มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TMBAGLF
+0.3406 (+2.5656%)
13.6163
09 ก.ค. 2563
TMBAGLRMF
+0.3132 (+2.5567%)
12.5632
09 ก.ค. 2563
TMBCOF
+0.5010 (+2.1973%)
23.3014
09 ก.ค. 2563
TMBCORMF
+0.4418 (+2.1419%)
21.0683
09 ก.ค. 2563
T-ES-GTech
+0.2224 (+1.9708%)
11.5071
08 ก.ค. 2563
TMB-ES-CHINA-A
+0.1869 (+1.5965%)
11.8934
09 ก.ค. 2563
PRINCIPAL APEQ
+0.1884 (+1.5411%)
12.4136
09 ก.ค. 2563
T-ES-CHINA A
+0.1715 (+1.4648%)
11.8796
09 ก.ค. 2563
GC
+0.2004 (+1.1073%)
18.2983
09 ก.ค. 2563
UGQG
+0.1311 (+1.1034%)
12.013
08 ก.ค. 2563
UGQGRMF
+0.1370 (+1.0957%)
12.6401
08 ก.ค. 2563
T-GlobalEQ
+0.2068 (+1.0536%)
19.8349
08 ก.ค. 2563
T-GlobalEQRMF
+0.1454 (+1.0491%)
14.0047
08 ก.ค. 2563
BRIC
+0.0918 (+1.0271%)
9.0296
09 ก.ค. 2563
TMBUSBLUECHIP
+0.1936 (+1.0208%)
19.1589
09 ก.ค. 2563
MS-ASM RMF
+0.0885 (+1.0174%)
8.7874
09 ก.ค. 2563
ASIA-E
+0.0928 (+1.0101%)
9.28
08 ก.ค. 2563
MS-ASIAN SM
+0.1560 (+1.0054%)
15.6716
09 ก.ค. 2563
T-GlobalEnergy
+0.0325 (+0.8821%)
3.7167
09 ก.ค. 2563
ABAPAC-RMF
+0.1112 (+0.7870%)
14.2407
08 ก.ค. 2563
UGH
+0.0906 (+0.6024%)
15.1312
08 ก.ค. 2563
UHCRMF
+0.0747 (+0.6010%)
12.503
08 ก.ค. 2563
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.0632 (+0.5535%)
11.4818
08 ก.ค. 2563
ABIG
+0.0779 (+0.5421%)
14.4477
09 ก.ค. 2563
PRINCIPAL KOS
+0.0379 (+0.5404%)
7.051
09 ก.ค. 2563
TGINC-A
+0.0428 (+0.3875%)
11.0875
08 ก.ค. 2563
TMBINDAE
+0.0296 (+0.3670%)
8.0953
09 ก.ค. 2563
ABAGS
+0.0431 (+0.3653%)
11.8401
09 ก.ค. 2563
ADR-D
+0.0293 (+0.3478%)
8.4532
08 ก.ค. 2563
T-GlobalValue
+0.0227 (+0.3353%)
6.7935
09 ก.ค. 2563
TMBTMSMVRMF
+0.0303 (+0.3247%)
9.3627
10 ก.ค. 2563
TMBTMSMVLTF
+0.0303 (+0.3241%)
9.3785
10 ก.ค. 2563
TMBTMSMV
+0.0288 (+0.3081%)
9.3779
10 ก.ค. 2563
UGSE
+0.0367 (+0.2913%)
12.6343
08 ก.ค. 2563
UGD
+0.0325 (+0.2808%)
11.6048
08 ก.ค. 2563
TFixed3Y1AI
+0.0292 (+0.2773%)
10.5608
30 มิ.ย. 2563
T-FixFIF1Y34
+0.0250 (+0.2471%)
10.1419
30 มิ.ย. 2563
T-FixFIF1Y33
+0.0209 (+0.2059%)
10.172
30 มิ.ย. 2563
TMBUSO
+0.0172 (+0.1966%)
8.7644
08 ก.ค. 2563
T-SMCapLTF
+0.0171 (+0.1941%)
8.829
10 ก.ค. 2563
TFixed2Y3AI
+0.0191 (+0.1839%)
10.4037
30 มิ.ย. 2563
PRINCIPAL GSA
+0.0190 (+0.1726%)
11.0251
08 ก.ค. 2563
TFixed2Y2AI
+0.0179 (+0.1725%)
10.3938
30 มิ.ย. 2563
TFixed3Y2AI
+0.0172 (+0.1648%)
10.4518
30 มิ.ย. 2563
TMB-ES-GCORE
+0.0164 (+0.1630%)
10.0802
09 ก.ค. 2563
T-SM CAP
+0.0185 (+0.1611%)
11.5019
10 ก.ค. 2563
T-MAP
+0.0184 (+0.1427%)
12.9092
09 ก.ค. 2563
TMBGRR
+0.0126 (+0.1400%)
9.0127
