มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

JSM
+0.2619 (+1.3909%)
19.0919
18 ก.พ. 2562
UHCRMF
+0.1347 (+1.2894%)
10.5815
15 ก.พ. 2562
UGH
+0.1621 (+1.2732%)
12.8934
15 ก.พ. 2562
TMBGOLDS
+0.1124 (+1.2258%)
9.2821
20 ก.พ. 2562
TMBGOLDSRMF
+0.1101 (+1.2130%)
9.187
20 ก.พ. 2562
ABAGS
+0.1355 (+1.1997%)
11.43
18 ก.พ. 2562
TMBUSO
+0.1134 (+1.1626%)
9.8671
15 ก.พ. 2562
TMBAGLF
+0.1170 (+1.0237%)
11.5457
18 ก.พ. 2562
TMBAGLRMF
+0.1080 (+1.0208%)
10.6883
18 ก.พ. 2562
TMBCOF
+0.1616 (+1.0199%)
16.0064
18 ก.พ. 2562
TMBCORMF
+0.1455 (+1.0099%)
14.553
18 ก.พ. 2562
ASIA-E
+0.0735 (+0.8598%)
8.6219
18 ก.พ. 2562
UGD
+0.0948 (+0.8492%)
11.2577
15 ก.พ. 2562
ABAPAC-RMF
+0.1020 (+0.7941%)
12.9462
18 ก.พ. 2562
KFDYNAMIC
+0.2756 (+0.7695%)
36.0918
20 ก.พ. 2562
UGSE
+0.0767 (+0.7163%)
10.7843
15 ก.พ. 2562
TMB50
+0.7288 (+0.7110%)
103.2361
20 ก.พ. 2562
MS-CORE LTF
+0.2479 (+0.7085%)
35.2361
20 ก.พ. 2562
TMB50DV
+0.0621 (+0.7077%)
8.8366
20 ก.พ. 2562
TMB50RMF
+0.3079 (+0.7053%)
43.9639
20 ก.พ. 2562
JB25
+0.3068 (+0.7041%)
43.8789
20 ก.พ. 2562
JB25RMF
+0.2769 (+0.7020%)
39.7216
20 ก.พ. 2562
JB25 LTF
+0.1754 (+0.7017%)
25.1712
20 ก.พ. 2562
TISCOHD
+0.0989 (+0.6624%)
15.0286
20 ก.พ. 2562
ONE-EUROEQ
+0.0647 (+0.6490%)
10.0339
18 ก.พ. 2562
VALUE-D LTF
+0.1591 (+0.6348%)
25.2219
20 ก.พ. 2562
ERMF
+0.5892 (+0.6231%)
95.1537
20 ก.พ. 2562
UOBLTF
+0.2406 (+0.5820%)
41.5795
20 ก.พ. 2562
TMBTMSMVRMF
+0.0588 (+0.5730%)
10.3199
20 ก.พ. 2562
TMBTMSMVLTF
+0.0588 (+0.5728%)
10.3245
20 ก.พ. 2562
TMBTMSMV
+0.0591 (+0.5686%)
10.4529
20 ก.พ. 2562
K-MIDSMALL
+0.0790 (+0.5563%)
14.2793
20 ก.พ. 2562
UES
+0.0532 (+0.5314%)
10.0639
18 ก.พ. 2562
VFOCUS-D
+0.0484 (+0.5292%)
9.1939
20 ก.พ. 2562
TMBJE
+0.0620 (+0.5274%)
11.8174
20 ก.พ. 2562
JBP LTF
+0.1086 (+0.5274%)
20.7006
20 ก.พ. 2562
TMBCHEQ
+0.0273 (+0.5211%)
5.2664
20 ก.พ. 2562
CG-RMF
+0.0576 (+0.5187%)
11.163
20 ก.พ. 2562
TMBJERMF
+0.0534 (+0.5185%)
10.3514
20 ก.พ. 2562
CG-LTF
+0.2900 (+0.5124%)
56.883
20 ก.พ. 2562
TEF-DIV
+0.0525 (+0.5116%)
10.3137
20 ก.พ. 2562
TEF
+0.3683 (+0.5085%)
72.8042
20 ก.พ. 2562
BIG CAP-D LTF
+0.1093 (+0.5046%)
21.7681
20 ก.พ. 2562
TMBPIPF
+0.0569 (+0.4937%)
11.5831
20 ก.พ. 2562
CIMB-PRINCIPAL iBALANCED-R
+0.0626 (+0.4904%)
12.8265
20 ก.พ. 2562
TMB-THAICG
+0.0444 (+0.4860%)
9.1796
20 ก.พ. 2562
TMBAALF
+0.0660 (+0.4743%)
13.9807
20 ก.พ. 2562
TMBPIPRMF
+0.0671 (+0.4647%)
14.5052
20 ก.พ. 2562
ABLTF
+0.2213 (+0.4608%)
48.2466
20 ก.พ. 2562
TMBJPNAE
+0.0507 (+0.4523%)
11.2597
18 ก.พ. 2562
TISCOMS
+0.0628 (+0.4468%)
14.1173
20 ก.พ. 2562
ABSM
+0.2102 (+0.4460%)
47.339
20 ก.พ. 2562
K-STAR-A(A)
+0.1803 (+0.4457%)
40.6317
20 ก.พ. 2562
TMBEAE
+0.0414 (+0.4437%)
9.3728
18 ก.พ. 2562
ABSC-RMF
+0.4040 (+0.4427%)
91.6608
20 ก.พ. 2562
TMBEAERMF
+0.0363 (+0.4411%)
8.2666
18 ก.พ. 2562
MS-FLEX RMF
+0.0913 (+0.4281%)
21.4199
20 ก.พ. 2562
CPAM GSCEQ-R
+0.0450 (+0.3882%)
11.6357
14 ก.พ. 2562
BRIC
+0.0302 (+0.3849%)
7.8761
15 ก.พ. 2562
ABLTF 70/30
+0.0394 (+0.3676%)
10.7583
20 ก.พ. 2562
MS-ASIAN SM
+0.0499 (+0.3531%)
14.1829
20 ก.พ. 2562
70/30-D LTF
+0.0652 (+0.3524%)
18.5671
20 ก.พ. 2562
MS-ASM RMF
+0.0278 (+0.3478%)
8.02
20 ก.พ. 2562
TBF
+0.0385 (+0.3323%)
11.6236
20 ก.พ. 2562
TMBUSBLUECHIP
+0.0475 (+0.3169%)
15.0363
18 ก.พ. 2562
UJRES
+0.0319 (+0.3089%)
10.3595
18 ก.พ. 2562
UIF-A
+0.0290 (+0.2692%)
10.803
15 ก.พ. 2562
UIF-N
+0.0290 (+0.2692%)
10.8031
15 ก.พ. 2562
TMBGINFRA
+0.0313 (+0.2638%)
11.8949
18 ก.พ. 2562
TMBAAMF
+0.0321 (+0.2491%)
12.9202
20 ก.พ. 2562
UIFRMF
+0.0249 (+0.2467%)
10.1175
15 ก.พ. 2562
EHD
+0.0180 (+0.2034%)
8.8678
18 ก.พ. 2562
USHY-A
+0.0212 (+0.1925%)
11.0326
15 ก.พ. 2562
USHY
+0.0212 (+0.1925%)
11.0326
15 ก.พ. 2562
UFIN-A
+0.0200 (+0.1834%)
10.9278
15 ก.พ. 2562
UFIN-N
+0.0199 (+0.1824%)
10.9278
15 ก.พ. 2562
CIMB-PRINCIPAL GSA
+0.0186 (+0.1722%)
10.8219
14 ก.พ. 2562
TGINC-A
+0.0168 (+0.1662%)
10.1275
15 ก.พ. 2562
TMBWDEQ
+0.0209 (+0.1597%)
13.1097
18 ก.พ. 2562
TMBAASF
+0.0172 (+0.1382%)
12.4661
20 ก.พ. 2562
KFMINCOM-A
+0.0131 (+0.1285%)
10.2064
18 ก.พ. 2562
TMBASIAB
+0.0126 (+0.1231%)
10.2489
18 ก.พ. 2562
CPRMF3
+0.0174 (+0.1103%)
15.797
20 ก.พ. 2562
CPRMF4
+0.0151 (+0.0967%)
15.6354
20 ก.พ. 2562
KGT5YA
+0.0093 (+0.0914%)
10.1812
15 ก.พ. 2562
MIX-D1585
+0.0091 (+0.0889%)
10.2461
20 ก.พ. 2562
CPRMF2
+0.0131 (+0.0884%)
14.8318
20 ก.พ. 2562
CPRMF5
+0.0129 (+0.0838%)
15.4115
20 ก.พ. 2562
TMBEBF
+0.0078 (+0.0787%)
9.9237
18 ก.พ. 2562
CPRMF1
+0.0129 (+0.0781%)
16.5383
20 ก.พ. 2562
TMBINCOME
+0.0021 (+0.0202%)
10.3915
20 ก.พ. 2562
TFIF
+0.0029 (+0.0184%)
15.8008
20 ก.พ. 2562
TMBABRMF
+0.0018 (+0.0174%)
10.3471
20 ก.พ. 2562
TMBBF
+0.0021 (+0.0168%)
12.5164
20 ก.พ. 2562
TMBTHANAPLUS
+0.0014 (+0.0117%)
11.9547
20 ก.พ. 2562
ABSI-RMF
+0.0012 (+0.0096%)
12.4776
20 ก.พ. 2562
TISCOSTF
+0.0012 (+0.0094%)
12.7599
20 ก.พ. 2562
GBRMF
+0.0013 (+0.0092%)
14.1821
20 ก.พ. 2562
ABCC
+0.0015 (+0.0084%)
17.7684
20 ก.พ. 2562
TMBBFRMF
+0.0010 (+0.0082%)
12.2303
20 ก.พ. 2562
SVRMF
+0.0009 (+0.0068%)
13.2544
20 ก.พ. 2562
TCMF
+0.0010 (+0.0067%)
14.9147
20 ก.พ. 2562
TMBTM
+0.0009 (+0.0066%)
13.6516
20 ก.พ. 2562
1AM-DAILY
+0.0008 (+0.0066%)
12.167
20 ก.พ. 2562
CIMB-PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0007 (+0.0062%)
11.3185
20 ก.พ. 2562
MS-MONEY
+0.0007 (+0.0061%)
11.5272
20 ก.พ. 2562
TMBMF
+0.0013 (+0.0060%)
21.7138
20 ก.พ. 2562
TMBUSB
+0.0006 (+0.0057%)
10.524
20 ก.พ. 2562
TMBMRMF
+0.0007 (+0.0054%)
12.9104
20 ก.พ. 2562
TMBEG
+0.0004 (+0.0036%)
11.06
18 ก.พ. 2562
TMBCB
+0.0003 (+0.0018%)
17.0031
20 ก.พ. 2562
TMBABF
0.0000 (0.0000%)
11.2291
20 ก.พ. 2562
ASIA-B
-0.0011 (-0.0051%)
21.7632
18 ก.พ. 2562
TMBEGRMF
-0.0007 (-0.0065%)
10.6931
18 ก.พ. 2562
TMBGER
-0.0015 (-0.0134%)
11.1767
18 ก.พ. 2562
KT-FINANCE
-0.0024 (-0.0142%)
16.902
18 ก.พ. 2562
TMBGRR
-0.0017 (-0.0182%)
9.3271
18 ก.พ. 2562
TMBGINCOME
-0.0022 (-0.0200%)
11.0143
18 ก.พ. 2562
TMBGPROPRMF
-0.0022 (-0.0210%)
10.4631
18 ก.พ. 2562
TMBGPROP
-0.0025 (-0.0249%)
10.0406
18 ก.พ. 2562
TMBGDF
-0.0025 (-0.0259%)
9.6614
18 ก.พ. 2562
TMBGINCOMERMF
-0.0028 (-0.0259%)
10.8016
18 ก.พ. 2562
TMBGF
-0.0034 (-0.0270%)
12.5838
18 ก.พ. 2562
TMBUS500
-0.0052 (-0.0270%)
19.2355
18 ก.พ. 2562
TMBGQG
-0.0041 (-0.0299%)
13.6951
18 ก.พ. 2562
TMBGRMF
-0.0034 (-0.0303%)
11.2181
18 ก.พ. 2562
TMBGQGRMF
-0.0041 (-0.0321%)
12.7831
18 ก.พ. 2562
TMBUS500RMF
-0.0059 (-0.0322%)
18.3174
18 ก.พ. 2562
ONE-ULTRA
-0.0035 (-0.0361%)
9.6865
18 ก.พ. 2562
UDB-N
-0.0066 (-0.0659%)
10.0025
18 ก.พ. 2562
UAI
-0.0069 (-0.0684%)
10.0857
15 ก.พ. 2562
TMBEMEQ
-0.0162 (-0.1660%)
9.743
18 ก.พ. 2562
TMBOIL
-0.0058 (-0.1666%)
3.4756
18 ก.พ. 2562
TMBGOLD
-0.0282 (-0.1685%)
16.7067
18 ก.พ. 2562
MS-FFI3Y
-0.0189 (-0.1785%)
10.5719
18 ก.พ. 2562
ADR-D
-0.0336 (-0.3947%)
8.4802
15 ก.พ. 2562
GC
-0.0702 (-0.5174%)
13.4974
15 ก.พ. 2562
TMBINDAE
-0.0724 (-0.8431%)
8.5145
18 ก.พ. 2562
CPAM APDE
-0.1121 (-0.9374%)
11.847
15 ก.พ. 2562
ABIG
-0.1749 (-1.1729%)
14.7372
18 ก.พ. 2562
CPAM KOEQ
-0.0999 (-1.2160%)
8.1159
15 ก.พ. 2562

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 10 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

กองทุนดีๆ จาก CIMB Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

21 ก.พ. 2562

ตลาดหุ้นหลักๆ ปิดบวก โดยยังคงได้ปัจจัยหนุนจากความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมถึงการที่รายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ระบุว่าจะดำเนินนโยบายการเงินโดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในอนาคต ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากการอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

20 ก.พ. 2562 - 25 ก.พ. 2562

ตลาดหุ้นหลักๆ ในฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป รวมถึงญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น โดยได้แรงหนุนจากสัญญาณบวกของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะที่ตลาดหุ้นจีนปรับตัวลง หลังนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจอาจขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง ส่วนน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นราว 5.5% ในสัปดาห์เดียวจากการที่ชาติผู้ส่งออกน้ำมันลดการผลิตและการส่งออก และความคาดหวังเชิงบวกต่อการเจรจาการค้า

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

ธันวาคม 2561

ตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือนธันวาคมแสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ แม้จะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปยังไม่เป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศจีนอัตราการเติบโตชะลอตัวลง ส่วนประเด็นทางการเมือง เดือนที่ผ่านมาความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนดูเหมือนจะสงบลงชั่วคราวหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและ จีนมีสัญญาณเชิงบวก ขณะที่ประเด็นการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรยังคงไม่มีความชัดเจน

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

“จัดพอร์ตกองทุน” จุดเริ่มต้นของการลงทุนที่แท้ทรู

ถ้าเราเริ่มศึกษาเรื่องการลงทุนมาสักระยะ ปัจจัยที่ส่งผลให้เราลงทุนแล้วสำเร็จมากที่สุดเลยก็คือ การกระจายการลงทุน (Asset Allocation) อย่างเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม หรือที่เรียกว่า "การจัดพอร์ตการลงทุน"

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

เบื้องหลังแนวคิดธุรกิจทันตกรรม กับการผสานสองขั้วความรักและความถนัดได้อย่างลงตัว

ในวันนี้ The Secret of Wealth ได้พาทุกคน มาพูดคุยซึมซับเรื่องราวดีๆ ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหลงใหลและแทรกบันดาลใจของ ทพ.ญ.แพรพรรณ ลิมปิพิพัฒนากร หรือหมอแพร ทันตแพทย์หญิงคนเก่งผู้ก่อตั้งคลินิกทันตกรรม Dental Home Care มาเล่าให้ฟังว่า

HOT UPDATE

โปรโมชันช่วยประหยัดภาษีได้ง่ายๆ ที่ให้คุณช้อป LTF/RMF ตัวท็อปผลตอบแทนดีจาก บลจ.ชั้นนำได้ตลอดปี 2019

เพียงคุณสะสมยอดเงินลงทุนสุทธิใน LTF/RMF ของแต่ละ บลจ. ทุกๆ 50,000 บาท ได้รับหน่วยลงทุนเพิ่มพิเศษมูลค่า 100 บาท* ตั้งแต่ วันนี้ – 30 ธ.ค.62