3502 (-2.1630%)
15.8401
06 ธ.ค. 2561
CIMB-PRINCIPAL GSA
-0.2529 (-2.2569%)
10.9529
04 ธ.ค. 2561
TMBEAERMF
-0.2046 (-2.5440%)
7.8377
06 ธ.ค. 2561
TMBEAE
-0.2367 (-2.5978%)
8.875
06 ธ.ค. 2561
CPAM GSCEQ-R
-0.3109 (-2.7225%)
11.1086
04 ธ.ค. 2561
CPAM APDE
-0.3265 (-2.7718%)
11.4527
06 ธ.ค. 2561
GC
-0.3990 (-2.9291%)
13.2228
06 ธ.ค. 2561
JSM
-0.6006 (-2.9917%)
19.4752
06 ธ.ค. 2561
TMBUSO
-0.3067 (-3.1176%)
9.5311
04 ธ.ค. 2561
ABAPAC-RMF
-0.4149 (-3.1266%)
12.8549
06 ธ.ค. 2561
TMBINDAE
-0.2815 (-3.1316%)
8.7075
06 ธ.ค. 2561
MS-ASM RMF
-0.2646 (-3.1407%)
8.1602
06 ธ.ค. 2561
MS-ASIAN SM
-0.4733 (-3.1779%)
14.4202
06 ธ.ค. 2561
CPAM KOEQ
-0.2798 (-3.3820%)
7.9934
06 ธ.ค. 2561
TMBJPNAE
-0.4197 (-3.6109%)
11.2033
06 ธ.ค. 2561
ONE-EUROEQ
-0.3686 (-3.7749%)
9.3959
06 ธ.ค. 2561
TMBAGLRMF
-0.4130 (-3.8508%)
10.3121
06 ธ.ค. 2561
TMBAGLF
-0.4541 (-3.9165%)
11.1404
06 ธ.ค. 2561
TMBEG
-0.4356 (-4.0233%)
10.3914
06 ธ.ค. 2561
EHD
-0.3528 (-4.0617%)
8.3333
06 ธ.ค. 2561
TMBEGRMF
-0.4266 (-4.0693%)
10.0568
06 ธ.ค. 2561
ABAGS
-0.4977 (-4.2151%)
11.3098
06 ธ.ค. 2561
UES
-0.4244 (-4.2787%)
9.4946
06 ธ.ค. 2561
TMBCORMF
-0.6073 (-4.2860%)
13.562
06 ธ.ค. 2561
TMBGER
-0.4848 (-4.3114%)
10.7598
06 ธ.ค. 2561
TMBCOF
-0.6726 (-4.3165%)
14.9093
06 ธ.ค. 2561
BRIC
-0.3617 (-4.4837%)
7.7053
06 ธ.ค. 2561
TMBWDEQ
-0.6351 (-4.6762%)
12.9463
06 ธ.ค. 2561
KT-FINANCE
-0.8085 (-4.7678%)
16.149
06 ธ.ค. 2561
TMBUSBLUECHIP
-0.7712 (-5.1994%)
14.0614
06 ธ.ค. 2561

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

11 ธ.ค. 2561

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปิดร่วงหนัก หลังปัจจัยลบต่างๆ ยังคงกดดันตลาดเช่น ความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน, การชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก และการที่อังกฤษประกาศเลื่อนการลงมติในรัฐสภาต่อร่างข้อตกลง Brexit อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นสหรัฐพลิกกลับมาปิดบวกในช่วงท้ายตลาดจากแรงหนุนในหุ้นกลุ่มเทคฯ

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

04 ธ.ค. 2561 - 10 ธ.ค. 2561

-ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาจากความคาดหวังเชิงบวกเกี่ยวกับการประชุมเพื่อหาข้อยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน นอกจากนี้ตลาดยังได้แรงหนุนจากการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) มีท่าทีผ่อนคลายลงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

ตุลาคม 2561

ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าคาด ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปและจีนปรับตัวลดลง โดยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความตึงเครียดระหว่างอิตาลีกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลต่อตลาด

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

เป็นเจ้าของหุ้น มหาอำนาจทางการเงินกับกองทุน KT-FINANCE

TMB Advisory พัฒนาเลือกสิ่งดีๆ ให้ลูกค้าต่อเนื่อง ล่าสุดจับมือพันธมิตรใหม่ KTAM ซึ่งมีกองทุนดาวเด่นคือ KT-FINANCE เปิดโอกาสให้นักลงทุนมีทางเลือกเพิ่ม คัดกองทุนตัวท็อปมารวมเป็น 10 บลจ. แล้ววันนี้

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด United Global Dynamic Bond Fund (UDB)

กองทุนตัวท็อปที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในทุกสภาวะของตลาด

THE SECRET OF WEALTH

คุณรู้หรือไม่ เก้าอี้ในโรงภาพยนตร์ ใครเป็นคนผลิต??

จากธุรกิจเก้าอี้ OEM ในโรงภาพยนตร์สู่แบรนด์ระดับประเทศ คุณธเนศ พิทักษ์ธีระธรรม ทายาทหนุ่มมาดสุขุมรุ่นสองซึ่งขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แห่ง บริษัท ซิมเมจโมชัน จำกัด ด้วยความที่รับช่วงต่อธุรกิจต่อจากคุณพ่ออีกทั้งยังกุมบังเหียนโรงงานผลิต งานเฟอร์นิเจอร์โดยเฉพาะในหมวดเก้าอี้ตามสั่งแบบ OEM อันเป็นที่รู้จักกันดีในวงการ

HOT UPDATE

TMB ที่เดียวครบ TOP 10 LTF/RMF

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน