TMB
 • มิถุนายน 62
  เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ ประเทศในกลุ่มยุโรป และประเทศกำลังพัฒนายังคงอยู่ในโซนขยายตัว แต่มีแนวโน้มที่ชะลอตัวลง โดยเฉพาะภาคการผลิตที่ได้รับผลกระทบ จากการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าต่างๆ
 • พฤษภาคม 62
  ดัชนีทางเศรษฐกิจในเดือนพฤษภาคมออกมาผสมผสาน โดยมีแนวโน้มชะลอตัวลงในสหรัฐฯ ในขณะที่ยุโรปมีแนวโน้มดีขึ้นเล็กน้อย ผลจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะจีนที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนที่ผ่านมา
 • เมษายน 62
  ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายน โดยดัชนี MSCI All Country World Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.2% ในเดือนเมษายน และเพิ่มขึ้น 15.2% ตั้งแต่ต้นปี ปัจจัยที่ช่วยหนุนการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นได้แก่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1/2562 ที่ออกมาดีกว่าคาดการณ์ (ในช่วงต้นของการประกาศผลประกอบการ) และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาส 1/2562 ของสหรัฐฯ ยุโรป และจีนที่ดีกว่าคาดการณ์
 • เมษายน 62
  Equity markets continued to increase in April supported by a good start of the earnings season, better-than-expected growth figures in 1st quarter in United States, Euro zone and China while other indicators were mixed. In April Global equity market (MSCI All Country World Index) grew (in USD) by +3.2% for the month and +15.2% year-to-date.
 • มีนาคม 62
  ในเดือนมีนาคม ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ส่งสัญญาณชะลอตัวลง ขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจในยุโรปและจีน ส่งสัญญาณผสมผสานทั้งบวกและลบ โดยปัจจัยที่ยังคงต้องติดตามคือ ความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งประเด็น Brexit ที่ยังไม่มีทางออกชัดเจน
 • มีนาคม 62
  In March, further signs of economic slowdown appeared in the United States, while the ?gures remained mixed in the euro zone and China. Developments in international trade tensions and the Brexit issue, the latter still unresolved, continued to attract attention.
 • กุมภาพันธ์ 62
  ตัวเลขทางเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจขนาดใหญ่มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยในสหรัฐฯ ตัวเลขทางเศรษฐกิจ เช่น ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการในเดือนมกราคม และยอดขาย บ้านมือสอง ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ขณะที่ในยุโรปดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (เบื้องต้น) อยู่ในระดับที่ชะลอตัว ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีนอยู่ในระดับ ที่หดตัว และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการออกมาต่ำกว่าคาดการณ์
 • มกราคม 62
  ตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือนมกราคมออกมาน่าผิดหวังโดยเฉพาะในยุโรป รองลงมาคือจีน ในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ ออกมาผสมผสานกัน การเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่มีแนวโน้มเป็นไปในทางบวกมากขึ้นเป็นปัจจัยช่วยหนุนตลาดในช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ประเด็น Brexit ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจน ทั้งนี้ยังต้องติดตามทั้ง 2 ประเด็นอย่างใกล้ชิดต่อไป
 • ธันวาคม 61
  ตัวเลขทางเศรษฐกิจในเดือนธันวาคมแสดงถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องในสหรัฐฯ แม้จะมีการชะลอตัวลงเล็กน้อย ในขณะที่ตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปยังไม่เป็นที่น่าพอใจอย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศจีนอัตราการเติบโตชะลอตัวลง ส่วนประเด็นทางการเมือง เดือนที่ผ่านมาความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนดูเหมือนจะสงบลงชั่วคราวหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯและ จีนมีสัญญาณเชิงบวก ขณะที่ประเด็นการแยกตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรยังคงไม่มีความชัดเจน
 • พฤศจิกายน 61
  ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาในเดือนพฤศจิกายนยิ่งยืนยันถึงความห่างและความแตกต่างระหว่างปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจของสหรัฐและยุโรป หากเทียบตั้งแต่ต้นปี โดยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังคงฟื้นตัวดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ตัวเลขการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของยุโรปกลับกลายเป็นทิศทางตรงกันข้าม