TMB
  • ตุลาคม 60
    ในเดือนกันยายน เศรษฐกิจในแถบยุโรปอยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่สหรัฐอเมริกาออกมาให้ภาพปะปนกัน ในด้านเศรษฐกิจกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น