09 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y39
+0.0139 (+0.1379%)
10.0949
30 มิ.ย. 2563
TMBGF
+0.0179 (+0.1318%)
13.6022
09 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y38
+0.0131 (+0.1297%)
10.1095
30 มิ.ย. 2563
T-FixFIF1Y41
+0.0129 (+0.1282%)
10.0735
30 มิ.ย. 2563
TMBGRMF
+0.0146 (+0.1216%)
12.0222
09 ก.ค. 2563
T-Fixed3YR13
+0.0126 (+0.1190%)
10.6007
30 มิ.ย. 2563
T-FixFIF1Y37
+0.0103 (+0.1018%)
10.1331
30 มิ.ย. 2563
T-Fixed3YR14
+0.0105 (+0.0993%)
10.5827
30 มิ.ย. 2563
T-Fixed3YR11
+0.0103 (+0.0957%)
10.7757
30 มิ.ย. 2563
KGT5YA
+0.0096 (+0.0932%)
10.3137
08 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y40
+0.0094 (+0.0931%)
10.1015
30 มิ.ย. 2563
ASIA-B
+0.0208 (+0.0895%)
23.2679
09 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y35
+0.0084 (+0.0829%)
10.1355
30 มิ.ย. 2563
TFixed2Y1AI
+0.0076 (+0.0730%)
10.4132
30 มิ.ย. 2563
T-GlobalBondRMF
+0.0074 (+0.0694%)
10.6713
09 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y36
+0.0067 (+0.0661%)
10.1412
30 มิ.ย. 2563
TMB-ES-GSBOND
+0.0061 (+0.0633%)
9.642
09 ก.ค. 2563
TMBASIAB
+0.0068 (+0.0619%)
10.9913
09 ก.ค. 2563
KFAFIX-A
+0.0066 (+0.0604%)
10.9366
10 ก.ค. 2563
TFIX-3M#3
+0.0056 (+0.0421%)
13.3192
30 มิ.ย. 2563
TFIX-3M#2
+0.0054 (+0.0405%)
13.3508
30 มิ.ย. 2563
TGOV3M1
+0.0052 (+0.0391%)
13.2982
30 มิ.ย. 2563
TMBGOLDS
+0.0047 (+0.0389%)
12.0915
10 ก.ค. 2563
TFIX-3M#5
+0.0051 (+0.0387%)
13.1711
30 มิ.ย. 2563
K-FIXED
+0.0049 (+0.0387%)
12.6746
10 ก.ค. 2563
TFixed2Y5AI
+0.0039 (+0.0378%)
10.3085
30 มิ.ย. 2563
TMBGOLDSRMF
+0.0042 (+0.0350%)
11.9913
10 ก.ค. 2563
TMBABRMF
+0.0036 (+0.0340%)
10.5966
10 ก.ค. 2563
ONE-ULTRA
+0.0025 (+0.0266%)
9.411
09 ก.ค. 2563
UDB-N
+0.0029 (+0.0264%)
10.9901
09 ก.ค. 2563
TMBBFRMF
+0.0031 (+0.0246%)
12.5923
10 ก.ค. 2563
TGOV3M2
+0.0029 (+0.0219%)
13.2346
30 มิ.ย. 2563
T-NFRMF
+0.0034 (+0.0205%)
16.6143
10 ก.ค. 2563
TFixed3Y11M1AI
+0.0017 (+0.0197%)
8.636
30 มิ.ย. 2563
T-NGRMF
+0.0031 (+0.0196%)
15.7993
10 ก.ค. 2563
TFIX-3M#4
+0.0022 (+0.0167%)
13.1984
30 มิ.ย. 2563
GBRMF
+0.0018 (+0.0126%)
14.2902
10 ก.ค. 2563
TMBINCOME
+0.0011 (+0.0109%)
10.0845
10 ก.ค. 2563
T-TSARN
+0.0011 (+0.0098%)
11.2757
10 ก.ค. 2563
TMBCB
+0.0014 (+0.0081%)
17.2327
10 ก.ค. 2563
SVRMF
+0.0007 (+0.0053%)
13.1318
10 ก.ค. 2563
T-IncomePlus
+0.0006 (+0.0052%)
11.4322
10 ก.ค. 2563
T-Fixed3YR12
+0.0005 (+0.0047%)
10.6266
30 มิ.ย. 2563
T-TSB
+0.0009 (+0.0042%)
21.4722
10 ก.ค. 2563
KTSTPLUS-A
+0.0004 (+0.0038%)
10.6055
10 ก.ค. 2563
T-NMRMF
+0.0002 (+0.0014%)
