TMB
 • ธันวาคม 61
  ตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือนธันวาคมแสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ แม้จะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปยังไม่เป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศจีนอัตราการเติบโตชะลอตัวลง ส่วนประเด็นทางการเมือง เดือนที่ผ่านมาความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนดูเหมือนจะสงบลงชั่วคราวหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและ จีนมีสัญญาณเชิงบวก ขณะที่ประเด็นการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรยังคงไม่มีความชัดเจน
 • พฤศจิกายน 61
  ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในเดือนพฤศจิกายนยิ่งยืนยันถึงความห่างและความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรป หากเทียบตั้งแต่ต้นปี โดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตัวเลขการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปกลับกลายเป็นทิศทางตรงกันข้าม
 • พฤศจิกายน 61
  The economic figures published in November only confirmed the gap observed since the beginning of the year between a buoyant US economy and a disappointing European recovery.
 • ตุลาคม 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าคาด ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปและจีนปรับตัวลดลง โดยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความตึงเครียดระหว่างอิตาลีกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลต่อตลาด
 • ตุลาคม 61
  In October, economic figures surprised upwards in the United States, downwards in the euro zone and China. The trade war between the United States and China and tensions between Italy and the rest of the EU remained major concerns. It was a very difficult month for the equity markets.
 • กันยายน 61
  ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับในแถบยุโรปและจีนที่ภาพรวมยังคงขยายตัว แม้ตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวจะออกมาสร้างความผิดหวังและชะลอตัวบ้าง โดยประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น วิกฤตค่าเงินในตุรกี และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของรัฐบาลใหม่ของอิตาลี
 • สิงหาคม 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกเป็นไปในเชิงบวก แต่มีทิศทางที่แตกต่างกัน โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวแข็งแกร่ง ขณะที่เศรษฐกิจฝั่งยุโรปค่อนข้างน่าผิดหวัง และเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเล็กน้อย ความตึงเครียดทางการค้ายังคงเป็นข้อกังวลหลัก โดยความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรปยังคงทรงตัว ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนนั้นมีความตึงเครียดมากขึ้น
 • กรกฎาคม 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนที่ประกาศออกมาแสดงถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (DM) นำโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวมากกว่าทางฝั่งยุโรป ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพิ่งประกาศเกี่ยวกับกับนโยบายทางการเงินที่สำคัญออกมา ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาประเด็นทางการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับสงครามทางการค้า
 • มิถุนายน 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาในเดือนพฤษภาคม ยังคงมีสัญญาณขยายตัวแข็งแกร่ง ซึ่งสวนทางกับทางฝั่งยุโรปที่ตัวเลขเศรษฐกิจกลับให้ภาพที่ผสมผสานกัน ขณะที่ความเสี่ยงทางการเมืองและและความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตา
 • พฤษภาคม 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในเดือนเมษายน ให้ภาพที่ผสมผสานกัน โดยในสหรัฐฯ ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ในยุโรป ตัวเลขกิจกรรมดังกล่าวปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุโรป ด้านตลาดเกิดใหม่ (EM) สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันยังคงได้รับแรงกดดันจากข่าวการเมืองต่างๆ เช่น การเจรจาการค้าระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา และจากการที่สหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย