มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

T-CHCHALLENGE#1
+0.1681 (+2.0538%)
8.3528
19 ม.ค. 2564
MS-ASM RMF
+0.1778 (+1.7143%)
10.5492
19 ม.ค. 2564
MS-ASIAN SM
+0.3173 (+1.7107%)
18.8652
19 ม.ค. 2564
TMB-ES-APPF
+0.1247 (+1.4210%)
8.9002
19 ม.ค. 2564
TMBJE
+0.2009 (+1.2880%)
15.7989
19 ม.ค. 2564
TMBJERMF
+0.1616 (+1.1980%)
13.6511
19 ม.ค. 2564
T-SM CAP
+0.1564 (+1.1977%)
13.215
19 ม.ค. 2564
T-SMCapLTF
+0.1176 (+1.1628%)
10.2315
19 ม.ค. 2564
K-MIDSMALL
+0.1500 (+1.0868%)
13.9525
19 ม.ค. 2564
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.1436 (+0.9595%)
15.1094
14 ม.ค. 2564
TMB50DV
+0.0687 (+0.8890%)
7.7963
19 ม.ค. 2564
CG-RMF
+0.0899 (+0.8889%)
10.204
19 ม.ค. 2564
TMB50
+0.8213 (+0.8880%)
93.3063
19 ม.ค. 2564
TMB50RMF
+0.3443 (+0.8874%)
39.1449
19 ม.ค. 2564
TEF
+0.5779 (+0.8763%)
66.5243
19 ม.ค. 2564
TEF-DIV
+0.0810 (+0.8762%)
9.325
19 ม.ค. 2564
T-SET50RMF
+0.0791 (+0.8754%)
9.1153
19 ม.ค. 2564
CG-LTF
+0.4530 (+0.8753%)
52.2074
19 ม.ค. 2564
T-SET50
+0.1118 (+0.8732%)
12.9152
19 ม.ค. 2564
T-SET50Acc
+0.0777 (+0.8698%)
9.0103
19 ม.ค. 2564
KFDYNAMIC
+0.2447 (+0.8147%)
30.2807
19 ม.ค. 2564
ABSM
+0.3451 (+0.7957%)
43.716
19 ม.ค. 2564
UOBEQ-SSFX
+0.0875 (+0.7888%)
11.1797
19 ม.ค. 2564
UOBEQ-SSF
+0.0875 (+0.7888%)
11.1798
19 ม.ค. 2564
TMBCORMF
+0.1762 (+0.7679%)
23.1221
18 ม.ค. 2564
TMBCOF
+0.1942 (+0.7658%)
25.5545
18 ม.ค. 2564
UOBLTF
+0.2573 (+0.7277%)
35.6151
19 ม.ค. 2564
VFOCUS-D
+0.0555 (+0.7222%)
7.7406
19 ม.ค. 2564
TFixed4Y10M1AI
+0.0739 (+0.6825%)
10.9023
30 ธ.ค. 2563
UES
+0.0750 (+0.6442%)
11.7182
18 ม.ค. 2564
TMB-THAICG
+0.0512 (+0.6288%)
8.1931
19 ม.ค. 2564
T-FinanceTH
+0.0814 (+0.6273%)
13.0573
19 ม.ค. 2564
70/30-D LTF
+0.1024 (+0.5992%)
17.1921
19 ม.ค. 2564
TMBPIPRMF
+0.0870 (+0.5756%)
15.2012
19 ม.ค. 2564
T-Privilege
+0.0630 (+0.5666%)
11.1814
19 ม.ค. 2564
TMBPIPF
+0.0590 (+0.5349%)
11.0884
19 ม.ค. 2564
T-PrimePlusAI
+0.0416 (+0.5323%)
7.8561
19 ม.ค. 2564
TMBGOLDS
+0.0642 (+0.5321%)
12.1304
19 ม.ค. 2564
T-PrimeLowBeta
+0.0554 (+0.5304%)
10.5004
19 ม.ค. 2564
T-NERMF
+0.3130 (+0.5238%)
60.0695
19 ม.ค. 2564
T-ES-EQDSSFX
+0.0583 (+0.5234%)
11.1966
19 ม.ค. 2564
TMBGOLDSRMF
+0.0627 (+0.5225%)
12.0621
19 ม.ค. 2564
TMBTMSMV
+0.0504 (+0.4876%)
10.3865
19 ม.ค. 2564
TFixed3Y2AI
+0.0493 (+0.4659%)
10.6318
30 ธ.ค. 2563
PRINCIPAL iPROP-D
+0.0522 (+0.4484%)
11.6929
19 ม.ค. 2564
TMBTMSMVLTF
+0.0458 (+0.4445%)
10.3484
19 ม.ค. 2564
TMBTMSMVRMF
+0.0457 (+0.4443%)
10.3316
19 ม.ค. 2564
ERMF
+0.3681 (+0.4435%)
83.3719
19 ม.ค. 2564
TMBAALF
+0.0564 (+0.4392%)
12.8989
19 ม.ค. 2564
ABSC-RMF
+0.3141 (+0.4048%)
77.901
19 ม.ค. 2564
TMBGER
+0.0549 (+0.4048%)
13.6173
18 ม.ค. 2564
K-STAR-A(A)
+0.1531 (+0.3988%)
38.5466
19 ม.ค. 2564
ABLTF
+0.1493 (+0.3719%)
40.2929
19 ม.ค. 2564
T-LowBeta
+0.0634 (+0.3694%)
17.225
19 ม.ค. 2564
T-LowBetaLTFD
+0.0316 (+0.3688%)
8.6005
19 ม.ค. 2564
T-LowBetaRMF
+0.0520 (+0.3683%)
14.1726
19 ม.ค. 2564
T-EQUITY
+0.0410 (+0.3660%)
11.2423
19 ม.ค. 2564
T-TTW1
+0.0291 (+0.3586%)
8.1446
19 ม.ค. 2564
T-BigCapLTF
+0.1126 (+0.3572%)
31.6322
19 ม.ค. 2564
T-NMIXRMF
+0.1272 (+0.3566%)
35.8013
19 ม.ค. 2564
T-Dmixed
+0.0267 (+0.3545%)
7.5578
19 ม.ค. 2564
T-CSD
+0.0194 (+0.3504%)
5.5556
19 ม.ค. 2564
TMBEAE
+0.0342 (+0.3416%)
10.0447
18 ม.ค. 2564
TMBEAERMF
+0.0299 (+0.3401%)
8.8219
18 ม.ค. 2564
KT-FINANCE
+0.0627 (+0.3140%)
20.0334
18 ม.ค. 2564
TFixed3Y1AI
+0.0335 (+0.3137%)
10.7138
30 ธ.ค. 2563
TMBAGLF
+0.0543 (+0.3072%)
17.7305
18 ม.ค. 2564
TMBAGLRMF
+0.0496 (+0.3036%)
16.3877
18 ม.ค. 2564
T-NFPLUS
+0.1083 (+0.2993%)
36.2953
19 ม.ค. 2564
T-LTFD
+0.0596 (+0.2921%)
20.462
19 ม.ค. 2564
T-IncomePropAI
+0.0311 (+0.2901%)
10.7506
15 ม.ค. 2564
T-PPSD
+0.0377 (+0.2890%)
13.0835
19 ม.ค. 2564
VALUE-D LTF
+0.0634 (+0.2888%)
22.0143
19 ม.ค. 2564
TISCOMS-A
+0.0503 (+0.2834%)
17.7969
20 ม.ค. 2564
BIG CAP-D LTF
+0.0490 (+0.2807%)
17.5043
19 ม.ค. 2564
TMB-ES-CHINA-A
+0.0400 (+0.2803%)
14.312
18 ม.ค. 2564
TMBAAMF
+0.0340 (+0.2684%)
12.7032
19 ม.ค. 2564
TFixed2Y5AI
+0.0273 (+0.2622%)
10.4383
30 ธ.ค. 2563
T-STSD
+0.0251 (+0.2593%)
9.7055
19 ม.ค. 2564
ABLTF 70/30
+0.0241 (+0.2463%)
9.8083
19 ม.ค. 2564
TBF
+0.0216 (+0.2297%)
9.4259
19 ม.ค. 2564
TMBGOLD
+0.0475 (+0.2199%)
21.6454
18 ม.ค. 2564
TMBEMEQ
+0.0269 (+0.2199%)
12.2602
18 ม.ค. 2564
TMBOIL
+0.0063 (+0.2150%)
2.9366
18 ม.ค. 2564
T-SmartBeta
+0.0168 (+0.2111%)
7.9756
19 ม.ค. 2564
TMBGINFRA
+0.0215 (+0.1811%)
11.8914
18 ม.ค. 2564
T-AsianProp
+0.0153 (+0.1582%)
9.6881
15 ม.ค. 2564
TFixed2Y3AI
+0.0159 (+0.1516%)
10.5029
30 ธ.ค. 2563
TMB-ES-GCG
+0.0158 (+0.1462%)
10.8234
18 ม.ค. 2564
T-DIV
+0.0117 (+0.1413%)
8.2892
19 ม.ค. 2564
T-FixFIF1Y41
+0.0140 (+0.1384%)
10.1316
30 ธ.ค. 2563
T-DIV2
+0.0113 (+0.1370%)
8.2577
19 ม.ค. 2564
TMBAASF
+0.0171 (+0.1359%)
12.5999
19 ม.ค. 2564
GC
+0.0250 (+0.1193%)
20.9742
15 ม.ค. 2564
PRINCIPAL GSA
+0.0148 (+0.1150%)
12.8789
14 ม.ค. 2564
T-Mixed7030
+0.0108 (+0.1079%)
10.0173
19 ม.ค. 2564
TFixed2Y2AI
+0.0108 (+0.1031%)
10.4813
30 ธ.ค. 2563
JB25
+0.0387 (+0.1022%)
37.9211
19 ม.ค. 2564
JB25 LTF
+0.0207 (+0.1007%)
20.584
19 ม.ค. 2564
JB25RMF
+0.0341 (+0.1005%)
33.9694
19 ม.ค. 2564
TFixed3Y11M1AI
+0.0082 (+0.0936%)
8.769
30 ธ.ค. 2563
T-MultiIncome
+0.0064 (+0.0714%)
8.9761
19 ม.ค. 2564
CPRMF2
+0.0109 (+0.0705%)
15.4748
19 ม.ค. 2564
MIX-D1585
+0.0068 (+0.0702%)
9.6933
19 ม.ค. 2564
JBP LTF
+0.0122 (+0.0694%)
17.6009
19 ม.ค. 2564
TFIX-3M#2
+0.0092 (+0.0688%)
13.3776
30 ธ.ค. 2563
TMBEBF
+0.0068 (+0.0635%)
10.7169
18 ม.ค. 2564
TMBASIAB
+0.0066 (+0.0577%)
11.4373
18 ม.ค. 2564
TGOV3M1
+0.0075 (+0.0563%)
13.325
30 ธ.ค. 2563
T-ES-GF
+0.0056 (+0.0553%)
10.1275
15 ม.ค. 2564
USHY-A
+0.0064 (+0.0532%)
12.0299
15 ม.ค. 2564
USHY
+0.0064 (+0.0532%)
12.0299
15 ม.ค. 2564
UDB-N
+0.0060 (+0.0532%)
11.2804
18 ม.ค. 2564
ASIA-B
+0.0113 (+0.0477%)
23.7087
18 ม.ค. 2564
CPRMF4
+0.0072 (+0.0457%)
15.7502
19 ม.ค. 2564
CPRMF3
+0.0067 (+0.0424%)
15.794
19 ม.ค. 2564
CPRMF1
+0.0071 (+0.0423%)
16.7844
19 ม.ค. 2564
TFIX-3M#5
+0.0050 (+0.0379%)
13.1965
30 ธ.ค. 2563
CPRMF5
+0.0058 (+0.0370%)
15.6676
19 ม.ค. 2564
MS-CORE LTF
+0.0112 (+0.0348%)
32.1793
20 ม.ค. 2564
TGOV3M2
+0.0045 (+0.0340%)
13.2564
30 ธ.ค. 2563
MS-FLEX RMF
+0.0062 (+0.0306%)
20.2936
20 ม.ค. 2564
EHD
+0.0028 (+0.0291%)
9.64
18 ม.ค. 2564
TFIX-3M#3
+0.0038 (+0.0285%)
13.3412
30 ธ.ค. 2563
TGHDIGI
+0.0059 (+0.0284%)
20.7484
18 ม.ค. 2564
KGT5YA
+0.0029 (+0.0282%)
10.2719
14 ม.ค. 2564
T-Fixed3YR14
