มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TMBCHEQ
+0.1722 (+2.9985%)
5.9151
13 ธ.ค. 2562
TMBJE
+0.3000 (+2.3029%)
13.3273
13 ธ.ค. 2562
TMBJERMF
+0.2627 (+2.3009%)
11.68
13 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL KOS
+0.1200 (+1.7199%)
7.097
12 ธ.ค. 2562
TMBEMEQ
+0.1223 (+1.2491%)
9.9136
12 ธ.ค. 2562
TMBEAE
+0.1134 (+1.2075%)
9.5046
12 ธ.ค. 2562
TISCOHD
+0.1739 (+1.1983%)
14.6862
13 ธ.ค. 2562
VALUE-D LTF
+0.3000 (+1.1983%)
25.3357
13 ธ.ค. 2562
TMBEAERMF
+0.0966 (+1.1680%)
8.3675
12 ธ.ค. 2562
TMBAGLF
+0.1382 (+1.1473%)
12.1839
12 ธ.ค. 2562
KT-FINANCE
+0.2186 (+1.1402%)
19.3913
12 ธ.ค. 2562
TMBAGLRMF
+0.1265 (+1.1349%)
11.2726
12 ธ.ค. 2562
BRIC
+0.0877 (+1.1148%)
7.9546
12 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL APEQ
+0.1257 (+1.0113%)
12.5547
12 ธ.ค. 2562
JB25
+0.3923 (+0.9336%)
42.4117
13 ธ.ค. 2562
JB25 LTF
+0.2214 (+0.9330%)
23.9511
13 ธ.ค. 2562
TMBUSBLUECHIP
+0.1504 (+0.9309%)
16.307
12 ธ.ค. 2562
JB25RMF
+0.3516 (+0.9284%)
38.224
13 ธ.ค. 2562
BIG CAP-D LTF
+0.1729 (+0.8509%)
20.4934
13 ธ.ค. 2562
GC
+0.1216 (+0.8291%)
14.7883
12 ธ.ค. 2562
TMB50
+0.8398 (+0.8207%)
103.17
13 ธ.ค. 2562
TMB50DV
+0.0704 (+0.8184%)
8.6722
13 ธ.ค. 2562
TMB50RMF
+0.3526 (+0.8144%)
43.6476
13 ธ.ค. 2562
TMBUS500
+0.1752 (+0.8109%)
21.7797
12 ธ.ค. 2562
ABAPAC-RMF
+0.1072 (+0.8023%)
13.4683
12 ธ.ค. 2562
TMBUS500RMF
+0.1642 (+0.8011%)
20.661
12 ธ.ค. 2562
ABLTF
+0.3614 (+0.7864%)
46.3183
13 ธ.ค. 2562
UGH
+0.1107 (+0.7799%)
14.3047
12 ธ.ค. 2562
UHCRMF
+0.0876 (+0.7541%)
11.7037
12 ธ.ค. 2562
KFDYNAMIC
+0.2394 (+0.7511%)
32.1128
13 ธ.ค. 2562
TMBCOF
+0.1393 (+0.7467%)
18.7948
12 ธ.ค. 2562
ABSC-RMF
+0.6420 (+0.7342%)
88.0821
13 ธ.ค. 2562
TMBCORMF
+0.1246 (+0.7337%)
17.1078
12 ธ.ค. 2562
K-STAR-A(A)
+0.2872 (+0.7100%)
40.7369
13 ธ.ค. 2562
TMB-THAICG
+0.0607 (+0.7044%)
8.6778
13 ธ.ค. 2562
JBP LTF
+0.1382 (+0.6992%)
19.9042
13 ธ.ค. 2562
VFOCUS-D
+0.0589 (+0.6757%)
8.7752
13 ธ.ค. 2562
TMBGER
+0.0824 (+0.6369%)
13.0192
12 ธ.ค. 2562
MS-CORE LTF
+0.2162 (+0.6279%)
34.6498
13 ธ.ค. 2562
K-MIDSMALL
+0.0829 (+0.6126%)
13.6147
13 ธ.ค. 2562
UOBLTF
+0.2433 (+0.6041%)
40.5185
13 ธ.ค. 2562
ONE-EUROEQ
+0.0663 (+0.5883%)
11.3358
12 ธ.ค. 2562
TMB-ES-GCORE
+0.0592 (+0.5773%)
10.3132
12 ธ.ค. 2562
TMBGQGRMF
+0.0748 (+0.5229%)
14.3807
12 ธ.ค. 2562
TMBGQG
+0.0791 (+0.5153%)
15.4285
12 ธ.ค. 2562
ABLTF 70/30
+0.0533 (+0.5116%)
10.4709
13 ธ.ค. 2562
ERMF
+0.4516 (+0.4929%)
92.0811
13 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.0610 (+0.4928%)
12.4389
