มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

BRIC
+0.1216 (+1.4051%)
8.7759
20 มี.ค. 2561
TMBOIL
+0.0509 (+1.3913%)
3.7094
20 มี.ค. 2561
TMBWDEQ
+0.1701 (+1.2945%)
13.3107
20 มี.ค. 2561
TMBEMEQ
+0.1119 (+1.0067%)
11.2279
20 มี.ค. 2561
GC
+0.1384 (+0.9241%)
15.115
20 มี.ค. 2561
TMBGER
+0.0930 (+0.7664%)
12.2283
20 มี.ค. 2561
CPAM KOEQ
+0.0751 (+0.7385%)
10.2439
20 มี.ค. 2561
TMBEGRMF
+0.0649 (+0.5927%)
11.0155
20 มี.ค. 2561
TMBEG
+0.0661 (+0.5850%)
11.3646
20 มี.ค. 2561
TMBGQG
+0.0759 (+0.5476%)
13.9376
20 มี.ค. 2561
TMBGQGRMF
+0.0702 (+0.5430%)
12.9985
20 มี.ค. 2561
TMBEAE
+0.0580 (+0.5180%)
11.2545
20 มี.ค. 2561
EHD
+0.0438 (+0.4766%)
9.2341
20 มี.ค. 2561
TISCOMS
+0.0538 (+0.3013%)
17.9126
21 มี.ค. 2561
TMBGPROP
+0.0269 (+0.2805%)
9.6171
20 มี.ค. 2561
ABIG
+0.0427 (+0.2713%)
15.7827
20 มี.ค. 2561
UES
+0.0295 (+0.2696%)
10.9729
20 มี.ค. 2561
ABAPAC-RMF
+0.0377 (+0.2638%)
14.3281
20 มี.ค. 2561
TEF-DIV
+0.0305 (+0.2539%)
12.0441
21 มี.ค. 2561
CG-LTF
+0.1550 (+0.2471%)
62.8933
21 มี.ค. 2561
TMBUSBLUECHIP
+0.0359 (+0.2470%)
14.5708
20 มี.ค. 2561
TEF
+0.1980 (+0.2468%)
80.4176
21 มี.ค. 2561
CG-RMF
+0.0302 (+0.2462%)
12.2947
21 มี.ค. 2561
K-MIDSMALL
+0.0371 (+0.2259%)
16.463
21 มี.ค. 2561
TMBCOF
+0.0367 (+0.1960%)
18.7578
20 มี.ค. 2561
TMBGOLDS
+0.0181 (+0.1922%)
9.4351
21 มี.ค. 2561
TMBGOLDSRMF
+0.0175 (+0.1878%)
9.336
21 มี.ค. 2561
CPAM APDE
+0.0258 (+0.1867%)
13.844
20 มี.ค. 2561
TMBCORMF
+0.0318 (+0.1865%)
17.0818
20 มี.ค. 2561
TMBAGLRMF
+0.0240 (+0.1822%)
13.1929
20 มี.ค. 2561
TMBAGLF
+0.0256 (+0.1789%)
14.3365
20 มี.ค. 2561
70/30-D LTF
+0.0342 (+0.1677%)
20.4326
21 มี.ค. 2561
TMBUS500
+0.0318 (+0.1674%)
19.0328
20 มี.ค. 2561
MS-CORE LTF
+0.0625 (+0.1666%)
37.5859
21 มี.ค. 2561
TMBUS500RMF
+0.0297 (+0.1631%)
18.2406
20 มี.ค. 2561
TBF
+0.0175 (+0.1455%)
12.0426
21 มี.ค. 2561
ASIA-E
+0.0132 (+0.1392%)
9.499
20 มี.ค. 2561
UFIN-N
+0.0133 (+0.1272%)
10.4696
19 มี.ค. 2561
UFIN-A
+0.0133 (+0.1272%)
10.4696
19 มี.ค. 2561
ERMF
+0.1222 (+0.1187%)
103.1133
21 มี.ค. 2561
TMBPIPRMF
+0.0128 (+0.0950%)
13.4872
21 มี.ค. 2561
MS-FLEX RMF
+0.0207 (+0.0927%)
22.3451
21 มี.ค. 2561
ABSM
+0.0500 (+0.0917%)
54.6021
21 มี.ค. 2561
