มูลค่าหน่วยลงทุน

ดูทั้งหมด

ABAGS
+0.1707 (+1.4195%)
12.196
17 ม.ค. 2563
MS-ASM RMF
+0.0842 (+1.0088%)
8.4305
17 ม.ค. 2563
MS-ASIAN SM
+0.1486 (+1.0006%)
14.9998
17 ม.ค. 2563
ONE-EUROEQ
+0.1140 (+0.9755%)
11.8
17 ม.ค. 2563
TMBGINFRA
+0.1248 (+0.9224%)
13.6552
17 ม.ค. 2563
TMBUSO
+0.0987 (+0.9207%)
10.8185
16 ม.ค. 2563
BRIC
+0.0755 (+0.8740%)
8.7142
17 ม.ค. 2563
TMBWDEQ
+0.1293 (+0.8694%)
15.001
17 ม.ค. 2563
EHD
+0.0856 (+0.8626%)
10.0094
17 ม.ค. 2563
TMBEMEQ
+0.0854 (+0.8157%)
10.555
17 ม.ค. 2563
UJRES
+0.0965 (+0.8153%)
11.9328
17 ม.ค. 2563
KT-FINANCE
+0.1548 (+0.7779%)
20.0554
17 ม.ค. 2563
UES
+0.0893 (+0.7740%)
11.6274
17 ม.ค. 2563
ABAPAC-RMF
+0.1102 (+0.7654%)
14.5082
17 ม.ค. 2563
TMBEGRMF
+0.0976 (+0.7637%)
12.877
17 ม.ค. 2563
TMBEG
+0.0991 (+0.7495%)
13.322
17 ม.ค. 2563
TMBOIL
+0.0246 (+0.7300%)
3.3943
17 ม.ค. 2563
GC
+0.1161 (+0.7285%)
16.0524
17 ม.ค. 2563
TMBGER
+0.0906 (+0.6851%)
13.3154
17 ม.ค. 2563
TMBCORMF
+0.1281 (+0.6843%)
18.8487
17 ม.ค. 2563
TMBCOF
+0.1394 (+0.6778%)
20.7072
17 ม.ค. 2563
TMBUSBLUECHIP
+0.1111 (+0.6373%)
17.5428
17 ม.ค. 2563
TMBGQGRMF
+0.0962 (+0.6288%)
15.3951
17 ม.ค. 2563
TMBGQG
+0.1032 (+0.6288%)
16.516
17 ม.ค. 2563
ASIA-E
+0.0564 (+0.6068%)
9.3508
17 ม.ค. 2563
UGSE
+0.0720 (+0.5683%)
12.7412
16 ม.ค. 2563
TMB-ES-GCORE
+0.0544 (+0.5106%)
10.7081
17 ม.ค. 2563
KT-ASEAN-A
+0.0562 (+0.4683%)
12.0562
17 ม.ค. 2563
TMBGOLD
+0.0829 (+0.4410%)
18.8827
17 ม.ค. 2563
TGINC-A
+0.0475 (+0.4228%)
11.2814
16 ม.ค. 2563
TMBEAERMF
+0.0365 (+0.4150%)
8.8323
17 ม.ค. 2563
TMBEAE
+0.0408 (+0.4079%)
10.0431
17 ม.ค. 2563
TMB-ES-IALLO
+0.0385 (+0.3707%)
10.4241
17 ม.ค. 2563
TMBUS500RMF
+0.0720 (+0.3336%)
21.6536
17 ม.ค. 2563
TMBUS500
+0.0756 (+0.3323%)
22.8274
17 ม.ค. 2563
TMBJPNAE
+0.0398 (+0.3318%)
12.0361
17 ม.ค. 2563
PRINCIPAL GSA
+0.0389 (+0.3262%)
11.9658
15 ม.ค. 2563
UFIN-A
+0.0379 (+0.3182%)
11.949
16 ม.ค. 2563
UFIN-N
+0.0379 (+0.3182%)
11.9491
16 ม.ค. 2563
T-PrimeLowBeta
+0.0387 (+0.3132%)
12.3941
20 ม.ค. 2563
TMBGOLDSRMF
+0.0310 (+0.2988%)
10.4069
20 ม.ค. 2563
TMBGOLDS
+0.0311 (+0.2969%)
10.5058
20 ม.ค. 2563
PRINCIPAL KOS
+0.0228 (+0.2966%)
7.709
16 ม.ค. 2563
TMBINDAE
+0.0287 (+0.2937%)
9.8022
17 ม.ค. 2563
ONE-ULTRA
+0.0281 (+0.2915%)
9.6675
17 ม.ค. 2563
TMBGPROPRMF
+0.0301 (+0.2704%)
11.1628
17 ม.ค. 2563
TMBGPROP
+0.0289 (+0.2701%)
10.7274
17 ม.ค. 2563
TMBGRR
+0.0255 (+0.2631%)
9.7188
17 ม.ค. 2563
USHY-A
+0.0296 (+0.2553%)
11.6233
17 ม.ค. 2563
USHY
+0.0295 (+0.2544%)
11.6233
17 ม.ค. 2563
UHCRMF
+0.0303 (+0.2490%)
12.1994
17 ม.ค. 2563
UAI
+0.0265 (+0.2475%)
10.734
17 ม.ค. 2563
UGD
+0.0304 (+0.2300%)
13.2502
17 ม.ค. 2563
UGH
+0.0340 (+0.2287%)
14.9021
17 ม.ค. 2563
UIFRMF
+0.0242 (+0.2240%)
10.8254
17 ม.ค. 2563
UIF-A
+0.0241 (+0.2091%)
11.5493
17 ม.ค. 2563
UIF-N
+0.0241 (+0.2091%)
11.5506
17 ม.ค. 2563
TMBPIPRMF
+0.0342 (+0.2001%)
17.1217
20 ม.ค. 2563
TMBPIPF
+0.0234 (+0.1786%)
13.1264
20 ม.ค. 2563
JSM
+0.0356 (+0.1748%)
20.3987
17 ม.ค. 2563
KFMINCOM-A
+0.0191 (+0.1741%)
10.9875
17 ม.ค. 2563
UJSMRMF
+0.0179 (+0.1717%)
10.441
17 ม.ค. 2563
ADR-D
+0.0096 (+0.1115%)
8.6207
17 ม.ค. 2563
KGT5YA
+0.0106 (+0.0982%)
10.8017
16 ม.ค. 2563
PRINCIPAL iPROP-D
+0.0133 (+0.0946%)
14.0679
20 ม.ค. 2563
TMBGINCOME
+0.0090 (+0.0777%)
11.5876
17 ม.ค. 2563
TMBGINCOMERMF
+0.0083 (+0.0732%)
11.3446
17 ม.ค. 2563
TMBASIAB
+0.0080 (+0.0727%)
11.0138
17 ม.ค. 2563
TMBJE
+0.0083 (+0.0620%)
13.3891
20 ม.ค. 2563
TMBJERMF
+0.0067 (+0.0572%)
11.7261
20 ม.ค. 2563
TMBABRMF
+0.0051 (+0.0479%)
10.6605
20 ม.ค. 2563
TMBGF
+0.0054 (+0.0408%)
13.2285
17 ม.ค. 2563
TMBGRMF
+0.0042 (+0.0359%)
11.7145
17 ม.ค. 2563
PRINCIPAL GSCEQ-R
+0.0044 (+0.0339%)
12.9908
15 ม.ค. 2563
TMBGDF
+0.0033 (+0.0333%)
9.9019
17 ม.ค. 2563
TMBBF
+0.0041 (+0.0319%)
12.8717
20 ม.ค. 2563
TMBBFRMF
+0.0040 (+0.0314%)
12.7235
20 ม.ค. 2563
TMBINCOME
+0.0029 (+0.0269%)
10.794
20 ม.ค. 2563
TMBABF
+0.0024 (+0.0206%)
11.6268
20 ม.ค. 2563
TMBAGLRMF
+0.0025 (+0.0205%)
12.1831
17 ม.ค. 2563
TMBAGLF
+0.0027 (+0.0205%)
13.1766
17 ม.ค. 2563
TFIF
+0.0025 (+0.0154%)
16.2084
20 ม.ค. 2563
GBRMF
+0.0018 (+0.0124%)
14.5335
20 ม.ค. 2563
TMBCB
+0.0020 (+0.0116%)
17.2349
20 ม.ค. 2563
TMBTHANAPLUS
+0.0010 (+0.0082%)
12.1522
20 ม.ค. 2563
SVRMF
+0.0010 (+0.0075%)
13.423
20 ม.ค. 2563
PRINCIPAL iDAILY-A
+0.0008 (+0.0070%)
11.4622
20 ม.ค. 2563
MS-MONEY
+0.0008 (+0.0069%)
11.6366
20 ม.ค. 2563
TMBMF
+0.0015 (+0.0068%)
21.961
20 ม.ค. 2563
TMBUSB
+0.0007 (+0.0065%)
10.7407
20 ม.ค. 2563
TMBTM
+0.0009 (+0.0065%)
13.8126
20 ม.ค. 2563
TCMF
+0.0009 (+0.0060%)
15.0902
20 ม.ค. 2563
1AM-DAILY
+0.0006 (+0.0049%)
12.2978
20 ม.ค. 2563
TMBMRMF
+0.0006 (+0.0046%)
13.0312
20 ม.ค. 2563
ABCC
+0.0007 (+0.0039%)
17.9571
20 ม.ค. 2563
TISCOSTF
+0.0004 (+0.0031%)
12.8968
20 ม.ค. 2563
ABSI-RMF
0.0000 (0.0000%)
12.5992
20 ม.ค. 2563
ASIA-B
-0.0057 (-0.0243%)
23.4846
17 ม.ค. 2563
TMBEBF
-0.0044 (-0.0412%)
10.6781
