มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TGHDIGI
+0.2967 (+1.6342%)
18.4526
08 เม.ย. 2564
ONE-UGG-RA
+0.4774 (+1.3373%)
36.1771
09 เม.ย. 2564
T-GlobalEQRMF
+0.1989 (+1.1856%)
16.9748
08 เม.ย. 2564
T-ES-GTech-SSF
+0.1337 (+1.1646%)
11.6139
08 เม.ย. 2564
T-GlobalEQ
+0.2724 (+1.1553%)
23.8505
08 เม.ย. 2564
T-ES-GTech
+0.1640 (+1.1478%)
14.4527
08 เม.ย. 2564
UESG
+0.1131 (+0.9746%)
11.7178
09 เม.ย. 2564
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.1325 (+0.7947%)
16.8058
08 เม.ย. 2564
TMBUS500
+0.2013 (+0.7226%)
28.058
09 เม.ย. 2564
ABAGS
+0.1203 (+0.7143%)
16.9627
09 เม.ย. 2564
TMBUS500RMF
+0.1878 (+0.7142%)
26.484
09 เม.ย. 2564
TMBJPNAE
+0.0901 (+0.6881%)
13.1836
09 เม.ย. 2564
JSM
+0.1415 (+0.6677%)
21.3345
09 เม.ย. 2564
UJSMRMF
+0.0701 (+0.6429%)
10.9742
09 เม.ย. 2564
T-JapanEQ
+0.0780 (+0.6188%)
12.6834
09 เม.ย. 2564
TMB-ES-GCG
+0.0659 (+0.5630%)
11.7714
09 เม.ย. 2564
T-ES-GCG
+0.0649 (+0.5464%)
11.943
09 เม.ย. 2564
T-GlobalESG
+0.0643 (+0.5291%)
12.2177
09 เม.ย. 2564
T-ES-GCG-SSF
+0.0598 (+0.5221%)
11.5125
09 เม.ย. 2564
T-ES-GCG-RMF
+0.0554 (+0.5200%)
10.7089
09 เม.ย. 2564
TFixed4Y10M1AI
+0.0564 (+0.5165%)
10.9764
31 มี.ค. 2564
TMBGQG
+0.0895 (+0.4515%)
19.9136
09 เม.ย. 2564
TMBGQGRMF
+0.0834 (+0.4509%)
18.5804
09 เม.ย. 2564
ONE-EUROEQ
+0.0565 (+0.4467%)
12.7059
08 เม.ย. 2564
UGQGRMF
+0.0665 (+0.4447%)
15.0199
09 เม.ย. 2564
T-INFRA
+0.0544 (+0.4299%)
12.7091
09 เม.ย. 2564
UGQG
+0.0608 (+0.4281%)
14.2626
09 เม.ย. 2564
UGQG-SSF
+0.0607 (+0.4275%)
14.26
09 เม.ย. 2564
T-GlobalValue
+0.0330 (+0.4033%)
8.2163
09 เม.ย. 2564
UGD
+0.0542 (+0.3789%)
14.3592
09 เม.ย. 2564
T-HEALTHCARE
+0.0465 (+0.3720%)
12.5475
09 เม.ย. 2564
T-HEALTHCARERMF
+0.0455 (+0.3648%)
12.5187
09 เม.ย. 2564
UHCRMF
+0.0497 (+0.3604%)
13.8405
09 เม.ย. 2564
UGH-SSF
+0.0582 (+0.3497%)
16.7008
09 เม.ย. 2564
UGH
+0.0582 (+0.3496%)
16.7047
09 เม.ย. 2564
TGINC-A
+0.0417 (+0.3428%)
12.2079
08 เม.ย. 2564
KT-FINANCE
+0.0753 (+0.3418%)
22.1033
09 เม.ย. 2564
UGSE
+0.0527 (+0.3364%)
15.7173
08 เม.ย. 2564
TFixed3Y2AI
+0.0339 (+0.3179%)
10.6982
31 มี.ค. 2564
PRINCIPAL GSA
+0.0417 (+0.3083%)
13.5658
08 เม.ย. 2564
TMB-ES-GCORE
+0.0356 (+0.2791%)
12.792
09 เม.ย. 2564
