มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TISCOMS
+0.2488 (+1.8642%)
13.5953
22 ม.ค. 2562
K-MIDSMALL
+0.2467 (+1.8267%)
13.7519
22 ม.ค. 2562
BRIC
+0.1409 (+1.8209%)
7.8787
18 ม.ค. 2562
ABAGS
+0.1785 (+1.6529%)
10.9774
21 ม.ค. 2562
TMBUSO
+0.1295 (+1.3972%)
9.3981
18 ม.ค. 2562
GC
+0.1635 (+1.2609%)
13.1308
18 ม.ค. 2562
K-STAR-A(A)
+0.4288 (+1.0864%)
39.899
22 ม.ค. 2562
UHCRMF
+0.1093 (+1.0788%)
10.2413
18 ม.ค. 2562
UGH
+0.1330 (+1.0770%)
12.4821
18 ม.ค. 2562
VFOCUS-D
+0.0939 (+1.0565%)
8.9815
22 ม.ค. 2562
UGSE
+0.1065 (+1.0549%)
10.202
18 ม.ค. 2562
ABSM
+0.4678 (+1.0427%)
45.3334
22 ม.ค. 2562
UOBLTF
+0.4098 (+1.0185%)
40.6458
22 ม.ค. 2562
UGD
+0.1086 (+1.0159%)
10.7989
18 ม.ค. 2562
TEF-DIV
+0.0981 (+0.9752%)
10.1571
22 ม.ค. 2562
CG-LTF
+0.5278 (+0.9506%)
56.0507
22 ม.ค. 2562
CG-RMF
+0.1030 (+0.9450%)
11.0022
22 ม.ค. 2562
TEF
+0.6709 (+0.9444%)
71.7075
22 ม.ค. 2562
ERMF
+0.8489 (+0.9193%)
93.1878
22 ม.ค. 2562
KFDYNAMIC
+0.3154 (+0.9138%)
34.83
22 ม.ค. 2562
ABLTF
+0.4171 (+0.9054%)
46.4875
22 ม.ค. 2562
ABSC-RMF
+0.7828 (+0.8943%)
88.3196
22 ม.ค. 2562
TMBTMSMV
+0.0884 (+0.8840%)
10.0879
22 ม.ค. 2562
TMBTMSMVLTF
+0.0864 (+0.8745%)
9.9659
22 ม.ค. 2562
TMBTMSMVRMF
+0.0863 (+0.8740%)
9.9604
22 ม.ค. 2562
TMB50DV
+0.0730 (+0.8515%)
8.6463
22 ม.ค. 2562
TMB50
+0.8509 (+0.8495%)
101.0204
22 ม.ค. 2562
TMB50RMF
+0.3622 (+0.8486%)
43.0459
22 ม.ค. 2562
MS-CORE LTF
+0.2864 (+0.8406%)
34.357
22 ม.ค. 2562
VALUE-D LTF
+0.2000 (+0.8193%)
24.6109
22 ม.ค. 2562
JB25 LTF
+0.1908 (+0.7788%)
24.6909
22 ม.ค. 2562
JB25
+0.3320 (+0.7776%)
43.0282
22 ม.ค. 2562
JB25RMF
+0.3000 (+0.7759%)
38.9659
22 ม.ค. 2562
TMB-THAICG
+0.0664 (+0.7447%)
8.9828
22 ม.ค. 2562
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R
+0.0909 (+0.7280%)
12.577
22 ม.ค. 2562
CPAM APDE
+0.0805 (+0.6969%)
11.6316
18 ม.ค. 2562
UIF-A
+0.0721 (+0.6834%)
10.6226
18 ม.ค. 2562
UIF-N
+0.0720 (+0.6824%)
10.6226
18 ม.ค. 2562
70/30-D LTF
+0.1244 (+0.6817%)
18.3731
22 ม.ค. 2562
UIFRMF
+0.0658 (+0.6653%)
9.9557
18 ม.ค. 2562
TMBGOLDS
+0.0584 (+0.6562%)
8.9577
22 ม.ค. 2562
TMBGOLDSRMF
+0.0578 (+0.6561%)
8.8681
22 ม.ค. 2562
ABLTF 70/30
+0.0664 (+0.6380%)
10.4744
22 ม.ค. 2562
CPAM KOEQ
+0.0489 (+0.6142%)
8.0107
18 ม.ค. 2562
TBF
+0.0693 (+0.6118%)
11.3961
22 ม.ค. 2562
JBP LTF
+0.1182 (+0.5827%)
20.4029
22 ม.ค. 2562
