TMB
 • 05 มิ.ย. 61
  -
  11 มิ.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้า หลังรัฐบาลสหรัฐฯประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าเหล็กและอลูมิเนียมจากแคนาดา, เม็กซิโก และสหภาพยุโรป (EU) รวมทั้งประเด็นความไม่สงบทางการเมืองใน อิตาลี อย่างไรก็ตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ โดยได้ปัจจัยบวกจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ
 • 30 พ.ค. 61
  -
  04 มิ.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน รวมทั้งประเด็นความไม่สงบทางการเมืองใน อิตาลี
 • 22 พ.ค. 61
  -
  28 พ.ค. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นกลุ่ม EM ปรับตัวลดลง เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเม็ดเงินลงทุนไหลออกจากตลาดหุ้นกลุ่มนี้ หลังค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) สหรัฐฯ ที่ปรับตัวขึ้นเหนือ 3 %
 • 15 พ.ค. 61
  -
  21 พ.ค. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับขึ้น หลังสหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อที่ขยายตัวต่ำกว่าคาด ซึ่งทำให้นักลงทุนคลายวิตกเกี่ยวกับการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปีนี้
 • 08 พ.ค. 61
  -
  14 พ.ค. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 3% ในระหว่างสัปดาห์ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รวมทั้งส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 • 02 พ.ค. 61
  -
  07 พ.ค. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 3% ในระหว่างสัปดาห์
 • 24 เม.ย. 61
  -
  30 เม.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังนักลงทุนคลายความกังวลเรื่องสถานการณ์ในซีเรีย เป็นหลัก ซีเรีย รวมทั้งปรับขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด
 • 17 เม.ย. 61
  -
  23 เม.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ หลังคลายความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
 • 10 เม.ย. 61
  -
  16 เม.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าอีกครั้งหลังทางการจีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ 106 รายการเพื่อตอบโต้ หลังสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีบางสินค้าต่อจีน รวมทั้งแรงกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยี หลัง Facebook ยังเผชิญกับกระแสข่าวเชิงลบต่อการปล่อยข้อมูลต่อแหล่งอื่น
 • 03 เม.ย. 61
  -
  09 เม.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าหลังทางการจีนระบุอาจเปิดการเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อลดความรุนแรงดังกล่าว