มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

UGSE
+0.2092 (+1.8310%)
11.6345
11 ต.ค. 2562
UGH
+0.2100 (+1.7203%)
12.417
15 ต.ค. 2562
UHCRMF
+0.1706 (+1.7020%)
10.1943
15 ต.ค. 2562
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.1836 (+1.6095%)
11.5906
11 ต.ค. 2562
TMBCOF
+0.2407 (+1.3547%)
18.0088
15 ต.ค. 2562
TMBCORMF
+0.2176 (+1.3453%)
16.3925
15 ต.ค. 2562
PRINCIPAL GSA
+0.1419 (+1.3323%)
10.7925
11 ต.ค. 2562
UES
+0.1356 (+1.2994%)
10.5708
15 ต.ค. 2562
TMBUSO
+0.1212 (+1.2396%)
9.8983
11 ต.ค. 2562
JSM
+0.2278 (+1.2381%)
18.6263
15 ต.ค. 2562
ABAGS
+0.1315 (+1.2074%)
11.0223
15 ต.ค. 2562
TMBJPNAE
+0.1295 (+1.1798%)
11.106
15 ต.ค. 2562
GC
+0.1463 (+1.0813%)
13.6758
15 ต.ค. 2562
TMBJERMF
+0.1155 (+1.0632%)
10.9794
16 ต.ค. 2562
TMBJE
+0.1293 (+1.0425%)
12.5318
16 ต.ค. 2562
ASIA-E
+0.0854 (+1.0175%)
8.4785
15 ต.ค. 2562
TMB-ES-APPF
+0.0985 (+0.9781%)
10.1686
16 ต.ค. 2562
KT-FINANCE
+0.1768 (+0.9729%)
18.3491
15 ต.ค. 2562
TMBGQG
+0.1322 (+0.8950%)
14.9035
15 ต.ค. 2562
TMBGQGRMF
+0.1219 (+0.8850%)
13.8952
15 ต.ค. 2562
TMBGER
+0.1079 (+0.8778%)
12.4002
15 ต.ค. 2562
TMBUS500
+0.1779 (+0.8699%)
20.6282
15 ต.ค. 2562
TMBUS500RMF
+0.1672 (+0.8614%)
19.5767
15 ต.ค. 2562
TMB-ES-IALLO
+0.0850 (+0.8521%)
10.0606
15 ต.ค. 2562
TEF-DIV
+0.0866 (+0.8189%)
10.6612
16 ต.ค. 2562
CG-LTF
+0.4684 (+0.7960%)
59.3128
16 ต.ค. 2562
EHD
+0.0757 (+0.7912%)
9.6438
15 ต.ค. 2562
K-MIDSMALL
+0.1119 (+0.7911%)
14.2576
16 ต.ค. 2562
TEF
+0.5954 (+0.7900%)
75.9671
16 ต.ค. 2562
ONE-EUROEQ
+0.0850 (+0.7868%)
10.8881
15 ต.ค. 2562
CG-RMF
+0.0908 (+0.7868%)
11.6318
16 ต.ค. 2562
K-STAR-A(A)
+0.3280 (+0.7829%)
42.2209
16 ต.ค. 2562
PRINCIPAL KOS
+0.0548 (+0.7765%)
7.112
15 ต.ค. 2562
UOBLTF
+0.3148 (+0.7449%)
42.575
16 ต.ค. 2562
PRINCIPAL APEQ
+0.0873 (+0.7199%)
12.2147
15 ต.ค. 2562
MS-CORE LTF
+0.2497 (+0.7035%)
35.7455
16 ต.ค. 2562
TMBEAE
+0.0622 (+0.6874%)
9.1111
15 ต.ค. 2562
VFOCUS-D
+0.0626 (+0.6781%)
9.2946
16 ต.ค. 2562
TMBGINFRA
+0.0873 (+0.6775%)
12.9723
15 ต.ค. 2562
TMBEGRMF
+0.0793 (+0.6775%)
11.7845
15 ต.ค. 2562
TMBEG
+0.0812 (+0.6704%)
12.1938
15 ต.ค. 2562
ABAPAC-RMF
+0.0867 (+0.6694%)
13.0387
15 ต.ค. 2562
TMBEAERMF
+0.0531 (+0.6652%)
8.0355
15 ต.ค. 2562
ABSC-RMF
+0.5718 (+0.6446%)
89.2751
16 ต.ค. 2562
ABIG
+0.0945 (+0.6171%)
15.4077
15 ต.ค. 2562
TMB50DV
+0.0500 (+0.5675%)
8.861
16 ต.ค. 2562
TMB50
+0.5936 (+0.5663%)
105.4122
16 ต.ค. 2562
TMB50RMF
+0.2502 (+0.5634%)
44.6553
16 ต.ค. 2562