+0.0013 (+0.0121%)
10.7142
18 ม.ค. 2564
KGT5YB
+0.0012 (+0.0118%)
10.145
14 ม.ค. 2564
TMBGRR
+0.0010 (+0.0106%)
9.4652
18 ม.ค. 2564
KFAFIX-A
+0.0011 (+0.0099%)
11.0855
19 ม.ค. 2564
T-Fixed3YR13
+0.0010 (+0.0093%)
10.7248
18 ม.ค. 2564
TMBGINCOMERMF
+0.0009 (+0.0076%)
11.8294
18 ม.ค. 2564
T-Fixed3YR12
+0.0007 (+0.0065%)
10.7571
30 ธ.ค. 2563
GBRMF
+0.0009 (+0.0063%)
14.3736
19 ม.ค. 2564
TMB-ES-GCORE
+0.0007 (+0.0058%)
11.984
18 ม.ค. 2564
TMBGPROP
+0.0005 (+0.0054%)
9.2205
18 ม.ค. 2564
TMBUS500
+0.0013 (+0.0051%)
25.5518
18 ม.ค. 2564
TMBGPROPRMF
+0.0003 (+0.0031%)
9.6527
18 ม.ค. 2564
TMB-T-ES-DPLUS
+0.0003 (+0.0029%)
10.4766
19 ม.ค. 2564
MS-MONEY
+0.0003 (+0.0026%)
11.65
20 ม.ค. 2564
TMBGINCOME
+0.0002 (+0.0017%)
12.1
18 ม.ค. 2564
TFIF
+0.0002 (+0.0015%)
13.6977
19 ม.ค. 2564
TMB-ES-GSBOND
+0.0001 (+0.0010%)
10.0558
18 ม.ค. 2564
TMBGDF
+0.0001 (+0.0010%)
10.2105
18 ม.ค. 2564
UOBSD-SSF
+0.0001 (+0.0008%)
12.9063
19 ม.ค. 2564
TMBMF
0.0000 (0.0000%)
22.033
19 ม.ค. 2564
K-CASH
0.0000 (0.0000%)
13.2162
19 ม.ค. 2564
TMBTM
0.0000 (0.0000%)
13.8659
19 ม.ค. 2564
T-MONEY
0.0000 (0.0000%)
12.0933
19 ม.ค. 2564
TMB-T-ES-IPLUS
0.0000 (0.0000%)
11.5117
19 ม.ค. 2564
TMBCB
0.0000 (0.0000%)
17.2719
19 ม.ค. 2564
1AM-DAILY-RA
0.0000 (0.0000%)
12.3294
19 ม.ค. 2564
T-CASH
0.0000 (0.0000%)
13.6066
19 ม.ค. 2564
ABCC
-0.0001 (-0.0006%)
17.9923
19 ม.ค. 2564
TCMF
-0.0001 (-0.0007%)
15.1843
19 ม.ค. 2564
TMBMRMF
-0.0001 (-0.0008%)
13.0491
19 ม.ค. 2564
KTSTPLUS-A
-0.0001 (-0.0009%)
10.6529
19 ม.ค. 2564
TMBGQG
-0.0002 (-0.0011%)
18.7706
18 ม.ค. 2564
T-NMRMF
-0.0002 (-0.0014%)
13.9563
19 ม.ค. 2564
SVRMF
-0.0002 (-0.0015%)
13.1958
19 ม.ค. 2564
TGINC-A
-0.0002 (-0.0017%)
11.8463
18 ม.ค. 2564
PRINCIPAL iDAILY-A
-0.0002 (-0.0017%)
11.515
19 ม.ค. 2564
T-TSB
-0.0005 (-0.0023%)
21.6354
19 ม.ค. 2564
TISCOSTF
-0.0003 (-0.0023%)
12.9431
20 ม.ค. 2564
TMBUS500RMF
-0.0007 (-0.0029%)
24.127
18 ม.ค. 2564
ABSI-RMF
-0.0005 (-0.0040%)
12.621
19 ม.ค. 2564
TMB-ES-GINNO
-0.0006 (-0.0041%)
14.6501
18 ม.ค. 2564
T-TSARN
-0.0006 (-0.0053%)
11.2688
19 ม.ค. 2564
TMBGQGRMF
-0.0010 (-0.0057%)
17.5101
18 ม.ค. 2564
TMBGF
-0.0010 (-0.0072%)