BIG CAP-D LTF
+0.1130 (+0.5293%)
21.4624
22 ม.ค. 2562
TGINC-A
+0.0488 (+0.4944%)
9.9186
18 ม.ค. 2562
MS-FLEX RMF
+0.1034 (+0.4919%)
21.1234
22 ม.ค. 2562
TMBAALF
+0.0652 (+0.4766%)
13.746
22 ม.ค. 2562
TMBAGLF
+0.0525 (+0.4639%)
11.3702
21 ม.ค. 2562
TMBAGLRMF
+0.0476 (+0.4543%)
10.526
21 ม.ค. 2562
ASIA-E
+0.0382 (+0.4513%)
8.5031
21 ม.ค. 2562
CPAM GSCEQ-R
+0.0491 (+0.4493%)
10.9784
17 ม.ค. 2562
CIMB-PRINCIPAL GSA
+0.0465 (+0.4456%)
10.4826
17 ม.ค. 2562
TISCOHD
+0.0616 (+0.4244%)
14.577
22 ม.ค. 2562
TMBUSBLUECHIP
+0.0541 (+0.3772%)
14.3961
21 ม.ค. 2562
TMBCOF
+0.0570 (+0.3768%)
15.1847
21 ม.ค. 2562
TMBCORMF
+0.0508 (+0.3692%)
13.8105
21 ม.ค. 2562
TMBEMEQ
+0.0327 (+0.3350%)
9.7936
21 ม.ค. 2562
TMBGOLD
+0.0551 (+0.3350%)
16.5024
21 ม.ค. 2562
TMBOIL
+0.0111 (+0.3264%)
3.4118
21 ม.ค. 2562
USHY-A
+0.0331 (+0.3042%)
10.9153
18 ม.ค. 2562
USHY
+0.0331 (+0.3042%)
10.9153
18 ม.ค. 2562
TMBJPNAE
+0.0319 (+0.2921%)
10.953
21 ม.ค. 2562
UFIN-A
+0.0301 (+0.2806%)
10.7574
18 ม.ค. 2562
UFIN-N
+0.0301 (+0.2806%)
10.7574
18 ม.ค. 2562
UAI
+0.0265 (+0.2677%)
9.9265
18 ม.ค. 2562
ABIG
+0.0410 (+0.2640%)
15.5702
21 ม.ค. 2562
ABAPAC-RMF
+0.0307 (+0.2392%)
12.8647
21 ม.ค. 2562
MS-FFI3Y
+0.0251 (+0.2387%)
10.5391
21 ม.ค. 2562
TMBAAMF
+0.0303 (+0.2372%)
12.8029
22 ม.ค. 2562
CPRMF5
+0.0308 (+0.2007%)
15.3804
22 ม.ค. 2562
CPRMF1
+0.0275 (+0.1669%)
16.5009
22 ม.ค. 2562
MIX-D1585
+0.0159 (+0.1560%)
10.2059
22 ม.ค. 2562
ONE-ULTRA
+0.0142 (+0.1494%)
9.5184
21 ม.ค. 2562
CPRMF2
+0.0173 (+0.1172%)
14.7839
22 ม.ค. 2562
TMBAASF
+0.0143 (+0.1154%)
12.4027
22 ม.ค. 2562
KFMINCOM-A
+0.0086 (+0.0858%)
10.0355
21 ม.ค. 2562
CPRMF4
+0.0133 (+0.0854%)
15.5957
22 ม.ค. 2562
TMBEBF
+0.0083 (+0.0851%)
9.7583
21 ม.ค. 2562
UES
+0.0052 (+0.0532%)
9.7816
21 ม.ค. 2562
UJRES
+0.0043 (+0.0414%)
10.4031
21 ม.ค. 2562
ASIA-B
+0.0085 (+0.0397%)
21.4205
21 ม.ค. 2562
GBRMF
+0.0046 (+0.0324%)
14.1868
22 ม.ค. 2562
TMBBF
+0.0025 (+0.0200%)
12.5158
22 ม.ค. 2562
TMBGPROPRMF
+0.0016 (+0.0160%)
10.0327
21 ม.ค. 2562
TMBBFRMF
+0.0018 (+0.0147%)
12.2447
22 ม.ค. 2562
TMBGPROP
+0.0012 (+0.0125%)
9.6268
21 ม.ค. 2562
TMBUS500RMF
+0.0017 (+0.0096%)
17.6798
21 ม.ค. 2562
JSM
+0.0016 (+0.0089%)
17.9963
21 ม.ค. 2562
TFIF
+0.0014 (+0.0089%)
15.7843
22 ม.ค. 2562
TMBCB
+0.0015 (+0.0088%)
16.9926
22 ม.ค. 2562
TMBUS500
+0.0015 (+0.0081%)
18.5581
