มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TMBGER
+0.3548 (+2.9254%)
12.4829
03 ส.ค. 2563
EHD
+0.1935 (+2.2727%)
8.7076
03 ส.ค. 2563
KT-FINANCE
+0.3444 (+2.1167%)
16.615
03 ส.ค. 2563
ONE-EUROEQ
+0.2107 (+2.0623%)
10.4275
03 ส.ค. 2563
T-EuropeEQ
+0.1888 (+1.9312%)
9.9649
03 ส.ค. 2563
TMBEGRMF
+0.2024 (+1.7577%)
11.7177
03 ส.ค. 2563
TMBEG
+0.2048 (+1.7011%)
12.2444
03 ส.ค. 2563
TMBJE
+0.2075 (+1.6788%)
12.5678
04 ส.ค. 2563
TMBJERMF
+0.1794 (+1.6683%)
10.933
04 ส.ค. 2563
UES
+0.1538 (+1.5937%)
9.8044
03 ส.ค. 2563
T-CHCHALLENGE#1
+0.1098 (+1.5089%)
7.3865
04 ส.ค. 2563
T-FinanceTH
+0.1501 (+1.4417%)
10.5614
04 ส.ค. 2563
TMBWDEQ
+0.2113 (+1.4378%)
14.9078
03 ส.ค. 2563
T-JPChallenge1
+0.1344 (+1.4350%)
9.5004
04 ส.ค. 2563
BRIC
+0.1226 (+1.4172%)
8.7732
03 ส.ค. 2563
TMB-ES-APPF
+0.1078 (+1.3636%)
8.0136
04 ส.ค. 2563
TMBJPNAE
+0.1228 (+1.2438%)
9.9954
03 ส.ค. 2563
UGQG
+0.1515 (+1.2394%)
12.3755
03 ส.ค. 2563
TSF
+0.6565 (+1.2142%)
54.7233
04 ส.ค. 2563
UGQGRMF
+0.1558 (+1.2102%)
13.0297
03 ส.ค. 2563
TMBOIL
+0.0297 (+1.1981%)
2.5087
03 ส.ค. 2563
TMBUSBLUECHIP
+0.2218 (+1.1436%)
19.6167
03 ส.ค. 2563
T-SMCapLTF
+0.0911 (+1.0388%)
8.8611
04 ส.ค. 2563
K-MIDSMALL
+0.1301 (+1.0348%)
12.702
04 ส.ค. 2563
T-SM CAP
+0.1170 (+1.0306%)
11.4696
04 ส.ค. 2563
PRINCIPAL KOS
+0.0750 (+1.0269%)
7.3783
03 ส.ค. 2563
T-ES-EQDSSFX
+0.0972 (+0.9364%)
10.4771
04 ส.ค. 2563
T-NERMF
+0.5207 (+0.9354%)
56.1847
04 ส.ค. 2563
T-GlobalEnergy
+0.0358 (+0.9155%)
3.9461
03 ส.ค. 2563
T-HEALTHCARE
+0.1031 (+0.9025%)
11.5271
03 ส.ค. 2563
T-SET50
+0.1029 (+0.8921%)
11.6375
04 ส.ค. 2563
T-SET50Acc
+0.0715 (+0.8861%)
8.1403
04 ส.ค. 2563
T-SET50RMF
+0.0720 (+0.8841%)
8.2159
04 ส.ค. 2563
TMB50DV
+0.0624 (+0.8836%)
7.1245
04 ส.ค. 2563
TMB50
+0.7421 (+0.8836%)
84.7311
04 ส.ค. 2563
T-PREMIUM BRAND
+0.0864 (+0.8826%)
9.8756
03 ส.ค. 2563
TMB50RMF
+0.3118 (+0.8816%)
35.6778
04 ส.ค. 2563
T-HEALTHCARERMF
+0.1005 (+0.8790%)
11.5339
03 ส.ค. 2563
TMB-ES-GCORE
+0.0895 (+0.8654%)
10.4317
03 ส.ค. 2563
T-BigCapLTF
+0.2473 (+0.8372%)
29.7874
04 ส.ค. 2563
T-EQUITY
+0.0888 (+0.8365%)