TFixed3Y1AI
+0.0289 (+0.2690%)
10.7713
31 มี.ค. 2564
TMBEG
+0.0349 (+0.2421%)
14.4499
09 เม.ย. 2564
TMBEGRMF
+0.0325 (+0.2362%)
13.7906
09 เม.ย. 2564
UES
+0.0290 (+0.2279%)
12.7566
09 เม.ย. 2564
TFixed2Y5AI
+0.0234 (+0.2236%)
10.4873
31 มี.ค. 2564
T-Fixed3YR13
+0.0228 (+0.2123%)
10.7601
31 มี.ค. 2564
T-Fixed3YR14
+0.0225 (+0.2098%)
10.7492
31 มี.ค. 2564
T-PREMIUM BRAND
+0.0260 (+0.2023%)
12.8803
09 เม.ย. 2564
T-GlobalBond
+0.0297 (+0.1777%)
16.7462
08 เม.ย. 2564
T-EuropeEQ
+0.0211 (+0.1777%)
11.8975
09 เม.ย. 2564
TMBGER
+0.0217 (+0.1453%)
14.9572
09 เม.ย. 2564
TMB-ES-FINTECH
+0.0145 (+0.1394%)
10.4138
09 เม.ย. 2564
ONE-ULTRA
+0.0092 (+0.0970%)
9.4937
09 เม.ย. 2564
TFixed3Y11M1AI
+0.0061 (+0.0694%)
8.7899
31 มี.ค. 2564
TGOV3M1
+0.0077 (+0.0578%)
13.3298
31 มี.ค. 2564
TFIX-3M#2
+0.0075 (+0.0561%)
13.3854
31 มี.ค. 2564
TFIX-3M#3
+0.0071 (+0.0532%)
13.3541
31 มี.ค. 2564
EHD
+0.0048 (+0.0460%)
10.4506
09 เม.ย. 2564
UFIN-N
+0.0048 (+0.0431%)
11.136
08 เม.ย. 2564
UFIN-A
+0.0047 (+0.0422%)
11.1358
08 เม.ย. 2564
KGT5YA
+0.0037 (+0.0363%)
10.1856
08 เม.ย. 2564
KGT5YB
+0.0022 (+0.0219%)
10.0413
08 เม.ย. 2564
TMBEBF
+0.0013 (+0.0124%)
10.483
09 เม.ย. 2564
K-FIXED
+0.0014 (+0.0109%)
12.8868
12 เม.ย. 2564
TMB-T-ES-IPLUS
+0.0012 (+0.0104%)
11.5207
12 เม.ย. 2564
T-NFRMF
+0.0011 (+0.0066%)
16.7829
12 เม.ย. 2564
TMBBFRMF
+0.0008 (+0.0063%)
12.7764
12 เม.ย. 2564
TMB-T-ES-DPLUS
+0.0006 (+0.0057%)
10.4894
12 เม.ย. 2564
T-MAP
+0.0008 (+0.0053%)
15.2154
09 เม.ย. 2564
TMBABRMF
+0.0005 (+0.0046%)
10.7571
12 เม.ย. 2564
SVRMF
+0.0006 (+0.0045%)
13.1989
12 เม.ย. 2564
UDB-N
+0.0005 (+0.0045%)
11.1306
09 เม.ย. 2564
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0005 (+0.0043%)
11.5235
12 เม.ย. 2564
T-TSB
+0.0008 (+0.0037%)
21.6331
12 เม.ย. 2564
T-TSARN
+0.0004 (+0.0036%)
11.1469
12 เม.ย. 2564
TMBUSO
+0.0004 (+0.0034%)
11.6781
08 เม.ย. 2564
TMB-ES-GSBOND
+0.0003 (+0.0029%)
10.2399
09 เม.ย. 2564
KTSTPLUS-A
+0.0003 (+0.0028%)
10.6718
12 เม.ย. 2564
TCMF
+0.0004 (+0.0026%)
15.1981
12 เม.ย. 2564
1AM-DAILY-RA
+0.0003 (+0.0024%)
12.3343
12 เม.ย. 2564
T-CASH
+0.0003 (+0.0022%)
13.6168
12 เม.ย. 2564
UOBSD-SSF
+0.0002 (+0.0015%)
12.9114
12 เม.ย. 2564
TMBMF
+0.0003 (+0.0014%)
22.0396
12 เม.ย. 2564
TISCOSTF
+0.0001 (+0.0008%)
12.9509
12 เม.ย. 2564
TMBMRMF
+0.0001 (+0.0008%)
13.0502
12 เม.ย. 2564
K-CASH
+0.0001 (+0.0008%)
13.2231
12 เม.ย. 2564
TFIF
+0.0001 (+0.0007%)
13.727
12 เม.ย. 2564
TMBTM
+0.0001 (+0.0007%)
13.8694
12 เม.ย. 2564
T-MONEY
0.0000 (0.0000%)
12.0979
12 เม.ย. 2564
T-ES-NF-SSF
0.0000 (0.0000%)
9.938
12 เม.ย. 2564
T-NGRMF
0.0000 (0.0000%)
15.7453
12 เม.ย. 2564
T-NMRMF
0.0000 (0.0000%)
13.957
12 เม.ย. 2564
ABCC
-0.0002 (-0.0011%)
17.9849
12 เม.ย. 2564
TMBCB
-0.0002 (-0.0012%)
17.3008
12 เม.ย. 2564
ABSI-RMF
-0.0002 (-0.0016%)
12.6172
12 เม.ย. 2564
KFAFIX-A
-0.0003 (-0.0027%)
11.0732
12 เม.ย. 2564
TMBINCOME
-0.0005 (-0.0049%)
10.1281
12 เม.ย. 2564
GBRMF
-0.0009 (-0.0063%)
14.3725
12 เม.ย. 2564
UIF-N
-0.0010 (-0.0090%)
11.0907
09 เม.ย. 2564
UIF-A
-0.0010 (-0.0090%)
11.0894
09 เม.ย. 2564
T-ES-GSBOND
-0.0014 (-0.0122%)
11.4283
09 เม.ย. 2564
TMB-ES-IALLO
-0.0013 (-0.0124%)
10.4929
09 เม.ย. 2564
UIFRMF
-0.0014 (-0.0136%)
10.3303
09 เม.ย. 2564
USHY-A
-0.0017 (-0.0140%)
12.1607
09 เม.ย. 2564
USHY
-0.0017 (-0.0140%)
12.1607
09 เม.ย. 2564
T-IncomePropAI
-0.0019 (-0.0168%)
11.2777
09 เม.ย. 2564
MS-MONEY
-0.0027 (-0.0232%)
11.643
12 เม.ย. 2564
ASIA-B
-0.0061 (-0.0258%)
23.6736
09 เม.ย. 2564
TMBWDEQ
-0.0070 (-0.0376%)
18.5895
09 เม.ย. 2564
T-INCOMEAI
-0.0048 (-0.0411%)
11.6613
09 เม.ย. 2564
TMBGINCOME
-0.0079 (-0.0651%)
12.1259
09 เม.ย. 2564
TMBASIAB
-0.0074 (-0.0654%)
11.308
09 เม.ย. 2564
TMBGINCOMERMF
-0.0078 (-0.0657%)
11.8579
09 เม.ย. 2564
KFMINCOM-A
-0.0088 (-0.0781%)
11.2564
09 เม.ย. 2564
TMBUSBLUECHIP
-0.0196 (-0.0854%)
22.9284
09 เม.ย. 2564
ADR-D
-0.0081 (-0.0954%)
8.4833
09 เม.ย. 2564
T-AsianProp
-0.0116 (-0.1130%)
10.2531
08 เม.ย. 2564
TMBGF
-0.0197 (-0.1436%)
13.6947
09 เม.ย. 2564
KT-ASEAN-A
-0.0174 (-0.1442%)
12.0497
09 เม.ย. 2564
TMBGDF
-0.0146 (-0.1451%)
10.0453
09 เม.ย. 2564
TMBGRMF
-0.0180 (-0.1489%)
12.074
09 เม.ย. 2564
T-ES-GF
-0.0152 (-0.1524%)
9.9609
09 เม.ย. 2564
TMB-T-ES-APlus
-0.0160 (-0.1591%)
10.0395
09 เม.ย. 2564
TMBOIL
-0.0057 (-0.1595%)
3.5684
09 เม.ย. 2564
CPRMF4
-0.0256 (-0.1620%)
15.7733
12 เม.ย. 2564
CPRMF3
-0.0256 (-0.1627%)
15.7072
12 เม.ย. 2564
CPRMF1
-0.0282 (-0.1673%)
16.8261
12 เม.ย. 2564
CPRMF2
-0.0264 (-0.1703%)
15.4739
12 เม.ย. 2564
CPRMF5
-0.0272 (-0.1729%)
15.7046
12 เม.ย. 2564
T-GlobalBondRMF
-0.0196 (-0.1788%)
10.9422
09 เม.ย. 2564
TMBGINFRA
-0.0227 (-0.1809%)
12.527
09 เม.ย. 2564
TMBINDAE
-0.0240 (-0.2044%)
11.7156
09 เม.ย. 2564
TMBAASF
-0.0288 (-0.2275%)
12.6294
12 เม.ย. 2564
TGOLDRMF-UH
-0.0252 (-0.2386%)
10.5384
12 เม.ย. 2564
TGOLDBULLION-UH
-0.0282 (-0.2458%)
11.4449
12 เม.ย. 2564
T-ES-GGREEN
-0.0266 (-0.2491%)
10.6515
09 เม.ย. 2564
TMBGPROPRMF
-0.0270 (-0.2506%)
10.7455
09 เม.ย. 2564
TMBGPROP
-0.0262 (-0.2545%)
10.2691
09 เม.ย. 2564
TMB-ES-INTERNET
-0.0270 (-0.2663%)
10.1127
09 เม.ย. 2564
MIX-D1585
-0.0269 (-0.2816%)
9.5255
12 เม.ย. 2564
T-GlobalEnergy
-0.0143 (-0.2914%)
4.8923
09 เม.ย. 2564
ABIG
-0.0577 (-0.2993%)
19.2215
09 เม.ย. 2564
UEV
-0.0310 (-0.3078%)
10.0391
09 เม.ย. 2564
TMBGRR
-0.0326 (-0.3384%)
9.6023
09 เม.ย. 2564
TINC-A
-0.0440 (-0.3762%)
11.6504
12 เม.ย. 2564
TMB-ES-AUTOMATION
-0.0387 (-0.3764%)
10.2424
09 เม.ย. 2564
TGOLDRMF-H
-0.0440 (-0.4116%)
10.646
12 เม.ย. 2564
TMBGOLDSRMF
-0.0471 (-0.4127%)
11.3649
12 เม.ย. 2564
TGOLDBULLION-H
-0.0479 (-0.4206%)
11.3401
12 เม.ย. 2564
TMBGOLDS
-0.0489 (-0.4266%)
11.4135
12 เม.ย. 2564
T-Mixed7030
-0.0439 (-0.4296%)
10.174
12 เม.ย. 2564
UAI
-0.0494 (-0.4300%)
11.4386
09 เม.ย. 2564
PRINCIPAL iPROP-D
-0.0501 (-0.4306%)
11.5854
12 เม.ย. 2564
TMBAAMF
-0.0560 (-0.4383%)
12.7195
12 เม.ย. 2564
TMBJERMF
-0.0626 (-0.4425%)
14.0853
12 เม.ย. 2564
TMBJE
-0.0782 (-0.4763%)
16.3395
12 เม.ย. 2564
TMBPIPRMF
-0.0748 (-0.4920%)
15.1274
12 เม.ย. 2564
PRINCIPAL KOS
-0.0527 (-0.5025%)
10.4339
09 เม.ย. 2564
T-CHCHALLENGE#1
-0.0424 (-0.5430%)
7.7655
12 เม.ย. 2564
T-PropInfraFlex
-0.0523 (-0.5558%)
9.3581
12 เม.ย. 2564
TMBEAERMF
-0.0491 (-0.5616%)
8.6943
09 เม.ย. 2564
TMBEAE
-0.0563 (-0.5663%)
9.8849
09 เม.ย. 2564
T-PropertyRMF
-0.0661 (-0.5896%)
11.145
12 เม.ย. 2564
T-PROPERTY
-0.0644 (-0.6272%)
10.2028
12 เม.ย. 2564
TMBCHEQ
-0.0502 (-0.6381%)
7.8169
12 เม.ย. 2564
T-ES-GINNO-SSF
-0.0658 (-0.6488%)
10.0754
09 เม.ย. 2564
T-ES-GINNO-RMF
-0.0687 (-0.6728%)
10.1421
09 เม.ย. 2564
T-MultiIncome
-0.0623 (-0.6810%)
9.086
12 เม.ย. 2564
TMB-ES-APPF
-0.0642 (-0.6893%)
