มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

T-GlobalEnergy
+0.1245 (+3.9460%)
3.2796
26 พ.ค. 2563
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.3864 (+3.6887%)
10.8615
26 พ.ค. 2563
T-AsianProp
+0.2277 (+2.7432%)
8.5281
26 พ.ค. 2563
T-JapanEQ
+0.2398 (+2.5088%)
9.7982
26 พ.ค. 2563
ABAGS
+0.2839 (+2.4633%)
11.8091
27 พ.ค. 2563
TMBJE
+0.2891 (+2.4162%)
12.2542
28 พ.ค. 2563
TMBJERMF
+0.2293 (+2.2010%)
10.6474
28 พ.ค. 2563
UGSE
+0.2588 (+2.1873%)
12.0908
26 พ.ค. 2563
KT-FINANCE
+0.3328 (+2.0872%)
16.2775
27 พ.ค. 2563
TMBUSO
+0.1723 (+2.0735%)
8.482
26 พ.ค. 2563
TMBJPNAE
+0.2007 (+1.9801%)
10.3366
27 พ.ค. 2563
PRINCIPAL APEQ
+0.2127 (+1.9758%)
10.9781
27 พ.ค. 2563
T-JPChallenge1
+0.1488 (+1.7169%)
8.8158
28 พ.ค. 2563
EHD
+0.1353 (+1.7034%)
8.0783
27 พ.ค. 2563
TMB-ES-IALLO
+0.1418 (+1.5597%)
9.2331
27 พ.ค. 2563
PRINCIPAL GSA
+0.1625 (+1.5592%)
10.5846
26 พ.ค. 2563
TMBUS500RMF
+0.2780 (+1.4295%)
19.7251
27 พ.ค. 2563
TMBUS500
+0.2888 (+1.4075%)
20.807
27 พ.ค. 2563
TMBGER
+0.1482 (+1.3067%)
11.4899
27 พ.ค. 2563
T-GlobalESG
+0.1178 (+1.2448%)
9.5808
27 พ.ค. 2563
ABIG
+0.1578 (+1.2339%)
12.9468
27 พ.ค. 2563
T-MAP
+0.1470 (+1.2034%)
12.3622
26 พ.ค. 2563
T-GlobalValue
+0.0768 (+1.1721%)
6.6293
27 พ.ค. 2563
UGD
+0.1280 (+1.1306%)
11.4495
27 พ.ค. 2563
UFIN-A
+0.1224 (+1.0978%)
11.2717
26 พ.ค. 2563
UFIN-N
+0.1224 (+1.0978%)
11.2718
26 พ.ค. 2563
T-EuropeEQ
+0.0982 (+1.0343%)
9.5922
27 พ.ค. 2563
TMBINDAE
+0.0700 (+0.9968%)
7.0927
27 พ.ค. 2563
T-FinanceTH
+0.1041 (+0.9612%)
10.9346
28 พ.ค. 2563
T-INCOMEAI
+0.0933 (+0.9317%)
10.1068
26 พ.ค. 2563
TGINC-A
+0.0964 (+0.9151%)
10.6309
26 พ.ค. 2563
TMBGOLDS
+0.0981 (+0.8600%)
11.5055
28 พ.ค. 2563
TGOLDBULLION-UH
+0.0976 (+0.8510%)
11.5664
28 พ.ค. 2563
TMBGOLDSRMF
+0.0960 (+0.8483%)
11.413
28 พ.ค. 2563
TMBEAE
+0.0614 (+0.8392%)
7.3783
27 พ.ค. 2563
T-PrimeLowBeta
+0.0861 (+0.8328%)
10.4244
28 พ.ค. 2563
TGOLDRMF-UH
+0.0875 (+0.8294%)
10.6377
28 พ.ค. 2563
TGOLDRMF-H
+0.0868 (+0.8222%)
10.6443
28 พ.ค. 2563
TGOLDBULLION-H
+0.0922 (+0.8190%)
11.3496