TMBPIPF
+0.0099 (+0.0893%)
11.0932
21 มี.ค. 2561
VALUE-D LTF
+0.0241 (+0.0844%)
28.5843
21 มี.ค. 2561
BIG CAP-D LTF
+0.0196 (+0.0807%)
24.3147
21 มี.ค. 2561
ADR-D
+0.0070 (+0.0795%)
8.8171
20 มี.ค. 2561
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R
+0.0112 (+0.0793%)
14.1391
21 มี.ค. 2561
TMBTMSMVRMF
+0.0059 (+0.0561%)
10.5293
21 มี.ค. 2561
TMBTMSMV
+0.0059 (+0.0555%)
10.64
21 มี.ค. 2561
TMBTMSMVLTF
+0.0058 (+0.0551%)
10.5361
21 มี.ค. 2561
VFOCUS-D
+0.0040 (+0.0409%)
9.7814
21 มี.ค. 2561
ABLTF 70/30
+0.0043 (+0.0380%)
11.3303
21 มี.ค. 2561
MIX-D1585
+0.0035 (+0.0338%)
10.3565
21 มี.ค. 2561
CPRMF1
+0.0045 (+0.0270%)
16.6741
21 มี.ค. 2561
CPRMF3
+0.0035 (+0.0220%)
15.9161
21 มี.ค. 2561
CPRMF5
+0.0031 (+0.0200%)
15.5404
21 มี.ค. 2561
CPRMF4
+0.0029 (+0.0184%)
15.7706
21 มี.ค. 2561
CPRMF2
+0.0027 (+0.0180%)
14.9865
21 มี.ค. 2561
TFIF
+0.0021 (+0.0134%)
15.6393
21 มี.ค. 2561
GBRMF
+0.0007 (+0.0050%)
14.1271
21 มี.ค. 2561
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0005 (+0.0045%)
11.2082
21 มี.ค. 2561
TMBTHANAPLUS
+0.0005 (+0.0042%)
11.815
21 มี.ค. 2561
SVRMF
+0.0005 (+0.0038%)
13.132
21 มี.ค. 2561
TCMF
+0.0005 (+0.0034%)
14.7745
21 มี.ค. 2561
1AM-DAILY
+0.0003 (+0.0025%)
12.0547
21 มี.ค. 2561
TISCOSTF
+0.0003 (+0.0024%)
12.654
21 มี.ค. 2561
ABCC
+0.0004 (+0.0023%)
17.6178
21 มี.ค. 2561
TMBTM
+0.0003 (+0.0022%)
13.5262
21 มี.ค. 2561
TMBMF
+0.0004 (+0.0019%)
21.5254
21 มี.ค. 2561
TMBCB
+0.0003 (+0.0018%)
16.9497
21 มี.ค. 2561
ABSI-RMF
+0.0002 (+0.0016%)
12.3977
21 มี.ค. 2561
TMBMRMF
+0.0002 (+0.0016%)
12.8234
21 มี.ค. 2561
TMBBFRMF
+0.0001 (+0.0008%)
12.1613
21 มี.ค. 2561
TMBBF
-0.0001 (-0.0008%)
12.4253
21 มี.ค. 2561
MS-MONEY
-0.0001 (-0.0009%)
11.4476
21 มี.ค. 2561
TMBJERMF
-0.0001 (-0.0010%)
10.2136
21 มี.ค. 2561
TMBAASF
-0.0002 (-0.0016%)
12.4698
21 มี.ค. 2561
TMBUSB
-0.0003 (-0.0029%)
10.3763
21 มี.ค. 2561
TMBABRMF
-0.0004 (-0.0039%)
10.2906
21 มี.ค. 2561
TMBJE
-0.0005 (-0.0043%)
11.5944
21 มี.ค. 2561
TMBAAMF
-0.0016 (-0.0123%)
13.0491
21 มี.ค. 2561
ONE-ULTRA
-0.0026 (-0.0252%)
10.3353
20 มี.ค. 2561
USHY-A
-0.0028 (-0.0255%)
10.9867
20 มี.ค. 2561
USHY
-0.0029 (-0.0264%)
10.9867
20 มี.ค. 2561