11 ธ.ค. 2562
MS-ASM RMF
+0.0376 (+0.4773%)
7.9157
12 ธ.ค. 2562
MS-ASIAN SM
+0.0661 (+0.4715%)
14.0846
12 ธ.ค. 2562
TMBWDEQ
+0.0655 (+0.4628%)
14.217
12 ธ.ค. 2562
UAI
+0.0461 (+0.4474%)
10.3498
12 ธ.ค. 2562
KT-ASEAN-A
+0.0517 (+0.4469%)
11.6213
12 ธ.ค. 2562
TEF-DIV
+0.0417 (+0.4128%)
10.1443
13 ธ.ค. 2562
TMBGRR
+0.0382 (+0.4055%)
9.4583
12 ธ.ค. 2562
TEF
+0.2897 (+0.4021%)
72.3325
13 ธ.ค. 2562
CG-LTF
+0.2245 (+0.3991%)
56.4751
13 ธ.ค. 2562
TMBAALF
+0.0564 (+0.3966%)
14.2757
13 ธ.ค. 2562
EHD
+0.0387 (+0.3941%)
9.8584
12 ธ.ค. 2562
TMBOIL
+0.0132 (+0.3920%)
3.3808
12 ธ.ค. 2562
CG-RMF
+0.0432 (+0.3914%)
11.0795
13 ธ.ค. 2562
MS-FLEX RMF
+0.0689 (+0.3256%)
21.2316
13 ธ.ค. 2562
TBF
+0.0342 (+0.3038%)
11.2924
13 ธ.ค. 2562
TMBINDAE
+0.0276 (+0.2976%)
9.3013
12 ธ.ค. 2562
70/30-D LTF
+0.0527 (+0.2888%)
18.3012
13 ธ.ค. 2562
ONE-ULTRA
+0.0258 (+0.2729%)
9.4787
12 ธ.ค. 2562
UES
+0.0301 (+0.2709%)
11.1408
12 ธ.ค. 2562
TMBEGRMF
+0.0326 (+0.2648%)
12.3439
12 ธ.ค. 2562
TMBEG
+0.0332 (+0.2606%)
12.7752
12 ธ.ค. 2562
T-PrimeLowBeta
+0.0280 (+0.2354%)
11.9222
13 ธ.ค. 2562
KFMINCOM-A
+0.0224 (+0.2087%)
10.7572
12 ธ.ค. 2562
USHY-A
+0.0221 (+0.1934%)
11.4504
12 ธ.ค. 2562
USHY
+0.0221 (+0.1934%)
11.4504
12 ธ.ค. 2562
UGD
+0.0233 (+0.1835%)
12.7226
12 ธ.ค. 2562
TMB-ES-APPF
+0.0160 (+0.1568%)
10.2213
13 ธ.ค. 2562
TMBAAMF
+0.0203 (+0.1530%)
13.2865
13 ธ.ค. 2562
TMBEBF
+0.0148 (+0.1420%)
10.437
12 ธ.ค. 2562
TMBASIAB
+0.0122 (+0.1126%)
10.8457
12 ธ.ค. 2562
TMB-ES-IALLO
+0.0090 (+0.0876%)
10.285
12 ธ.ค. 2562
CPRMF1
+0.0130 (+0.0774%)
16.8041
13 ธ.ค. 2562
UDB-N
+0.0079 (+0.0744%)
10.6256
12 ธ.ค. 2562
CPRMF5
+0.0100 (+0.0639%)
15.6606
13 ธ.ค. 2562
MIX-D1585
+0.0063 (+0.0620%)
10.16
13 ธ.ค. 2562
KGT5YA
+0.0066 (+0.0619%)
10.6734
11 ธ.ค. 2562
CPRMF3
+0.0087 (+0.0549%)
15.8651
13 ธ.ค. 2562
CPRMF4
+0.0071 (+0.0449%)
15.8147
13 ธ.ค. 2562
TMBAASF
+0.0056 (+0.0435%)
12.8742
13 ธ.ค. 2562
TMBGOLDSRMF
+0.0031 (+0.0315%)
9.8462
13 ธ.ค. 2562
TMBINCOME
+0.0030 (+0.0280%)
10.7012
13 ธ.ค. 2562
TMBGOLDS
+0.0020 (+0.0201%)
9.9441
13 ธ.ค. 2562
TMBUSB
+0.0008 (+0.0075%)
10.7162
13 ธ.ค. 2562
TMBBF
+0.0008 (+0.0062%)
12.8326
13 ธ.ค. 2562
ABAGS
+0.0007 (+0.0061%)
11.4992
12 ธ.ค. 2562
TCMF
+0.0005 (+0.0033%)
15.0736
13 ธ.ค. 2562
TMBTHANAPLUS
+0.0004 (+0.0033%)
12.1331
13 ธ.ค. 2562
TMBTM
+0.0004 (+0.0029%)
13.799
13 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0003 (+0.0026%)
11.451
13 ธ.ค. 2562
1AM-DAILY
+0.0003 (+0.0024%)
12.2868
13 ธ.ค. 2562
TMBMRMF
+0.0003 (+0.0023%)
13.0213
13 ธ.ค. 2562