28 พ.ค. 2563
TMBEGRMF
+0.0909 (+0.8181%)
11.2019
27 พ.ค. 2563
TMBEG
+0.0949 (+0.8178%)
11.6987
27 พ.ค. 2563
TMBEAERMF
+0.0525 (+0.8134%)
6.5065
27 พ.ค. 2563
TMBPIPF
+0.0846 (+0.7657%)
11.1338
28 พ.ค. 2563
TMBPIPRMF
+0.1090 (+0.7373%)
14.8918
28 พ.ค. 2563
TMBCOF
+0.1415 (+0.7340%)
19.4188
27 พ.ค. 2563
TMBCORMF
+0.1268 (+0.7244%)
17.6306
27 พ.ค. 2563
TMBGPROP
+0.0572 (+0.7093%)
8.1213
27 พ.ค. 2563
TMBGPROPRMF
+0.0596 (+0.7080%)
8.4782
27 พ.ค. 2563
T-PREMIUM BRAND
+0.0632 (+0.6957%)
9.1471
27 พ.ค. 2563
UJSMRMF
+0.0635 (+0.6903%)
9.2628
27 พ.ค. 2563
TMBGINFRA
+0.0802 (+0.6872%)
11.7508
27 พ.ค. 2563
T-PROPERTY
+0.0844 (+0.6768%)
12.5557
28 พ.ค. 2563
JSM
+0.1199 (+0.6758%)
17.8621
27 พ.ค. 2563
PRINCIPAL iPROP-D
+0.0816 (+0.6746%)
12.1777
28 พ.ค. 2563
T-PropertyRMF
+0.0873 (+0.6628%)
13.259
28 พ.ค. 2563
KFDYNAMIC
+0.1838 (+0.6560%)
28.2035
28 พ.ค. 2563
T-LowBetaLTFD
+0.0408 (+0.4650%)
8.8155
28 พ.ค. 2563
T-LowBeta
+0.0776 (+0.4420%)
17.6338
28 พ.ค. 2563
KFMINCOM-A
+0.0439 (+0.4382%)
10.0612
27 พ.ค. 2563
UIF-N
+0.0445 (+0.4382%)
10.1999
27 พ.ค. 2563
T-LowBetaRMF
+0.0633 (+0.4377%)
14.5262
28 พ.ค. 2563
UIFRMF
+0.0414 (+0.4374%)
9.5062
27 พ.ค. 2563
UIF-A
+0.0444 (+0.4373%)
10.1987
27 พ.ค. 2563
UGQG
+0.0477 (+0.4337%)
11.0471
27 พ.ค. 2563
T-PropInfraFlex
+0.0477 (+0.4252%)
11.2664
28 พ.ค. 2563
UGQGRMF
+0.0492 (+0.4251%)
11.6225
27 พ.ค. 2563
KT-ASEAN-A
+0.0388 (+0.4163%)
9.3592
27 พ.ค. 2563
T-IncomePropAI
+0.0407 (+0.4154%)
9.8383
27 พ.ค. 2563
TMBGQGRMF
+0.0564 (+0.3993%)
14.1815
27 พ.ค. 2563
TMBGQG
+0.0596 (+0.3938%)
15.1943
27 พ.ค. 2563
T-GlobalEQRMF
+0.0501 (+0.3922%)
12.8232
26 พ.ค. 2563
T-GlobalEQ
+0.0678 (+0.3747%)
18.164
26 พ.ค. 2563
TMB-ES-GSBOND
+0.0334 (+0.3557%)
9.4238
27 พ.ค. 2563
USHY
+0.0358 (+0.3246%)
11.0636
27 พ.ค. 2563
USHY-A
+0.0358 (+0.3246%)
11.0636
27 พ.ค. 2563
T-HEALTHCARE
+0.0321 (+0.2985%)
10.7864
27 พ.ค. 2563
T-HEALTHCARERMF
+0.0318 (+0.2959%)
10.78
27 พ.ค. 2563
TMBGINCOME
+0.0290 (+0.2624%)
11.081
27 พ.ค. 2563
TMBGINCOMERMF
+0.0278 (+0.2574%)
10.8267
27 พ.ค. 2563
UGH
