TMB SMART PORT

พอร์ตการลงทุน ที่ตอบทุกโจทย์การลงทุนครบวงจร โดยมืออาชีพ

วางแผนกลยุทธ์ลงทุน

จัดสัดส่วนการลงทุน เพื่อให้คุณ ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ตามความเสี่ยงที่คุณสบายใจ

คัดกองทุนตัวท็อป

คัดกองทุนตัวท็อปคุณภาพดีจาก
ทุกประเภทสินทรัพย์ จาก 10 บลจ. ชั้นนำ
มาให้ในพอร์ตของคุณ

ปรับสัดส่วนพอร์ตตามสถานการณ์

ปรับสัดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์ตลาดทุก 3 เดือน เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

วางแผนกลยุทธ์ลงทุน

จัดสัดส่วนการลงทุน เพื่อให้คุณ
ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม
ตามความเสี่ยงที่คุณสบายใจ

คัดกองทุนตัวท็อป

คัดกองทุนตัวท็อปคุณภาพดีจาก
ทุกประเภทสินทรัพย์จาก 10 บลจ. ชั้นนำ
มาให้ในพอร์ตของคุณ

ปรับสัดส่วนพอร์ตตามสถานการณ์

ปรับสัดส่วนการลงทุน
ตามสถานการณ์ตลาดทุก 3 เดือน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของคุณ

เปลี่ยนเงินเก็บ ให้เป็นโอกาสทำกำไร

ได้ด้วย TMB Smart Port

เริ่มมีพอร์ตลงทุนได้ง่ายๆ เพราะ TMB คัดให้ จัดให้ ปรับให้ โดยมืออาชีพ แบบครบวงจร
มั่นใจได้มากขึ้น ด้วย TMB และ
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกคอยตรวจสอบ และติดตามปรับพอร์ตการลงทุนให้
จัดพอร์ตเพื่อลดความผันผวนและกระจายความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ยั่งยืน

เปลี่ยนเงินเก็บ ให้เป็นโอกาสทำกำไร

ได้ด้วย TMB Smart Port

การจัดพอร์ตด้วยตนเอง (Self-Selection)
กับ การใช้บริการผู้เชี่ยวชาญบริหารพอร์ตให้ (TMB Smart Port)

ต่างกันอย่างไร?

Self Selection ผู้ลงทุนจะ..

ต้องเลือกกองทุนที่จะลงทุนรายกอง
ตามระดับความเสี่ยงด้วยตนเอง
มีความเสี่ยงเป็นรายกองทุนที่ต้องบริหารจัดการเอง
ต้องกำหนดสัดส่วนการลงทุน monitor พอร์ต
และจับจังหวะการลงทุนด้วยตัวเอง
ต้องทำรายการซื้อทีละรายการ หากต้องการลงทุนเป็นพอร์ต
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front end)
ตามเกณฑ์ปกติที่แต่ละกองทุนกำหนด

TMB Smart Port ผู้ลงทุนจะ..

สามารถเลือกลงทุนในโมเดลพอร์ตสำเร็จรูปได้เลย ตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ทำให้การลงทุนแบบพอร์ตเป็นเรื่องง่าย
สามารถกระจายความเสี่ยงได้มากกว่าจากการลงทุน
ในหลากหลายประเภทกองทุนในโมเดลพอร์ต
ไม่ต้องคอยนั่ง monitor พอร์ต และ จับจังหวะการลงทุนเอง เพราะมีระบบช่วยดูแลการปรับสัดส่วนการลงทุนให้อัตโนมัติ
ทำรายการซื้อเพียงครั้งเดียว ก็ได้ครบทุกกองทุนที่
อยู่ในพอร์ต ไม่ยุ่งยาก
จ่ายเพียงค่าธรรมเนียมบริหารจัดการพอร์ต แต่ไม่มี
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Frontend)

การจัดพอร์ตด้วยตนเอง
(Self-Selection)
กับ การใช้บริการผู้เชี่ยวชาญบริหารพอร์ตให้
(TMB Smart Port)

ต่างกันอย่างไร?

การจัดพอร์ตด้วยตนเอง
(Self-Selection)

การใช้บริการผู้เชี่ยวชาญ
บริหารพอร์ตให้
(TMB Smart Port)

ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี? เรามีคำตอบ

ลงทุนสบาย เริ่มต้นง่าย..ได้ที่นี่

ลงทุนยังไงให้ได้เพิ่ม
เริ่มที่การรู้จักตนเอง

ปัจจัยของ "ความผิดพลาดในการลงทุน" คือ การไม่รู้จักตัวเอง ไม่รู้ว่าตัวเองมีสไตล์ การลงทุนแบบไหน นักลงทุนควรสำรวจ สไตล์การลงทุนของตัวเองก่อน เพื่อกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสม

SUITABILITY TEST

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง

TMB SMART PORT ช่วยคุณได้

พอร์ตการลงทุนแนะนำตามระดับความเสี่ยงของคุณ

สามารถดูข้อมูลพอร์ตการลงทุน

ผ่านช่องทางใดบ้าง

EMAIL (E-CONSOLIDATED) ทุกเดือน
รายงานสถานะการลงทุนรายไตรมาส
ขอดูข้อมูลและขอรับ Statement ได้ที่ TMB ทุกสาขา
EMAIL และ SMS แจ้งเตือน ก่อนการปรับพอร์ต (ปรับรายไตรมาสหรือตามสภาวะตลาดการลงทุน)
EMAIL (E-CONSOLIDATED)
ทุกเดือน
รายงานสถานะการลงทุนรายไตรมาส
ขอดูข้อมูลและขอรับ Statement
ได้ที่ TMB ทุกสาขา
EMAIL และ SMS แจ้งเตือนก่อน
การปรับพอร์ต (ปรับรายไตรมาสหรือตามสภาวะตลาดการลงทุน)

อัปเดตทุกช่วงเวลาการซื้อขายได้ที่นี่

กรกฎาคม 2562
มิถุนายน 2562
พฤษภาคม 2562
เมษายน 2562
มีนาคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มกราคม 2562
ธันวาคม 2561

คำถามที่พบบ่อย

1. บริการ TMB Smart Port คืออะไร มีข้อดี และข้อจำกัดอะไรบ้าง
2. บริการ TMB Smart Port เหมาะกับใครบ้าง?
3. สามารถเลือกลงทุนในกองทุนอื่นที่ต่างจากกองทุนที่ TMB Smart Port จัดไว้ได้หรือไม่ และสามารถเปลี่ยนโมเดลในการลงทุนได้เมื่อไหร่บ้าง
ดูทั้งหมด

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่ให้บริการ คลิก หรือโทร. 1558 กด#9

หมายเหตุ :
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากการลงทุน และการปรับสัดส่วนพอร์ตอัตโนมัติ ทั้งนี้ ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ เช่น ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน ระยะเวลาที่ต้องการใช้เงิน เป็นต้น เงื่อนไขในการให้บริการจัดพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ (TMB Smart Port) เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ผู้ลงทุนควรสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติม และรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ TMB ทุกสาขา

- ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน / กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศและไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรืออาจได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้