TMBMF
+0.0005 (+0.0023%)
21.9403
13 ธ.ค. 2562
MS-MONEY
+0.0002 (+0.0017%)
11.6269
13 ธ.ค. 2562
TISCOSTF
+0.0001 (+0.0008%)
12.8862
13 ธ.ค. 2562
SVRMF
+0.0001 (+0.0007%)
13.4054
13 ธ.ค. 2562
ABCC
+0.0001 (+0.0006%)
17.9448
13 ธ.ค. 2562
ABSI-RMF
-0.0004 (-0.0032%)
12.5906
13 ธ.ค. 2562
TFIF
-0.0010 (-0.0062%)
16.1629
13 ธ.ค. 2562
TMBTMSMVLTF
-0.0007 (-0.0067%)
10.4134
13 ธ.ค. 2562
TMBTMSMVRMF
-0.0007 (-0.0067%)
10.3953
13 ธ.ค. 2562
TMBTMSMV
-0.0008 (-0.0077%)
10.3954
13 ธ.ค. 2562
TMBCB
-0.0025 (-0.0145%)
17.2099
13 ธ.ค. 2562
TMBUSO
-0.0019 (-0.0183%)
10.4083
11 ธ.ค. 2562
CPRMF2
-0.0036 (-0.0236%)
15.2769
13 ธ.ค. 2562
TMBABRMF
-0.0027 (-0.0254%)
10.6099
13 ธ.ค. 2562
TMBABF
-0.0034 (-0.0294%)
11.5755
13 ธ.ค. 2562
GBRMF
-0.0048 (-0.0331%)
14.4941
13 ธ.ค. 2562
TMBBFRMF
-0.0043 (-0.0339%)
12.6618
13 ธ.ค. 2562
TMBGINCOME
-0.0041 (-0.0358%)
11.4429
12 ธ.ค. 2562
TMBGINCOMERMF
-0.0060 (-0.0535%)
11.204
12 ธ.ค. 2562
ADR-D
-0.0046 (-0.0544%)
8.4461
12 ธ.ค. 2562
ASIA-B
-0.0173 (-0.0743%)
23.2595
12 ธ.ค. 2562
ASIA-E
-0.0091 (-0.1018%)
8.9313
12 ธ.ค. 2562
UJRES
-0.0135 (-0.1146%)
11.7714
12 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL GSA
-0.0132 (-0.1146%)
11.5072
11 ธ.ค. 2562
UIFRMF
-0.0151 (-0.1429%)
10.5505
12 ธ.ค. 2562
UIF-N
-0.0177 (-0.1569%)
11.2606
12 ธ.ค. 2562
UIF-A
-0.0177 (-0.1569%)
11.2605
12 ธ.ค. 2562
TINC-A
-0.0203 (-0.1706%)
11.8785
13 ธ.ค. 2562
TGINC-A
-0.0209 (-0.1908%)
10.932
11 ธ.ค. 2562
TMBGDF
-0.0254 (-0.2573%)
9.8467
12 ธ.ค. 2562
TMBGRMF
-0.0310 (-0.2653%)
11.6554
12 ธ.ค. 2562
TMBGF
-0.0350 (-0.2654%)
13.1522
12 ธ.ค. 2562
T-LowBetaRMF
-0.0600 (-0.3559%)
16.7973
13 ธ.ค. 2562
ABIG
-0.0563 (-0.3566%)
15.7299
12 ธ.ค. 2562
T-LowBeta
-0.0772 (-0.3592%)
21.4137
13 ธ.ค. 2562
T-LowBetaLTFD
-0.0376 (-0.3666%)
10.2175
13 ธ.ค. 2562
UGSE
-0.0455 (-0.3737%)
12.1306
11 ธ.ค. 2562
TMBJPNAE
-0.0606 (-0.5054%)
11.9296
12 ธ.ค. 2562
TMBGINFRA
-0.0671 (-0.5189%)
12.8634
12 ธ.ค. 2562
UFIN-N
-0.0920 (-0.7764%)
11.7574
11 ธ.ค. 2562
UFIN-A
-0.0920 (-0.7764%)
11.7573
11 ธ.ค. 2562
JSM
-0.1604 (-0.7930%)
20.0667
12 ธ.ค. 2562
TMBGOLD
-0.1455 (-0.8139%)
17.7309
12 ธ.ค. 2562
UJSMRMF
-0.0849 (-0.8209%)
10.2571
12 ธ.ค. 2562
TMBPIPRMF
-0.1612 (-0.9908%)
16.1077
13 ธ.ค. 2562
TMBGPROP
-0.1080 (-1.0326%)
10.3515
12 ธ.ค. 2562
TMBGPROPRMF
-0.1142 (-1.0487%)
10.7753
12 ธ.ค. 2562
TMBPIPF
-0.1384 (-1.1154%)
12.2693
13 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL iPROP-D
-0.1881 (-1.3983%)
13.264
13 ธ.ค. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