17 ม.ค. 2563
ABIG
-0.0097 (-0.0590%)
16.4241
17 ม.ค. 2563
CPRMF2
-0.0095 (-0.0619%)
15.3371
20 ม.ค. 2563
UDB-N
-0.0078 (-0.0729%)
10.6872
17 ม.ค. 2563
TMBAASF
-0.0141 (-0.1085%)
12.9822
20 ม.ค. 2563
TINC-A
-0.0140 (-0.1147%)
12.1915
20 ม.ค. 2563
CPRMF4
-0.0183 (-0.1154%)
15.8382
20 ม.ค. 2563
CPRMF5
-0.0185 (-0.1177%)
15.6942
20 ม.ค. 2563
CPRMF1
-0.0202 (-0.1198%)
16.8368
20 ม.ค. 2563
CPRMF3
-0.0196 (-0.1232%)
15.887
20 ม.ค. 2563
MIX-D1585
-0.0199 (-0.1953%)
10.172
20 ม.ค. 2563
TMBAAMF
-0.0333 (-0.2476%)
13.4156
20 ม.ค. 2563
TMBTMSMVRMF
-0.0298 (-0.2806%)
10.5907
20 ม.ค. 2563
TMBTMSMVLTF
-0.0299 (-0.2810%)
10.6114
20 ม.ค. 2563
TMBTMSMV
-0.0298 (-0.2812%)
10.5666
20 ม.ค. 2563
K-MIDSMALL
-0.0400 (-0.2859%)
13.9507
20 ม.ค. 2563
TMBCHEQ
-0.0198 (-0.3214%)
6.1416
20 ม.ค. 2563
MS-FLEX RMF
-0.0814 (-0.3788%)
21.4051
20 ม.ค. 2563
PRINCIPAL APEQ
-0.0515 (-0.3903%)
13.1451
16 ม.ค. 2563
TMB-ES-APPF
-0.0446 (-0.4293%)
10.3449
20 ม.ค. 2563
T-LowBetaRMF
-0.0799 (-0.4637%)
17.1493
20 ม.ค. 2563
T-LowBeta
-0.1056 (-0.4806%)
21.866
20 ม.ค. 2563
T-LowBetaLTFD
-0.0507 (-0.4844%)
10.4164
20 ม.ค. 2563
70/30-D LTF
-0.0918 (-0.4959%)
18.421
20 ม.ค. 2563
TMBAALF
-0.0766 (-0.5281%)
14.4278
20 ม.ค. 2563
ABLTF 70/30
-0.0563 (-0.5349%)
10.4687
20 ม.ค. 2563
MS-CORE LTF
-0.2226 (-0.6291%)
35.1616
20 ม.ค. 2563
TEF
-0.5417 (-0.7399%)
72.6753
20 ม.ค. 2563
CG-LTF
-0.4266 (-0.7468%)
56.6978
20 ม.ค. 2563
CG-RMF
-0.0839 (-0.7491%)
11.1166
20 ม.ค. 2563
TEF-DIV
-0.0781 (-0.7600%)
10.1978
20 ม.ค. 2563
TBF
-0.0879 (-0.7741%)
11.2676
20 ม.ค. 2563
JBP LTF
-0.1660 (-0.8318%)
19.7899
20 ม.ค. 2563
TMB-THAICG
-0.0735 (-0.8388%)
8.6888
20 ม.ค. 2563
TMB50DV
-0.0768 (-0.8744%)
8.7061
20 ม.ค. 2563
TMB50
-0.9167 (-0.8773%)
103.578
20 ม.ค. 2563
TMB50RMF
-0.3893 (-0.8813%)
43.7839
20 ม.ค. 2563
VFOCUS-D
-0.0800 (-0.9070%)
8.7403
20 ม.ค. 2563
UOBLTF
-0.3734 (-0.9158%)
40.3977
20 ม.ค. 2563
ABSC-RMF
-0.9053 (-1.0237%)
87.5273
20 ม.ค. 2563
K-STAR-A(A)
-0.4513 (-1.0922%)
40.8678
20 ม.ค. 2563
JB25
-0.4718 (-1.0972%)
42.5295
20 ม.ค. 2563
JB25 LTF
-0.2650 (-1.1010%)
23.8047
20 ม.ค. 2563
JB25RMF
-0.4265 (-1.1010%)
38.3114
20 ม.ค. 2563
ABLTF
-0.5131 (-1.1041%)
45.9572
20 ม.ค. 2563
ERMF
-1.1614 (-1.2412%)
92.4126
20 ม.ค. 2563
VALUE-D LTF
-0.3724 (-1.4675%)
25.0046
20 ม.ค. 2563
BIG CAP-D LTF
-0.3069 (-1.5024%)
20.12
20 ม.ค. 2563
TISCOHD
-0.2770 (-1.8469%)
14.721
20 ม.ค. 2563
KFDYNAMIC
-0.6109 (-1.9225%)
31.1657
20 ม.ค. 2563