9.2495
12 เม.ย. 2564
ASIA-E
-0.0812 (-0.7027%)
11.4735
09 เม.ย. 2564
TMBAALF
-0.0952 (-0.7334%)
12.8849
12 เม.ย. 2564
T-ES-GINNO
-0.0980 (-0.7628%)
12.7502
09 เม.ย. 2564
TMB-ES-GINNO
-0.0976 (-0.7634%)
12.6869
09 เม.ย. 2564
TMBGOLD
-0.1740 (-0.8031%)
21.492
09 เม.ย. 2564
ABAPAC-RMF
-0.1524 (-0.8141%)
18.5683
09 เม.ย. 2564
ABLTF 70/30
-0.0888 (-0.8849%)
9.9459
12 เม.ย. 2564
PRINCIPAL APEQ
-0.1471 (-0.9072%)
16.068
09 เม.ย. 2564
TMBEMEQ
-0.1157 (-0.9105%)
12.5913
09 เม.ย. 2564
T-STSD
-0.0948 (-0.9392%)
9.9987
12 เม.ย. 2564
TMBTMSMV
-0.1020 (-0.9500%)
10.6348
12 เม.ย. 2564
TMBTMSMVLTF
-0.1022 (-0.9547%)
10.6029
12 เม.ย. 2564
TMBTMSMVRMF
-0.1027 (-0.9614%)
10.5798
12 เม.ย. 2564
TMBCORMF
-0.2153 (-0.9808%)
21.7369
09 เม.ย. 2564
TMBCOF
-0.2398 (-0.9880%)
24.0325
09 เม.ย. 2564
TBF
-0.0932 (-0.9898%)
9.3226
12 เม.ย. 2564
JBP LTF
-0.1819 (-1.0025%)
17.9622
12 เม.ย. 2564
TMB-ES-GENOME
-0.0996 (-1.0090%)
9.7713
09 เม.ย. 2564
MS-FLEX RMF
-0.2148 (-1.0269%)
20.7017
12 เม.ย. 2564
T-LowBeta
-0.2117 (-1.1689%)
17.8987
12 เม.ย. 2564
T-LowBetaLTFD
-0.1057 (-1.1710%)
8.921
12 เม.ย. 2564
T-LowBetaRMF
-0.1764 (-1.1856%)
14.7025
12 เม.ย. 2564
ABSC-RMF
-0.9531 (-1.1877%)
79.2918
12 เม.ย. 2564
70/30-D LTF
-0.2147 (-1.2045%)
17.6105
12 เม.ย. 2564
ABLTF
-0.5069 (-1.2216%)
40.9883
12 เม.ย. 2564
T-Privilege
-0.1394 (-1.2302%)
11.192
12 เม.ย. 2564
TMBAGLF
-0.2179 (-1.2541%)
17.1567
09 เม.ย. 2564
TMBAGLRMF
-0.2021 (-1.2607%)
15.8286
09 เม.ย. 2564
T-PrimeLowBeta
-0.1410 (-1.2735%)
10.9306
12 เม.ย. 2564
ABSM
-0.6042 (-1.2858%)
46.3873
12 เม.ย. 2564
T-DIV2
-0.1146 (-1.3267%)
8.5237
12 เม.ย. 2564
T-DIV
-0.1151 (-1.3274%)
8.556
12 เม.ย. 2564
T-CSD
-0.0784 (-1.3367%)
5.7866
12 เม.ย. 2564
T-TTW1
-0.1151 (-1.3373%)
8.4919
12 เม.ย. 2564
T-NMIXRMF
-0.5073 (-1.3424%)
37.2838
12 เม.ย. 2564
TMBPIPF
-0.1492 (-1.3531%)
10.8775
12 เม.ย. 2564
T-Dmixed
-0.1078 (-1.3533%)
7.8578
12 เม.ย. 2564
JB25
-0.5415 (-1.3658%)
39.1049
12 เม.ย. 2564
JB25 LTF
-0.2938 (-1.3669%)
21.2003
12 เม.ย. 2564
JB25RMF
-0.4854 (-1.3682%)
34.9922
12 เม.ย. 2564
MS-ASIAN SM
-0.2844 (-1.3974%)
20.0678
12 เม.ย. 2564
TMB-THAICG
-0.1236 (-1.4328%)
8.5026
12 เม.ย. 2564
MS-ASM RMF
-0.1662 (-1.4623%)
11.1997