TMBABF
-0.0033 (-0.0299%)
11.0467
21 มี.ค. 2561
TMBAALF
-0.0044 (-0.0306%)
14.3863
21 มี.ค. 2561
ABSC-RMF
-0.0443 (-0.0456%)
97.0203
21 มี.ค. 2561
JBP LTF
-0.0119 (-0.0541%)
21.982
21 มี.ค. 2561
TMBINCOME
-0.0057 (-0.0549%)
10.3747
21 มี.ค. 2561
TMBGDF
-0.0057 (-0.0594%)
9.5893
20 มี.ค. 2561
TMBGRMF
-0.0068 (-0.0606%)
11.2072
20 มี.ค. 2561
TMBGF
-0.0078 (-0.0623%)
12.5163
20 มี.ค. 2561
UGH
-0.0081 (-0.0626%)
12.939
20 มี.ค. 2561
TMBGINCOMERMF
-0.0072 (-0.0673%)
10.6892
20 มี.ค. 2561
JB25
-0.0317 (-0.0682%)
46.4488
21 มี.ค. 2561
ABLTF
-0.0349 (-0.0687%)
50.7757
21 มี.ค. 2561
JB25RMF
-0.0295 (-0.0698%)
42.2349
21 มี.ค. 2561
JB25 LTF
-0.0191 (-0.0702%)
27.2008
21 มี.ค. 2561
TMBGINCOME
-0.0078 (-0.0716%)
10.8856
20 มี.ค. 2561
TMB50DV
-0.0068 (-0.0727%)
9.3413
21 มี.ค. 2561
UHCRMF
-0.0077 (-0.0731%)
10.5204
20 มี.ค. 2561
TMB50
-0.0806 (-0.0738%)
109.1559
21 มี.ค. 2561
TMB50RMF
-0.0356 (-0.0759%)
46.8403
21 มี.ค. 2561
UJRES
-0.0083 (-0.0810%)
10.2335
20 มี.ค. 2561
MS-FFI3Y
-0.0094 (-0.0898%)
10.4555
20 มี.ค. 2561
UIF-N
-0.0122 (-0.1108%)
10.9985
20 มี.ค. 2561
UIF-A
-0.0122 (-0.1108%)
10.9984
20 มี.ค. 2561
UIFRMF
-0.0118 (-0.1143%)
10.3084
20 มี.ค. 2561
TMBJPNAE
-0.0156 (-0.1221%)
12.7627
20 มี.ค. 2561
UGD
-0.0175 (-0.1566%)
11.1552
20 มี.ค. 2561
ASIA-B
-0.0389 (-0.1798%)
21.591
20 มี.ค. 2561
MS-ASIAN SM
-0.0347 (-0.1876%)
18.4662
20 มี.ค. 2561
MS-ASM RMF
-0.0199 (-0.1894%)
10.4897
20 มี.ค. 2561
UAI
-0.0214 (-0.2047%)
10.4312
20 มี.ค. 2561
TMBASIAB
-0.0227 (-0.2204%)
10.2771
20 มี.ค. 2561
K-STAR-A(A)
-0.0966 (-0.2231%)
43.208
21 มี.ค. 2561
TMBEBF
-0.0226 (-0.2238%)
10.0753
20 มี.ค. 2561
TMBGRR
-0.0261 (-0.2624%)
9.9212
20 มี.ค. 2561
TMBCHEQ
-0.0299 (-0.4786%)
6.2169
21 มี.ค. 2561
JSM
-0.0957 (-0.4787%)
19.8956
20 มี.ค. 2561
CPAM GSCEQ-R
-0.0627 (-0.4887%)
12.768
20 มี.ค. 2561
TISCOHD
-0.0817 (-0.4976%)
16.3376
21 มี.ค. 2561
TMBGOLD
-0.0859 (-0.5093%)
16.7804
20 มี.ค. 2561
TMBGINFRA
-0.0607 (-0.5433%)
11.1127
20 มี.ค. 2561
TMBUSO
-0.0825 (-0.8365%)
9.7806
19 มี.ค. 2561
UGSE
-0.0961 (-0.8646%)
11.0195
19 มี.ค. 2561
CIMB-PRINCIPAL GSA
-0.1063 (-0.9060%)
11.6267
19 มี.ค. 2561
ABAGS
-0.1090 (-0.9674%)
11.1589
20 มี.ค. 2561