10.7045
04 ส.ค. 2563
TMBPIPRMF
+0.1233 (+0.8290%)
14.997
04 ส.ค. 2563
TMBGQG
+0.1385 (+0.8153%)
17.126
03 ส.ค. 2563
ERMF
+0.6235 (+0.8142%)
77.1976
04 ส.ค. 2563
TMBGQGRMF
+0.1290 (+0.8142%)
15.9725
03 ส.ค. 2563
T-SmartBeta
+0.0620 (+0.8097%)
7.7191
04 ส.ค. 2563
T-PrimePlusAI
+0.0585 (+0.8089%)
7.2904
04 ส.ค. 2563
TMBPIPF
+0.0886 (+0.8083%)
11.0494
04 ส.ค. 2563
ABLTF
+0.2969 (+0.7893%)
37.9142
04 ส.ค. 2563
ABSC-RMF
+0.5725 (+0.7855%)
73.4605
04 ส.ค. 2563
UGSE
+0.1021 (+0.7830%)
13.141
31 ก.ค. 2563
T-Privilege
+0.0815 (+0.7777%)
10.5613
04 ส.ค. 2563
T-ES-GCG
+0.0760 (+0.7571%)
10.1139
03 ส.ค. 2563
TMB-ES-GCG
+0.0744 (+0.7529%)
9.9562
03 ส.ค. 2563
VALUE-D LTF
+0.1522 (+0.7448%)
20.5872
04 ส.ค. 2563
T-TTW1
+0.0549 (+0.7065%)
7.8258
04 ส.ค. 2563
T-GlobalValue
+0.0490 (+0.6999%)
7.0497
30 ก.ค. 2563
JB25 LTF
+0.1339 (+0.6999%)
19.2646
04 ส.ค. 2563
JB25RMF
+0.2184 (+0.6986%)
31.4807
04 ส.ค. 2563
T-MAP
+0.0919 (+0.6980%)
13.2588
03 ส.ค. 2563
JB25
+0.2420 (+0.6957%)
35.0293
04 ส.ค. 2563
TEF-DIV
+0.0584 (+0.6933%)
8.4822
04 ส.ค. 2563
T-NMIXRMF
+0.2371 (+0.6933%)
34.4374
04 ส.ค. 2563
T-Dmixed
+0.0503 (+0.6933%)
7.3058
04 ส.ค. 2563
T-CSD
+0.0368 (+0.6923%)
5.3524
04 ส.ค. 2563
TEF
+0.4144 (+0.6896%)
60.5051
04 ส.ค. 2563
T-NFPLUS
+0.2317 (+0.6884%)
33.8901
04 ส.ค. 2563
CG-LTF
+0.3234 (+0.6864%)
47.4364
04 ส.ค. 2563
CG-RMF
+0.0631 (+0.6838%)
9.2913
04 ส.ค. 2563
TMBUS500
+0.1523 (+0.6807%)
22.5267
03 ส.ค. 2563
T-PPSD
+0.0829 (+0.6776%)
12.3167
04 ส.ค. 2563
T-LTFD
+0.1309 (+0.6739%)
19.5546
04 ส.ค. 2563
TMBEMEQ
+0.0679 (+0.6695%)
10.2094
03 ส.ค. 2563
KFDYNAMIC
+0.1897 (+0.6688%)
28.5559
04 ส.ค. 2563
TMBUS500RMF
+0.1416 (+0.6687%)
21.3168
03 ส.ค. 2563
UOBEQ-SSFX
+0.0676 (+0.6610%)
10.295
04 ส.ค. 2563
UOBEQ-SSF
+0.0675 (+0.6600%)
10.2949
04 ส.ค. 2563
T-DIV
+0.0494 (+0.6468%)
7.6869
04 ส.ค. 2563
T-DIV2
+0.0490 (+0.6434%)
7.6646
04 ส.ค. 2563
K-STAR-A(A)
+0.2257 (+0.6401%)
35.4842
04 ส.ค. 2563
T-ES-CHINA A
+0.0737 (+0.6356%)
11.6686
03 ส.ค. 2563
T-PrimeLowBeta
+0.0627 (+0.6228%)
10.1294
04 ส.ค. 2563
TMB-ES-CHINA-A
+0.0714 (+0.6158%)