12 เม.ย. 2564
KFDYNAMIC
-0.5048 (-1.4631%)
33.9964
12 เม.ย. 2564
T-EQUITY
-0.1757 (-1.4751%)
11.7357
12 เม.ย. 2564
T-BigCapLTF
-0.4977 (-1.4863%)
32.9885
12 เม.ย. 2564
TISCOMS-A
-0.3093 (-1.5000%)
20.3101
12 เม.ย. 2564
BIG CAP-D LTF
-0.2769 (-1.5073%)
18.094
12 เม.ย. 2564
T-PrimePlusAI
-0.1199 (-1.5127%)
7.8061
12 เม.ย. 2564
T-SmartBeta
-0.1288 (-1.5254%)
8.315
12 เม.ย. 2564
TMB50DV
-0.1198 (-1.5276%)
7.7225
12 เม.ย. 2564
T-SET50Acc
-0.1387 (-1.5302%)
8.9256
12 เม.ย. 2564
TMB50
-1.4369 (-1.5307%)
92.4381
12 เม.ย. 2564
T-SET50RMF
-0.1404 (-1.5313%)
9.0283
12 เม.ย. 2564
TISCOHD
-0.2707 (-1.5329%)
17.3892
12 เม.ย. 2564
T-SET50
-0.1994 (-1.5343%)
12.797
12 เม.ย. 2564
TMB50RMF
-0.6043 (-1.5369%)
38.7147
12 เม.ย. 2564
UOBEQ-SSF
-0.1825 (-1.5374%)
11.6885
12 เม.ย. 2564
UOBEQ-SSFX
-0.1825 (-1.5374%)
11.6884
12 เม.ย. 2564
VALUE-D LTF
-0.3579 (-1.5410%)
22.8677
12 เม.ย. 2564
T-NFPLUS
-0.6011 (-1.5515%)
38.1416
12 เม.ย. 2564
UOBLTF
-0.5882 (-1.5585%)
37.1532
12 เม.ย. 2564
T-LTFD
-0.3373 (-1.5625%)
21.2498
12 เม.ย. 2564
VFOCUS-D
-0.1225 (-1.5672%)
7.694
12 เม.ย. 2564
T-PPSD
-0.2167 (-1.5711%)
13.5761
12 เม.ย. 2564
T-ES-EQDSSFX
-0.1927 (-1.6250%)
11.6655
12 เม.ย. 2564
T-NERMF
-1.0375 (-1.6318%)
62.5435
12 เม.ย. 2564
T-ES-ChinaA-SSF
-0.1707 (-1.6464%)
10.1976
09 เม.ย. 2564
T-ES-ChinaA-RMF
-0.1719 (-1.6478%)
10.2599
09 เม.ย. 2564
TSF-A
-1.2792 (-1.6570%)
75.9208
12 เม.ย. 2564
T-ES-CHINA A
-0.2178 (-1.6574%)
12.9229
09 เม.ย. 2564
K-STAR-A(A)
-0.6814 (-1.6676%)
40.1801
12 เม.ย. 2564
TEF
-1.1827 (-1.6852%)
68.9971
12 เม.ย. 2564
TMB-ES-CHINA-A
-0.2219 (-1.6947%)
12.8716
09 เม.ย. 2564
TEF-DIV
-0.1675 (-1.7026%)
9.6702
12 เม.ย. 2564
CG-LTF
-0.9388 (-1.7044%)
54.142
12 เม.ย. 2564
BRIC
-0.1704 (-1.7081%)
9.8058
09 เม.ย. 2564
GC
-0.3591 (-1.7233%)
20.4783
09 เม.ย. 2564
CG-RMF
-0.1857 (-1.7240%)
10.5855
12 เม.ย. 2564
ERMF
-1.5106 (-1.7278%)
85.9209
12 เม.ย. 2564
MS-CORE LTF
-0.5900 (-1.7387%)
33.3431
12 เม.ย. 2564
T-SM CAP
-0.2552 (-1.7594%)
14.2495
12 เม.ย. 2564
T-SMCapLTF
-0.2036 (-1.8128%)
11.0276
12 เม.ย. 2564
UCI
-0.2210 (-2.0209%)
10.7146
09 เม.ย. 2564
K-MIDSMALL
-0.3624 (-2.2670%)
15.6236
12 เม.ย. 2564
T-FinanceTH
-0.4017 (-2.7515%)
14.1975
12 เม.ย. 2564

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนคุณภาพดีได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

WEEKLY UPDATE

07 เม.ย. 2564 - 12 เม.ย. 2564

ผ่านไปกับอีกหนึ่งสัปดาห์ที่รุมเร้าไปด้วยปัจจัยที่สำคัญหลายประการซึ่งโดยรวมแล้วเป็นผลดีต่อตลาด ทำให้ตลาดหุ้นเริ่มฟื้นตัวจากความผันผวนในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่คืนชีพจากกระแส Growth to Value อย่างรุนแรง ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกลับมานั้นมาจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเริ่มหยุดนิ่งตอบสนองต่อการออกมาตรการกระตุ้นโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ได้กล่าวถึงการออกพันธบัตรเพิ่มเติม และผลการประชุม OPEC+ ที่ทยอยเพิ่มกำลังการผลิตแทนที่จะคงการลดกำลังการผลิต รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลกที่กลับมารุนแรงอีกครั้งจากมีอยู่ของวัคซีนทำให้ประชาชนการ์ดตกขณะที่ประสิทธิผลของวัคซีนยังมีข้อสงสัยอยู่มาก สัปดาห์นี้ เราคาดว่าตลาดหุ้นทั่วโลกจะมีโมเมนตัมของการปรับขึ้นต่อจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฝั่งสหรัฐฯ ที่ตัวเลข Nonfarm Payrolls ประกาศออกมาแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 7 เดือน นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังเข้าสู่ Earning Season แล้วอีกด้วย ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ทยอยลงทุนในกองทุนหุ้นต่อไปเพื่อรองรับการเริงร่าของตลาดหุ้นในเดือนเมษายนนี้

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

กุมภาพันธ์ 2564

เดือนกุมภาพันธ์ในภาพรวมเป็นเดือนที่เป็นบวกสำหรับตลาดหุ้น จากการที่นักลงทุนมีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้แข็งแกร่งในช่วงหลายๆเดือนต่อจากนี้ ตลาดหุ้นเริ่มต้นเดือนด้วยดี แต่กลับปรับตัวลงในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือน ก.พ. จากแรงเทขายตราสารหนี้ ท่ามกลางความกังวลว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาดเป็นอย่างมากจะเร่งอัตราเงินเฟ้อให้พุ่งสูงขึ้น และจะส่งผลให้การดำเนินนโยบายทางการเงินมีความเข้มงวดมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

ลงทุน SSF พิเศษดีมั้ย? คำถามโดนใจที่ใครหลายคนอยากได้คำตอบ

คำถาม คือ SSF พิเศษ มีความน่าสนใจยังไง แตกต่างจาก SSF ปกติ หรือ Tax Fund เดิมที่มีอยู่อย่าง RMF และ LTF มากน้อยแค่ไหน วันนี้ TMB Advisory มีรายละเอียดข้อควรรู้มาไขข้อสงสัยก่อนตัดสินใจลงทุนมาฝาก

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ (T-ES-EQDSSFX)

มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยจะเน้นในหุ้นขนาดใหญ่มูลค่าไม่แพงและมีปันผล

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับ! ทำธุรกิจโรงแรมอย่างไรให้มั่นคง ยืนยาวกว่า 40 ปี

คุณธเนศ ศุภรสหัสรังสี เจ้าของกิจการกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทเครือซันไชน์ มีเคล็ดลับอย่างไรในการบริหารธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืน

HOT UPDATE

TMB ขอเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ

เพื่อให้นักลงทุนได้มีสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้มากขึ้นตามเกณฑ์กรมสรรพากรและสนับสนุนมาตรการส่งเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในระบบตลาดทุนและเศรษฐกิจที่ชะลอ