TMB ADVISORYบริการที่ปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับทุกคน

บริการที่ปรึกษาด้านการลงทุน ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ และเคียงข้างคุณในทุกสถานการณ์การลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างความมั่งคั่งจากการลงทุน ตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงวันที่คุณยิ้มรับกับโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

คัดกองทุนตัวท็อป

OPEN ARCHITECTURE

บริการดีๆ ที่คัดสรรกองทุนตัวท็อปจาก 8 บลจ.ชั้นนำ จากทุกประเภทสินทรัพย์ ทั้งในและต่างประเทศ ให้คุณไม่ต้อง วุ่นวาย หรือเสียเวลาไปหลายที่ มาที่ TMB คุณก็เลือกช้อป ได้ง่ายๆ ครบจบในที่เดียว

เพิ่มเติม

ครบทุกประเภทสินทรัพย์

ASSET ALLOCATION

บริการดีๆ ที่ให้คำแนะนำ วางแผน จัดสรรสัดส่วนลงทุน เพื่อให้คุณได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง ที่คุณสบายใจ ช่วยกระจายความเสี่ยง ป้องกันความผันผวน ของตลาด และเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนระยะยาว

เพิ่มเติม

สะดวกกว่าในการลงทุน

CHANNEL

ขอคำแนะนำและปรึกษาได้ฟรี! มั่นใจได้ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญแบบไม่มีข้อผูกมัด ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ง่าย สะดวก หลากหลายช่องทาง

• ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ TMB Advisory Room คลิก
• สอบถาม ซื้อขายกองทุน โทร 1558 กด #9
• รับข้อมูลข่าวสารฟรี แอด Line @TMBadvisory

OPEN ARCHITECTURE คัดทุกกองทุนตัวท็อปจาก 8 บลจ.ชั้นนำ ให้คุณช้อปง่ายๆ ครบ จบในที่เดียว

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ยูโอบี ผู้เชี่ยวชาญลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายในไทย และต่างประเทศ คัดเลือกกองทุนหลากหลายผ่านเครือข่ายของ UOB Group ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก CIMB

ซีไอเอ็มบี พรินซิเพิล ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

อเบอร์ดีน ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาวด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

แมนูไลฟ์ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกันและกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

บลจ. วรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก TISCO

กองทุนดีๆ จาก TISCO

บลจ. ทิสโก้ ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KBANK

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

22 มี.ค. 2561

ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบ (21 มี.ค.) เนื่องจากความกังวลเรื่องอัตราผลตอบแทนของพันธ์บัตรรัฐบาล (Bond Yield) ปรับตัวขึ้น หลังธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ พร้อมกับส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ อย่างไรก็ตาม หุ้นกลุ่มพลังงานดีดตัวขึ้น หลังจากราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่สองเมื่อคืนนี้ ขณะที่หุ้นกลุ่มธุรกิจสร้างบ้านปรับตัวขึ้น ขานรับยอดขายบ้านมือสองของสหรัฐที่พุ่งขึ้นเกินคาดในเดือนก.พ.

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

20 มี.ค. 2561 - 26 มี.ค. 2561

สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังนักลงทุนกังวลต่อการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ต่อจีนและการปลดนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

กุมภาพันธ์ 2561

ตัวเลขเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนและจีนปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม ในขณะที่ทางฝั่งสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ อาทิเช่น นโยบายการกีดกันทางการค้า (Protectionism) และสงครามค่าเงิน เริ่มกลับมาประทุอีกครั้ง แต่ยังคงไม่มีสถานการณ์ที่รุนแรง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

การวิเคราะห์การดำเนินงานของกองทุน อย่าดูแค่ผลตอบแทนในอดีต

กองทุนรวมถือเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ได้รับความนิยม เพื่อติดอาวุธการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น บทความนี้นำเทคนิคดีๆ มากฝาก

FUNDS INSIGHT

TMBGQG กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศแบบไม่เหมือนใคร

ไม่ว่าใครก็อยากจะลงทุนในธีมการลงทุนระดับโลกที่กำลังมาแรง ไม่ว่าจะเป็น Google Tencent Facebook หรือ Alibaba วันนี้พามารู้จักกองทุน TMBGQG มุ่งเน้นผลโอกาสรับตอบแทนจากทุกมุมโลก

THE SECRET OF WEALTH

เจาะลึกเคล็ดลับความสำเร็จหนุ่มวัย 31 ปี

เส้นทางความสำเร็จจากพนักงานออฟฟิศ สู่นักธุรกิจมืออาชีพ ของ คุณคณิน จิตติวัฒนพงศ์ เจ้าของธุรกิจหนุ่มไฟแรง

HOT UPDATE

K-STAR-A (A)

กองทุนเปิด เค สตาร์ หุ้นทุน – A กองทุนที่มองหาแต่หุ้นดีๆ มีอนาคต