มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

T-Privilege
+0.1642 (+1.7399%)
9.6014
20 ต.ค. 2563
JSM
+0.3209 (+1.6892%)
19.318
19 ต.ค. 2563
UJSMRMF
+0.1629 (+1.6604%)
9.9738
19 ต.ค. 2563
T-SMCapLTF
+0.0978 (+1.2198%)
8.1156
20 ต.ค. 2563
T-SM CAP
+0.1240 (+1.1973%)
10.4803
20 ต.ค. 2563
T-GlobalValue
+0.0782 (+1.0808%)
7.3133
19 ต.ค. 2563
UGSE
+0.1465 (+1.0652%)
13.9001
16 ต.ค. 2563
ABIG
+0.1596 (+1.0135%)
15.9077
19 ต.ค. 2563
TSF-A
+0.5310 (+1.0066%)
53.2824
20 ต.ค. 2563
TMBCHEQ
+0.0665 (+0.9261%)
7.2475
20 ต.ค. 2563
KFDYNAMIC
+0.2258 (+0.8911%)
25.5664
20 ต.ค. 2563
K-MIDSMALL
+0.0991 (+0.8530%)
11.7166
20 ต.ค. 2563
T-JapanEQ
+0.0780 (+0.7637%)
10.2909
19 ต.ค. 2563
TMBJPNAE
+0.0795 (+0.7523%)
10.6469
19 ต.ค. 2563
ASIA-E
+0.0668 (+0.6861%)
9.8032
19 ต.ค. 2563
ABAPAC-RMF
+0.0958 (+0.6246%)
15.4335
19 ต.ค. 2563
T-PrimeLowBeta
+0.0581 (+0.6217%)
9.4037
20 ต.ค. 2563
T-ES-EQDSSFX
+0.0561 (+0.5998%)
9.4097
20 ต.ค. 2563
T-NERMF
+0.3004 (+0.5987%)
50.475
20 ต.ค. 2563
TISCOHD
+0.0706 (+0.5924%)
11.9873
20 ต.ค. 2563
TGHDIGI
+0.0948 (+0.5719%)
16.6708
16 ต.ค. 2563
GC
+0.1032 (+0.5633%)
18.4243
19 ต.ค. 2563
BRIC
+0.0467 (+0.5096%)
9.2101
19 ต.ค. 2563
TMBTMSMVRMF
+0.0442 (+0.4873%)
9.1142
20 ต.ค. 2563
TMBTMSMV
+0.0440 (+0.4833%)
9.1487
20 ต.ค. 2563
TMBTMSMVLTF
+0.0438 (+0.4822%)
9.128
20 ต.ค. 2563
K-STAR-A(A)
+0.1268 (+0.3960%)
32.1438
20 ต.ค. 2563
T-NFPLUS
+0.1110 (+0.3697%)
30.1375
20 ต.ค. 2563
T-PPSD
+0.0402 (+0.3689%)
10.938
20 ต.ค. 2563
T-LTFD
+0.0637 (+0.3685%)
17.3516
20 ต.ค. 2563
TFixed4Y10M1AI
+0.0390 (+0.3655%)
10.7096
30 ก.ย. 2563
UAI
+0.0345 (+0.3454%)
10.0243
19 ต.ค. 2563
T-GlobalEnergy
+0.0147 (+0.3305%)
4.463
19 ต.ค. 2563
TMBINDAE
+0.0295 (+0.3117%)
9.4949
19 ต.ค. 2563
TMBAGLRMF
+0.0371 (+0.2760%)
13.4793
19 ต.ค. 2563
TMBAGLF
+0.0399 (+0.2738%)
14.6125
19 ต.ค. 2563
TEF-DIV
+0.0180 (+0.2350%)
7.6784
20 ต.ค. 2563
TEF
+0.1270 (+0.2321%)
54.8527
20 ต.ค. 2563
CG-LTF
+0.0988 (+0.2302%)
43.0262
20 ต.ค. 2563
CG-RMF
+0.0193 (+0.2295%)
8.4281
20 ต.ค. 2563
T-SmartBeta