11.6667
03 ส.ค. 2563
VFOCUS-D
+0.0429 (+0.6138%)
7.0326
04 ส.ค. 2563
UOBLTF
+0.1982 (+0.6104%)
32.6703
04 ส.ค. 2563
PRINCIPAL iPROP-D
+0.0740 (+0.6101%)
12.2025
04 ส.ค. 2563
ABLTF 70/30
+0.0533 (+0.5717%)
9.377
04 ส.ค. 2563
TBF
+0.0466 (+0.5375%)
8.7168
04 ส.ค. 2563
T-STSD
+0.0476 (+0.5130%)
9.3265
04 ส.ค. 2563
T-LowBeta
+0.0845 (+0.4969%)
17.0888
04 ส.ค. 2563
JBP LTF
+0.0820 (+0.4903%)
16.8053
04 ส.ค. 2563
T-LowBetaRMF
+0.0684 (+0.4887%)
14.0642
04 ส.ค. 2563
T-LowBetaLTFD
+0.0413 (+0.4862%)
8.5363
04 ส.ค. 2563
70/30-D LTF
+0.0760 (+0.4731%)
16.141
04 ส.ค. 2563
T-GlobalESG
+0.0480 (+0.4704%)
10.2524
03 ส.ค. 2563
MS-CORE LTF
+0.1406 (+0.4673%)
30.2284
04 ส.ค. 2563
BIG CAP-D LTF
+0.0727 (+0.4484%)
16.2866
04 ส.ค. 2563
T-ES-GTech
+0.0518 (+0.4454%)
11.6811
30 ก.ค. 2563
TMBAALF
+0.0530 (+0.4241%)
12.5503
04 ส.ค. 2563
TMB-THAICG
+0.0265 (+0.3597%)
7.3937
04 ส.ค. 2563
TISCOHD
+0.0425 (+0.3357%)
12.7029
04 ส.ค. 2563
TINC-A
+0.0340 (+0.3009%)
11.3327
04 ส.ค. 2563
MS-ASIAN SM
+0.0465 (+0.2906%)
16.0483
03 ส.ค. 2563
MS-ASM RMF
+0.0260 (+0.2899%)
8.9961
03 ส.ค. 2563
UHCRMF
+0.0365 (+0.2841%)
12.8848
03 ส.ค. 2563
GC
+0.0510 (+0.2808%)
18.2163
03 ส.ค. 2563
MS-FLEX RMF
+0.0527 (+0.2682%)
19.7025
04 ส.ค. 2563
TMBAAMF
+0.0319 (+0.2570%)
12.4437
04 ส.ค. 2563
T-Mixed7030
+0.0252 (+0.2567%)
9.8415
04 ส.ค. 2563
UGH
+0.0391 (+0.2523%)
15.5389
03 ส.ค. 2563
ADR-D
+0.0182 (+0.2122%)
8.5939
03 ส.ค. 2563
TFixed3Y11M1AI
+0.0180 (+0.2084%)
8.654
31 ก.ค. 2563
TMBAGLF
+0.0281 (+0.2055%)
13.7041
03 ส.ค. 2563
T-FixFIF1Y34
+0.0208 (+0.2051%)
10.1627
31 ก.ค. 2563
TMBAGLRMF
+0.0253 (+0.2005%)
12.6434
03 ส.ค. 2563
TMBGINFRA
+0.0232 (+0.1997%)
11.6423
03 ส.ค. 2563
T-Fixed3YR12
+0.0207 (+0.1948%)
10.6473
31 ก.ค. 2563
USHY-A
+0.0224 (+0.1944%)
11.5442
03 ส.ค. 2563
USHY
+0.0224 (+0.1944%)
11.5442
03 ส.ค. 2563
ONE-ULTRA
+0.0179 (+0.1894%)
9.4666
03 ส.ค. 2563
TMBCORMF
+0.0373 (+0.1814%)
20.5973
03 ส.ค. 2563
TMBCOF
+0.0404 (+0.1775%)
22.8016
03 ส.ค. 2563
TMBEBF
+0.0181 (+0.1736%)
10.4457
03 ส.ค. 2563
KFMINCOM-A
+0.0181 (+0.1730%)
10.4807
03 ส.ค. 2563