21 ม.ค. 2562
TMBGF
+0.0008 (+0.0064%)
12.5005
21 ม.ค. 2562
TMBGQGRMF
+0.0007 (+0.0057%)
12.2361
21 ม.ค. 2562
TMBGINCOMERMF
+0.0005 (+0.0047%)
10.7119
21 ม.ค. 2562
TMBGDF
+0.0004 (+0.0042%)
9.5976
21 ม.ค. 2562
TMBABRMF
+0.0004 (+0.0039%)
10.3487
22 ม.ค. 2562
TMBMF
+0.0006 (+0.0028%)
21.6942
22 ม.ค. 2562
MS-MONEY
+0.0003 (+0.0026%)
11.5206
22 ม.ค. 2562
TMBMRMF
+0.0003 (+0.0023%)
12.9007
22 ม.ค. 2562
TMBTM
+0.0003 (+0.0022%)
13.6385
22 ม.ค. 2562
TMBGRR
+0.0002 (+0.0021%)
9.307
21 ม.ค. 2562
1AM-DAILY
+0.0002 (+0.0016%)
12.1555
22 ม.ค. 2562
TMBGQG
+0.0002 (+0.0015%)
13.1061
21 ม.ค. 2562
TCMF
+0.0002 (+0.0013%)
14.9013
22 ม.ค. 2562
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0001 (+0.0009%)
11.3076
22 ม.ค. 2562
TMBGINCOME
0.0000 (0.0000%)
10.9168
21 ม.ค. 2562
TMBTHANAPLUS
0.0000 (0.0000%)
11.9385
22 ม.ค. 2562
SVRMF
0.0000 (0.0000%)
13.2417
22 ม.ค. 2562
TMBASIAB
-0.0001 (-0.0010%)
10.0828
21 ม.ค. 2562
ABCC
-0.0004 (-0.0023%)
17.75
22 ม.ค. 2562
TISCOSTF
-0.0005 (-0.0039%)
12.747
22 ม.ค. 2562
ABSI-RMF
-0.0005 (-0.0040%)
12.4666
22 ม.ค. 2562
TMBUSB
-0.0005 (-0.0048%)
10.5086
22 ม.ค. 2562
TMBABF
-0.0006 (-0.0054%)
11.202
22 ม.ค. 2562
UDB-N
-0.0007 (-0.0071%)
9.8943
21 ม.ค. 2562
TMBGRMF
-0.0008 (-0.0072%)
11.1465
21 ม.ค. 2562
TMBEG
-0.0009 (-0.0084%)
10.7251
21 ม.ค. 2562
TMBEGRMF
-0.0013 (-0.0125%)
10.3698
21 ม.ค. 2562
ADR-D
-0.0012 (-0.0142%)
8.4398
18 ม.ค. 2562
TMBPIPF
-0.0024 (-0.0215%)
11.1416
22 ม.ค. 2562
TMBPIPRMF
-0.0032 (-0.0229%)
13.9809
22 ม.ค. 2562
TMBINCOME
-0.0028 (-0.0270%)
10.3575
22 ม.ค. 2562
CPRMF3
-0.0051 (-0.0324%)
15.7207
22 ม.ค. 2562
TMBGINFRA
-0.0139 (-0.1210%)
11.4694
21 ม.ค. 2562
TMBWDEQ
-0.0167 (-0.1297%)
12.8613
21 ม.ค. 2562
ONE-EUROEQ
-0.0155 (-0.1603%)
9.6516
21 ม.ค. 2562
TMBEAERMF
-0.0221 (-0.2705%)
8.1476
21 ม.ค. 2562
TMBEAE
-0.0256 (-0.2764%)
9.2362
21 ม.ค. 2562
TMBINDAE
-0.0247 (-0.2768%)
8.8998
21 ม.ค. 2562
KT-FINANCE
-0.0552 (-0.3304%)
16.6496
21 ม.ค. 2562
MS-ASIAN SM
-0.0495 (-0.3524%)
13.9986
21 ม.ค. 2562
MS-ASM RMF
-0.0287 (-0.3610%)
7.9204
21 ม.ค. 2562
TMBJERMF
-0.0485 (-0.4822%)
10.0101
22 ม.ค. 2562
TMBJE
-0.0575 (-0.5011%)
11.417
22 ม.ค. 2562
EHD
-0.0439 (-0.5122%)
8.5273
21 ม.ค. 2562
TMBGER
-0.0631 (-0.5682%)
11.0416
21 ม.ค. 2562
TMBCHEQ
-0.0870 (-1.7453%)
4.8978
22 ม.ค. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