+0.0352 (+0.2413%)
14.6203
27 พ.ค. 2563
UHCRMF
+0.0290 (+0.2413%)
12.0489
27 พ.ค. 2563
T-GlobalBondRMF
+0.0238 (+0.2299%)
10.3752
27 พ.ค. 2563
T-FixFIF1Y40
+0.0230 (+0.2286%)
10.0831
30 เม.ย. 2563
TMBGRMF
+0.0268 (+0.2258%)
11.8949
27 พ.ค. 2563
T-FixFIF1Y41
+0.0226 (+0.2253%)
10.0541
30 เม.ย. 2563
T-INFRA
+0.0239 (+0.2250%)
10.6456
26 พ.ค. 2563
TMBGDF
+0.0223 (+0.2221%)
10.063
27 พ.ค. 2563
TMBEMEQ
+0.0197 (+0.2211%)
8.93
27 พ.ค. 2563
TMBGF
+0.0293 (+0.2184%)
13.4448
27 พ.ค. 2563
UDB-N
+0.0227 (+0.2112%)
10.7716
27 พ.ค. 2563
T-FixFIF1Y36
+0.0210 (+0.2077%)
10.1334
30 เม.ย. 2563
T-FixFIF1Y38
+0.0208 (+0.2067%)
10.0838
30 เม.ย. 2563
ONE-ULTRA
+0.0189 (+0.2043%)
9.2706
27 พ.ค. 2563
T-FixFIF1Y37
+0.0201 (+0.1991%)
10.1156
30 เม.ย. 2563
T-FixFIF1Y30
+0.0201 (+0.1980%)
10.1715
30 เม.ย. 2563
T-FixFIF1Y31
+0.0200 (+0.1971%)
10.1657
30 เม.ย. 2563
T-FixFIF1Y32
+0.0194 (+0.1913%)
10.1604
30 เม.ย. 2563
T-FixFIF1Y33
+0.0190 (+0.1878%)
10.1351
30 เม.ย. 2563
T-FixFIF1Y39
+0.0188 (+0.1871%)
10.0662
30 เม.ย. 2563
T-Fixed3YR13
+0.0184 (+0.1742%)
10.5784
30 เม.ย. 2563
T-FixFIF1Y35
+0.0173 (+0.1712%)
10.122
30 เม.ย. 2563
TMB-ES-APPF
+0.0123 (+0.1613%)
7.6398
28 พ.ค. 2563
T-FixFIF1Y34
+0.0158 (+0.1567%)
10.0988
30 เม.ย. 2563
T-Fixed3YR11
+0.0136 (+0.1266%)
10.7583
30 เม.ย. 2563
T-Fixed3YR14
+0.0109 (+0.1032%)
10.5692
30 เม.ย. 2563
TFIX-3M#4
+0.0124 (+0.0941%)
13.191
30 เม.ย. 2563
ADR-D
+0.0069 (+0.0835%)
8.2737
27 พ.ค. 2563
TMBGOLD
+0.0167 (+0.0771%)
21.6847
27 พ.ค. 2563
ASIA-E
+0.0060 (+0.0704%)
8.53
27 พ.ค. 2563
TMBAGLRMF
+0.0029 (+0.0282%)
10.3005
27 พ.ค. 2563
T-ES-GTech
+0.0028 (+0.0275%)
10.1767
26 พ.ค. 2563
TMBAGLF
+0.0030 (+0.0270%)
11.1345
27 พ.ค. 2563
TISCOHD
+0.0029 (+0.0234%)
12.393
28 พ.ค. 2563
T-Fixed3YR12
+0.0023 (+0.0217%)
10.602
30 เม.ย. 2563
ASIA-B
+0.0027 (+0.0118%)
22.7986
27 พ.ค. 2563
TGOV3M1
+0.0007 (+0.0053%)
13.2918
05 พ.ค. 2563
SVRMF
+0.0005 (+0.0038%)
13.1173
28 พ.ค. 2563
TCMF
+0.0004 (+0.0026%)
15.1362
28 พ.ค. 2563
K-CASH
+0.0002 (+0.0015%)
13.1896
28 พ.ค. 2563
TFIX-3M#3
+0.0002 (+0.0015%)