T-MultiIncome
+0.0152 (+0.1707%)
8.9199
04 ส.ค. 2563
T-GlobalBond
+0.0291 (+0.1703%)
17.1206
30 ก.ค. 2563
T-JapanEQ
+0.0162 (+0.1684%)
9.6372
03 ส.ค. 2563
T-INCOMEAI
+0.0177 (+0.1674%)
10.589
03 ส.ค. 2563
MIX-D1585
+0.0154 (+0.1631%)
9.4597
04 ส.ค. 2563
TMBGOLDSRMF
+0.0206 (+0.1586%)
13.01
04 ส.ค. 2563
TMBAASF
+0.0188 (+0.1517%)
12.415
04 ส.ค. 2563
TMBGOLDS
+0.0194 (+0.1480%)
13.1256
04 ส.ค. 2563
TGOLDBULLION-H
+0.0185 (+0.1429%)
12.9646
04 ส.ค. 2563
TGOLDRMF-H
+0.0172 (+0.1416%)
12.1608
04 ส.ค. 2563
TFixed2Y3AI
+0.0146 (+0.1403%)
10.4183
31 ก.ค. 2563
TGINC-A
+0.0139 (+0.1237%)
11.2545
31 ก.ค. 2563
ASIA-B
+0.0279 (+0.1181%)
23.6609
03 ส.ค. 2563
TFixed2Y1AI
+0.0122 (+0.1172%)
10.4254
31 ก.ค. 2563
TMBASIAB
+0.0131 (+0.1169%)
11.2171
03 ส.ค. 2563
T-FixFIF1Y39
+0.0113 (+0.1119%)
10.1062
31 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y38
+0.0110 (+0.1088%)
10.1205
31 ก.ค. 2563
TMBGOLD
+0.0251 (+0.1031%)
24.373
03 ส.ค. 2563
TFixed3Y1AI
+0.0105 (+0.0994%)
10.5713
31 ก.ค. 2563
TFixed4Y10M1AI
+0.0096 (+0.0901%)
10.6661
03 ส.ค. 2563
T-FixFIF1Y41
+0.0090 (+0.0893%)
10.0825
31 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y40
+0.0089 (+0.0881%)
10.1104
31 ก.ค. 2563
TMB-ES-GSBOND
+0.0086 (+0.0881%)
9.7731
03 ส.ค. 2563
T-Fixed3YR13
+0.0089 (+0.0839%)
10.6136
31 ก.ค. 2563
CPRMF1
+0.0135 (+0.0809%)
16.6907
04 ส.ค. 2563
T-Fixed3YR14
+0.0082 (+0.0775%)
10.5927
31 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y37
+0.0078 (+0.0770%)
10.1409
31 ก.ค. 2563
CPRMF4
+0.0120 (+0.0766%)
15.6731
04 ส.ค. 2563
CPRMF5
+0.0118 (+0.0758%)
15.5772
04 ส.ค. 2563
CPRMF2
+0.0115 (+0.0748%)
15.3822
04 ส.ค. 2563
CPRMF3
+0.0114 (+0.0727%)
15.693
04 ส.ค. 2563
TFixed3Y2AI
+0.0070 (+0.0670%)
10.4588
31 ก.ค. 2563
KGT5YA
+0.0063 (+0.0611%)
10.3212
31 ก.ค. 2563
TMBGINCOMERMF
+0.0062 (+0.0553%)
11.2234
03 ส.ค. 2563
T-FixFIF1Y35
+0.0056 (+0.0553%)
10.1411
31 ก.ค. 2563
TMBGINCOME
+0.0061 (+0.0531%)
11.4852
03 ส.ค. 2563
T-FixFIF1Y36
+0.0044 (+0.0434%)
10.1456
31 ก.ค. 2563
K-FIXED
+0.0043 (+0.0338%)
12.716
04 ส.ค. 2563
KFAFIX-A
+0.0037 (+0.0338%)