23 ม.ค. 2562

ตลาดหุ้นหลักๆ ทั่วโลกปรับตัวลงเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจจีน และเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ตลาดหุ้นยังได้รับปัจจัยลบจากรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐฯ ยกเลิกการเจรจาการค้ากับจีนในปลายเดือนนี้

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

22 ม.ค. 2562 - 28 ม.ค. 2562

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยได้แรงหนุนจากข่าวการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ดำเนินไปด้วยดี โดยแหล่งข่าวระบุว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาผ่อนคลายมาตรการภาษีที่เก็บจากสินค้านำเข้าจากจีน ขณะที่จีนกำลังเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ มากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ ภายในระยะเวลา 6 ปี ขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 4/2561 ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ใกล้เคียงที่ตลาดคาดการณ์

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

พฤศจิกายน 2561

ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในเดือนพฤศจิกายนยิ่งยืนยันถึงความห่างและความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรป หากเทียบตั้งแต่ต้นปี โดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตัวเลขการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปกลับกลายเป็นทิศทางตรงกันข้าม

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

Tips การลดหย่อนภาษีและกอง LTF/RMF แนะนำของพรี่หนอม TaxBugnoms กูรูด้านภาษี

เคล็ดลับลดหย่อนภาษีและกอง LTF/RMF แนะนำของพรี่หนอม TaxBugnoms

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ (ONE-EUROEQ)

กองทุนเปิด วรรณ ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Eleva European Selection (กองทุนรวมหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Eleva Capital ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความชำนาญในการลงทุนในหุ้นยุโรป

THE SECRET OF WEALTH

เบื้องหลังแนวคิดธุรกิจทันตกรรม กับการผสานสองขั้วความรักและความถนัดได้อย่างลงตัว

ในวันนี้ The Secret of Wealth ได้พาทุกคน มาพูดคุยซึมซับเรื่องราวดีๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงใหลและแทรกบันดาลใจของ ทพ.ญ.แพรพรรณ ลิมปิพิพัฒนากร หรือหมอแพร ทันตแพทย์หญิงคนเก่งผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรม Dental Home Care มาเล่าให้ฟังว่า

HOT UPDATE

TMB ที่เดียวครบ TOP 10 LTF/RMF

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า สิทธิประโยชน์ทางภาษี เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน