มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TMBJE
+0.2218 (+1.8952%)
11.9252
19 ก.ค. 2562
TMBJERMF
+0.1905 (+1.8524%)
10.4746
19 ก.ค. 2562
KFDYNAMIC
+0.5325 (+1.4408%)
37.4903
19 ก.ค. 2562
K-MIDSMALL
+0.1999 (+1.3290%)
15.241
19 ก.ค. 2562
TMBGOLDSRMF
+0.1264 (+1.3124%)
9.7578
19 ก.ค. 2562
TMBGOLDS
+0.1273 (+1.3082%)
9.8583
19 ก.ค. 2562
TMBGOLD
+0.2181 (+1.2293%)
17.9601
18 ก.ค. 2562
K-STAR-A(A)
+0.3940 (+0.9116%)
43.6144
19 ก.ค. 2562
UOBLTF
+0.3782 (+0.8566%)
44.5317
19 ก.ค. 2562
TISCOMS
+0.1261 (+0.8221%)
15.4645
19 ก.ค. 2562
VFOCUS-D
+0.0793 (+0.8123%)
9.8422
19 ก.ค. 2562
TEF
+0.6206 (+0.8013%)
78.0683
19 ก.ค. 2562
TEF-DIV
+0.0869 (+0.7992%)
10.9607
19 ก.ค. 2562
CG-LTF
+0.4822 (+0.7965%)
61.0184
19 ก.ค. 2562
CG-RMF
+0.0939 (+0.7910%)
11.9649
19 ก.ค. 2562
TMBCHEQ
+0.0457 (+0.7843%)
5.8724
19 ก.ค. 2562
UGH
+0.0982 (+0.7672%)
12.8984
18 ก.ค. 2562
UHCRMF
+0.0782 (+0.7443%)
10.5848
18 ก.ค. 2562
TMB-THAICG
+0.0715 (+0.7424%)
9.7025
19 ก.ค. 2562
ERMF
+0.7226 (+0.7137%)
101.9736
19 ก.ค. 2562
TMB50DV
+0.0611 (+0.6662%)
9.233
19 ก.ค. 2562
TMB50
+0.7257 (+0.6651%)
109.8392
19 ก.ค. 2562
TMB50RMF
+0.3071 (+0.6630%)
46.6245
19 ก.ค. 2562
JB25
+0.3034 (+0.6618%)
46.1467
19 ก.ค. 2562
JB25RMF
+0.2741 (+0.6618%)
41.6924
19 ก.ค. 2562
JB25 LTF
+0.1715 (+0.6608%)
26.1235
19 ก.ค. 2562
TISCOHD
+0.0970 (+0.6155%)
15.8559
19 ก.ค. 2562
TMBGINFRA
+0.0757 (+0.6000%)
12.693
18 ก.ค. 2562
ABLTF
+0.3036 (+0.5960%)
51.2471
19 ก.ค. 2562
VALUE-D LTF
+0.1515 (+0.5750%)
26.5009
19 ก.ค. 2562
70/30-D LTF
+0.1101 (+0.5686%)
19.475
19 ก.ค. 2562
TMBPIPF
+0.0724 (+0.5684%)
12.8107
19 ก.ค. 2562
TMBAALF
+0.0830 (+0.5607%)
14.8857
19 ก.ค. 2562
TMBPIPRMF
+0.0887 (+0.5479%)
16.279
19 ก.ค. 2562
ABSM
+0.2658 (+0.5422%)
49.2903
19 ก.ค. 2562
ABSC-RMF
+0.5226 (+0.5399%)
97.3153
19 ก.ค. 2562
TBF
+0.0629 (+0.5193%)
12.1746
19 ก.ค. 2562
TMBTMSMVLTF
+0.0579 (+0.5144%)
11.3138
19 ก.ค. 2562
JBP LTF
+0.1062 (+0.5026%)
21.2384
19 ก.ค. 2562
TMBTMSMVRMF
+0.0557 (+0.4955%)
11.2976
19 ก.ค. 2562
PRINCIPAL iPROP-D
+0.0627 (+0.4606%)
13.6746
19 ก.ค. 2562
MS-CORE LTF
+0.1625 (+0.4425%)
36.8867
19 ก.ค. 2562
TMBEMEQ
+0.0421 (+0.4285%)
9.8666
18 ก.ค. 2562
BIG CAP-D LTF
+0.0874 (+0.3891%)
22.5504
19 ก.ค. 2562
TMBTMSMV
+0.0423 (+0.3742%)
11.3452
19 ก.ค. 2562
ABLTF 70/30
+0.0411 (+0.3689%)
11.182
19 ก.ค. 2562
PRINCIPAL iBALANCED-R
+0.0464 (+0.3535%)
13.1732
19 ก.ค. 2562
UGSE
+0.0413 (+0.3521%)
11.7712
17 ก.ค. 2562
TMBUS500RMF
+0.0669 (+0.3418%)
19.6406
18 ก.ค. 2562
TMBUS500
+0.0701 (+0.3403%)
20.6674
18 ก.ค. 2562
TMBAAMF
+0.0446 (+0.3313%)
13.5084
19 ก.ค. 2562
UGD
+0.0397 (+0.3203%)
12.434
18 ก.ค. 2562
TMBGQGRMF
+0.0387 (+0.2735%)
14.1905
18 ก.ค. 2562
TMBGQG
+0.0412 (+0.2714%)
15.2208
18 ก.ค. 2562
MS-FLEX RMF
+0.0538 (+0.2453%)
21.9847
19 ก.ค. 2562
TMBGPROP
+0.0252 (+0.2426%)
10.4132
18 ก.ค. 2562
TMBGPROPRMF
+0.0246 (+0.2272%)
10.8513
18 ก.ค. 2562
TMB-ES-APPF
+0.0233 (+0.2261%)
10.3279
19 ก.ค. 2562
TMBAASF
+0.0289 (+0.2242%)
12.9202
19 ก.ค. 2562
UDB-N
+0.0233 (+0.2233%)
10.4589
18 ก.ค. 2562
ADR-D
+0.0188 (+0.2180%)
8.6415
18 ก.ค. 2562
CPRMF2
+0.0265 (+0.1745%)
15.2163
19 ก.ค. 2562
MIX-D1585
+0.0157 (+0.1502%)
10.4712
19 ก.ค. 2562
CPRMF5
+0.0171 (+0.1093%)
15.6658
19 ก.ค. 2562
PRINCIPAL KOS
+0.0068 (+0.0948%)
7.1819
18 ก.ค. 2562
ONE-ULTRA
+0.0092 (+0.0933%)
9.8659
18 ก.ค. 2562
CPRMF4
+0.0145 (+0.0916%)
15.8381
19 ก.ค. 2562
CPRMF1
+0.0144 (+0.0857%)
16.8156
19 ก.ค. 2562
TMBGDF
+0.0078 (+0.0790%)
9.8826
18 ก.ค. 2562
CPRMF3
+0.0123 (+0.0772%)
15.9382
19 ก.ค. 2562
TMBGRMF
+0.0089 (+0.0766%)
11.6262
18 ก.ค. 2562
TMBGF
+0.0098 (+0.0749%)
13.0869
18 ก.ค. 2562
KGT5YA
+0.0079 (+0.0749%)
10.5525
17 ก.ค. 2562
TMBBFRMF
+0.0070 (+0.0561%)
12.4863
19 ก.ค. 2562
ASIA-B
+0.0115 (+0.0503%)
22.8897
18 ก.ค. 2562
TMBABRMF
+0.0038 (+0.0363%)
10.4849
19 ก.ค. 2562
GBRMF
+0.0038 (+0.0265%)
14.3362
19 ก.ค. 2562
TMBGINCOMERMF
+0.0029 (+0.0260%)
11.1591
18 ก.ค. 2562
TMBGINCOME
+0.0029 (+0.0255%)
11.3908
18 ก.ค. 2562
TMBABF
+0.0025 (+0.0218%)
11.4512
19 ก.ค. 2562
TMBCB
+0.0036 (+0.0210%)
17.1106
19 ก.ค. 2562
TFIF
+0.0032 (+0.0200%)
15.9837
19 ก.ค. 2562
TMBUSB
+0.0009 (+0.0085%)
10.6305
19 ก.ค. 2562
TMBTHANAPLUS
+0.0007 (+0.0058%)
12.045
19 ก.ค. 2562
ABSI-RMF
+0.0007 (+0.0056%)
12.5305
19 ก.ค. 2562
SVRMF
+0.0007 (+0.0053%)
13.3301
19 ก.ค. 2562
TISCOSTF
+0.0006 (+0.0047%)
12.8231
19 ก.ค. 2562
TMBMRMF
+0.0006 (+0.0046%)
12.9683
19 ก.ค. 2562
TMBMF
+0.0010 (+0.0046%)
21.83
19 ก.ค. 2562
ABCC
+0.0008 (+0.0045%)
17.8596
19 ก.ค. 2562
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0005 (+0.0044%)
11.3832
19 ก.ค. 2562
TMBTM
+0.0006 (+0.0044%)
13.7267
19 ก.ค. 2562
1AM-DAILY
+0.0005 (+0.0041%)
12.2295
19 ก.ค. 2562
MS-MONEY
+0.0004 (+0.0035%)
11.576
19 ก.ค. 2562
TCMF
+0.0005 (+0.0033%)
14.9951
19 ก.ค. 2562
TMBBF
+0.0004 (+0.0032%)
12.6849
19 ก.ค. 2562
TMBINCOME
-0.0002 (-0.0019%)
10.6609
19 ก.ค. 2562
UIF-N
-0.0043 (-0.0388%)
11.0706
18 ก.ค. 2562
UIF-A
-0.0044 (-0.0397%)
11.0705
18 ก.ค. 2562
UIFRMF
-0.0044 (-0.0424%)
10.3714
18 ก.ค. 2562
TMBASIAB
-0.0046 (-0.0428%)
10.7554
18 ก.ค. 2562
KFMINCOM-A
-0.0063 (-0.0591%)
10.6461
18 ก.ค. 2562
TMBEBF
-0.0065 (-0.0620%)
10.4773
18 ก.ค. 2562
KT-FINANCE
-0.0169 (-0.0933%)
18.1037
18 ก.ค. 2562
MS-FFI3Y
-0.0120 (-0.1114%)
10.763
18 ก.ค. 2562
TMBEGRMF
-0.0149 (-0.1281%)
11.6159
18 ก.ค. 2562
TMBEG
-0.0157 (-0.1304%)
12.021
18 ก.ค. 2562
TMBEAERMF
-0.0120 (-0.1447%)
8.2805
18 ก.ค. 2562
TMBEAE
-0.0141 (-0.1498%)
9.3955
18 ก.ค. 2562
KT-ASEAN-A
-0.0189 (-0.1537%)
12.2752
18 ก.ค. 2562
UAI
-0.0166 (-0.1575%)
10.5222
18 ก.ค. 2562
USHY-A
-0.0189 (-0.1672%)
11.2863
18 ก.ค. 2562
USHY
-0.0189 (-0.1672%)
11.2863
18 ก.ค. 2562
ONE-EUROEQ
-0.0202 (-0.1909%)
10.5587
18 ก.ค. 2562
TMBGRR
-0.0205 (-0.2184%)
9.364
18 ก.ค. 2562
PRINCIPAL APEQ
-0.0377 (-0.2986%)
12.5862
18 ก.ค. 2562
PRINCIPAL GSCEQ-R
-0.0381 (-0.3165%)
11.998
17 ก.ค. 2562
ABAPAC-RMF
-0.0474 (-0.3471%)
13.6076
18 ก.ค. 2562
PRINCIPAL GSA
-0.0393 (-0.3549%)
11.0356
17 ก.ค. 2562
UES
-0.0452 (-0.4356%)
10.3314
18 ก.ค. 2562
TMBWDEQ
-0.0611 (-0.4426%)
13.7442
18 ก.ค. 2562
MS-ASIAN SM
-0.0798 (-0.5608%)
14.15
18 ก.ค. 2562
TMBAGLRMF
-0.0613 (-0.5617%)
10.8515
18 ก.ค. 2562
TMBAGLF
-0.0666 (-0.5647%)
11.7264
18 ก.ค. 2562
MS-ASM RMF
-0.0458 (-0.5709%)
7.9769
18 ก.ค. 2562
UJRES
-0.0716 (-0.6498%)
10.9469
18 ก.ค. 2562
BRIC
-0.0540 (-0.6732%)
7.9669
18 ก.ค. 2562
TMBUSBLUECHIP
-0.1100 (-0.6748%)
16.1901
18 ก.ค. 2562
EHD
-0.0648 (-0.6814%)
9.4457
18 ก.ค. 2562
TGINC-A
-0.0746 (-0.6845%)
10.824
17 ก.ค. 2562
TMBCOF
-0.1341 (-0.7485%)
17.7822
18 ก.ค. 2562
TMBCORMF
-0.1222 (-0.7495%)
16.181
18 ก.ค. 2562
TMBUSO
-0.0809 (-0.7824%)
10.2589
17 ก.ค. 2562
TMBINDAE
-0.0751 (-0.8109%)
9.1863
18 ก.ค. 2562
ABAGS
-0.0912 (-0.8145%)
11.1061
18 ก.ค. 2562
TMBGER
-0.1114 (-0.9175%)
12.0308
18 ก.ค. 2562
ABIG
-0.1536 (-0.9442%)
16.1144
18 ก.ค. 2562
GC
-0.1469 (-1.0506%)
13.8357
18 ก.ค. 2562
UFIN-A
-0.1451 (-1.2315%)
11.6369
17 ก.ค. 2562
UFIN-N
-0.1452 (-1.2324%)
11.6369
17 ก.ค. 2562
ASIA-E
-0.1234 (-1.4378%)
8.4589
18 ก.ค. 2562
TMBOIL
-0.0545 (-1.6515%)
3.2456
18 ก.ค. 2562
TMBJPNAE
-0.1902 (-1.7654%)
10.5837
18 ก.ค. 2562
JSM
-0.4401 (-2.3155%)
18.5666
18 ก.ค. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

