มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

TMBOIL
+0.1154 (+3.5744%)
3.3439
04 ธ.ค. 2562
TMBCHEQ
+0.1193 (+2.1109%)
5.771
06 ธ.ค. 2562
TMBJPNAE
+0.1821 (+1.5568%)
11.8792
04 ธ.ค. 2562
UES
+0.1471 (+1.3517%)
11.0296
04 ธ.ค. 2562
TMBWDEQ
+0.1874 (+1.3502%)
14.0665
04 ธ.ค. 2562
KT-FINANCE
+0.2531 (+1.3490%)
19.0149
04 ธ.ค. 2562
TMBEGRMF
+0.1615 (+1.3316%)
12.29
04 ธ.ค. 2562
BRIC
+0.1000 (+1.3204%)
7.6735
04 ธ.ค. 2562
EHD
+0.1266 (+1.3159%)
9.7477
04 ธ.ค. 2562
TMBEG
+0.1638 (+1.3046%)
12.7191
04 ธ.ค. 2562
TMB-ES-GCORE
+0.1271 (+1.2605%)
10.2101
04 ธ.ค. 2562
TMB-ES-APPF
+0.1197 (+1.1952%)
10.1347
06 ธ.ค. 2562
TMBUSBLUECHIP
+0.1787 (+1.1167%)
16.1806
04 ธ.ค. 2562
TMBGER
+0.1370 (+1.0703%)
12.9366
04 ธ.ค. 2562
TMBJE
+0.1322 (+1.0270%)
13.0043
06 ธ.ค. 2562
TMBJERMF
+0.1132 (+1.0033%)
11.3957
06 ธ.ค. 2562
TMBEMEQ
+0.0799 (+0.8433%)
9.5547
04 ธ.ค. 2562
TMBGINFRA
+0.1059 (+0.8380%)
12.7424
04 ธ.ค. 2562
TMBINDAE
+0.0658 (+0.7132%)
9.2916
04 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL iPROP-D
+0.0957 (+0.6944%)
13.877
06 ธ.ค. 2562
TMBPIPF
+0.0895 (+0.6930%)
13.0051
06 ธ.ค. 2562
TMBPIPRMF
+0.1124 (+0.6748%)
16.7688
06 ธ.ค. 2562
TMBUS500
+0.1281 (+0.6018%)
21.413
04 ธ.ค. 2562
TMBUS500RMF
+0.1201 (+0.5947%)
20.316
04 ธ.ค. 2562
UGH
+0.0829 (+0.5929%)
14.0649
04 ธ.ค. 2562
UHCRMF
+0.0667 (+0.5827%)
11.5133
04 ธ.ค. 2562
TMBEAE
+0.0527 (+0.5722%)
9.2623
04 ธ.ค. 2562
TMBEAERMF
+0.0458 (+0.5645%)
8.1596
04 ธ.ค. 2562
UJSMRMF
+0.0489 (+0.4765%)
10.3105
04 ธ.ค. 2562
UGD
+0.0563 (+0.4493%)
12.5882
04 ธ.ค. 2562
ABIG
+0.0705 (+0.4472%)
15.8339
04 ธ.ค. 2562
JSM
+0.0891 (+0.4439%)
20.1598
04 ธ.ค. 2562
UDB-N
+0.0394 (+0.3714%)
10.6482
04 ธ.ค. 2562
TMBGQG
+0.0557 (+0.3677%)
15.2034
04 ธ.ค. 2562
TMBGQGRMF
+0.0508 (+0.3597%)
14.1718
04 ธ.ค. 2562
UJRES
+0.0280 (+0.2378%)
11.8004
04 ธ.ค. 2562
TMB-ES-IALLO
+0.0176 (+0.1726%)
10.2165
04 ธ.ค. 2562
USHY-A
+0.0183 (+0.1612%)
11.3718
04 ธ.ค. 2562
USHY
+0.0183 (+0.1612%)
11.3718
04 ธ.ค. 2562
TMBGRR
+0.0139 (+0.1489%)
9.3518
04 ธ.ค. 2562
TMBASIAB
+0.0150 (+0.1382%)
10.8661
04 ธ.ค. 2562
UIF-N
+0.0113 (+0.1008%)
11.225
04 ธ.ค. 2562
UIF-A
+0.0113 (+0.1008%)
11.2249
04 ธ.ค. 2562
UIFRMF
+0.0104 (+0.0990%)
10.5173
04 ธ.ค. 2562
KGT5YA
+0.0092 (+0.0866%)
10.6291
03 ธ.ค. 2562
TMBEBF
+0.0081 (+0.0786%)
10.3193
04 ธ.ค. 2562
KFMINCOM-A
+0.0070 (+0.0656%)
10.6838
04 ธ.ค. 2562
TMBGPROP
+0.0043 (+0.0408%)
10.5441
04 ธ.ค. 2562
TMBGPROPRMF
+0.0044 (+0.0401%)
10.9779
04 ธ.ค. 2562
ASIA-B
+0.0032 (+0.0137%)
23.3014
04 ธ.ค. 2562
TMBUSB
+0.0009 (+0.0084%)
10.7118
06 ธ.ค. 2562
KT-ASEAN-A
+0.0009 (+0.0078%)
11.5635
04 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0008 (+0.0070%)
11.4482
06 ธ.ค. 2562
SVRMF
+0.0009 (+0.0067%)
13.4025
06 ธ.ค. 2562
TMBMF
+0.0014 (+0.0064%)
21.9361
06 ธ.ค. 2562
TCMF
+0.0009 (+0.0060%)
15.0701
06 ธ.ค. 2562
TMBTM
+0.0008 (+0.0058%)
13.7962
06 ธ.ค. 2562
TISCOSTF
+0.0007 (+0.0054%)
12.8839
06 ธ.ค. 2562
MS-MONEY
+0.0006 (+0.0052%)
11.625
06 ธ.ค. 2562
TMBTHANAPLUS
+0.0006 (+0.0049%)
12.1299
06 ธ.ค. 2562
ABSI-RMF
+0.0006 (+0.0048%)
12.5895
06 ธ.ค. 2562
TMBMRMF
+0.0006 (+0.0046%)
13.0193
06 ธ.ค. 2562
ABCC
+0.0008 (+0.0045%)
17.9441
06 ธ.ค. 2562
TFIF
+0.0007 (+0.0043%)
16.1594
06 ธ.ค. 2562
1AM-DAILY
+0.0004 (+0.0033%)
12.2839
04 ธ.ค. 2562
TMBCB
+0.0003 (+0.0017%)
17.2074
06 ธ.ค. 2562
ADR-D
+0.0001 (+0.0012%)
8.4294
04 ธ.ค. 2562
TMBGINCOMERMF
-0.0002 (-0.0018%)
11.1775
04 ธ.ค. 2562
TMBGINCOME
-0.0004 (-0.0035%)
11.4127
04 ธ.ค. 2562
TMBABRMF
-0.0010 (-0.0094%)
10.608
06 ธ.ค. 2562
TMBBFRMF
-0.0020 (-0.0158%)
12.6596
06 ธ.ค. 2562
GBRMF
-0.0025 (-0.0172%)
14.4946
06 ธ.ค. 2562
TMBABF
-0.0035 (-0.0302%)
11.5718
06 ธ.ค. 2562
TMBINCOME
-0.0039 (-0.0364%)
10.7035
06 ธ.ค. 2562
TMBGOLD
-0.0072 (-0.0403%)
17.8676
04 ธ.ค. 2562
TMBBF
-0.0052 (-0.0405%)
12.8235
06 ธ.ค. 2562
CPRMF5
-0.0088 (-0.0562%)
15.6399
06 ธ.ค. 2562
CPRMF3
-0.0093 (-0.0587%)
15.8459
06 ธ.ค. 2562
CPRMF1
-0.0111 (-0.0661%)
16.7797
06 ธ.ค. 2562
TMBAASF
-0.0090 (-0.0697%)
12.8959
06 ธ.ค. 2562
TMBTMSMVLTF
-0.0075 (-0.0721%)
10.4013
06 ธ.ค. 2562
CPRMF4
-0.0115 (-0.0727%)
15.7979
06 ธ.ค. 2562
TMBTMSMV
-0.0078 (-0.0751%)
10.3824
06 ธ.ค. 2562
TMBTMSMVRMF
-0.0079 (-0.0760%)
10.383
06 ธ.ค. 2562
MIX-D1585
-0.0105 (-0.1034%)
10.1415
06 ธ.ค. 2562
TMBAGLRMF
-0.0115 (-0.1046%)
10.9809
04 ธ.ค. 2562
TMBAGLF
-0.0128 (-0.1077%)
11.8685
04 ธ.ค. 2562
TINC-A
-0.0139 (-0.1149%)
12.0814
06 ธ.ค. 2562
CPRMF2
-0.0179 (-0.1171%)
15.2655
06 ธ.ค. 2562
TMBGDF
-0.0118 (-0.1196%)
9.8575
04 ธ.ค. 2562
TMBGRMF
-0.0140 (-0.1198%)
11.6705
04 ธ.ค. 2562
TMBGF
-0.0162 (-0.1229%)
13.1671
04 ธ.ค. 2562
ONE-ULTRA
-0.0123 (-0.1301%)
9.4441
03 ธ.ค. 2562
TMBAAMF
-0.0179 (-0.1345%)
13.2919
06 ธ.ค. 2562
VALUE-D LTF
-0.0400 (-0.1598%)
24.9971
06 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL GSCEQ-R
-0.0217 (-0.1779%)
12.175
03 ธ.ค. 2562
JBP LTF
-0.0361 (-0.1834%)
19.6449
06 ธ.ค. 2562
TGINC-A
-0.0212 (-0.1938%)
10.9207
03 ธ.ค. 2562
ASIA-E
-0.0197 (-0.2236%)
8.7914
04 ธ.ค. 2562
JB25
-0.1013 (-0.2425%)
41.6755
06 ธ.ค. 2562
JB25RMF
-0.0921 (-0.2446%)
37.5658
06 ธ.ค. 2562
JB25 LTF
-0.0579 (-0.2454%)
23.5374
06 ธ.ค. 2562
UAI
-0.0256 (-0.2496%)
10.2324
04 ธ.ค. 2562
BIG CAP-D LTF
-0.0509 (-0.2503%)
20.287
06 ธ.ค. 2562
TISCOHD
-0.0370 (-0.2563%)
14.3969
06 ธ.ค. 2562
TMBAALF
-0.0369 (-0.2586%)
14.2307
06 ธ.ค. 2562
UFIN-A
-0.0321 (-0.2690%)
11.9002
03 ธ.ค. 2562
UFIN-N
-0.0322 (-0.2699%)
11.9003
03 ธ.ค. 2562
ABLTF 70/30
-0.0286 (-0.2741%)
10.4074
06 ธ.ค. 2562
MS-FLEX RMF
-0.0593 (-0.2799%)
21.1276
06 ธ.ค. 2562
MS-ASIAN SM
-0.0396 (-0.2855%)
13.8322
04 ธ.ค. 2562
MS-ASM RMF
-0.0226 (-0.2899%)
7.7735
04 ธ.ค. 2562
ABLTF
-0.1573 (-0.3436%)
45.624
06 ธ.ค. 2562
TBF
-0.0388 (-0.3450%)
11.2084
06 ธ.ค. 2562
ABSC-RMF
-0.3107 (-0.3564%)
86.8644
06 ธ.ค. 2562
ABAGS
-0.0414 (-0.3622%)
11.3887
04 ธ.ค. 2562
GC
-0.0543 (-0.3788%)
14.2821
04 ธ.ค. 2562
TMB-THAICG
-0.0353 (-0.4090%)
8.5958
06 ธ.ค. 2562
T-LowBetaRMF
-0.0701 (-0.4138%)
16.8691
06 ธ.ค. 2562
70/30-D LTF
-0.0784 (-0.4291%)
18.1906
06 ธ.ค. 2562
TMB50DV
-0.0376 (-0.4395%)
8.5177
06 ธ.ค. 2562
TMB50
-0.4480 (-0.4402%)
101.3318
06 ธ.ค. 2562
TMB50RMF
-0.1907 (-0.4428%)
42.8786
06 ธ.ค. 2562
K-STAR-A(A)
-0.1814 (-0.4489%)
40.2244
06 ธ.ค. 2562
T-LowBetaLTFD
-0.0464 (-0.4501%)
10.2627
06 ธ.ค. 2562
T-LowBeta
-0.0998 (-0.4619%)
21.5043
06 ธ.ค. 2562
MS-CORE LTF
-0.1698 (-0.4922%)
34.3266
06 ธ.ค. 2562
CG-RMF
-0.0577 (-0.5227%)
10.9822
06 ธ.ค. 2562
T-PrimeLowBeta
-0.0629 (-0.5242%)
11.937
06 ธ.ค. 2562
UOBLTF
-0.2128 (-0.5273%)
40.1434
06 ธ.ค. 2562
TEF
-0.3838 (-0.5326%)
71.6798
06 ธ.ค. 2562
CG-LTF
-0.2997 (-0.5326%)
55.9679
06 ธ.ค. 2562
ONE-EUROEQ
-0.0598 (-0.5364%)
11.089
03 ธ.ค. 2562
TEF-DIV
-0.0560 (-0.5542%)
10.0495
06 ธ.ค. 2562
ABAPAC-RMF
-0.0779 (-0.5901%)
13.123
04 ธ.ค. 2562
VFOCUS-D
-0.0518 (-0.5923%)
8.6933
06 ธ.ค. 2562
ERMF
-0.5575 (-0.6079%)
91.154
06 ธ.ค. 2562
TMBGOLDS
-0.0669 (-0.6654%)
9.9874
06 ธ.ค. 2562
TMBGOLDSRMF
-0.0664 (-0.6671%)
9.8871
06 ธ.ค. 2562
TMBCORMF
-0.1170 (-0.6959%)
16.6964
04 ธ.ค. 2562
TMBCOF
-0.1295 (-0.7012%)
18.3382
04 ธ.ค. 2562
KFDYNAMIC
-0.2252 (-0.7063%)
31.661
06 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL GSA
-0.0824 (-0.7179%)
11.3951
03 ธ.ค. 2562
K-MIDSMALL
-0.1030 (-0.7582%)
13.482
06 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL APEQ
-0.1048 (-0.8532%)
12.1789
04 ธ.ค. 2562
UGSE
-0.1197 (-0.9873%)
12.0045
03 ธ.ค. 2562
TMBUSO
-0.1134 (-1.0949%)
10.2441
03 ธ.ค. 2562
PRINCIPAL KOS
-0.0874 (-1.2569%)
6.8664
04 ธ.ค. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

06 ธ.ค. 2562

ตลาดหุ้นหลักๆ ปรับตัวผสมผสาน โดยนักลงทุนยังคงติดตามการลงนามสัญญาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอย่างใกล้ชิด โดยล่าสุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าหากทั้งสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงกันก็ควรมีการปรับลดภาษีลงมาอย่างสอดคล้องกัน

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

03 ธ.ค. 2562 - 09 ธ.ค. 2562

สหรัฐฯ ผ่านร่างกฎหมายที่สนับสนุนการใช้สิทธิชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง ซึ่งจะคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยับยั้งการชุมนุมดังกล่าว และอาจระงับสิทธิพิเศษสำหรับการนำเข้าสินค้าจากฮ่องกง ทำให้ทางการจีนไม่พอใจอย่างมาก และอาจกระทบกับการลงนามข้อตกลงการค้าระหว่างกันให้ยืดเยื้อออกไป ซึ่งจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของโลกในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

ตุลาคม 2562

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังเชิงบวกว่าสหรัฐฯ และจีน จะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสแรกกันได้ภายในเดือนพ.ย. นี้ การที่สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปสามารถหลีกเลี่ยงการเกิด No-deal Brexit ได้ รวมถึงการที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ อินเดีย และจีนออกมาดีกว่าคาดการณ์

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

LTF - RMF ตัวท็อปกับ “สถิติ” ที่หลายคนมองข้าม

ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่จะซื้อ LTF แล้วได้สิทธิลดหย่อนภาษี แต่ก็มีหลายประเด็นที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิด ผมจึงอยากจะช่วยให้กระจ่างว่าจริงๆแล้ว LTF ปีนี้ยังซื้อได้ปกติ

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

6 วิธีเรียนรู้จากคนสำเร็จ เปลี่ยนชีวิตสาวโรงงานวัย 30 สู่เจ้าของธุรกิจ

ร้านดัง “พวงเบ็ดเตล็ด” ของ คุณ อาภัสสร สีเสน วันนี้จะพาไปเจาะลึกเคล็ดลับความสำเร็จของผู้หญิงตัวเล็กแต่ใจใหญ่คนนี้

HOT UPDATE

ภาวะตลาดแบบนี้! ลงทุนแบบไหน? ตอบโจทย์

ในภาวะตลาดแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามและความลังเล ว่าจะลงทุนอะไรดี? หากลงทุนในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียวก็กลัวว่าจะได้รับผลตอบแทนน้อยไปไม่ทันเงินเฟ้อ