13.3146
20 พ.ค. 2563
TFIX-3M#2
+0.0002 (+0.0015%)
13.3455
15 พ.ค. 2563
T-CASH
+0.0002 (+0.0015%)
13.5657
28 พ.ค. 2563
T-DPlus
+0.0001 (+0.0010%)
10.4301
28 พ.ค. 2563
TMBMF
+0.0002 (+0.0009%)
22.0103
28 พ.ค. 2563
TGOV3M2
+0.0001 (+0.0008%)
13.2315
27 พ.ค. 2563
TMBTM
+0.0001 (+0.0007%)
13.8473
28 พ.ค. 2563
T-NMRMF
+0.0001 (+0.0007%)
13.9332
28 พ.ค. 2563
TFIF
0.0000 (0.0000%)
13.5649
28 พ.ค. 2563
PRINCIPAL iDAILY-A
0.0000 (0.0000%)
11.495
28 พ.ค. 2563
TMBMRMF
0.0000 (0.0000%)
13.0511
28 พ.ค. 2563
MS-MONEY
0.0000 (0.0000%)
11.6549
28 พ.ค. 2563
1AM-DAILY
0.0000 (0.0000%)
12.3218
28 พ.ค. 2563
TISCOSTF
0.0000 (0.0000%)
12.9273
28 พ.ค. 2563
ONE-EUROEQ
0.0000 (0.0000%)
9.893
27 พ.ค. 2563
ABSI-RMF
-0.0001 (-0.0008%)
12.6266
28 พ.ค. 2563
T-MONEY
-0.0001 (-0.0008%)
12.0822
28 พ.ค. 2563
KTSTPLUS-A
-0.0001 (-0.0009%)
10.5976
28 พ.ค. 2563
ABCC
-0.0003 (-0.0017%)
17.9902
28 พ.ค. 2563
T-Fixed3YR10
-0.0003 (-0.0028%)
10.9001
18 พ.ค. 2563
TFIX-3M#5
-0.0004 (-0.0030%)
13.1621
30 เม.ย. 2563
TMBASIAB
-0.0006 (-0.0056%)
10.6844
27 พ.ค. 2563
T-CHCHALLENGE#1
-0.0004 (-0.0058%)
6.88
28 พ.ค. 2563
T-IncomePlus
-0.0008 (-0.0070%)
11.4264
28 พ.ค. 2563
T-TSB
-0.0018 (-0.0084%)
21.4629
28 พ.ค. 2563
TFixed2Y1AI
-0.0014 (-0.0135%)
10.4022
30 เม.ย. 2563
T-TSARN
-0.0016 (-0.0142%)
11.2718
28 พ.ค. 2563
TMBINCOME
-0.0015 (-0.0148%)
10.1052
28 พ.ค. 2563
T-NGRMF
-0.0034 (-0.0215%)
15.7952
28 พ.ค. 2563
TMBBFRMF
-0.0035 (-0.0277%)
12.6124
28 พ.ค. 2563
TMBABRMF
-0.0031 (-0.0293%)
10.5931
28 พ.ค. 2563
T-NFRMF
-0.0055 (-0.0331%)
16.604
28 พ.ค. 2563
TMBCB
-0.0081 (-0.0469%)
17.2514
28 พ.ค. 2563
K-FIXED
-0.0060 (-0.0473%)
12.6861
28 พ.ค. 2563
GBRMF
-0.0069 (-0.0484%)
14.2585
28 พ.ค. 2563
TFixed2Y5AI
-0.0050 (-0.0485%)
10.2949
30 เม.ย. 2563
TMBGRR
-0.0043 (-0.0493%)
8.7161
27 พ.ค. 2563
CPRMF1
-0.0109 (-0.0651%)
16.7241
28 พ.ค. 2563
CPRMF3
-0.0106 (-0.0673%)
15.7283
28 พ.ค. 2563
CPRMF4
-0.0106 (-0.0675%)
15.7005
28 พ.ค. 2563
CPRMF5
-0.0108 (-0.0692%)
15.6002
28 พ.ค. 2563
T-MultiIncome
-0.0074 (-0.0817%)
9.046
28 พ.ค. 2563
KGT5YA