+0.0148 (+0.2154%)
6.8853
20 ต.ค. 2563
VALUE-D LTF
+0.0373 (+0.2055%)
18.1849
20 ต.ค. 2563
T-CHCHALLENGE#1
+0.0147 (+0.2031%)
7.2521
20 ต.ค. 2563
70/30-D LTF
+0.0293 (+0.1955%)
15.0133
20 ต.ค. 2563
PRINCIPAL APEQ
+0.0266 (+0.1942%)
13.7245
16 ต.ค. 2563
TFixed2Y5AI
+0.0200 (+0.1934%)
10.3616
30 ก.ย. 2563
T-FinanceTH
+0.0187 (+0.1892%)
9.9006
20 ต.ค. 2563
TMBGRR
+0.0169 (+0.1887%)
8.9728
19 ต.ค. 2563
ABLTF
+0.0644 (+0.1874%)
34.431
20 ต.ค. 2563
T-GlobalEQ
+0.0399 (+0.1871%)
21.3703
16 ต.ค. 2563
TFixed2Y2AI
+0.0194 (+0.1861%)
10.4441
30 ก.ย. 2563
TFixed3Y11M1AI
+0.0156 (+0.1804%)
8.6632
30 ก.ย. 2563
BIG CAP-D LTF
+0.0253 (+0.1756%)
14.4353
20 ต.ค. 2563
ABSC-RMF
+0.1166 (+0.1751%)
66.7062
20 ต.ค. 2563
T-GlobalEQRMF
+0.0263 (+0.1749%)
15.0642
16 ต.ค. 2563
ADR-D
+0.0152 (+0.1730%)
8.8007
19 ต.ค. 2563
UOBEQ-SSF
+0.0143 (+0.1562%)
9.1717
20 ต.ค. 2563
UOBEQ-SSFX
+0.0142 (+0.1551%)
9.1717
20 ต.ค. 2563
T-LowBetaRMF
+0.0188 (+0.1469%)
12.817
20 ต.ค. 2563
T-LowBetaLTFD
+0.0114 (+0.1467%)
7.7808
20 ต.ค. 2563
T-BigCapLTF
+0.0377 (+0.1404%)
26.8955
20 ต.ค. 2563
T-EQUITY
+0.0133 (+0.1396%)
9.5418
20 ต.ค. 2563
TMB-THAICG
+0.0089 (+0.1348%)
6.6131
20 ต.ค. 2563
TMBGOLD
+0.0314 (+0.1344%)
23.3922
19 ต.ค. 2563
TMBEAE
+0.0099 (+0.1232%)
8.0459
19 ต.ค. 2563
TMBEAERMF
+0.0086 (+0.1216%)
7.0802
19 ต.ค. 2563
T-LowBeta
+0.0185 (+0.1190%)
15.5713
20 ต.ค. 2563
TMB-ES-GSBOND
+0.0115 (+0.1171%)
9.8307
19 ต.ค. 2563
KFMINCOM-A
+0.0121 (+0.1149%)
10.5421
19 ต.ค. 2563
T-STSD
+0.0096 (+0.1082%)
8.8814
20 ต.ค. 2563
VFOCUS-D
+0.0068 (+0.1079%)
6.3101
20 ต.ค. 2563
UOBLTF
+0.0315 (+0.1077%)
29.2807
20 ต.ค. 2563
TFixed2Y1AI
+0.0100 (+0.0958%)
10.4464
30 ก.ย. 2563
T-TTW1
+0.0065 (+0.0896%)
7.2634
20 ต.ค. 2563
T-CSD
+0.0042 (+0.0847%)
4.9613
20 ต.ค. 2563
T-NMIXRMF
+0.0269 (+0.0843%)
31.9343
20 ต.ค. 2563
T-Dmixed
+0.0054 (+0.0800%)
6.7586
20 ต.ค. 2563
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.0103 (+0.0799%)
12.9061
15 ต.ค. 2563
T-GlobalBondRMF
+0.0082 (+0.0746%)
10.9988
19 ต.ค. 2563
TFixed3Y2AI
+0.0071 (+0.0676%)
10.5055
30 ก.ย. 2563
TMBGINCOME
+0.0065 (+0.0559%)
11.6449
19 ต.ค. 2563
TMBGINCOMERMF
+0.0062 (+0.0545%)
11.3799
19 ต.ค. 2563
T-MAP
+0.0069 (+0.0502%)
13.75
19 ต.ค. 2563
T-GlobalBond
+0.0084 (+0.0491%)
17.1015
16 ต.ค. 2563
TFixed3Y1AI
+0.0052 (+0.0490%)
10.6241
30 ก.ย. 2563
T-INCOMEAI
+0.0049 (+0.0458%)
10.7122
19 ต.ค. 2563
JB25
+0.0140 (+0.0447%)
31.3646
20 ต.ค. 2563
ABLTF 70/30
+0.0039 (+0.0443%)
8.8013
20 ต.ค. 2563
JB25RMF
+0.0122 (+0.0434%)
28.1454
20 ต.ค. 2563
JB25 LTF
+0.0074 (+0.0430%)
17.2182
20 ต.ค. 2563
T-Fixed3YR14
+0.0043 (+0.0404%)
10.6361
30 ก.ย. 2563
USHY
+0.0046 (+0.0394%)
11.6764
19 ต.ค. 2563
USHY-A
+0.0045 (+0.0386%)
11.6763
19 ต.ค. 2563
T-Fixed3YR13
+0.0041 (+0.0385%)
10.6506
30 ก.ย. 2563
JBP LTF
+0.0045 (+0.0290%)
15.5234
20 ต.ค. 2563
T-Mixed7030
+0.0025 (+0.0260%)
9.6082
20 ต.ค. 2563
T-FixFIF1Y39
+0.0020 (+0.0197%)
10.1297
30 ก.ย. 2563
ERMF
+0.0130 (+0.0189%)
68.7862
20 ต.ค. 2563
T-FixFIF1Y38
+0.0018 (+0.0177%)
10.1436
30 ก.ย. 2563
TMBABRMF
+0.0018 (+0.0169%)
10.6406
20 ต.ค. 2563
T-PREMIUM BRAND
+0.0016 (+0.0151%)
10.6179
19 ต.ค. 2563
KFAFIX-A
+0.0015 (+0.0137%)
10.9821
20 ต.ค. 2563
TFIX-3M#5
+0.0018 (+0.0137%)
13.1846
20 ต.ค. 2563
CPRMF2
+0.0019 (+0.0125%)
15.1556
20 ต.ค. 2563
T-FixFIF1Y41
+0.0011 (+0.0109%)
10.1007
30 ก.ย. 2563
T-NFRMF
+0.0017 (+0.0102%)
16.6806
20 ต.ค. 2563
TGOV3M1
+0.0013 (+0.0098%)
13.3099
30 ก.ย. 2563
TMBBFRMF
+0.0012 (+0.0095%)
12.6368
20 ต.ค. 2563
T-FixFIF1Y40
+0.0008 (+0.0079%)
10.1288
30 ก.ย. 2563
TGOV3M2
+0.0009 (+0.0068%)
13.2445
30 ก.ย. 2563
K-FIXED
+0.0008 (+0.0063%)
12.7988
20 ต.ค. 2563
TFIX-3M#2
+0.0008 (+0.0060%)
13.363
30 ก.ย. 2563
T-Fixed3YR12
+0.0006 (+0.0056%)
10.6914
30 ก.ย. 2563
T-TSB
+0.0012 (+0.0056%)
21.5222
20 ต.ค. 2563
TFIX-3M#3
+0.0007 (+0.0053%)
13.3305
30 ก.ย. 2563
TFIF
+0.0007 (+0.0051%)
13.6114
20 ต.ค. 2563
TFixed2Y3AI
+0.0005 (+0.0048%)
10.4545
02 ต.ค. 2563
SVRMF
+0.0006 (+0.0046%)
13.1608
20 ต.ค. 2563
TMB-T-ES-IPLUS
+0.0005 (+0.0044%)
11.4613
20 ต.ค. 2563
CPRMF4
+0.0005 (+0.0032%)
15.4952