13.9396
10 ก.ค. 2563
TCMF
+0.0002 (+0.0013%)
15.1446
10 ก.ค. 2563
T-PREMIUM BRAND
+0.0001 (+0.0010%)
9.7398
09 ก.ค. 2563
T-DPlus
+0.0001 (+0.0010%)
10.434
10 ก.ค. 2563
K-CASH
+0.0001 (+0.0008%)
13.1945
10 ก.ค. 2563
T-CASH
+0.0001 (+0.0007%)
13.5756
10 ก.ค. 2563
TMBTM
+0.0001 (+0.0007%)
13.8511
10 ก.ค. 2563
TMBGQG
+0.0001 (+0.0006%)
16.6351
09 ก.ค. 2563
PRINCIPAL iDAILY-A
0.0000 (0.0000%)
11.4961
10 ก.ค. 2563
ABSI-RMF
0.0000 (0.0000%)
12.625
10 ก.ค. 2563
TMBMF
0.0000 (0.0000%)
22.0158
10 ก.ค. 2563
1AM-DAILY
0.0000 (0.0000%)
12.3235
10 ก.ค. 2563
MS-MONEY
0.0000 (0.0000%)
11.653
10 ก.ค. 2563
TISCOSTF
0.0000 (0.0000%)
12.9291
10 ก.ค. 2563
TMBMRMF
0.0000 (0.0000%)
13.0526
10 ก.ค. 2563
ABCC
-0.0001 (-0.0006%)
17.9903
10 ก.ค. 2563
T-MONEY
-0.0001 (-0.0008%)
12.0854
10 ก.ค. 2563
TMBGQGRMF
-0.0005 (-0.0032%)
15.5186
09 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y32
-0.0004 (-0.0039%)
10.2037
30 มิ.ย. 2563
TMB-ES-IALLO
-0.0006 (-0.0064%)
9.3362
09 ก.ค. 2563
TMBGINCOMERMF
-0.0013 (-0.0117%)
11.0686
09 ก.ค. 2563
TFIF
-0.0016 (-0.0118%)
13.5683
10 ก.ค. 2563
TMBGINCOME
-0.0014 (-0.0124%)
11.3237
09 ก.ค. 2563
T-INFRA
-0.0034 (-0.0296%)
11.4988
09 ก.ค. 2563
T-GlobalBond
-0.0050 (-0.0296%)
16.8643
08 ก.ค. 2563
UFIN-N
-0.0053 (-0.0472%)
11.2181
08 ก.ค. 2563
UFIN-A
-0.0053 (-0.0472%)
11.218
08 ก.ค. 2563
TMBGER
-0.0088 (-0.0716%)
12.2799
09 ก.ค. 2563
T-JapanEQ
-0.0091 (-0.0929%)
9.7845
09 ก.ค. 2563
TMBJPNAE
-0.0096 (-0.0945%)
10.1503
09 ก.ค. 2563
UIF-A
-0.0101 (-0.0976%)
10.3401
08 ก.ค. 2563
UIFRMF
-0.0095 (-0.0985%)
9.6341
08 ก.ค. 2563
UIF-N
-0.0102 (-0.0985%)
10.3412
08 ก.ค. 2563
CPRMF2
-0.0160 (-0.1038%)
15.3979
10 ก.ค. 2563
PRINCIPAL iPROP-D
-0.0131 (-0.1082%)
12.089
10 ก.ค. 2563
T-INCOMEAI
-0.0116 (-0.1114%)
10.399
09 ก.ค. 2563
CPRMF5
-0.0176 (-0.1126%)
15.6167
10 ก.ค. 2563
CPRMF1
-0.0189 (-0.1128%)
16.7372
10 ก.ค. 2563
CPRMF3
-0.0180 (-0.1143%)
15.7337
10 ก.ค. 2563
CPRMF4
-0.0189 (-0.1201%)
15.7126
10 ก.ค. 2563
UAI
-0.0125 (-0.1285%)
9.7136
09 ก.ค. 2563
TMBEBF
-0.0141 (-0.1384%)
10.1708
09 ก.ค. 2563
KFMINCOM-A
-0.0153 (-0.1482%)
10.3065
09 ก.ค. 2563
TMBWDEQ
-0.0221 (-0.1549%)
14.2424
09 ก.ค. 2563
TMBEMEQ
-0.0163 (-0.1596%)
10.1938
09 ก.ค. 2563
MIX-D1585
-0.0159 (-0.1675%)
9.4755
10 ก.ค. 2563
TFixed4Y10M1AI
-0.0180 (-0.1692%)
10.6225
30 มิ.ย. 2563
USHY
-0.0201 (-0.1789%)
11.2122
09 ก.ค. 2563
USHY-A
-0.0201 (-0.1789%)
11.2122
09 ก.ค. 2563
TMBAASF
-0.0284 (-0.2274%)
12.4628
10 ก.ค. 2563
T-AsianProp
-0.0216 (-0.2470%)
8.7244
08 ก.ค. 2563
TMBPIPRMF
-0.0381 (-0.2529%)
15.0282
10 ก.ค. 2563
TMBPIPF
-0.0324 (-0.2912%)
11.0921
10 ก.ค. 2563
TGOLDBULLION-UH
-0.0349 (-0.2926%)
11.8943
10 ก.ค. 2563
TGOLDRMF-UH
-0.0324 (-0.2954%)
10.9346
10 ก.ค. 2563
KT-ASEAN-A
-0.0316 (-0.3063%)
10.2851
09 ก.ค. 2563
T-Mixed7030
-0.0373 (-0.3740%)
9.9358
10 ก.ค. 2563
T-EuropeEQ
-0.0389 (-0.3902%)
9.9294
09 ก.ค. 2563
TINC-A
-0.0462 (-0.4016%)
11.4577
10 ก.ค. 2563
TMBGOLD
-0.0963 (-0.4299%)
22.3024
09 ก.ค. 2563
T-IncomePropAI
-0.0435 (-0.4315%)
10.0387
09 ก.ค. 2563
TMBEAERMF
-0.0311 (-0.4382%)
7.0661
09 ก.ค. 2563
TMBEAE
-0.0356 (-0.4415%)
8.027
09 ก.ค. 2563
T-PropInfraFlex
-0.0469 (-0.4416%)
10.5732
10 ก.ค. 2563
TMBAAMF
-0.0585 (-0.4633%)
12.5682
10 ก.ค. 2563
ABLTF 70/30
-0.0467 (-0.4897%)
9.4889
10 ก.ค. 2563
TGOLDRMF-H
-0.0567 (-0.5070%)
11.126
10 ก.ค. 2563
TMBUS500RMF
-0.1044 (-0.5084%)
20.4305
09 ก.ค. 2563
TMBUS500
-0.1105 (-0.5095%)
21.5792
09 ก.ค. 2563
TGOLDBULLION-H
-0.0609 (-0.5107%)
11.8633
10 ก.ค. 2563
T-PROPERTY
-0.0608 (-0.5132%)
11.7864
10 ก.ค. 2563
T-PropertyRMF
-0.0666 (-0.5275%)
12.5585
10 ก.ค. 2563
T-Privilege
-0.0554 (-0.5325%)
10.3493
10 ก.ค. 2563
T-MultiIncome
-0.0496 (-0.5449%)
9.0522
10 ก.ค. 2563
ONE-EUROEQ
-0.0579 (-0.5557%)
10.3613
09 ก.ค. 2563
ABSC-RMF
-0.4444 (-0.5910%)
74.7496
10 ก.ค. 2563
MS-FLEX RMF
-0.1196 (-0.6023%)
19.7387
10 ก.ค. 2563
ABLTF
-0.2445 (-0.6299%)
38.5739
10 ก.ค. 2563
TMBEGRMF
-0.0748 (-0.6373%)
11.6623
09 ก.ค. 2563
TMBEG
-0.0782 (-0.6380%)
12.1795
09 ก.ค. 2563
TMB-ES-APPF
-0.0530 (-0.6489%)
8.1151
10 ก.ค. 2563
TMBGDF
-0.0672 (-0.6615%)
10.0915
09 ก.ค. 2563
T-LowBeta
-0.1174 (-0.6632%)
17.5856
10 ก.ค. 2563
T-LowBetaRMF
-0.0973 (-0.6682%)
14.4646
10 ก.ค. 2563
T-LowBetaLTFD
-0.0592 (-0.6699%)
8.7786
10 ก.ค. 2563
EHD
-0.0591 (-0.6803%)
8.6277
09 ก.ค. 2563
T-FinanceTH
-0.0772 (-0.7081%)
10.8255
10 ก.ค. 2563
T-HEALTHCARE
-0.0805 (-0.7091%)
11.2721
09 ก.ค. 2563
T-HEALTHCARERMF
-0.0810 (-0.7137%)
11.2689
09 ก.ค. 2563
T-GlobalESG
-0.0712 (-0.7193%)
9.8277
09 ก.ค. 2563
TBF
-0.0681 (-0.7638%)
8.8484
10 ก.ค. 2563
TISCOHD
-0.1031 (-0.7895%)
12.9556
10 ก.ค. 2563
T-STSD
-0.0765 (-0.8011%)
9.4733
10 ก.ค. 2563
T-PrimeLowBeta
-0.0841 (-0.8042%)
10.3732
10 ก.ค. 2563
TMBAALF
-0.1049 (-0.8145%)
12.7736
10 ก.ค. 2563
70/30-D LTF
-0.1402 (-0.8526%)
16.3032
10 ก.ค. 2563
T-JPChallenge1
-0.0811 (-0.8739%)
9.1991
10 ก.ค. 2563
TMBJERMF
-0.0964 (-0.8820%)
10.8339
10 ก.ค. 2563
UES
-0.0873 (-0.9030%)
9.5806
09 ก.ค. 2563
TMBGPROPRMF
-0.0815 (-0.9547%)
8.4552
09 ก.ค. 2563
TMBGPROP
-0.0790 (-0.9673%)
8.088
09 ก.ค. 2563
TSF
-0.5342 (-0.9814%)
53.8974
10 ก.ค. 2563
K-MIDSMALL
-0.1243 (-0.9850%)
12.4945
10 ก.ค. 2563
TMBJE
-0.1245 (-0.9891%)
12.4623
10 ก.ค. 2563
UJSMRMF
-0.0911 (-0.9937%)
9.0765
08 ก.ค. 2563
JSM
-0.1782 (-1.0072%)
17.5146
08 ก.ค. 2563
T-NMIXRMF
-0.3604 (-1.0158%)
35.1207
10 ก.ค. 2563
T-CSD
-0.0562 (-1.0190%)
5.4592
10 ก.ค. 2563
T-TTW1
-0.0823 (-1.0195%)
7.9906
10 ก.ค. 2563
T-Dmixed
-0.0773 (-1.0259%)
7.4577
10 ก.ค. 2563
MS-CORE LTF
-0.3294 (-1.0765%)
30.2701
10 ก.ค. 2563
T-ES-EQDSSFX
-0.1169 (-1.0960%)
10.5496
10 ก.ค. 2563
T-NERMF
-0.6419 (-1.1208%)
56.6311
10 ก.ค. 2563
VFOCUS-D
-0.0825 (-1.1314%)
7.2095
10 ก.ค. 2563
KT-FINANCE
-0.1892 (-1.1394%)
16.4167
09 ก.ค. 2563
TMB-THAICG
-0.0870 (-1.1464%)
7.5017
10 ก.ค. 2563
UOBLTF
-0.4020 (-1.1876%)
33.4471
10 ก.ค. 2563
TEF
-0.7508 (-1.2096%)
61.3184
10 ก.ค. 2563
CG-LTF
-0.5896 (-1.2115%)
48.0764
10 ก.ค. 2563
CG-RMF
-0.1157 (-1.2136%)
9.4176
10 ก.ค. 2563
TEF-DIV
-0.1072 (-1.2313%)
8.5987
10 ก.ค. 2563
T-EQUITY
-0.1375 (-1.2396%)
10.9551
10 ก.ค. 2563
T-BigCapLTF
-0.3842 (-1.2442%)
30.4959
10 ก.ค. 2563
UOBEQ-SSFX
-0.1350 (-1.2675%)
10.5162
10 ก.ค. 2563
UOBEQ-SSF
-0.1350 (-1.2675%)
10.5161
10 ก.ค. 2563
ERMF
-1.0219 (-1.2765%)
79.0341
10 ก.ค. 2563
T-SmartBeta
-0.1024 (-1.2844%)
7.8699
10 ก.ค. 2563
T-PPSD
-0.1648 (-1.2952%)
12.5588
10 ก.ค. 2563
T-LTFD
-0.2617 (-1.2955%)
19.9397
10 ก.ค. 2563
T-NFPLUS
-0.4574 (-1.3054%)
34.5805
10 ก.ค. 2563
K-STAR-A(A)
-0.4746 (-1.3090%)
35.7809
10 ก.ค. 2563
T-DIV2
-0.1057 (-1.3218%)
7.8912
10 ก.ค. 2563
T-DIV
-0.1060 (-1.3224%)
7.91
10 ก.ค. 2563
KFDYNAMIC
-0.3989 (-1.3734%)
28.6466
10 ก.ค. 2563
BIG CAP-D LTF
-0.2478 (-1.4623%)
16.6982
10 ก.ค. 2563
T-SET50
-0.1855 (-1.5254%)
11.9755
10 ก.ค. 2563
T-PrimePlusAI
-0.1165 (-1.5264%)
7.5158
10 ก.ค. 2563
JB25
-0.5618 (-1.5325%)
36.0969
10 ก.ค. 2563
JB25RMF
-0.5105 (-1.5489%)
32.4488
10 ก.ค. 2563
TMB50DV
-0.1155 (-1.5509%)
7.332
10 ก.ค. 2563
TMB50RMF
-0.5823 (-1.5606%)
36.7293
10 ก.ค. 2563
TMB50
-1.3840 (-1.5627%)
87.179
10 ก.ค. 2563
T-SET50RMF
-0.1354 (-1.5757%)
8.4575
10 ก.ค. 2563
T-SET50Acc
-0.1342 (-1.5761%)
8.3804
10 ก.ค. 2563
VALUE-D LTF
-0.3774 (-1.7910%)
20.6948
10 ก.ค. 2563
TMBCHEQ
-0.1435 (-2.0478%)
6.8641
10 ก.ค. 2563
TMBOIL
-0.0508 (-2.0652%)
2.409
09 ก.ค. 2563
TMBGINFRA
-0.2530 (-2.1599%)
11.4605
09 ก.ค. 2563
T-CHCHALLENGE#1
-0.1764 (-2.2603%)
7.6279
10 ก.ค. 2563
JBP LTF
-0.4418 (-2.5084%)
17.171
10 ก.ค. 2563
JB25 LTF
-0.6170 (-3.0134%)
19.8585
10 ก.ค. 2563