-0.0085 (-0.0824%)
10.3054
26 พ.ค. 2563
KFAFIX-A
-0.0092 (-0.0840%)
10.9459
28 พ.ค. 2563
TFixed2Y3AI
-0.0092 (-0.0885%)
10.3833
30 เม.ย. 2563
TFixed2Y2AI
-0.0097 (-0.0934%)
10.3753
30 เม.ย. 2563
TMBAASF
-0.0118 (-0.0940%)
12.5386
28 พ.ค. 2563
TINC-A
-0.0113 (-0.0973%)
11.5984
28 พ.ค. 2563
UOBLTF
-0.0326 (-0.0974%)
33.428
28 พ.ค. 2563
TFixed3Y2AI
-0.0102 (-0.0975%)
10.4492
14 พ.ค. 2563
MIX-D1585
-0.0124 (-0.1308%)
9.4667
28 พ.ค. 2563
VFOCUS-D
-0.0102 (-0.1414%)
7.2032
28 พ.ค. 2563
TMBTMSMVRMF
-0.0133 (-0.1419%)
9.3612
28 พ.ค. 2563
TMBTMSMV
-0.0134 (-0.1433%)
9.3397
28 พ.ค. 2563
CPRMF2
-0.0226 (-0.1469%)
15.3603
28 พ.ค. 2563
TMBTMSMVLTF
-0.0139 (-0.1481%)
9.3718
28 พ.ค. 2563
TMBAAMF
-0.0192 (-0.1514%)
12.6598
28 พ.ค. 2563
UAI
-0.0140 (-0.1535%)
9.1095
27 พ.ค. 2563
ABLTF 70/30
-0.0146 (-0.1547%)
9.4225
28 พ.ค. 2563
T-Mixed7030
-0.0168 (-0.1684%)
9.9617
28 พ.ค. 2563
BIG CAP-D LTF
-0.0285 (-0.1709%)
16.6509
28 พ.ค. 2563
TMBCHEQ
-0.0101 (-0.1774%)
5.6838
28 พ.ค. 2563
TFixed3Y1AI
-0.0202 (-0.1912%)
10.5428
30 เม.ย. 2563
T-DIV2
-0.0153 (-0.1959%)
7.7961
28 พ.ค. 2563
T-DIV
-0.0155 (-0.1979%)
7.8166
28 พ.ค. 2563
ABAPAC-RMF
-0.0273 (-0.2173%)
12.5388
27 พ.ค. 2563
TMBAALF
-0.0282 (-0.2176%)
12.9287
28 พ.ค. 2563
T-GlobalBond
-0.0367 (-0.2206%)
16.6013
26 พ.ค. 2563
MS-FLEX RMF
-0.0449 (-0.2270%)
19.732
28 พ.ค. 2563
ABSC-RMF
-0.1766 (-0.2402%)
73.3592
28 พ.ค. 2563
UES
-0.0235 (-0.2568%)
9.1273
27 พ.ค. 2563
ABLTF
-0.1089 (-0.2854%)
38.0483
28 พ.ค. 2563
T-NFPLUS
-0.0989 (-0.2869%)
34.3762
28 พ.ค. 2563
T-PPSD
-0.0373 (-0.2971%)
12.5174
28 พ.ค. 2563
TFixed3Y11M1AI
-0.0316 (-0.2993%)
10.5278
30 เม.ย. 2563
T-LTFD
-0.0599 (-0.3002%)
19.8904
28 พ.ค. 2563
T-STSD
-0.0291 (-0.3047%)
9.522
28 พ.ค. 2563
TMB-THAICG
-0.0240 (-0.3191%)
7.4976
28 พ.ค. 2563
TMBWDEQ
-0.0451 (-0.3265%)
13.7691
27 พ.ค. 2563
T-TTW1
-0.0321 (-0.4012%)
7.9694
28 พ.ค. 2563
T-Dmixed
-0.0301 (-0.4021%)
7.455
28 พ.ค. 2563
T-NMIXRMF
-0.1420 (-0.4033%)
35.0638
28 พ.ค. 2563
T-CSD
-0.0221 (-0.4038%)
5.4511
28 พ.ค. 2563
TBF
-0.0367 (-0.4175%)
8.7537
