TMB

TMB TOP 10 LTF

ทีเอ็มบี คัดให้ครบ จบในที่เดียวกับ LTF กองทุนหุ้นระยะยาวตัวท็อป...ที่มีผลงานโดดเด่น ผลตอบแทนดีเยี่ยม ติดอันดับ Top 10 LTF การันตีจาก Morningstar ให้คุณลงทุนระยะยาวและลดหย่อนภาษีปลายปีได้เน้นๆ


 

กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF)

  • ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% เน้นหุ้นบริษัทจดทะเบียนที่มีธรรมาภิบาลที่ดี และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง (ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย))
  • ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังเป็นอันดับ 1 ใน Top 10 LTF ในกลุ่ม Equity Large-Cap และได้รับ Morningstar Rating 5 ดาว (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60)
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
     

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

กองทุน ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
CG-LTF 1.45% 0.34% 1.36% 12.20% 74.01% 0.29% 417.00%

ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60


 

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (Value-D LTF)

  • ลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% เน้นหุ้นบริษัทที่มีพื้นฐานดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน (ที่มา : บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย))
  • ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังเป็นอันดับ 9 ใน Top 10 LTF และได้รับ Morningstar Rating 4 ดาว ในกลุ่ม Equity Large-Cap (ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60)
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
     

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

กองทุน ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
VALUE-D LTF -1.05% -0.49% 1.01% 14.47% 58.12% 1.07% 232.20%

ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60


 

กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ คอร์ หุ้นระยะยาว (MS-CORE LTF)

  • ลงทุนในหุ้นไม่ต่ำกว่า 65% เน้นหุ้นบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารทุนซึ่งผลตอบแทนอ้างอิงกับผลตอบแทนของบริษัทที่อยู่ในดัชนี Set 50 (ที่มา : บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย))
  • ผลการดำเนินงาน 5 ปีย้อนหลังเป็นอันดับ 4 ใน Top 10 LTF และได้รับ Morningstar Rating 4 ดาว ในกลุ่ม Equity Large-Cap (ที่มา : Morningstar ณ วันที่ 31 ก.ค. 60)
  • ความเสี่ยงกองทุนระดับ 6
    

ผลดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน

กองทุน ย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
ย้อนหลัง
5 ปี
ตั้งแต่ต้นปี ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน
MS-CORE LTF -0.39% 0.98% 3.83% 15.07% 61.16% 3.01% 217.49%

ที่มา : Morningstar ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 60

 
 

 

พิเศษ! ซื้อ LTF/RMF ที่ TMB วันนี้ – 29 ธ.ค.60

ได้ลงทุนระยะยาวและประหยัดภาษีแล้ว ยังได้รับเงินคืน...แบบไม่อั้น เพิ่มเติมคลิก

 

มาเปลี่ยนชีวิตการลงทุน ได้ที่สาขาทีเอ็มบีทั่วประเทศ ด้วยกองทุนตัวท็อปจาก 7 บลจ.ชั้นนำ

หมายเหตุ : ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการ ดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว / ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุน จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่ม รวมทั้งเสียภาษีสำหรับกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน / เงื่อนไขการจัดอันดับกองทุนและวิธีการให้เรตติ้งของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ ตลอดจนการวิเคราะห์อื่นๆ จัดทำขึ้นตามวิธีการของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ โดยมีวัตถุ ประสงค์ที่จะเป็นเครื่องมือช่วยนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน บริษัทมิได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อหรือการขายกองทุนที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ ข้อมูลการ จัดอันดับกองทุนและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่ปรากฎอยู่นี้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วน และความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทุกกรณีจากการนำรายงานหรือข้อมูลไปใช้อ้างอิง ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะนำรายงานหรือข้อมูลที่ปรากฎนี้ไปใช้เพื่อดำเนินการอย่างหนึ่ง อย่างใด ผู้ลงทุนควร ใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการพิจารณา