มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

ABAGS
+0.3343 (+2.6455%)
12.9708
06 ส.ค. 2563
PRINCIPAL KOS
+0.1307 (+1.7228%)
7.7174
06 ส.ค. 2563
TMBGOLD
+0.4158 (+1.6669%)
25.3605
06 ส.ค. 2563
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.1885 (+1.5405%)
12.4248
05 ส.ค. 2563
T-AsianProp
+0.1201 (+1.3778%)
8.8369
05 ส.ค. 2563
ABIG
+0.1626 (+1.1155%)
14.7392
06 ส.ค. 2563
TMBINDAE
+0.0912 (+1.0641%)
8.6615
06 ส.ค. 2563
UGSE
+0.1309 (+0.9887%)
13.37
05 ส.ค. 2563
TGOLDRMF-UH
+0.1077 (+0.8763%)
12.3984
07 ส.ค. 2563
TGOLDBULLION-UH
+0.1169 (+0.8752%)
13.4743
07 ส.ค. 2563
MS-ASM RMF
+0.0785 (+0.8595%)
9.2112
06 ส.ค. 2563
MS-ASIAN SM
+0.1385 (+0.8503%)
16.4277
06 ส.ค. 2563
T-GlobalEQ
+0.1592 (+0.7823%)
20.5099
05 ส.ค. 2563
T-GlobalEQRMF
+0.1086 (+0.7569%)
14.4569
05 ส.ค. 2563
TMB-ES-GCG
+0.0751 (+0.7461%)
10.141
06 ส.ค. 2563
TMBEAE
+0.0604 (+0.7445%)
8.1737
06 ส.ค. 2563
TMBEAERMF
+0.0523 (+0.7323%)
7.1937
06 ส.ค. 2563
T-ES-GCG
+0.0739 (+0.7225%)
10.3016
06 ส.ค. 2563
ABAPAC-RMF
+0.1038 (+0.7077%)
14.7704
06 ส.ค. 2563
TMBUS500RMF
+0.1498 (+0.6965%)
21.6584
06 ส.ค. 2563
TGOLDBULLION-H
+0.0932 (+0.6947%)
13.5099
07 ส.ค. 2563
TGOLDRMF-H
+0.0874 (+0.6946%)
12.6709
07 ส.ค. 2563
TMBUS500
+0.1575 (+0.6928%)
22.89
06 ส.ค. 2563
TMBUSO
+0.0621 (+0.6777%)
9.2261
05 ส.ค. 2563
T-ES-GTech
+0.0812 (+0.6737%)
12.1347
05 ส.ค. 2563
TMBEMEQ
+0.0678 (+0.6530%)
10.4507
06 ส.ค. 2563
TMBGOLDS
+0.0849 (+0.6247%)
13.6755
07 ส.ค. 2563
TMBGOLDSRMF
+0.0836 (+0.6206%)
13.5538
07 ส.ค. 2563
TMBAGLF
+0.0821 (+0.5855%)
14.1051
06 ส.ค. 2563
TMBAGLRMF
+0.0741 (+0.5727%)
13.0117
06 ส.ค. 2563
T-INFRA
+0.0663 (+0.5602%)
11.9013
06 ส.ค. 2563
KT-ASEAN-A
+0.0574 (+0.5586%)
10.3329
06 ส.ค. 2563
PRINCIPAL APEQ
+0.0694 (+0.5329%)
13.0924
06 ส.ค. 2563
TMBWDEQ
+0.0715 (+0.4810%)
14.9373
06 ส.ค. 2563
TMBOIL
+0.0122 (+0.4769%)
2.5703
06 ส.ค. 2563
PRINCIPAL GSA
+0.0438 (+0.3850%)
11.4214
05 ส.ค. 2563
TMBGQG
+0.0645 (+0.3732%)
17.3489
06 ส.ค. 2563
TMBGQGRMF
+0.0578 (+0.3585%)
16.1806
06 ส.ค. 2563
UGQG
+0.0437 (+0.3502%)
12.5215
06 ส.ค. 2563
UGQGRMF
+0.0453 (+0.3449%)
13.1812
06 ส.ค. 2563
TGINC-A
+0.0380 (+0.3363%)
11.3374
05 ส.ค. 2563
TMBCOF
+0.0778 (+0.3341%)
23.3642
06 ส.ค. 2563
TMBCORMF
+0.0696 (+0.3309%)
21.1011
06 ส.ค. 2563
ASIA-E
+0.0282 (+0.2987%)
9.4676
06 ส.ค. 2563
TMBEBF
+0.0297 (+0.2819%)
10.5663
06 ส.ค. 2563
T-GlobalValue
+0.0200 (+0.2810%)
7.1376
06 ส.ค. 2563
T-GlobalBondRMF
+0.0278 (+0.2528%)
11.0266
06 ส.ค. 2563
TMBJPNAE
+0.0252 (+0.2480%)
10.1852