19 ก.ค. 2562

จอห์น วิลเลียมส์ หนึ่งในคณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกมาสนับสนุนให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยกล่าวว่าไม่ควรรอให้เศรษฐกิจย่ำแย่ก่อนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ IMF มองว่าดอลลาร์สหรัฐฯ ในปัจจุบันมีมูลค่าสูงเกินจริง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

17 ก.ค. 2562 - 22 ก.ค. 2562

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ และเยอรมนีปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วลดลง หลังการจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดการณ์

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

พฤษภาคม 2562

ดัชนีทางเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมออกมาผสมผสาน โดยมีแนวโน้มชะลอตัวลงในสหรัฐฯ ในขณะที่ยุโรปมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจีนที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังปี 2019

ในปี 2017 เศรษฐกิจโลกมีการขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง และเริ่มมีสัญญาณชะลอลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2018 โดยได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

เบื้องหลังแนวคิดธุรกิจทันตกรรม กับการผสานสองขั้วความรักและความถนัดได้อย่างลงตัว

ในวันนี้ The Secret of Wealth ได้พาทุกคน มาพูดคุยซึมซับเรื่องราวดีๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงใหลและแทรกบันดาลใจของ ทพ.ญ.แพรพรรณ ลิมปิพิพัฒนากร หรือหมอแพร ทันตแพทย์หญิงคนเก่งผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรม Dental Home Care มาเล่าให้ฟังว่า

HOT UPDATE

วันนี้! ได้ WOW เพิ่ม

เมื่อซื้อกองทุนรวมที่ร่วมรายการครบทุกๆ 100,000 บาท ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน