มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

KFDYNAMIC
+0.8550 (+2.5864%)
33.9126
16 ส.ค. 2562
TMB-THAICG
+0.1875 (+2.1039%)
9.0995
16 ส.ค. 2562
TISCOMS
+0.2979 (+2.0633%)
14.7357
16 ส.ค. 2562
K-MIDSMALL
+0.2809 (+2.0101%)
14.2553
16 ส.ค. 2562
ABLTF
+0.9378 (+1.9953%)
47.9374
16 ส.ค. 2562
VFOCUS-D
+0.1776 (+1.9515%)
9.2782
16 ส.ค. 2562
ABSC-RMF
+1.7404 (+1.9455%)
91.196
16 ส.ค. 2562
TMB50
+1.9670 (+1.9412%)
103.297
16 ส.ค. 2562
TMB50RMF
+0.8332 (+1.9380%)
43.8265
16 ส.ค. 2562
K-STAR-A(A)
+0.7853 (+1.9358%)
41.3534
16 ส.ค. 2562
TMB50DV
+0.1648 (+1.9345%)
8.6836
16 ส.ค. 2562
PRINCIPAL KOS
+0.1262 (+1.9267%)
6.6761
14 ส.ค. 2562
TEF-DIV
+0.1924 (+1.8758%)
10.4496
16 ส.ค. 2562
CG-LTF
+1.0499 (+1.8375%)
58.1862
16 ส.ค. 2562
TEF
+1.3337 (+1.8248%)
74.4228
16 ส.ค. 2562
BIG CAP-D LTF
+0.3764 (+1.8211%)
21.0449
16 ส.ค. 2562
CG-RMF
+0.2030 (+1.8105%)
11.4156
16 ส.ค. 2562
TISCOHD
+0.2565 (+1.7625%)
14.8094
16 ส.ค. 2562
JB25
+0.7471 (+1.7588%)
43.2239
16 ส.ค. 2562
UOBLTF
+0.7281 (+1.7579%)
42.147
16 ส.ค. 2562
JB25RMF
+0.6742 (+1.7575%)
39.0358
16 ส.ค. 2562
JB25 LTF
+0.4222 (+1.7565%)
24.458
16 ส.ค. 2562
ERMF
+1.6274 (+1.7183%)
96.3357
16 ส.ค. 2562
MS-CORE LTF
+0.5216 (+1.5211%)
34.813
16 ส.ค. 2562
ABSM
+0.6907 (+1.5085%)
46.4769
16 ส.ค. 2562
VALUE-D LTF
+0.3405 (+1.3535%)
25.497
16 ส.ค. 2562
70/30-D LTF
+0.2499 (+1.3445%)
18.8374
16 ส.ค. 2562
JBP LTF
+0.2662 (+1.3351%)
20.2054
16 ส.ค. 2562
ABLTF 70/30
+0.1346 (+1.2705%)
10.7291
16 ส.ค. 2562
TMBAALF
+0.1748 (+1.2264%)
14.4279
16 ส.ค. 2562
PRINCIPAL iBALANCED-R
+0.1528 (+1.2063%)
12.82
16 ส.ค. 2562
TBF
+0.1376 (+1.1852%)
11.7476
16 ส.ค. 2562
TMBTMSMVLTF
+0.1111 (+1.0373%)
10.8219
16 ส.ค. 2562
TMBTMSMV
+0.1101 (+1.0302%)
10.7976
16 ส.ค. 2562
TMBTMSMVRMF
+0.1099 (+1.0269%)
10.812
16 ส.ค. 2562
ABAGS
+0.1083 (+0.9791%)
11.1699
14 ส.ค. 2562
GC
+0.1185 (+0.9306%)
12.8521
15 ส.ค. 2562
MS-FLEX RMF
+0.1831 (+0.8676%)
21.2881
16 ส.ค. 2562
TMBEMEQ
+0.0727 (+0.8196%)
8.943
15 ส.ค. 2562
TMBGOLD
+0.1530 (+0.8165%)
18.8918
15 ส.ค. 2562
TMBGPROPRMF
+0.0802 (+0.7631%)
10.5893
15 ส.ค. 2562
TMBGPROP
+0.0767 (+0.7609%)
10.1565
15 ส.ค. 2562
TMB-ES-APPF
+0.0710 (+0.7256%)
9.8554
16 ส.ค. 2562
ABIG
+0.1053 (+0.6970%)
15.2138
14 ส.ค. 2562
TMBAAMF
+0.0829 (+0.6244%)
13.3599
16 ส.ค. 2562
TMBCHEQ
+0.0336 (+0.5995%)
5.6381
16 ส.ค. 2562
KT-ASEAN-A
+0.0581 (+0.5027%)
11.6158
14 ส.ค. 2562
TMBGF
+0.0540 (+0.4075%)
13.3048
15 ส.ค. 2562
MS-ASM RMF
+0.0302 (+0.4002%)
7.5767
14 ส.ค. 2562
MS-ASIAN SM
+0.0535 (+0.3993%)
13.4533
14 ส.ค. 2562
TMBGDF
+0.0398 (+0.3978%)
10.0438
15 ส.ค. 2562
TMBGRMF
+0.0466 (+0.3960%)
11.8133
15 ส.ค. 2562
TMBJPNAE
+0.0352 (+0.3548%)
9.9555
15 ส.ค. 2562
TMBGINFRA
+0.0409 (+0.3356%)
12.2291
15 ส.ค. 2562
TMBAASF
+0.0417 (+0.3240%)
12.911
16 ส.ค. 2562
PRINCIPAL iPROP-D
+0.0435 (+0.3178%)
13.7296
16 ส.ค. 2562
TMBGQG
+0.0411 (+0.2826%)
14.5848
15 ส.ค. 2562
TMBGQGRMF
+0.0383 (+0.2824%)
13.5985
15 ส.ค. 2562
MIX-D1585
+0.0277 (+0.2665%)
10.4203
16 ส.ค. 2562
CPRMF1
+0.0441 (+0.2627%)
16.8322
16 ส.ค. 2562
TMBPIPRMF
+0.0418 (+0.2565%)
16.3353
16 ส.ค. 2562
TMBUS500
+0.0488 (+0.2486%)
19.6787
15 ส.ค. 2562
TMBUS500RMF
+0.0462 (+0.2477%)
18.6974
15 ส.ค. 2562
TMBEAE
+0.0209 (+0.2440%)
8.5868
15 ส.ค. 2562
TMBEAERMF
+0.0183 (+0.2418%)
7.5854
15 ส.ค. 2562
CPRMF5
+0.0376 (+0.2403%)
15.6859
16 ส.ค. 2562
TMBPIPF
+0.0301 (+0.2344%)
12.873
16 ส.ค. 2562
ASIA-B
+0.0484 (+0.2089%)
23.2178
15 ส.ค. 2562
UGD
+0.0247 (+0.2033%)
12.176
15 ส.ค. 2562
CPRMF2
+0.0247 (+0.1616%)
15.3109
16 ส.ค. 2562
ASIA-E
+0.0116 (+0.1442%)
8.0575
15 ส.ค. 2562
CPRMF4
+0.0214 (+0.1353%)
15.8364
16 ส.ค. 2562
CPRMF3
+0.0213 (+0.1341%)
15.9032
16 ส.ค. 2562
TMBGINCOME
+0.0144 (+0.1279%)
11.2725
15 ส.ค. 2562
TMBGINCOMERMF
+0.0140 (+0.1269%)
11.0436
15 ส.ค. 2562
UIF-A
+0.0108 (+0.0992%)
10.899
15 ส.ค. 2562
UIF-N
+0.0108 (+0.0992%)
10.8991
15 ส.ค. 2562
UIFRMF
+0.0097 (+0.0951%)
10.2093
15 ส.ค. 2562
ADR-D
+0.0081 (+0.0951%)
8.5262
15 ส.ค. 2562
MS-FFI3Y
+0.0054 (+0.0501%)
10.7854
15 ส.ค. 2562
KGT5YA
+0.0046 (+0.0434%)
10.6005
13 ส.ค. 2562
TMBJE
+0.0042 (+0.0370%)
11.3666
16 ส.ค. 2562
TMBBF
+0.0043 (+0.0338%)
12.734
16 ส.ค. 2562
TMBABF
+0.0025 (+0.0217%)
11.5272
16 ส.ค. 2562
TMBJERMF
+0.0008 (+0.0080%)
9.9781
16 ส.ค. 2562
TMBMF
+0.0016 (+0.0073%)
21.8567
16 ส.ค. 2562
1AM-DAILY
+0.0008 (+0.0065%)
12.2435
16 ส.ค. 2562
TMBUSB
+0.0005 (+0.0047%)
10.6571
16 ส.ค. 2562
TMBTM
+0.0006 (+0.0044%)
13.7431
16 ส.ค. 2562
MS-MONEY
+0.0004 (+0.0035%)
11.589
16 ส.ค. 2562
TMBMRMF
+0.0004 (+0.0031%)
12.9809
16 ส.ค. 2562
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0003 (+0.0026%)
11.3996
16 ส.ค. 2562
TMBAGLF
+0.0002 (+0.0018%)
11.0171
15 ส.ค. 2562
TMBTHANAPLUS
+0.0002 (+0.0017%)
12.071
16 ส.ค. 2562
TISCOSTF
+0.0002 (+0.0016%)
12.8401
16 ส.ค. 2562
SVRMF
+0.0001 (+0.0007%)
13.349
16 ส.ค. 2562
TMBASIAB
0.0000 (0.0000%)
10.8435
15 ส.ค. 2562
TMBAGLRMF
0.0000 (0.0000%)
10.1994
15 ส.ค. 2562
ABCC
-0.0001 (-0.0006%)
17.8843
16 ส.ค. 2562
TMBCB
-0.0001 (-0.0006%)
17.1584
16 ส.ค. 2562
GBRMF
-0.0002 (-0.0014%)
14.4457
16 ส.ค. 2562
TMBCOF
-0.0004 (-0.0024%)
16.7111
15 ส.ค. 2562
TMB-ES-GCORE
-0.0003 (-0.0031%)
9.5355
15 ส.ค. 2562
ABSI-RMF
-0.0004 (-0.0032%)
12.5519
16 ส.ค. 2562
TMBINDAE
-0.0003 (-0.0035%)
8.5654
15 ส.ค. 2562
TMBABRMF
-0.0004 (-0.0038%)
10.5603
16 ส.ค. 2562
TMBUSBLUECHIP
-0.0007 (-0.0045%)
15.4887
15 ส.ค. 2562
TMBCORMF
-0.0007 (-0.0046%)
15.213
15 ส.ค. 2562
TMBEBF
-0.0005 (-0.0048%)
10.4017
15 ส.ค. 2562
TMBBFRMF
-0.0007 (-0.0056%)
12.5973
16 ส.ค. 2562
TCMF
-0.0011 (-0.0073%)
15.0133
16 ส.ค. 2562
UJRES
-0.0010 (-0.0092%)
10.8638
15 ส.ค. 2562
TFIF
-0.0024 (-0.0149%)
16.0759
16 ส.ค. 2562
UDB-N
-0.0016 (-0.0150%)
10.6642
14 ส.ค. 2562
TMBINCOME
-0.0031 (-0.0292%)
10.615
16 ส.ค. 2562
UAI
-0.0031 (-0.0308%)
10.0641
14 ส.ค. 2562
PRINCIPAL GSA
-0.0058 (-0.0538%)
10.7833
13 ส.ค. 2562
KFMINCOM-A
-0.0065 (-0.0618%)
10.5056
15 ส.ค. 2562
TMBGRR
-0.0147 (-0.1630%)
9.0038
15 ส.ค. 2562
ONE-ULTRA
-0.0226 (-0.2358%)
9.5625
15 ส.ค. 2562
UFIN-N
-0.0282 (-0.2367%)
11.8858
14 ส.ค. 2562
UFIN-A
-0.0282 (-0.2367%)
11.8857
14 ส.ค. 2562
TMBWDEQ
-0.0354 (-0.2687%)
13.1373
15 ส.ค. 2562
TMBEGRMF
-0.0329 (-0.3001%)
10.9299
15 ส.ค. 2562
TMBEG
-0.0343 (-0.3027%)
11.2989
15 ส.ค. 2562
TMBGOLDSRMF
-0.0377 (-0.3678%)
10.2129
16 ส.ค. 2562
TMBGOLDS
-0.0386 (-0.3727%)
10.3174
16 ส.ค. 2562
USHY-A
-0.0422 (-0.3751%)
11.2074
14 ส.ค. 2562
USHY
-0.0422 (-0.3751%)
11.2074
14 ส.ค. 2562
UHCRMF
-0.0396 (-0.3897%)
10.1222
15 ส.ค. 2562
ABAPAC-RMF
-0.0495 (-0.3930%)
12.5464
15 ส.ค. 2562
UGH
-0.0488 (-0.3945%)
12.3211
15 ส.ค. 2562
EHD
-0.0353 (-0.3993%)
8.8061
15 ส.ค. 2562
PRINCIPAL APEQ
-0.0765 (-0.6489%)
11.7132
15 ส.ค. 2562
TMBGER
-0.0740 (-0.6526%)
11.2649
15 ส.ค. 2562
TGINC-A
-0.1003 (-0.9296%)
10.689
14 ส.ค. 2562
JSM
-0.2243 (-1.2362%)
17.9199
15 ส.ค. 2562
UGSE
-0.1466 (-1.2617%)
11.473
14 ส.ค. 2562
TMBOIL
-0.0438 (-1.3893%)
3.1088
15 ส.ค. 2562
UES
-0.1629 (-1.6555%)
9.677
14 ส.ค. 2562
PRINCIPAL GSCEQ-R
-0.1976 (-1.7135%)
11.3341
14 ส.ค. 2562
ONE-EUROEQ
-0.1894 (-1.8377%)
10.1172
14 ส.ค. 2562
KT-FINANCE
-0.3732 (-2.1744%)
16.7902
14 ส.ค. 2562
BRIC
-0.2124 (-2.8889%)
7.14
14 ส.ค. 2562
TMBUSO
-0.3543 (-3.5438%)
9.6434
14 ส.ค. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

16 ส.ค. 2562

ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงหลังนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมถึงการที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น หลังจีนประกาศว่าพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

13 ส.ค. 2562 - 19 ส.ค. 2562

กลับลำ!!! ทรัมป์ ตัดสินใจชะลอการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตรา 10% ออกไปเป็นวันที่ 15 ธ.ค. จากกำหนดเดิมวันที่ 1 ก.ย. นี้ ส่งผลบวกทางจิตวิทยาต่อสินทรัพย์เสี่ยงเช่นหุ้น ขณะที่ทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

มิถุนายน 2562

เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ ประเทศในกลุ่มยุโรป และประเทศกำลังพัฒนายังคงอยู่ในโซนขยายตัว แต่มีแนวโน้มที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบ จากการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

เจาะลึก TMB Smart Port สุดยอดตัวช่วยนักลงทุนแบบครบเครื่อง

TMB Smart Port เป็นพอร์ตการลงทุนในกองทุนที่มีความพิเศษตรงที่สามารถเลือกลงทุนได้ 5 แบบที่เข้ากับความเสี่ยงของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนให้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

เบื้องหลังแนวคิดธุรกิจทันตกรรม กับการผสานสองขั้วความรักและความถนัดได้อย่างลงตัว

ในวันนี้ The Secret of Wealth ได้พาทุกคน มาพูดคุยซึมซับเรื่องราวดีๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงใหลและแทรกบันดาลใจของ ทพ.ญ.แพรพรรณ ลิมปิพิพัฒนากร หรือหมอแพร ทันตแพทย์หญิงคนเก่งผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรม Dental Home Care มาเล่าให้ฟังว่า

HOT UPDATE

เคลียร์ให้ชัด! เก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ถอยมั๊ยหรือไปต่อ?

สร้างแรงกระเพื่อมในแวดวงลงทุนมาสักพักใหญ่ๆ เกี่ยวกับกฎหมายการเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ ที่นักลงทุนไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะจะส่งผลให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ลดลง