20 ต.ค. 2563
TFIX-3M#4
+0.0004 (+0.0030%)
13.206
30 ก.ย. 2563
KGT5YA
+0.0003 (+0.0029%)
10.284
16 ต.ค. 2563
T-FixFIF1Y37
+0.0002 (+0.0020%)
10.1611
08 ต.ค. 2563
KTSTPLUS-A
+0.0002 (+0.0019%)
10.6206
20 ต.ค. 2563
CPRMF1
+0.0003 (+0.0018%)
16.4979
20 ต.ค. 2563
T-TSARN
+0.0002 (+0.0018%)
11.2017
20 ต.ค. 2563
T-MONEY
+0.0002 (+0.0017%)
12.0891
20 ต.ค. 2563
K-CASH
+0.0002 (+0.0015%)
13.2064
20 ต.ค. 2563
T-CASH
+0.0002 (+0.0015%)
13.5893
20 ต.ค. 2563
TCMF
+0.0002 (+0.0013%)
15.1638
20 ต.ค. 2563
CPRMF3
+0.0002 (+0.0013%)
15.5219
20 ต.ค. 2563
ABCC
+0.0002 (+0.0011%)
17.9926
20 ต.ค. 2563
TMB-T-ES-DPLUS
+0.0001 (+0.0010%)
10.444
20 ต.ค. 2563
TGINC-A
+0.0001 (+0.0009%)
11.4432
16 ต.ค. 2563
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0001 (+0.0009%)
11.5032
19 ต.ค. 2563
ABSI-RMF
+0.0001 (+0.0008%)
12.6196
20 ต.ค. 2563
TISCOSTF
+0.0001 (+0.0008%)
12.9357
20 ต.ค. 2563
TMBTM
+0.0001 (+0.0007%)
13.8574
20 ต.ค. 2563
T-NMRMF
+0.0001 (+0.0007%)
13.9442
20 ต.ค. 2563
TMBCB
+0.0001 (+0.0006%)
17.2236
20 ต.ค. 2563
TMBMF
+0.0001 (+0.0005%)
22.0251
20 ต.ค. 2563
1AM-DAILY
0.0000 (0.0000%)
12.3263
20 ต.ค. 2563
MS-MONEY
0.0000 (0.0000%)
11.6509
20 ต.ค. 2563
CPRMF5
0.0000 (0.0000%)
15.3967
20 ต.ค. 2563
TMBMRMF
-0.0001 (-0.0008%)
13.0507
20 ต.ค. 2563
T-NGRMF
-0.0002 (-0.0013%)
15.7936
20 ต.ค. 2563
GBRMF
-0.0002 (-0.0014%)
14.3057
20 ต.ค. 2563
TMBINCOME
-0.0004 (-0.0040%)
10.0999
20 ต.ค. 2563
MIX-D1585
-0.0004 (-0.0043%)
9.3353
20 ต.ค. 2563
TMBEGRMF
-0.0016 (-0.0137%)
11.6861
19 ต.ค. 2563
TMBEG
-0.0018 (-0.0147%)
12.2274
19 ต.ค. 2563
TMBUSO
-0.0022 (-0.0229%)
9.607
16 ต.ค. 2563
T-SET50RMF
-0.0018 (-0.0246%)
7.3089
20 ต.ค. 2563
T-SET50
-0.0029 (-0.0280%)
10.3584
20 ต.ค. 2563
TMB50
-0.0236 (-0.0313%)
75.3835
20 ต.ค. 2563
TMB50DV
-0.0020 (-0.0315%)
6.3428
20 ต.ค. 2563
TMB50RMF
-0.0107 (-0.0337%)
31.7008
20 ต.ค. 2563
PRINCIPAL KOS
-0.0032 (-0.0412%)
7.7607
16 ต.ค. 2563
T-SET50Acc
-0.0030 (-0.0414%)
7.2395
20 ต.ค. 2563
TBF
-0.0038 (-0.0465%)
8.1612
20 ต.ค. 2563
TMBEBF
-0.0049 (-0.0471%)
10.3966
19 ต.ค. 2563
TMBCORMF
-0.0123 (-0.0569%)
21.6208
19 ต.ค. 2563
ASIA-B
-0.0137 (-0.0578%)
23.677
19 ต.ค. 2563
TMBCOF
-0.0140 (-0.0584%)
23.9401
19 ต.ค. 2563
TMBGDF
-0.0061 (-0.0599%)
10.1712
19 ต.ค. 2563
TMBGF
-0.0087 (-0.0629%)
13.8178
19 ต.ค. 2563
TMBGRMF
-0.0081 (-0.0663%)
12.2013
19 ต.ค. 2563
TMB-ES-IALLO
-0.0064 (-0.0679%)
9.4167
19 ต.ค. 2563
TMBASIAB
-0.0078 (-0.0695%)
11.214
19 ต.ค. 2563
TMBAASF
-0.0098 (-0.0807%)
12.1291
20 ต.ค. 2563
MS-FLEX RMF
-0.0179 (-0.0959%)
18.6389
20 ต.ค. 2563
T-MultiIncome
-0.0080 (-0.0967%)
8.2638
20 ต.ค. 2563
TMBGINFRA
-0.0134 (-0.1147%)
11.67
19 ต.ค. 2563
T-ES-GTech
-0.0151 (-0.1167%)
12.9285
16 ต.ค. 2563
TMBAAMF
-0.0146 (-0.1225%)
11.9038
20 ต.ค. 2563
UDB-N
-0.0144 (-0.1289%)
11.1577
19 ต.ค. 2563
MS-ASIAN SM
-0.0238 (-0.1422%)
16.7191
19 ต.ค. 2563
MS-ASM RMF
-0.0139 (-0.1482%)
9.3624
19 ต.ค. 2563
TMBAALF
-0.0182 (-0.1559%)
11.6574
20 ต.ค. 2563
TMB-ES-GCORE
-0.0178 (-0.1606%)
11.069
19 ต.ค. 2563
MS-CORE LTF
-0.0521 (-0.1908%)
27.2509
20 ต.ค. 2563
TMBEMEQ
-0.0205 (-0.1931%)
10.5961
19 ต.ค. 2563
UIFRMF
-0.0205 (-0.2106%)
9.7135
19 ต.ค. 2563
UIF-N
-0.0227 (-0.2171%)
10.4337
19 ต.ค. 2563
UIF-A
-0.0227 (-0.2171%)
10.4325
19 ต.ค. 2563
TMB-ES-APPF
-0.0181 (-0.2198%)
8.2169
20 ต.ค. 2563
T-JPChallenge1
-0.0244 (-0.2446%)
9.9513
20 ต.ค. 2563
TGOLDRMF-UH
-0.0287 (-0.2494%)
11.4778
20 ต.ค. 2563
TGOLDBULLION-UH
-0.0314 (-0.2509%)
12.4854
20 ต.ค. 2563
KT-ASEAN-A
-0.0259 (-0.2580%)
10.0135
19 ต.ค. 2563
TINC-A
-0.0297 (-0.2729%)
10.8546
20 ต.ค. 2563
T-DIV2
-0.0224 (-0.3274%)
6.8199
20 ต.ค. 2563
T-DIV
-0.0226 (-0.3293%)
6.84
20 ต.ค. 2563
T-IncomePropAI
-0.0350 (-0.3378%)
10.3263
19 ต.ค. 2563
ABAGS
-0.0459 (-0.3460%)
13.2214
19 ต.ค. 2563
TMB-ES-CHINA-A
-0.0434 (-0.3500%)
12.3564
19 ต.ค. 2563
TMBGER
-0.0448 (-0.3525%)
12.6642
19 ต.ค. 2563
T-ES-CHINA A
-0.0441 (-0.3555%)
12.3618
19 ต.ค. 2563
ONE-ULTRA
-0.0339 (-0.3623%)
9.324
19 ต.ค. 2563
UFIN-N
-0.0435 (-0.3997%)
10.8396
16 ต.ค. 2563
UFIN-A
-0.0435 (-0.3997%)
10.8395
16 ต.ค. 2563
TMBGOLDS
-0.0510 (-0.4026%)