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนคุณภาพดีได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

WEEKLY UPDATE

07 ก.ค. 2563 - 13 ก.ค. 2563

ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่พุ่งขึ้นแรงขานรับ 2 ปัจจัยหนุนหลักๆ คือ 1. Leading Indicator ของประเทศหลักๆ อย่าง สหรัฐ, จีน และยุโรป อย่างเช่น ดัชนี PMI ทั้งภาคการผลิตและบริการ ในเดือน มิ.ย. กลับมาขยายตัวมากกว่าคาด และ 2. แรงหนุนจากรายงานที่ไฟเซอร์ อิงค์ (บริษัทยาใหญ่ที่สุดของสหรัฐ) เผยว่า ผลการทดลองใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ในมนุษย์ ที่ทำร่วมกับ BioNTech (บริษัทยาของเยอรมนี) นั้นได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

พฤษภาคม 2563

สินทรัพย์เสี่ยงยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนที่ผ่านมาหลังอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2019 ทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป แสดงแนวโน้มชะลอตัวลงต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนมีมุมมองที่ดีขึ้นต่อการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

ลงทุน SSF พิเศษดีมั้ย? คำถามโดนใจที่ใครหลายคนอยากได้คำตอบ

คำถาม คือ SSF พิเศษ มีความน่าสนใจยังไง แตกต่างจาก SSF ปกติ หรือ Tax Fund เดิมที่มีอยู่อย่าง RMF และ LTF มากน้อยแค่ไหน วันนี้ TMB Advisory มีรายละเอียดข้อควรรู้มาไขข้อสงสัยก่อนตัดสินใจลงทุนมาฝาก

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX)

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะเน้นในหุ้นขนาดใหญ่มูลค่าไม่แพงและมีปันผล

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับ! ทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรให้มั่นคง ยืนยาวกว่า 40 ปี

คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี เจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไชน์ มีเคล็ดลับอย่างไรในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

HOT UPDATE

TMB ขอเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ

เพื่อให้นักลงทุนได้มีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นตามเกณฑ์กรมสรรพากรและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจที่ชะลอ