10.9624
04 ส.ค. 2563
T-INFRA
+0.0036 (+0.0311%)
11.5827
30 ก.ค. 2563
TFIX-3M#2
+0.0038 (+0.0285%)
13.3546
31 ก.ค. 2563
TFIX-3M#3
+0.0031 (+0.0233%)
13.3223
31 ก.ค. 2563
TGOV3M2
+0.0026 (+0.0196%)
13.2372
31 ก.ค. 2563
GBRMF
+0.0022 (+0.0154%)
14.3126
04 ส.ค. 2563
TFixed2Y5AI
+0.0011 (+0.0107%)
10.3264
31 ก.ค. 2563
TFixed2Y2AI
+0.0009 (+0.0086%)
10.4084
31 ก.ค. 2563
TFIX-3M#4
+0.0011 (+0.0083%)
13.1995
31 ก.ค. 2563
KTSTPLUS-A
+0.0006 (+0.0057%)
10.6105
04 ส.ค. 2563
T-NFRMF
+0.0008 (+0.0048%)
16.6307
04 ส.ค. 2563
T-TSB
+0.0005 (+0.0023%)
21.485
04 ส.ค. 2563
T-NMRMF
+0.0003 (+0.0022%)
13.9409
04 ส.ค. 2563
T-NGRMF
+0.0003 (+0.0019%)
15.8073
04 ส.ค. 2563
T-MONEY
+0.0002 (+0.0017%)
12.0856
04 ส.ค. 2563
SVRMF
+0.0002 (+0.0015%)
13.1406
04 ส.ค. 2563
TCMF
+0.0002 (+0.0013%)
15.1496
04 ส.ค. 2563
T-DPlus
+0.0001 (+0.0010%)
10.4358
04 ส.ค. 2563
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0001 (+0.0009%)
11.497
04 ส.ค. 2563
K-CASH
+0.0001 (+0.0008%)
13.197
04 ส.ค. 2563
TGOV3M1
+0.0001 (+0.0008%)
13.3022
04 ส.ค. 2563
T-CASH
+0.0001 (+0.0007%)
13.5784
04 ส.ค. 2563
TMBTM
+0.0001 (+0.0007%)
13.8523
04 ส.ค. 2563
TMBMF
+0.0001 (+0.0005%)
22.0172
04 ส.ค. 2563
TMBMRMF
0.0000 (0.0000%)
13.052
04 ส.ค. 2563
ABCC
0.0000 (0.0000%)
17.9894
04 ส.ค. 2563
T-IncomePlus
0.0000 (0.0000%)
11.439
04 ส.ค. 2563
1AM-DAILY
0.0000 (0.0000%)
12.3238
04 ส.ค. 2563
T-TSARN
0.0000 (0.0000%)
11.1839
04 ส.ค. 2563
TISCOSTF
0.0000 (0.0000%)
12.9299
04 ส.ค. 2563
MS-MONEY
0.0000 (0.0000%)
11.6524
04 ส.ค. 2563
ABSI-RMF
-0.0002 (-0.0016%)
12.6228
04 ส.ค. 2563
T-Fixed3YR11
-0.0003 (-0.0028%)
10.7858
04 ส.ค. 2563
T-FixFIF1Y33
-0.0003 (-0.0029%)
10.1835
21 ก.ค. 2563
T-FixFIF1Y32
-0.0004 (-0.0039%)
10.2037
30 มิ.ย. 2563
UGD
-0.0005 (-0.0041%)
12.1397
03 ส.ค. 2563
TMB-ES-IALLO
-0.0004 (-0.0043%)
9.3374
03 ส.ค. 2563
TFIX-3M#5
-0.0006 (-0.0046%)
13.1741
31 ก.ค. 2563
TMBGRR
-0.0009 (-0.0099%)
9.0531
03 ส.ค. 2563
TMBCB
-0.0025 (-0.0145%)
17.2336
04 ส.ค. 2563
TMBINCOME
-0.0020 (-0.0198%)
10.0899
04 ส.ค. 2563
TMBGDF
-0.0037 (-0.0363%)
10.1948
03 ส.ค. 2563
TMBGF
-0.0050 (-0.0364%)