06 ส.ค. 2563
UAI
+0.0241 (+0.2425%)
9.9633
06 ส.ค. 2563
T-JapanEQ
+0.0230 (+0.2347%)
9.8216
06 ส.ค. 2563
TFixed3Y11M1AI
+0.0180 (+0.2084%)
8.654
31 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y34
+0.0208 (+0.2051%)
10.1627
31 ก.ค. 2563
T-Fixed3YR12
+0.0207 (+0.1948%)
10.6473
31 ก.ค. 2563
ADR-D
+0.0164 (+0.1901%)
8.6422
06 ส.ค. 2563
TMBGDF
+0.0187 (+0.1833%)
10.2193
06 ส.ค. 2563
TMBGRMF
+0.0221 (+0.1819%)
12.1739
06 ส.ค. 2563
TMBGF
+0.0240 (+0.1746%)
13.7736
06 ส.ค. 2563
T-IncomePropAI
+0.0164 (+0.1589%)
10.3382
06 ส.ค. 2563
ASIA-B
+0.0347 (+0.1462%)
23.7666
06 ส.ค. 2563
ONE-ULTRA
+0.0134 (+0.1412%)
9.5064
06 ส.ค. 2563
TFixed2Y3AI
+0.0146 (+0.1403%)
10.4183
31 ก.ค. 2563
TMBGRR
+0.0127 (+0.1393%)
9.1291
06 ส.ค. 2563
TMBASIAB
+0.0155 (+0.1376%)
11.278
06 ส.ค. 2563
UIFRMF
+0.0134 (+0.1366%)
9.8202
06 ส.ค. 2563
UIF-A
+0.0136 (+0.1291%)
10.5478
06 ส.ค. 2563
UIF-N
+0.0136 (+0.1291%)
10.549
06 ส.ค. 2563
T-GlobalESG
+0.0130 (+0.1256%)
10.3609
06 ส.ค. 2563
TFixed2Y1AI
+0.0122 (+0.1172%)
10.4254
31 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y39
+0.0113 (+0.1119%)
10.1062
31 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y38
+0.0110 (+0.1088%)
10.1205
31 ก.ค. 2563
KFDYNAMIC
+0.0310 (+0.1085%)
28.5904
07 ส.ค. 2563
TMB-ES-GCORE
+0.0113 (+0.1073%)
10.547
06 ส.ค. 2563
GC
+0.0193 (+0.1042%)
18.5462
06 ส.ค. 2563
TFixed3Y1AI
+0.0105 (+0.0994%)
10.5713
31 ก.ค. 2563
UDB-N
+0.0101 (+0.0906%)
11.1575
06 ส.ค. 2563
TFixed4Y10M1AI
+0.0096 (+0.0901%)
10.6661
03 ส.ค. 2563
T-MAP
+0.0120 (+0.0894%)
13.437
06 ส.ค. 2563
T-FixFIF1Y41
+0.0090 (+0.0893%)
10.0825
31 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y40
+0.0089 (+0.0881%)
10.1104
31 ก.ค. 2563
TMBGPROP
+0.0073 (+0.0866%)
8.4357
06 ส.ค. 2563
T-Fixed3YR13
+0.0089 (+0.0839%)
10.6136
31 ก.ค. 2563
TMBGPROPRMF
+0.0071 (+0.0805%)
8.8218
06 ส.ค. 2563
KGT5YA
+0.0083 (+0.0805%)
10.3233
05 ส.ค. 2563
TMB-ES-GSBOND
+0.0078 (+0.0797%)
9.7931
06 ส.ค. 2563
T-Fixed3YR14
+0.0082 (+0.0775%)
10.5927
31 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y37
+0.0078 (+0.0770%)
10.1409
31 ก.ค. 2563
TFixed3Y2AI
+0.0070 (+0.0670%)
10.4588
31 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y35
+0.0056 (+0.0553%)
10.1411
31 ก.ค. 2563
USHY-A
+0.0055 (+0.0476%)
11.567
06 ส.ค. 2563
USHY
+0.0055 (+0.0476%)
11.5671
06 ส.ค. 2563
T-FixFIF1Y36
+0.0044 (+0.0434%)
10.1456
31 ก.ค. 2563
T-GlobalBond
+0.0055 (+0.0321%)
17.1662
05 ส.ค. 2563
K-FIXED
+0.0034 (+0.0267%)
12.7212
07 ส.ค. 2563
TMBGINCOMERMF
