TMB
 • 08 พ.ค. 61
  -
  14 พ.ค. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 3% ในระหว่างสัปดาห์ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ รวมทั้งส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป
 • 02 พ.ค. 61
  -
  07 พ.ค. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีปรับตัวขึ้นทดสอบระดับ 3% ในระหว่างสัปดาห์
 • 24 เม.ย. 61
  -
  30 เม.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังนักลงทุนคลายความกังวลเรื่องสถานการณ์ในซีเรีย เป็นหลัก ซีเรีย รวมทั้งปรับขึ้นตามตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจและผลประกอบการบริษัทฯ ออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด
 • 17 เม.ย. 61
  -
  23 เม.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงต้นสัปดาห์ หลังคลายความกังวลเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน
 • 10 เม.ย. 61
  -
  16 เม.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงจากความกังวลเรื่องสงครามการค้าอีกครั้งหลังทางการจีนประกาศขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ 106 รายการเพื่อตอบโต้ หลังสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีบางสินค้าต่อจีน รวมทั้งแรงกดดันจากกลุ่มเทคโนโลยี หลัง Facebook ยังเผชิญกับกระแสข่าวเชิงลบต่อการปล่อยข้อมูลต่อแหล่งอื่น
 • 03 เม.ย. 61
  -
  09 เม.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าหลังทางการจีนระบุอาจเปิดการเจรจากับสหรัฐฯ เพื่อลดความรุนแรงดังกล่าว
 • 27 มี.ค. 61
  -
  02 เม.ย. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง นำโดยสหรัฐฯ หลังนายโดนัลท์ ทรัมป์ ประกาศขึ้นอัตราภาษีนำเข้าสินค้าเทคโนโลยี โทรคมนาคมและสินค้าเพื่อ ผู้บริโภคของจีนภายใต้วงเงิน 60,000 ล้านดอลลาร์ฯ ขณะที่ทางการจีนระบุอาจตอบโต้สหรัฐฯ โดยปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากสหรัฐฯ กว่า 128 รายการด้วยเช่นกัน
 • 20 มี.ค. 61
  -
  26 มี.ค. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง นำโดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังนักลงทุนกังวลต่อการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ต่อจีนและการปลดนายเร็กซ์ ทิลเลอร์สัน ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐฯ
 • 13 มี.ค. 61
  -
  19 มี.ค. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์จากการคลายความกังวลเรื่องสงครามการค้าของสหรัฐฯ เป็นหลัก แต่อย่างไรก็ดี ในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์ตลาดฯ มีความผันผวนเล็กน้อยหลังจากนายโดนัลท์ ทรัมป์ประกาศเดินหน้าขึ้นอัตราภาษีนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม รวมทั้งนายแกร์ โคห์น หัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประกาศลาออกจากตำแหน่ง
 • 06 มี.ค. 61
  -
  12 มี.ค. 61
  สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง โดยเฉพาะในช่วงกลางถึงปลายสัปดาห์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น รวมถึงความกังวลด้านสงครามการค้าหลังสหรัฐฯ เตรียมประกาศขึ้นอัตราภาษีเหล็กและอะลูมิเนียม