13.7395
03 ส.ค. 2563
TFIF
-0.0052 (-0.0383%)
13.5715
04 ส.ค. 2563
TMBBFRMF
-0.0049 (-0.0389%)
12.6061
04 ส.ค. 2563
TMBGRMF
-0.0049 (-0.0403%)
12.1455
03 ส.ค. 2563
TMBABRMF
-0.0047 (-0.0443%)
10.607
04 ส.ค. 2563
UDB-N
-0.0052 (-0.0467%)
11.125
03 ส.ค. 2563
TMBUSO
-0.0056 (-0.0615%)
9.0993
31 ก.ค. 2563
T-GlobalBondRMF
-0.0082 (-0.0749%)
10.9388
03 ส.ค. 2563
ABAGS
-0.0147 (-0.1170%)
12.5455
03 ส.ค. 2563
UIF-N
-0.0126 (-0.1199%)
10.4974
03 ส.ค. 2563
UIF-A
-0.0126 (-0.1199%)
10.4962
03 ส.ค. 2563
TMBTMSMVLTF
-0.0120 (-0.1242%)
9.6498
04 ส.ค. 2563
TMBTMSMVRMF
-0.0122 (-0.1265%)
9.6337
04 ส.ค. 2563
UIFRMF
-0.0132 (-0.1349%)
9.7741
03 ส.ค. 2563
UFIN-N
-0.0214 (-0.1918%)
11.1346
30 ก.ค. 2563
UFIN-A
-0.0214 (-0.1918%)
11.1345
30 ก.ค. 2563
TMBGPROPRMF
-0.0168 (-0.1924%)
8.7134
03 ส.ค. 2563
TMBGPROP
-0.0161 (-0.1928%)
8.3326
03 ส.ค. 2563
T-GlobalEQRMF
-0.0316 (-0.2223%)
14.1835
30 ก.ค. 2563
PRINCIPAL APEQ
-0.0290 (-0.2287%)
12.6497
03 ส.ค. 2563
T-GlobalEQ
-0.0482 (-0.2391%)
20.1141
30 ก.ค. 2563
T-IncomePropAI
-0.0250 (-0.2435%)
10.2416
03 ส.ค. 2563
TMBTMSMV
-0.0240 (-0.2476%)
9.6694
04 ส.ค. 2563
TMBEAERMF
-0.0181 (-0.2553%)
7.0713
03 ส.ค. 2563
T-AsianProp
-0.0224 (-0.2569%)
8.6982
30 ก.ค. 2563
TMBEAE
-0.0214 (-0.2657%)
8.0315
03 ส.ค. 2563
T-PropInfraFlex
-0.0324 (-0.3188%)
10.1319
04 ส.ค. 2563
TMBCHEQ
-0.0223 (-0.3328%)
6.6793
04 ส.ค. 2563
TGOLDBULLION-UH
-0.0443 (-0.3420%)
12.9086
04 ส.ค. 2563
TGOLDRMF-UH
-0.0420 (-0.3525%)
11.8744
04 ส.ค. 2563
T-PropertyRMF
-0.0473 (-0.3948%)
11.9349
04 ส.ค. 2563
UAI
-0.0420 (-0.4256%)
9.8262
03 ส.ค. 2563
T-PROPERTY
-0.0504 (-0.4491%)
11.172
04 ส.ค. 2563
PRINCIPAL GSCEQ-R
-0.0661 (-0.5446%)
12.0717
30 ก.ค. 2563
TMBINDAE
-0.0473 (-0.5576%)
8.4348
03 ส.ค. 2563
PRINCIPAL GSA
-0.0831 (-0.7308%)
11.2877
31 ก.ค. 2563
JSM
-0.1821 (-1.0454%)
17.237
03 ส.ค. 2563
UJSMRMF
-0.0950 (-1.0525%)
8.9314
03 ส.ค. 2563
ABAPAC-RMF
-0.1540 (-1.0542%)
14.4544
03 ส.ค. 2563
ASIA-E
-0.1137 (-1.2114%)
9.2721
03 ส.ค. 2563
KT-ASEAN-A
-0.1363 (-1.3464%)
9.987
03 ส.ค. 2563
ABIG
-0.2185 (-1.4702%)
14.643
03 ส.ค. 2563