28 พ.ค. 2563
TFixed4Y10M1AI
-0.0468 (-0.4354%)
10.703
30 เม.ย. 2563
MS-CORE LTF
-0.1342 (-0.4423%)
30.2042
28 พ.ค. 2563
70/30-D LTF
-0.0739 (-0.4528%)
16.2476
28 พ.ค. 2563
T-ES-CHINA A
-0.0449 (-0.4587%)
9.7445
27 พ.ค. 2563
TMB-ES-CHINA-A
-0.0460 (-0.4688%)
9.7673
27 พ.ค. 2563
T-SmartBeta
-0.0396 (-0.4988%)
7.8996
28 พ.ค. 2563
T-Privilege
-0.0525 (-0.5252%)
9.9428
28 พ.ค. 2563
T-NERMF
-0.3044 (-0.5376%)
56.3188
28 พ.ค. 2563
MS-ASIAN SM
-0.0743 (-0.5385%)
13.7233
27 พ.ค. 2563
MS-ASM RMF
-0.0428 (-0.5535%)
7.6901
27 พ.ค. 2563
T-EQUITY
-0.0616 (-0.5620%)
10.9
28 พ.ค. 2563
T-BigCapLTF
-0.1720 (-0.5633%)
30.3638
28 พ.ค. 2563
T-PrimePlusAI
-0.0467 (-0.6140%)
7.5592
28 พ.ค. 2563
JBP LTF
-0.1100 (-0.6303%)
17.3416
28 พ.ค. 2563
CG-RMF
-0.0601 (-0.6371%)
9.3735
28 พ.ค. 2563
TMB50DV
-0.0475 (-0.6412%)
7.3602
28 พ.ค. 2563
TMB50
-0.5650 (-0.6414%)
87.5289
28 พ.ค. 2563
TMB50RMF
-0.2393 (-0.6442%)
36.9061
28 พ.ค. 2563
CG-LTF
-0.3124 (-0.6489%)
47.8304
28 พ.ค. 2563
TEF-DIV
-0.0560 (-0.6498%)
8.5619
28 พ.ค. 2563
TEF
-0.4015 (-0.6537%)
61.0147
28 พ.ค. 2563
T-SET50RMF
-0.0562 (-0.6576%)
8.4894
28 พ.ค. 2563
T-SET50Acc
-0.0558 (-0.6591%)
8.4106
28 พ.ค. 2563
T-SET50
-0.0807 (-0.6679%)
12.0025
28 พ.ค. 2563
ERMF
-0.6032 (-0.7667%)
78.0675
28 พ.ค. 2563
K-STAR-A(A)
-0.3070 (-0.8699%)
34.9836
28 พ.ค. 2563
JB25
-0.3189 (-0.8816%)
35.856
28 พ.ค. 2563
JB25RMF
-0.2875 (-0.8828%)
32.2787
28 พ.ค. 2563
JB25 LTF
-0.1787 (-0.8835%)
20.0485
28 พ.ค. 2563
GC
-0.1346 (-0.8970%)
14.8707
27 พ.ค. 2563
PRINCIPAL KOS
-0.0605 (-0.9207%)
6.5103
27 พ.ค. 2563
TMBEBF
-0.0913 (-0.9259%)
9.7695
27 พ.ค. 2563
T-SMCapLTF
-0.0853 (-1.0023%)
8.425
28 พ.ค. 2563
VALUE-D LTF
-0.2077 (-1.0026%)
20.5076
28 พ.ค. 2563
T-SM CAP
-0.1121 (-1.0112%)
10.9733
28 พ.ค. 2563
TMB-ES-GCORE
-0.0949 (-1.0133%)
9.2708
27 พ.ค. 2563
K-MIDSMALL
-0.1252 (-1.0444%)
11.8621
28 พ.ค. 2563
TSF
-0.6261 (-1.2415%)
49.8029
28 พ.ค. 2563
BRIC
-0.1276 (-1.6315%)
7.6932
27 พ.ค. 2563
TMBUSBLUECHIP
-0.4129 (-2.3700%)
17.0093
27 พ.ค. 2563
TMBOIL
-0.0655 (-2.9258%)
2.1732
27 พ.ค. 2563

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

28 พ.ค. 2563

ความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้แถลงว่าฮ่องกงไม่ได้มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองจากจีนอีกต่อไป ซึ่งอาจกระทบต่อการค้าของฮ่องกงซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

26 พ.ค. 2563 - 01 มิ.ย. 2563

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีนเพิ่มขึ้นหลังสหรัฐฯ ประกาศขยายเวลาห้ามการทำธุรกรรมกับหัวเหว่ยออกไปอีก 1 ปี และออกมาตรการที่จะถอดถอนบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศในตลาดหุ้นสหรัฐฯ หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทดังกล่าวปราศจากการครอบงำจากรัฐบาล นอกจากนี้ความขัดแย้งยังทำท่าเพิ่มขึ้นหลังสภาประชาชนแห่งชาติจีนได้เสนอกฎหมายที่จำกัดการใช้สิทธิการชุมนุมในฮ่องกง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

มีนาคม 2563

ในเดือนมีนาคมตลาดหุ้นในประเทศต่างๆ ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง โดยระหว่างเดือนดัชนี MSCI World ปรับตัวลดลงกว่า 25% ก่อนที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ทำให้ทั้งเดือนมีนาคมดัชนี MSCI World ปรับตัวลง 13.2% นำโดยตลาดหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วได้แก่ยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ที่ต่างก็ปรับตัวลดลง 16.2% 12.4% และ 6.1% ตามลำดับ

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

ลงทุน SSF พิเศษดีมั้ย? คำถามโดนใจที่ใครหลายคนอยากได้คำตอบ

คำถาม คือ SSF พิเศษ มีความน่าสนใจยังไง แตกต่างจาก SSF ปกติ หรือ Tax Fund เดิมที่มีอยู่อย่าง RMF และ LTF มากน้อยแค่ไหน วันนี้ TMB Advisory มีรายละเอียดข้อควรรู้มาไขข้อสงสัยก่อนตัดสินใจลงทุนมาฝาก

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX)

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะเน้นในหุ้นขนาดใหญ่มูลค่าไม่แพงและมีปันผล

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับ! ทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรให้มั่นคง ยืนยาวกว่า 40 ปี

คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี เจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไชน์ มีเคล็ดลับอย่างไรในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

HOT UPDATE

TMB ขอเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ

เพื่อให้นักลงทุนได้มีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นตามเกณฑ์กรมสรรพากรและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจที่ชะลอ