TMB
 • ตุลาคม 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม ปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าคาด ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของยุโรปและจีนปรับตัวลดลง โดยสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และความตึงเครียดระหว่างอิตาลีกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปยังคงเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลต่อตลาด
 • ตุลาคม 61
  In October, economic figures surprised upwards in the United States, downwards in the euro zone and China. The trade war between the United States and China and tensions between Italy and the rest of the EU remained major concerns. It was a very difficult month for the equity markets.
 • กันยายน 61
  ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคม เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เช่นเดียวกับในแถบยุโรปและจีนที่ภาพรวมยังคงขยายตัว แม้ตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวจะออกมาสร้างความผิดหวังและชะลอตัวบ้าง โดยประเด็นที่ตลาดให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ ประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น วิกฤตค่าเงินในตุรกี และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของรัฐบาลใหม่ของอิตาลี
 • สิงหาคม 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมในภูมิภาคที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลกเป็นไปในเชิงบวก แต่มีทิศทางที่แตกต่างกัน โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวแข็งแกร่ง ขณะที่เศรษฐกิจฝั่งยุโรปค่อนข้างน่าผิดหวัง และเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงเล็กน้อย ความตึงเครียดทางการค้ายังคงเป็นข้อกังวลหลัก โดยความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับยุโรปยังคงทรงตัว ขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีนนั้นมีความตึงเครียดมากขึ้น
 • กรกฎาคม 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจเดือนมิถุนายนที่ประกาศออกมาแสดงถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว (DM) นำโดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ขยายตัวมากกว่าทางฝั่งยุโรป ด้านธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) เพิ่งประกาศเกี่ยวกับกับนโยบายทางการเงินที่สำคัญออกมา ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาประเด็นทางการเมืองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเกี่ยวกับสงครามทางการค้า
 • มิถุนายน 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ประกาศออกมาในเดือนพฤษภาคม ยังคงมีสัญญาณขยายตัวแข็งแกร่ง ซึ่งสวนทางกับทางฝั่งยุโรปที่ตัวเลขเศรษฐกิจกลับให้ภาพที่ผสมผสานกัน ขณะที่ความเสี่ยงทางการเมืองและและความขัดแย้งต่างๆทั่วโลกยังเป็นสิ่งที่ต้องจับตา
 • พฤษภาคม 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในเดือนเมษายน ให้ภาพที่ผสมผสานกัน โดยในสหรัฐฯ ตัวเลขกิจกรรมทางเศรษฐกิจปรับตัวลดลงอยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่ในยุโรป ตัวเลขกิจกรรมดังกล่าวปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุโรป ด้านตลาดเกิดใหม่ (EM) สถานการณ์ตลาดในปัจจุบันยังคงได้รับแรงกดดันจากข่าวการเมืองต่างๆ เช่น การเจรจาการค้าระหว่างจีน และสหรัฐอเมริกา และจากการที่สหรัฐออกมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย
 • เมษายน 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยูโรโซนโดยรวมยังคงส่งสัญญาณฟื้นตัว และไม่ได้บ่งบอกถึงการหยุดชะงัก แม้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาล่าสุดในเดือนมีนาคมจะชะลอตัวลง
 • มีนาคม 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ที่ประกาศออกมาล่าสุด ยังคงบ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่ดีของเศรษฐกิจทั่วโลก ซึ่งภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจทั่วโลกยังคงแข็งแกร่ง แม้มีปัจจัยกดดันเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ (โดยเฉพาะในสหรัฐฯ) โดยสหรัฐฯ ได้ประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติม
 • กุมภาพันธ์ 61
  ตัวเลขเศรษฐกิจในแถบยูโรโซนและจีนปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม ในขณะที่ทางฝั่งสหรัฐฯ ชะลอตัวลงเล็กน้อย ขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ อาทิเช่น นโยบายการกีดกันทางการค้า (Protectionism) และสงครามค่าเงิน เริ่มกลับมาประทุอีกครั้ง แต่ยังคงไม่มีสถานการณ์ที่รุนแรง