+0.0029 (+0.0258%)
11.254
06 ส.ค. 2563
TMBGINFRA
+0.0030 (+0.0257%)
11.6688
06 ส.ค. 2563
TFIX-3M#3
+0.0031 (+0.0233%)
13.3223
31 ก.ค. 2563
T-NFRMF
+0.0035 (+0.0210%)
16.6339
07 ส.ค. 2563
T-INCOMEAI
+0.0022 (+0.0207%)
10.6466
06 ส.ค. 2563
TGOV3M2
+0.0026 (+0.0196%)
13.2372
31 ก.ค. 2563
TMBGINCOME
+0.0022 (+0.0191%)
11.5178
06 ส.ค. 2563
UGD
+0.0023 (+0.0187%)
12.2811
06 ส.ค. 2563
TMBUSBLUECHIP
+0.0034 (+0.0172%)
19.7871
06 ส.ค. 2563
TMBBFRMF
+0.0015 (+0.0119%)
12.6051
07 ส.ค. 2563
TFixed2Y5AI
+0.0011 (+0.0107%)
10.3264
31 ก.ค. 2563
KFMINCOM-A
+0.0011 (+0.0104%)
10.5422
06 ส.ค. 2563
TFixed2Y2AI
+0.0009 (+0.0086%)
10.4084
31 ก.ค. 2563
TFIX-3M#4
+0.0011 (+0.0083%)
13.1995
31 ก.ค. 2563
TMBINCOME
+0.0006 (+0.0059%)
10.0901
07 ส.ค. 2563
TMB-ES-IALLO
+0.0004 (+0.0043%)
9.4028
06 ส.ค. 2563
SVRMF
+0.0005 (+0.0038%)
13.1415
07 ส.ค. 2563
T-IncomePlus
+0.0004 (+0.0035%)
11.4392
07 ส.ค. 2563
TMBABRMF
+0.0003 (+0.0028%)
10.6059
07 ส.ค. 2563
T-CASH
+0.0003 (+0.0022%)
13.5791
07 ส.ค. 2563
GBRMF
+0.0003 (+0.0021%)
14.3099
07 ส.ค. 2563
KTSTPLUS-A
+0.0002 (+0.0019%)
10.611
07 ส.ค. 2563
ABCC
+0.0003 (+0.0017%)
17.9899
07 ส.ค. 2563
ABSI-RMF
+0.0002 (+0.0016%)
12.6229
07 ส.ค. 2563
TISCOSTF
+0.0002 (+0.0015%)
12.9302
07 ส.ค. 2563
TGOV3M1
+0.0002 (+0.0015%)
13.3024
05 ส.ค. 2563
TFIX-3M#2
+0.0002 (+0.0015%)
13.3556
07 ส.ค. 2563
T-NMRMF
+0.0002 (+0.0014%)
13.9412
07 ส.ค. 2563
TCMF
+0.0002 (+0.0013%)
15.1502
07 ส.ค. 2563
T-DPlus
+0.0001 (+0.0010%)
10.4361
07 ส.ค. 2563
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0001 (+0.0009%)
11.4972
07 ส.ค. 2563
T-MONEY
+0.0001 (+0.0008%)
12.0858
07 ส.ค. 2563
K-CASH
+0.0001 (+0.0008%)
13.1973
07 ส.ค. 2563
TMBTM
+0.0001 (+0.0007%)
13.8525
07 ส.ค. 2563
TMBMF
+0.0001 (+0.0005%)
22.0174
07 ส.ค. 2563
T-TSARN
0.0000 (0.0000%)
11.1836
07 ส.ค. 2563
TFIF
0.0000 (0.0000%)
13.5714
07 ส.ค. 2563
1AM-DAILY
0.0000 (0.0000%)
12.3239
07 ส.ค. 2563
T-TSB
-0.0001 (-0.0005%)
21.4845
07 ส.ค. 2563
TMBMRMF
-0.0001 (-0.0008%)
13.0519
07 ส.ค. 2563
MS-MONEY
-0.0001 (-0.0009%)
11.6525
07 ส.ค. 2563
TMBCB
-0.0002 (-0.0012%)
17.2328
07 ส.ค. 2563
T-Fixed3YR11
-0.0003 (-0.0028%)
10.7858
04 ส.ค. 2563
TFIX-3M#5
-0.0006 (-0.0046%)
13.1741
31 ก.ค. 2563
T-NGRMF
-0.0014 (-0.0089%)
15.8037
07 ส.ค. 2563
KFAFIX-A
-0.0020 (-0.0182%)
10.9601
07 ส.ค. 2563
CPRMF5
-0.0099 (-0.0635%)
15.574
07 ส.ค. 2563
CPRMF4
-0.0105 (-0.0670%)
15.6683
07 ส.ค. 2563
CPRMF1
-0.0112 (-0.0671%)
16.685
07 ส.ค. 2563
CPRMF3
-0.0106 (-0.0675%)
15.687
07 ส.ค. 2563
T-PREMIUM BRAND