12.6159
20 ต.ค. 2563
TMBGOLDSRMF
-0.0510 (-0.4057%)
12.5211
20 ต.ค. 2563
TMBUSBLUECHIP
-0.0878 (-0.4152%)
21.0575
19 ต.ค. 2563
TMBOIL
-0.0112 (-0.4567%)
2.4414
19 ต.ค. 2563
T-AsianProp
-0.0439 (-0.4853%)
9.0014
16 ต.ค. 2563
TGOLDRMF-H
-0.0573 (-0.4880%)
11.6848
20 ต.ค. 2563
TGOLDBULLION-H
-0.0611 (-0.4882%)
12.4551
20 ต.ค. 2563
TMBJERMF
-0.0607 (-0.5298%)
11.3975
20 ต.ค. 2563
EHD
-0.0468 (-0.5326%)
8.7403
19 ต.ค. 2563
TMBJE
-0.0707 (-0.5379%)
13.0739
20 ต.ค. 2563
PRINCIPAL GSA
-0.0632 (-0.5459%)
11.5148
15 ต.ค. 2563
KT-FINANCE
-0.0976 (-0.5806%)
16.7131
19 ต.ค. 2563
T-PrimePlusAI
-0.0383 (-0.5932%)
6.4179
20 ต.ค. 2563
TMBGPROPRMF
-0.0575 (-0.6596%)
8.6596
19 ต.ค. 2563
TMBGPROP
-0.0551 (-0.6615%)
8.2742
19 ต.ค. 2563
UES
-0.0684 (-0.6618%)
10.2663
19 ต.ค. 2563
TMBPIPRMF
-0.0954 (-0.6652%)
14.2457
20 ต.ค. 2563
TMBWDEQ
-0.1109 (-0.7107%)
15.4932
19 ต.ค. 2563
TMBPIPF
-0.0752 (-0.7139%)
10.4582
20 ต.ค. 2563
UGD
-0.0980 (-0.7831%)
12.4169
19 ต.ค. 2563
ONE-EUROEQ
-0.0983 (-0.8983%)
10.8441
16 ต.ค. 2563
PRINCIPAL iPROP-D
-0.1178 (-1.0180%)
11.454
19 ต.ค. 2563
TMBGQGRMF
-0.1753 (-1.0488%)
16.5396
19 ต.ค. 2563
TMBGQG
-0.1895 (-1.0578%)
17.7251
19 ต.ค. 2563
T-GlobalESG
-0.1142 (-1.0614%)
10.6451
19 ต.ค. 2563
UGQGRMF
-0.1461 (-1.0766%)
13.4238
19 ต.ค. 2563
UGQG
-0.1390 (-1.0818%)
12.7099
19 ต.ค. 2563
TMB-ES-GCG
-0.1166 (-1.1012%)
10.4723
19 ต.ค. 2563
T-ES-GCG
-0.1203 (-1.1198%)
10.6226
19 ต.ค. 2563
T-EuropeEQ
-0.1178 (-1.1801%)
9.864
19 ต.ค. 2563
T-PropInfraFlex
-0.1100 (-1.1925%)
9.114
20 ต.ค. 2563
UGH
-0.2030 (-1.2460%)
16.0892
19 ต.ค. 2563
UHCRMF
-0.1710 (-1.2643%)
13.3539
19 ต.ค. 2563
T-PropertyRMF
-0.1496 (-1.3632%)
10.8243
20 ต.ค. 2563
T-PROPERTY
-0.1392 (-1.3736%)
9.9946
20 ต.ค. 2563
T-HEALTHCARE
-0.1686 (-1.4021%)
11.8562
19 ต.ค. 2563
T-HEALTHCARERMF
-0.1688 (-1.4044%)
11.8509
19 ต.ค. 2563
TMBUS500
-0.3502 (-1.4723%)
23.4352
19 ต.ค. 2563
TMBUS500RMF
-0.3312 (-1.4731%)
22.152
19 ต.ค. 2563
T-INFRA
-0.1733 (-1.5167%)
11.2531
19 ต.ค. 2563
UESG
-0.1640 (-1.6391%)
9.8414
19 ต.ค. 2563