16 ธ.ค. 2562

ปธน.ทรัมป์ทวีตข้อความ ยืนยันว่า สหรัฐสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเฟสแรกกับจีน โดยสหรัฐจะไม่เรียกเก็บภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ นอกจากนี้ สหรัฐและจีนจะเริ่มการเจรจาข้อตกลงการค้าเฟสสองโดยทันที แทนที่จะรอจนกว่าหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้า

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

11 ธ.ค. 2562 - 16 ธ.ค. 2562

ปธน.ทรัมป์ แถลงเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าสหรัฐและจีนใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงทางการค้ากันแล้ว เช่นเดียวกับนายแลร์รี่ คุดโลว์ หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวที่เปิดเผยว่า การเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ และไม่มีการกำหนดเส้นตาย อย่างไรก็ตามวันที่ 15 ธ.ค.นี้ยังคงจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มขึ้น

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

ตุลาคม 2562

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังเชิงบวกว่าสหรัฐฯ และจีน จะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสแรกกันได้ภายในเดือนพ.ย. นี้ การที่สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด No-deal Brexit ได้ รวมถึงการที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ อินเดีย และจีนออกมาดีกว่าคาดการณ์

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

LTF - RMF ตัวท็อปกับ “สถิติ” ที่หลายคนมองข้าม

ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะซื้อ LTF แล้วได้สิทธิลดหย่อนภาษี แต่ก็มีหลายประเด็นที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิด ผมจึงอยากจะช่วยให้กระจ่างว่าจริงๆแล้ว LTF ปีนี้ยังซื้อได้ปกติ

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

6 วิธีเรียนรู้จากคนสำเร็จ เปลี่ยนชีวิตสาวโรงงานวัย 30 สู่เจ้าของธุรกิจ

ร้านดัง “พวงเบ็ดเตล็ด” ของ คุณ อาภัสสร สีเสน วันนี้จะพาไปเจาะลึกเคล็ดลับความสำเร็จของผู้หญิงตัวเล็กแต่ใจใหญ่คนนี้

HOT UPDATE

ภาวะตลาดแบบนี้! ลงทุนแบบไหน? ตอบโจทย์

ในภาวะตลาดแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามและความลังเล ว่าจะลงทุนอะไรดี? หากลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวก็กลัวว่าจะได้รับผลตอบแทนน้อยไปไม่ทันเงินเฟ้อ