-0.0072 (-0.0721%)
9.9835
06 ส.ค. 2563
UJSMRMF
-0.0096 (-0.1058%)
9.0648
06 ส.ค. 2563
CPRMF2
-0.0163 (-0.1060%)
15.3592
07 ส.ค. 2563
JSM
-0.0204 (-0.1164%)
17.5031
06 ส.ค. 2563
MIX-D1585
-0.0111 (-0.1173%)
9.453
07 ส.ค. 2563
T-FinanceTH
-0.0130 (-0.1232%)
10.5357
07 ส.ค. 2563
T-GlobalEnergy
-0.0054 (-0.1337%)
4.0345
06 ส.ค. 2563
TMBAASF
-0.0181 (-0.1459%)
12.3902
07 ส.ค. 2563
T-Mixed7030
-0.0191 (-0.1941%)
9.8194
07 ส.ค. 2563
T-EuropeEQ
-0.0203 (-0.2021%)
10.0222
06 ส.ค. 2563
KT-FINANCE
-0.0397 (-0.2385%)
16.6087
06 ส.ค. 2563
MS-FLEX RMF
-0.0516 (-0.2616%)
19.6764
07 ส.ค. 2563
K-MIDSMALL
-0.0334 (-0.2646%)
12.5883
07 ส.ค. 2563
UFIN-N
-0.0313 (-0.2801%)
11.1444
05 ส.ค. 2563
UFIN-A
-0.0313 (-0.2801%)
11.1443
05 ส.ค. 2563
TMBAAMF
-0.0376 (-0.3023%)
12.4017
07 ส.ค. 2563
TINC-A
-0.0348 (-0.3077%)
11.2766
07 ส.ค. 2563
T-SMCapLTF
-0.0285 (-0.3202%)
8.873
07 ส.ค. 2563
TMBTMSMVRMF
-0.0306 (-0.3204%)
9.5211
07 ส.ค. 2563
TMBJERMF
-0.0354 (-0.3260%)
10.8234
07 ส.ค. 2563
TMBTMSMVLTF
-0.0312 (-0.3261%)
9.5371
07 ส.ค. 2563
T-MultiIncome
-0.0299 (-0.3344%)
8.9124
07 ส.ค. 2563
TMBJE
-0.0419 (-0.3357%)
12.4385
07 ส.ค. 2563
T-STSD
-0.0315 (-0.3374%)
9.3033
07 ส.ค. 2563
TMBTMSMV
-0.0328 (-0.3422%)
9.5534
07 ส.ค. 2563
TSF
-0.1889 (-0.3475%)
54.1637
07 ส.ค. 2563
T-HEALTHCARE
-0.0404 (-0.3496%)
11.5168
06 ส.ค. 2563
T-HEALTHCARERMF
-0.0411 (-0.3554%)
11.5232
06 ส.ค. 2563
UES
-0.0351 (-0.3561%)
9.8228
06 ส.ค. 2563
TMB-ES-CHINA-A
-0.0422 (-0.3592%)
11.7068
06 ส.ค. 2563
T-ES-CHINA A
-0.0426 (-0.3625%)
11.7099
06 ส.ค. 2563
ABLTF 70/30
-0.0358 (-0.3816%)
9.3466
07 ส.ค. 2563
T-DIV2
-0.0311 (-0.4009%)
7.7269
07 ส.ค. 2563
T-DIV
-0.0312 (-0.4010%)
7.7499
07 ส.ค. 2563
UHCRMF
-0.0529 (-0.4100%)
12.8509
06 ส.ค. 2563
UGH
-0.0651 (-0.4183%)
15.497
06 ส.ค. 2563
T-SM CAP
-0.0491 (-0.4255%)
11.4903
07 ส.ค. 2563
TISCOHD
-0.0598 (-0.4637%)
12.8373
07 ส.ค. 2563
T-NMIXRMF
-0.1640 (-0.4752%)
34.3509
07 ส.ค. 2563
T-TTW1
-0.0373 (-0.4756%)
7.8056
07 ส.ค. 2563
T-CSD
-0.0256 (-0.4772%)
5.3388
07 ส.ค. 2563
T-Dmixed
-0.0351 (-0.4794%)
7.2866
07 ส.ค. 2563
ONE-EUROEQ
-0.0506 (-0.4830%)
10.4266
06 ส.ค. 2563
70/30-D LTF
-0.0784 (-0.4850%)
16.0873
07 ส.ค. 2563
VALUE-D LTF
-0.0998 (-0.4855%)
20.4581
07 ส.ค. 2563
MS-CORE LTF
-0.1474 (-0.4865%)
30.1508
07 ส.ค. 2563
TMB-THAICG
-0.0366 (-0.4903%)
7.4282
07 ส.ค. 2563
TMBAALF
-0.0628 (-0.5007%)
12.4807
07 ส.ค. 2563
TMBGER
-0.0633 (-0.5068%)
12.4257
06 ส.ค. 2563
T-JPChallenge1
-0.0495 (-0.5209%)
9.4542
07 ส.ค. 2563
T-LowBetaRMF
-0.0744 (-0.5267%)
14.0526
07 ส.ค. 2563
T-LowBetaLTFD
-0.0459 (-0.5353%)
8.5291
07 ส.ค. 2563
TBF
-0.0474 (-0.5429%)
8.684
07 ส.ค. 2563
T-LowBeta
-0.0939 (-0.5470%)
17.073
07 ส.ค. 2563
TMB-ES-APPF
-0.0463 (-0.5724%)
8.0421
07 ส.ค. 2563
K-STAR-A(A)
-0.2075 (-0.5829%)
35.3886
07 ส.ค. 2563
T-SmartBeta
-0.0455 (-0.5877%)
7.6972
07 ส.ค. 2563
T-ES-EQDSSFX
-0.0621 (-0.5916%)
10.4351
07 ส.ค. 2563
T-NERMF
-0.3332 (-0.5919%)
55.9596
07 ส.ค. 2563
ABSC-RMF
-0.4405 (-0.5983%)
73.19
07 ส.ค. 2563
ABLTF
-0.2325 (-0.6118%)
37.7706
07 ส.ค. 2563
T-LTFD
-0.1223 (-0.6230%)
19.5077
07 ส.ค. 2563
T-PPSD
-0.0771 (-0.6235%)
12.2878
07 ส.ค. 2563
T-Privilege
-0.0658 (-0.6248%)
10.4659
07 ส.ค. 2563
T-NFPLUS
-0.2166 (-0.6366%)
33.8091
07 ส.ค. 2563
T-EQUITY
-0.0694 (-0.6466%)
10.663
07 ส.ค. 2563
T-BigCapLTF
-0.1937 (-0.6486%)
29.6704
07 ส.ค. 2563
T-PrimeLowBeta
-0.0661 (-0.6494%)
10.1124
07 ส.ค. 2563
ERMF
-0.5085 (-0.6558%)
77.0302
07 ส.ค. 2563
EHD
-0.0584 (-0.6658%)
8.7134
06 ส.ค. 2563
CG-RMF
-0.0648 (-0.6958%)
9.2477
07 ส.ค. 2563
JBP LTF
-0.1190 (-0.7050%)
16.7599
07 ส.ค. 2563
CG-LTF
-0.3362 (-0.7071%)
47.2086
07 ส.ค. 2563
TEF
-0.4299 (-0.7089%)
60.213
07 ส.ค. 2563
TMBEG
-0.0875 (-0.7126%)
12.1916
06 ส.ค. 2563
TEF-DIV
-0.0625 (-0.7351%)
8.4396
07 ส.ค. 2563
TMBEGRMF
-0.0867 (-0.7378%)
11.6651
06 ส.ค. 2563
T-PrimePlusAI
-0.0576 (-0.7865%)
7.2659
07 ส.ค. 2563
T-SET50RMF
-0.0672 (-0.8146%)
8.182
07 ส.ค. 2563
T-SET50Acc
-0.0666 (-0.8148%)
8.1074
07 ส.ค. 2563
T-PropInfraFlex
-0.0816 (-0.8149%)
9.9314
07 ส.ค. 2563
TMB50
-0.6986 (-0.8211%)
84.3788
07 ส.ค. 2563
TMB50RMF
-0.2945 (-0.8221%)
35.5271
07 ส.ค. 2563
TMB50DV
-0.0589 (-0.8234%)
7.0945
07 ส.ค. 2563
T-SET50
-0.0967 (-0.8275%)
11.589
07 ส.ค. 2563
T-PropertyRMF
-0.0996 (-0.8439%)
11.7023
07 ส.ค. 2563
UOBLTF
-0.2792 (-0.8496%)
32.5829
07 ส.ค. 2563
T-PROPERTY
-0.0939 (-0.8499%)
10.9542
07 ส.ค. 2563
PRINCIPAL iPROP-D
-0.1055 (-0.8681%)
12.0469
07 ส.ค. 2563
VFOCUS-D
-0.0624 (-0.8817%)
7.015
07 ส.ค. 2563
BIG CAP-D LTF
-0.1458 (-0.8842%)
16.3434
07 ส.ค. 2563
UOBEQ-SSF
-0.0929 (-0.8973%)
10.2606
07 ส.ค. 2563
UOBEQ-SSFX
-0.0930 (-0.8982%)
10.2606
07 ส.ค. 2563
TMBPIPRMF
-0.1393 (-0.9294%)
14.8496
07 ส.ค. 2563
TMBPIPF
-0.1054 (-0.9559%)
10.9214
07 ส.ค. 2563
JB25
-0.3495 (-0.9916%)
34.8982
07 ส.ค. 2563
JB25RMF
-0.3160 (-0.9976%)
31.3611
07 ส.ค. 2563
JB25 LTF
-0.1939 (-1.0003%)
19.1911
07 ส.ค. 2563
BRIC
-0.0900 (-1.0061%)
8.8558
06 ส.ค. 2563
T-CHCHALLENGE#1
-0.0822 (-1.1131%)
7.3023
07 ส.ค. 2563
TMBCHEQ
-0.0811 (-1.2105%)
6.6186
07 ส.ค. 2563

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนคุณภาพดีได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

WEEKLY UPDATE

04 ส.ค. 2563 - 10 ส.ค. 2563

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี พุ่งทะยาน หนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นคืนชีพ หลังประกาศงบฯ ออกมาดีกว่าคาด (โดย 4 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Amazon, Apple, Alphabet และ Facebook เปิดเผยผลประกอบการออกมาสูงกว่าตลาดคาด แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19) ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นที่ปรับตัวลงหนักเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแพร่ระบาดรอบ 2 ของโควิด-19 ขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวบวกสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆ โดยได้แรงหนุนจากการที่ทางการจีนประกาศตัวเลข PMI ออกมาขยายตัวต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

มิถุนายน 2563

สินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในเดือนมิ.ย. จึงทำให้ภาพรวมของสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดกลับมาเป็นบวกได้ในไตรมาส 2 โดยปัจจัยหนุนที่ทำให้ตลาดการลงทุนกลับมาปรับตัวบวกคือ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นเริ่มทรงตัวในหลายๆประเทศ ซึ่งรวมถึงการที่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่น สหรัฐฯ และ ยุโรป เริ่มกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นคือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลทั้งการเงิน และการคลัง จากรัฐบาล และธนาคารกลางต่างๆทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

ลงทุน SSF พิเศษดีมั้ย? คำถามโดนใจที่ใครหลายคนอยากได้คำตอบ

คำถาม คือ SSF พิเศษ มีความน่าสนใจยังไง แตกต่างจาก SSF ปกติ หรือ Tax Fund เดิมที่มีอยู่อย่าง RMF และ LTF มากน้อยแค่ไหน วันนี้ TMB Advisory มีรายละเอียดข้อควรรู้มาไขข้อสงสัยก่อนตัดสินใจลงทุนมาฝาก

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX)

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะเน้นในหุ้นขนาดใหญ่มูลค่าไม่แพงและมีปันผล

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับ! ทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรให้มั่นคง ยืนยาวกว่า 40 ปี

คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี เจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไชน์ มีเคล็ดลับอย่างไรในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

HOT UPDATE

TMB ขอเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ

เพื่อให้นักลงทุนได้มีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นตามเกณฑ์กรมสรรพากรและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจที่ชะลอ