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนคุณภาพดีได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

WEEKLY UPDATE

20 ต.ค. 2563 - 26 ต.ค. 2563

ตลาดหุ้นกลับมาผันผวนบ้างแต่ยังไม่น่ากังวล การเจรจาเรื่องมาตรการกระตุ้นทางการคลังยังเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามมอง ซึ่งยังมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถบรรลุข้อตกลงได้หลังจากที่สภาล่างเสนอให้จบเรื่องภายใน 48 ชม. ซึ่งผู้ลงทุนต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ อีกเรื่องที่สำคัญคือการประกาศผลประกอบการของกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้ ซึ่งอาจเป็นแรงหนุนที่สำคัญจนทำให้หุ้นเทคโนโลยีได้ไปต่ออย่างสวยงาม

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

สิงหาคม 2563

เดือน ส.ค. ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ตลาดหุ้นปรับตัวบวกสดใส หลังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัว จากการที่หลายๆประเทศกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้ง ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อดังกล่าวในสหรัฐฯ เริ่มลดน้อยลง แต่ในหลายๆประเทศแถบยุโรป กำลังเผชิญความเสี่ยงของการแพร่ระบาดระลอก 2 ของไวรัสนี้ อย่างไรก็ตามตลาดยังคงได้แรงหนุนจากข่าวการผลิตวัคซีนโควิด-19 ที่มีความคืบหน้ามากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

ลงทุน SSF พิเศษดีมั้ย? คำถามโดนใจที่ใครหลายคนอยากได้คำตอบ

คำถาม คือ SSF พิเศษ มีความน่าสนใจยังไง แตกต่างจาก SSF ปกติ หรือ Tax Fund เดิมที่มีอยู่อย่าง RMF และ LTF มากน้อยแค่ไหน วันนี้ TMB Advisory มีรายละเอียดข้อควรรู้มาไขข้อสงสัยก่อนตัดสินใจลงทุนมาฝาก

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX)

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะเน้นในหุ้นขนาดใหญ่มูลค่าไม่แพงและมีปันผล

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับ! ทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรให้มั่นคง ยืนยาวกว่า 40 ปี

คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี เจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไชน์ มีเคล็ดลับอย่างไรในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

HOT UPDATE

TMB ขอเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ

เพื่อให้นักลงทุนได้มีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นตามเกณฑ์กรมสรรพากรและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจที่ชะลอ

สนใจรับข้อมูลการลงทุน

สนใจรับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