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนคุณภาพดีได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

WEEKLY UPDATE

04 ส.ค. 2563 - 10 ส.ค. 2563

หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี พุ่งทะยาน หนุนให้ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นคืนชีพ หลังประกาศงบฯ ออกมาดีกว่าคาด (โดย 4 หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่อย่าง Amazon, Apple, Alphabet และ Facebook เปิดเผยผลประกอบการออกมาสูงกว่าตลาดคาด แม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด-19) ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นที่ปรับตัวลงหนักเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการแพร่ระบาดรอบ 2 ของโควิด-19 ขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวบวกสวนทางกับตลาดหุ้นอื่นๆ โดยได้แรงหนุนจากการที่ทางการจีนประกาศตัวเลข PMI ออกมาขยายตัวต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

มิถุนายน 2563

สินทรัพย์เสี่ยงยังคงมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในเดือนมิ.ย. จึงทำให้ภาพรวมของสินทรัพย์การลงทุนทั้งหมดกลับมาเป็นบวกได้ในไตรมาส 2 โดยปัจจัยหนุนที่ทำให้ตลาดการลงทุนกลับมาปรับตัวบวกคือ จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นั้นเริ่มทรงตัวในหลายๆประเทศ ซึ่งรวมถึงการที่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างเช่น สหรัฐฯ และ ยุโรป เริ่มกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง นอกจากนี้ อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นคือ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจำนวนมหาศาลทั้งการเงิน และการคลัง จากรัฐบาล และธนาคารกลางต่างๆทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

ลงทุน SSF พิเศษดีมั้ย? คำถามโดนใจที่ใครหลายคนอยากได้คำตอบ

คำถาม คือ SSF พิเศษ มีความน่าสนใจยังไง แตกต่างจาก SSF ปกติ หรือ Tax Fund เดิมที่มีอยู่อย่าง RMF และ LTF มากน้อยแค่ไหน วันนี้ TMB Advisory มีรายละเอียดข้อควรรู้มาไขข้อสงสัยก่อนตัดสินใจลงทุนมาฝาก

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX)

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะเน้นในหุ้นขนาดใหญ่มูลค่าไม่แพงและมีปันผล

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับ! ทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรให้มั่นคง ยืนยาวกว่า 40 ปี

คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี เจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไชน์ มีเคล็ดลับอย่างไรในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

HOT UPDATE

TMB ขอเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ

เพื่อให้นักลงทุนได้มีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นตามเกณฑ์กรมสรรพากรและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจที่ชะลอ