ERMF
+0.5422 (+0.5622%)
96.9824
16 ต.ค. 2562
ABLTF
+0.2615 (+0.5609%)
46.8829
16 ต.ค. 2562
70/30-D LTF
+0.1059 (+0.5595%)
19.0328
16 ต.ค. 2562
VALUE-D LTF
+0.1405 (+0.5387%)
26.2198
16 ต.ค. 2562
PRINCIPAL iBALANCED-R
+0.0687 (+0.5358%)
12.8898
16 ต.ค. 2562
TISCOMS
+0.0727 (+0.4893%)
14.931
16 ต.ค. 2562
UJRES
+0.0567 (+0.4735%)
12.0313
15 ต.ค. 2562
JB25
+0.1946 (+0.4507%)
43.3682
16 ต.ค. 2562
JB25RMF
+0.1755 (+0.4507%)
39.1192
16 ต.ค. 2562
JB25 LTF
+0.1095 (+0.4487%)
24.5109
16 ต.ค. 2562
TGINC-A
+0.0483 (+0.4446%)
10.9123
11 ต.ค. 2562
TISCOHD
+0.0638 (+0.4318%)
14.8403
16 ต.ค. 2562
BIG CAP-D LTF
+0.0875 (+0.4167%)
21.0844
16 ต.ค. 2562
MS-FLEX RMF
+0.0889 (+0.4128%)
21.6251
16 ต.ค. 2562
TMBGPROP
+0.0413 (+0.3893%)
10.649
15 ต.ค. 2562
TMBGPROPRMF
+0.0416 (+0.3763%)
11.0955
15 ต.ค. 2562
TMBEMEQ
+0.0352 (+0.3746%)
9.4312
15 ต.ค. 2562
ABLTF 70/30
+0.0394 (+0.3723%)
10.6209
16 ต.ค. 2562
TBF
+0.0427 (+0.3689%)
11.617
16 ต.ค. 2562
TMBWDEQ
+0.0493 (+0.3642%)
13.5875
15 ต.ค. 2562
TMB-THAICG
+0.0322 (+0.3587%)
9.0093
16 ต.ค. 2562
JBP LTF
+0.0682 (+0.3380%)
20.2483
16 ต.ค. 2562
TMBTMSMV
+0.0351 (+0.3312%)
10.6337
16 ต.ค. 2562
KT-ASEAN-A
+0.0376 (+0.3268%)
11.5418
15 ต.ค. 2562
TMBTMSMVRMF
+0.0344 (+0.3243%)
10.6419
16 ต.ค. 2562
TMBTMSMVLTF
+0.0344 (+0.3238%)
10.6573
16 ต.ค. 2562
ABSM
+0.1303 (+0.2962%)
44.1268
16 ต.ค. 2562
TMBAALF
+0.0415 (+0.2834%)
14.6858
16 ต.ค. 2562
UAI
+0.0287 (+0.2809%)
10.2473
15 ต.ค. 2562
TMBPIPRMF
+0.0363 (+0.2129%)
17.0843
16 ต.ค. 2562
PRINCIPAL iPROP-D
+0.0297 (+0.2103%)
14.1547
16 ต.ค. 2562
TMBPIPF
+0.0258 (+0.1945%)
13.2906
16 ต.ค. 2562
UIF-A
+0.0199 (+0.1803%)
11.056
15 ต.ค. 2562
UIF-N
+0.0199 (+0.1803%)
11.0561
15 ต.ค. 2562
UIFRMF
+0.0181 (+0.1751%)
10.3544
15 ต.ค. 2562
UGD
+0.0206 (+0.1686%)
12.236
15 ต.ค. 2562
KFMINCOM-A
+0.0174 (+0.1638%)
10.6422
15 ต.ค. 2562
UDB-N
+0.0167 (+0.1573%)
10.6303
15 ต.ค. 2562
TMBUSBLUECHIP
+0.0209 (+0.1345%)
15.5572
15 ต.ค. 2562
TMBAAMF
+0.0158 (+0.1171%)
13.5117
16 ต.ค. 2562
MIX-D1585
+0.0091 (+0.0891%)
10.2193
16 ต.ค. 2562
TMBAGLF
+0.0103 (+0.0882%)
11.6892
15 ต.ค. 2562
TMBGRR
+0.0080 (+0.0867%)
9.2339
15 ต.ค. 2562
TMBAGLRMF
+0.0090 (+0.0833%)
10.8185
15 ต.ค. 2562
BRIC
+0.0059 (+0.0789%)
7.4809
15 ต.ค. 2562
TINC-A
+0.0090 (+0.0726%)
12.4064
16 ต.ค. 2562
MS-ASIAN SM
+0.0098 (+0.0707%)
13.866
16 ต.ค. 2562
MS-ASM RMF
+0.0054 (+0.0693%)
7.8007
16 ต.ค. 2562
UFIN-A
+0.0080 (+0.0658%)
12.1735
11 ต.ค. 2562
ONE-ULTRA
+0.0063 (+0.0655%)
9.6309
15 ต.ค. 2562
UFIN-N
+0.0079 (+0.0649%)
12.1736
11 ต.ค. 2562
CPRMF1
+0.0095 (+0.0565%)
16.8367
16 ต.ค. 2562
CPRMF5
+0.0081 (+0.0516%)
15.6929
16 ต.ค. 2562
TMBAASF
+0.0067 (+0.0516%)
12.9946
16 ต.ค. 2562
CPRMF4
+0.0079 (+0.0499%)
15.8552
16 ต.ค. 2562
TMBASIAB
+0.0052 (+0.0480%)
10.8465
15 ต.ค. 2562
USHY-A
+0.0054 (+0.0477%)
11.3208
15 ต.ค. 2562
USHY
+0.0054 (+0.0477%)
11.3208
15 ต.ค. 2562
TMBGINCOME
+0.0050 (+0.0441%)
11.3522
15 ต.ค. 2562
TMBEBF
+0.0044 (+0.0423%)
10.3946
15 ต.ค. 2562
TMBGINCOMERMF
+0.0043 (+0.0387%)
11.1197
15 ต.ค. 2562
KGT5YA
+0.0040 (+0.0377%)
10.626
11 ต.ค. 2562
KFDYNAMIC
+0.0120 (+0.0357%)
33.6298
16 ต.ค. 2562
TMBBF
+0.0043 (+0.0337%)
12.7756
16 ต.ค. 2562
CPRMF2
+0.0009 (+0.0059%)
15.3187
16 ต.ค. 2562
TMBABRMF
+0.0005 (+0.0047%)
10.5723
16 ต.ค. 2562
ABCC
+0.0006 (+0.0033%)
17.9173
16 ต.ค. 2562
TMBMRMF
+0.0004 (+0.0031%)
13.0033
16 ต.ค. 2562
TMBTM
+0.0004 (+0.0029%)
13.7735
16 ต.ค. 2562
TMBMF
+0.0006 (+0.0027%)
21.902
16 ต.ค. 2562
TCMF
+0.0004 (+0.0027%)
15.0434
16 ต.ค. 2562
MS-MONEY
+0.0003 (+0.0026%)
11.6093
16 ต.ค. 2562
1AM-DAILY
+0.0003 (+0.0024%)
12.2662
16 ต.ค. 2562
ABSI-RMF
+0.0002 (+0.0016%)
12.5712
16 ต.ค. 2562
TMBBFRMF
+0.0002 (+0.0016%)
12.6097
16 ต.ค. 2562
TISCOSTF
+0.0002 (+0.0016%)
12.8623
16 ต.ค. 2562
SVRMF
+0.0002 (+0.0015%)
13.3738
16 ต.ค. 2562
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0001 (+0.0009%)
11.4255
16 ต.ค. 2562
TMBTHANAPLUS
+0.0001 (+0.0008%)
12.0991
16 ต.ค. 2562
TFIF
+0.0001 (+0.0006%)
16.0984
16 ต.ค. 2562
ASIA-B
-0.0006 (-0.0026%)
23.1878
15 ต.ค. 2562
TMBCB
-0.0005 (-0.0029%)
17.1721
16 ต.ค. 2562
TMBUSB
-0.0009 (-0.0084%)
10.6783
16 ต.ค. 2562
GBRMF
-0.0013 (-0.0090%)
14.46
16 ต.ค. 2562
ADR-D
-0.0013 (-0.0153%)
8.5006
15 ต.ค. 2562
TMB-ES-GCORE
-0.0018 (-0.0184%)
9.802
15 ต.ค. 2562
TMBABF
-0.0026 (-0.0225%)
11.533
16 ต.ค. 2562
TMBGF
-0.0030 (-0.0228%)
13.1694
15 ต.ค. 2562
TMBGDF
-0.0025 (-0.0254%)
9.8595
15 ต.ค. 2562
TMBGRMF
-0.0036 (-0.0308%)
11.6819
15 ต.ค. 2562
CPRMF3
-0.0063 (-0.0396%)
15.9174
16 ต.ค. 2562
TMBINCOME
-0.0052 (-0.0488%)
10.6535
16 ต.ค. 2562
TMBINDAE
-0.0177 (-0.1978%)
8.9294
15 ต.ค. 2562
TMBGOLD
-0.0682 (-0.3771%)
18.0196
15 ต.ค. 2562
TMBCHEQ
-0.0279 (-0.4764%)
5.8289
16 ต.ค. 2562
TMBGOLDSRMF
-0.0854 (-0.8483%)
9.9816
16 ต.ค. 2562
TMBGOLDS
-0.0872 (-0.8575%)
10.0819
16 ต.ค. 2562
TMBOIL
-0.0918 (-2.9128%)
3.0598
15 ต.ค. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

17 ต.ค. 2562

จีนมีความรู้สึกไม่พอใจอย่างมาก และต่อต้านสหรัฐฯ อย่างรุนแรง หลังจากสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยของฮ่องกง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

15 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562

สหรัฐบรรลุข้อตกลงการค้าบางส่วนกับจีน โดยสหรัฐจะระงับการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 30% ที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 ต.ค.นี้ ขณะที่จีนตกลงที่จะซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐมูลค่าราว 4-5 หมื่นล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับในปัจจุบันที่ 8 พันล้านดอลลาร์ รวมทั้งจะทำการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติด้านการค้าที่ไม่เป็นธรรม อาทิ การบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

สิงหาคม 2562

ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ในเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการที่เศรษฐกิจโลกเติบโตในอัตราที่ช้าลง และการปรับลดคาดการณ์กำไรของบริษัทจดทะเบียน อันเป็นผลกระทบมาจากสงครามการค้า

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

เจาะลึก TMB Smart Port สุดยอดตัวช่วยนักลงทุนแบบครบเครื่อง

TMB Smart Port เป็นพอร์ตการลงทุนในกองทุนที่มีความพิเศษตรงที่สามารถเลือกลงทุนได้ 5 แบบที่เข้ากับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับการลงทุนสไตล์คนรุ่นใหม่ชีวิตสำเร็จได้ก่อนวัย 30 ปี

การลงทุนสไตล์คนรุ่นใหม่ ชีวิตสำเร็จได้ก่อนวัย 30 ปี วันนี้ The Secret of Wealth พาไปหาเคล็ดลับพร้อมๆ กัน

HOT UPDATE

ภาวะตลาดแบบนี้! ลงทุนแบบไหน? ตอบโจทย์

ในภาวะตลาดแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามและความลังเล ว่าจะลงทุนอะไรดี? หากลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวก็กลัวว่าจะได้รับผลตอบแทนน้อยไปไม่ทันเงินเฟ้อ