13.9329
18 ม.ค. 2564
TFIX-3M#4
-0.0010 (-0.0076%)
13.2157
29 ธ.ค. 2563
TMBGRMF
-0.0013 (-0.0106%)
12.2962
18 ม.ค. 2564
TMBINCOME
-0.0013 (-0.0128%)
10.1541
19 ม.ค. 2564
T-NGRMF
-0.0026 (-0.0164%)
15.8583
19 ม.ค. 2564
T-NFRMF
-0.0031 (-0.0184%)
16.8303
19 ม.ค. 2564
K-FIXED
-0.0025 (-0.0193%)
12.9188
19 ม.ค. 2564
TMBEG
-0.0029 (-0.0212%)
13.7074
18 ม.ค. 2564
T-ES-NF-SSF
-0.0022 (-0.0220%)
9.9758
19 ม.ค. 2564
TMBEGRMF
-0.0030 (-0.0229%)
13.0825
18 ม.ค. 2564
TMBBFRMF
-0.0031 (-0.0244%)
12.728
19 ม.ค. 2564
TMBABRMF
-0.0028 (-0.0261%)
10.7186
19 ม.ค. 2564
T-EuropeEQ
-0.0029 (-0.0267%)
10.8673
18 ม.ค. 2564
KFMINCOM-A
-0.0033 (-0.0296%)
11.1302
18 ม.ค. 2564
T-GlobalEQ
-0.0090 (-0.0401%)
22.4193
15 ม.ค. 2564
T-ES-GSBOND
-0.0049 (-0.0436%)
11.222
15 ม.ค. 2564
T-GlobalEQRMF
-0.0072 (-0.0455%)
15.8025
15 ม.ค. 2564
UFIN-A
-0.0050 (-0.0459%)
10.8886
15 ม.ค. 2564
UFIN-N
-0.0051 (-0.0468%)
10.8887
15 ม.ค. 2564
ONE-ULTRA
-0.0047 (-0.0492%)
9.5479
18 ม.ค. 2564
TINC-A
-0.0060 (-0.0524%)
11.4494
20 ม.ค. 2564
TMBWDEQ
-0.0089 (-0.0532%)
16.7301
18 ม.ค. 2564
ADR-D
-0.0054 (-0.0597%)
9.0414
15 ม.ค. 2564
UJSMRMF
-0.0070 (-0.0680%)
10.2838
18 ม.ค. 2564
UAI
-0.0080 (-0.0710%)
11.2524
15 ม.ค. 2564
T-ES-GCG-RMF
-0.0073 (-0.0739%)
9.8672
15 ม.ค. 2564
T-ES-GCG-SSF
-0.0079 (-0.0746%)
10.5813
15 ม.ค. 2564
T-ES-GCG
-0.0083 (-0.0755%)
10.9886
15 ม.ค. 2564
JSM
-0.0157 (-0.0786%)
19.9713
18 ม.ค. 2564
UIFRMF
-0.0081 (-0.0800%)
10.1198
15 ม.ค. 2564
UIF-N
-0.0090 (-0.0826%)
10.8866
15 ม.ค. 2564
UIF-A
-0.0090 (-0.0826%)
10.8853
15 ม.ค. 2564
PRINCIPAL APEQ
-0.0153 (-0.0942%)
16.221
15 ม.ค. 2564
T-INCOMEAI
-0.0188 (-0.1653%)
11.3558
15 ม.ค. 2564
T-GlobalBond
-0.0297 (-0.1719%)
17.2478
14 ม.ค. 2564
T-HEALTHCARERMF
-0.0248 (-0.1877%)
13.1906
15 ม.ค. 2564
T-HEALTHCARE
-0.0250 (-0.1886%)
13.2284
15 ม.ค. 2564
UGH-SSF
-0.0335 (-0.1895%)
17.6478
15 ม.ค. 2564
UGH
-0.0336 (-0.1900%)
17.6519
15 ม.ค. 2564
UHCRMF
-0.0287 (-0.1956%)
14.6426
15 ม.ค. 2564
UGD
-0.0276 (-0.2023%)
13.6123
15 ม.ค. 2564
T-GlobalBondRMF
-0.0237 (-0.2090%)
11.3148
15 ม.ค. 2564
T-PropInfraFlex
-0.0257 (-0.2803%)
9.1425
19 ม.ค. 2564
TSF-A
-0.2128 (-0.3066%)
69.2048
20 ม.ค. 2564
ABAPAC-RMF
-0.0595 (-0.3254%)
18.2275
18 ม.ค. 2564
T-ES-CHINA A
-0.0477 (-0.3322%)
14.3114
15 ม.ค. 2564
TMB-ES-IALLO
-0.0351 (-0.3420%)
10.2285
18 ม.ค. 2564
T-ES-ChinaA-RMF
-0.0392 (-0.3457%)
11.2994
15 ม.ค. 2564
T-GlobalESG
-0.0395 (-0.3466%)
11.3583
15 ม.ค. 2564
ONE-UGG-RA
-0.1295 (-0.3492%)
36.9606
18 ม.ค. 2564
T-ES-ChinaA-SSF
-0.0412 (-0.3639%)
11.2796
15 ม.ค. 2564
TISCOHD
-0.0609 (-0.3765%)
16.1143
20 ม.ค. 2564
T-PROPERTY
-0.0382 (-0.3810%)
9.9871
19 ม.ค. 2564
T-PropertyRMF
-0.0418 (-0.3818%)
10.9065
19 ม.ค. 2564
TGOLDBULLION-H
-0.0472 (-0.3901%)
12.0509
19 ม.ค. 2564
TGOLDRMF-H
-0.0444 (-0.3912%)
11.3046
19 ม.ค. 2564
UESG
-0.0466 (-0.4303%)
10.782
15 ม.ค. 2564
UGQG
-0.0588 (-0.4371%)
13.3929
15 ม.ค. 2564
UGQG-SSF
-0.0588 (-0.4372%)
13.3905
15 ม.ค. 2564
T-MAP
-0.0660 (-0.4430%)
14.8326
15 ม.ค. 2564
UGQGRMF
-0.0633 (-0.4452%)
14.1549
15 ม.ค. 2564
KT-ASEAN-A
-0.0552 (-0.4493%)
12.2309
15 ม.ค. 2564
ASIA-E
-0.0523 (-0.4660%)
11.1705
15 ม.ค. 2564
TGOLDRMF-UH
-0.0502 (-0.4674%)
10.6904
19 ม.ค. 2564
TGOLDBULLION-UH
-0.0551 (-0.4722%)
11.6125
19 ม.ค. 2564
T-JapanEQ
-0.0566 (-0.4870%)
11.5649
18 ม.ค. 2564
TMBJPNAE
-0.0613 (-0.5092%)
11.9762
18 ม.ค. 2564
ABAGS
-0.0897 (-0.5866%)
15.2011
18 ม.ค. 2564
TMBUSBLUECHIP
-0.1259 (-0.5872%)
21.3133
18 ม.ค. 2564
T-INFRA
-0.0783 (-0.6339%)
12.274
15 ม.ค. 2564
TMBUSO
-0.0706 (-0.6598%)
10.6299
15 ม.ค. 2564
T-GlobalValue
-0.0585 (-0.7437%)
7.8072
15 ม.ค. 2564
T-ES-GTech-SSF
-0.1207 (-1.0470%)
11.4072
15 ม.ค. 2564
T-ES-GTech
-0.1590 (-1.1051%)
14.2289
15 ม.ค. 2564
BRIC
-0.1152 (-1.1255%)
10.1202
15 ม.ค. 2564
UGSE
-0.1848 (-1.2085%)
15.107
15 ม.ค. 2564
ONE-EUROEQ
-0.1578 (-1.3082%)
11.9044
15 ม.ค. 2564
TMBINDAE
-0.1495 (-1.3281%)
11.1076
18 ม.ค. 2564
TMBCHEQ
-0.1222 (-1.4674%)
8.2052
19 ม.ค. 2564
T-PREMIUM BRAND
-0.1837 (-1.5008%)
12.0561
15 ม.ค. 2564
T-GlobalEnergy
-0.0861 (-1.6005%)
5.2935
15 ม.ค. 2564
ABIG
-0.2969 (-1.6192%)
18.0388
18 ม.ค. 2564
T-ES-GGREEN
-0.2579 (-2.1039%)
12.0004
15 ม.ค. 2564
T-ES-GINNO
-0.3442 (-2.2763%)
14.7768
15 ม.ค. 2564
PRINCIPAL KOS
-0.3248 (-2.9873%)
10.548
15 ม.ค. 2564

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนคุณภาพดีได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

WEEKLY UPDATE

19 ม.ค. 2564 - 25 ม.ค. 2564

ตลาดหุ้นเกือบทั่วโลกมีการปรับตัวลงบ้างหลังจากที่ปัจจัยบวกต่างๆ ได้เผยแพร่สู่สายตาประชาชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกาศรายละเอียดแผนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังจำนน 1.9 ล้านๆ ดอลลาร์ของนายไบเดนอย่างเป็นทางการ ประธาน Fed ยืนยีนว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังไม่ถึงเป้าหมาย รวมทั้งการเริ่มฉีดวัคซีนให้กับประชากรโลก จึงไม่แปลกใจที่ตลาดหุ้นจะมีการพักฐานบ้าง แต่ใจเราต้องทนทาน “ไม่ลนลานขายตาม” เพราะตลาดหุ้นสหรัฐฯ พึ่งเข้าสู่ช่วงการประกาศผลประกอบ ซึ่งเราต้องจับตาดูต่อไปโดยเฉพาะการประกาศผลประกอบการของกลุ่ม FAANG นอกจากนี้ เรายังต้องติดตามการออกมาตรการต่างๆ ของนายไบเดนในวันเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

พฤศจิกายน 2563

เดือน พ.ย. เป็นเดือนที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับการลงทุน แม้จะมีความไม่แน่นอนอยู่บ้างเกี่ยวกับการเลือกตั้งสหรัฐฯในช่วงต้นเดือน โดยชัยชนะของ โจ ไบเดน ส่งผลให้เขาเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐฯ และขณะที่นักลงทุนกำลังตอบรับกับผลการเลือกตั้งอยู่นั้น ก็มีความคืบหน้าของวัคซีน ซึ่งช่วยสนับสนุนการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น และทำให้เกิดการหมุนเข้าลงทุนในหุ้นวัฏจักรเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

ลงทุน SSF พิเศษดีมั้ย? คำถามโดนใจที่ใครหลายคนอยากได้คำตอบ

คำถาม คือ SSF พิเศษ มีความน่าสนใจยังไง แตกต่างจาก SSF ปกติ หรือ Tax Fund เดิมที่มีอยู่อย่าง RMF และ LTF มากน้อยแค่ไหน วันนี้ TMB Advisory มีรายละเอียดข้อควรรู้มาไขข้อสงสัยก่อนตัดสินใจลงทุนมาฝาก

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX)

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะเน้นในหุ้นขนาดใหญ่มูลค่าไม่แพงและมีปันผล

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับ! ทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรให้มั่นคง ยืนยาวกว่า 40 ปี

คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี เจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไชน์ มีเคล็ดลับอย่างไรในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

HOT UPDATE

TMB ขอเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ

เพื่อให้นักลงทุนได้มีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นตามเกณฑ์กรมสรรพากรและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจที่ชะลอ

สนใจรับข้อมูลการลงทุน

สนใจรับข้อมูลการลงทุนเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