TMB ADVISORY

มีที่ปรึกษาแนะนำให้ ลงทุนยังไงก็ใช่คุณ

TMB Advisory ที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการลงทุน เพิ่มโอกาสให้คุณไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่า ด้วยคำแนะนำที่ใช่คุณ เพราะคุณลงทุนกับ TMB คุณต้องได้มากกว่า

คัดกองทุนตัวท็อป

เลือกได้มากกว่า

ซื้อกองทุนตัวท็อปได้มากถึง 11 บลจ. ได้ครบ จบในที่เดียว

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

มั่นใจได้มากขึ้น

ด้วยคำแนะนำจัดพอร์ตการลงทุน ตามสภาวะตลาด ตอบได้ทุกโจทย์การลงทุน

คลิก!

คัดกองทุนตัวท็อป

เข้าถึงได้ง่ายกว่า

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ซื้อ-ขาย รับข่าวสารลงทุน ได้สะดวก หลากหลายช่องทาง

คลิก!

กองทุนดีๆ จาก Tisco

กองทุนดีๆ จาก Tisco

ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นไทย เน้นการจับจังหวะการลงทุน ปรับเปลี่ยนพอร์ตตามสถานการณ์อย่างทันท่วงที เป็นหนึ่งในเครือ TISCO ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเงินทุนแห่งแรกของประเทศไทย

กองทุนดีๆ จาก KAsset

กองทุนดีๆ จาก KAsset

บลจ.กสิกรไทย รวมทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ เชี่ยวชาญการลงทุนในทุกสินทรัพย์ ทั้งกองทุนหุ้น กองทุนต่างประเทศ และตราสารหนี้ การันตีด้วยรางวัลมากมายทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยี และมีนวัตกรรมการลงทุนที่ตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุน และสร้างผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณ

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

กองทุนดีๆ จาก ONEAM

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดสรรเงินลงทุน (Asset Allocation) และการบริหารเงินลงทุนเชิงรุก (Active Management) ที่มีผลงานติดระดับแนวหน้าของประเทศอย่างสม่ำเสมอ

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

กองทุนดีๆ จาก Aberdeen Standard

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นไทยคุณภาพที่เน้นคุณค่าระยะยาว ด้วยมาตรฐานการลงทุนระดับโลกจากกลุ่มอเบอร์ดีน ที่เข้าใจสภาพตลาดเป็นอย่างดี

กองทุนดีๆ จาก UOB

กองทุนดีๆ จาก UOB

ผู้เชี่ยวชาญการจับจังหวะการลงทุนในหุ้นไทยระยะกลาง-ยาว เป็นหนึ่งในเครือ UOB ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเงินทุนชั้นนำในสิงคโปร์

กองทุนดีๆ จาก TFUND

กองทุนดีๆ จาก TFUND

ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแบบ Active Fund ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุนมาอย่างยาวนาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าดัชนีชี้วัดให้กับผู้ลงทุน รวมทั้งสร้างสรรรูปแบบกองทุนที่แตกต่างเพื่อเป็นทางเลือกใหม่

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

กองทุนดีๆ จาก Krungsri

โดดเด่นด้วยผลงานบริหารกองทุนทำให้ได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์การลงทุน ผ่านการคัดเลือกสินทรัพย์คุณภาพที่มีโอกาสให้ตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอแก่นักลงทุนทุกกลุ่ม

กองทุนดีๆ จาก Manulife

กองทุนดีๆ จาก Manulife

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนต่างประเทศ ในเครือ Manulife Group ซึ่งมีความชำนาญในการบริหารการลงทุนระยะยาวทั้งในรูปแบบประกัน และกองทุนมายาวนานกว่า 120 ปี

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

กองทุนดีๆ จาก TMBAM

ทีเอ็มบี ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนตราสารหนี้ และการลงทุนแบบ Passive Fund มีการคัดเลือกกองทุนต่างประเทศเป็นกองทุนหลักด้วยมาตรฐานระดับโลกจาก Mercer ที่ปรึกษาชื่อดัง

กองทุนดีๆ จาก Principal

กองทุนดีๆ จาก Principal

ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Expert Fund House) และเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั่วโลก ผ่านเครือ Principal Global Investors

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนดีๆ จาก KTAM

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

INVESTMENT STYLE

ลงทุนแบบ พอร์ต

เป็นกลยุทธ์ใหม่ในการลงทุนระยะยาว ผู้ลงทุนจะได้รับคำแนะนำการจัดสรรสัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) จากผู้เชี่ยวชาญหลังจากทำแบบประเมิณความเสี่ยง (Suitability)

ลงทุนแบบ ถัวเฉลี่ยต้นทุน

ช่วยให้คุณวางแผนการลงทุนได้ง่ายๆ ช่วยสร้างวินัยในการออม อีกทั้งยังช่วยให้คุณได้ต้นทุนที่ถูกกว่า และได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นอีกด้วย

ลงทุนแบบ รายกอง

FUND SELECTION คัดทุกกองทุนตัวท็อป ให้คุณช้อปง่ายในที่เดียว

MARKET UPDATE

DAILY UPDATE

20 ม.ค. 2563

ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกทำนิวไฮอีกครั้งเมื่อคืนนี้ (17 ม.ค.) โดยได้แรงหนุนจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐและจีน รวมถึงผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ ก่อนตลาดหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์นี้

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

WEEKLY UPDATE

21 ม.ค. 2563 - 27 ม.ค. 2563

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปยังคงเดินหน้าทำระดับสูงสุดตลอดกาลต่อไป โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังเชิงบวกว่าการลงนามข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะหนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก แนะนำติดตามผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน 4Q/2562 และ guidance สำหรับปีนี้ที่จะชี้นำตลาดต่อไป

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

MONTHLY UPDATE

พฤศจิกายน 2562

ในเดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการที่นักลงทุนคาดหวังว่าสหรัฐฯ และจีนจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันได้ก่อนที่จะถึงกำหนดการขึ้นภาษีอีกครั้งในช่วงกลางเดิอน ธ.ค.

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

 

 

INVESTMENT INSIGHT

INVESTMENT TIPS

เศรษฐกิจชะลอตัว ลงทุน Property Funds, REITs ดีหรือเปล่า?

"เศรษฐกิจชะลอตัว" ไม่ใช่คำกล่าวเกินจริงสำหรับยุคปัจจุบัน ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่คงผันผวนจากสงครามการค้า เรื่องนี้กระทบประเทศไทยโดยตรง เพราะเราเองถือเป็นผู้ส่งออกคนสำคัญของโลก

FUNDS INSIGHT

กองทุนเปิด TMB India Active Equity

กองทุนเปิด TMB India Active Equity มีนโยบายการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ที่บริหารจัดการโดยบลจ. Goldman Sachs ซึ่งเป็นบลจ. ระดับโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 2,000 คน กระจายอยู่ใน 30 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีทีมนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนชาวอินเดียที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 14 ปี

THE SECRET OF WEALTH

เคล็ดลับความสำเร็จหญิงไทย จับเทรนด์

เมื่อรู้จักสังเกต จับเทรนด์ บุกตลาดถูกจุด และถูกจังหวะ ก็สามารถนำมาสร้าง “ธุรกิจผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย” จนเกิดรายได้จำนวนมหาศาลได้...

HOT UPDATE

ปรับเกมฝ่าความผันผวนพิชิตตลาด “กองทุนรวมผสม-บริการจัดพอร์ตลงทุน” ช่วยได้

รู้สึกเหมือนโลกหมุนเร็วมาก อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วครับ เชื่อว่าในเกือบหนึ่งปีนี้ คงมีนักลงทุนหลายท่านเผชิญกับปัญหาความกังวลใจเกี่ยวกับภาวะการลงทุนทั่วโลกที่ผันผวนจากประเด็นต่างๆ