ที่ตั้งสาขา แผนที่ ข้อมูลทั้วไป ธนาคารทหารไทย

ธนาคารทหารไทย สาขา โรบินสัน สระบุรี
99 หมู่ที่ 7 แขวงตลิ่งชัน เขตอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทร. 036-351-509,036-351-510 แฟกซ์. 036-351-511
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี พระราม 4
2929 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองตัน เขตอำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110
ธนาคารทหารไทย สาขา หัวหิน มาร์เก็ตวิลเลจ
234/1 ถนนเพชรเกษม แขวงหัวหิน เขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 032-526-314,032-526-315 แฟกซ์. 032-526-316
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนคฑาธร ราชบุรี
9 ถนนคฑาธร แขวงหน้าเมือง เขตอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 032-315-645,032-315-646,032-315-647,032-315-651 แฟกซ์. 032-315-817
ธนาคารทหารไทย สาขา หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
226/2 ถนนเพชรเกษม แขวงหัวหิน เขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. 032-512-205,032-512-500,032-532-151,032-515-735,032-532-372,032-512-425 แฟกซ์. 032-512-347
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี เพชรบุรี
130 หมู่ที่ 1 แขวงต้นมะม่วง เขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 032-454-074,032-454-075 แฟกซ์. 032-454-076
ธนาคารทหารไทย สาขา โพธาราม
119 ถนนโชคชัย แขวงโพธาราม เขตอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 โทร. 032-354-047,032-354-048,032-231-637,032-231-062 แฟกซ์. 032-ทุกหมายเลข
ธนาคารทหารไทย สาขา บ้านโป่ง
8/1 ถนนแสงชูโต แขวงบ้านโป่ง เขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทร. 032-200-383,032-344-767,032-344-768 แฟกซ์. 032-200-382-3
ธนาคารทหารไทย สาขา ดำเนินสะดวก
285/13-14 หมู่ที่ 8 ถนนบางแพ-สมุทรสงคราม แขวงดำเนินสะดวก เขตอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 70130 โทร. 032-253-348,032-253-349 แฟกซ์. 032-253-701
ธนาคารทหารไทย สาขา สมุทรสงคราม
517/64 ถนนศรีจำปา แขวงแม่กลอง เขตอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-715-454,034-715-455,034-714-018,034-714-019,034-711-682,034-740-123 แฟกซ์. 034-715-456
ธนาคารทหารไทย สาขา ปราณบุรี
58/59 ม.4 ถนนเพชรเกษม แขวงเขาน้อย เขตอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77160 โทร. 032-621-989,032-621-990,032-621-829,032-544-557 แฟกซ์. 032-621-991
ธนาคารทหารไทย สาขา ประจวบคีรีขันธ์
202 ถนนสละชีพ แขวงประจวบคีรีขันธ์ เขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร. 032-601-547,032-601-548,032-611-919 แฟกซ์. 032-611-918
ธนาคารทหารไทย สาขา เพชรบุรี
93/2-5 ถนนดำเนินเกษม แขวงคลองกระแชง เขตอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000 โทร. 032-426-005,032-426-115 แฟกซ์. 032-427-165
ธนาคารทหารไทย สาขา ราชบุรี
319/1 ถ.ศรีสุริยวงศ์ แขวงหน้าเมือง เขตอำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 โทร. 032-321-808,032-322-048,032-310-410 แฟกซ์. 032-322-047
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี ลพบุรี 2
319 หมู่ 2 แขวงท่าศาลา เขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 036-612-480,036-612-481 แฟกซ์. 036-612-482
ธนาคารทหารไทย สาขา วงเวียนสระแก้ว-ลพบุรี
180,180/1-3 ถนนนารายณ์มหาราช แขวงทะเลชุบศร เขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 036-412-729,036-413-369 แฟกซ์. 036-422-915
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเอเชีย-นครสวรรค์
1319/4 ม.10 ถนนเอเชีย-นครสวรรค์ แขวงนครสวรรค์ตก เขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 056-228-223,056-228-225 แฟกซ์. 056-228-224
ธนาคารทหารไทย สาขา ชุมแสง
53/17-19 ถนนแสงราษฎร แขวงชุมแสง เขตอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 โทร. 056-282-498,056-282-499 แฟกซ์. 056-282-699
ธนาคารทหารไทย สาขา พยุหะคิรี
101/1 ม.5 แขวงพยุหะคีรี เขตอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 60130 โทร. 056-341-498,056-316-699 แฟกซ์. 056-341-497
ธนาคารทหารไทย สาขา บ้านไร่
24 ม.1 ถนนเทศบาล 1 แขวงบ้านไร่ เขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140 โทร. 056-539-002,056-539-003 แฟกซ์. 056-539-004
ธนาคารทหารไทย สาขา สิงห์บุรี
887/124 ถนนนายแท่น แขวงบางพุทรา เขตอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000 โทร. 036-511-326,036-512-803,036-522-640,036-522-641,036-522-642,036-522-643,036-512-804 แฟกซ์. 036-512-276
ธนาคารทหารไทย สาขา อุทัยธานี
52 ถนนท่าช้าง แขวงอุทัยใหม่ เขตอำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทร. 056-511-187,056-511-122,056-524-942 แฟกซ์. 056-511-613
ธนาคารทหารไทย สาขา ชัยนาท
54/6 ถนนวงศ์โต แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร. 056-411-118,056-412-394,056-412-382,056-411-564,056-412-356 แฟกซ์. 056-412-372
ธนาคารทหารไทย สาขา ตาคลี
111 ถนนพระสังข์ แขวงตาคลี เขตอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทร. 056-261-537,056-261-538 แฟกซ์. 056-262-155
ธนาคารทหารไทย สาขา แฟรี่แลนด์ นครสวรรค์
162/18 ศูนย์การค้าแฟรี่แลนด์ พลาซ่า ถนนสวรรค์วิถี แขวงปากน้ำโพ เขตอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000 โทร. 056-222-913,056-222-672,056-221-782,056-313-056 แฟกซ์. 056-227-414
ธนาคารทหารไทย สาขา ลพบุรี
1-1/5 ถนนราชดำเนิน แขวงท่าหิน เขตอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 036-411-945,036-422-931,036-421-570 แฟกซ์. 036-412-093
ธนาคารทหารไทย สาขา อยุธยา พาร์ค
126 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย แขวงคลองสวนพลู เขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-213-061,035-213-062 แฟกซ์. 035-213-008
ธนาคารทหารไทย สาขา วังน้อย
410 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงลำไทร เขตอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 โทร. 035-215-649,035-215-650 แฟกซ์. 035-215-652
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนพหลโยธิน-สระบุรี
591/14 ถนนพหลโยธิน แขวงปากเพรียว เขตอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทร. 036-318-271,036-318-272,036-318-273,036-212-023,036-212-024 แฟกซ์. 036-318-270
ธนาคารทหารไทย สาขา บางบาล
115 ม.1 แขวงมหาพราหมณ์ เขตอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13250 โทร. 035-307-942,035-307-943 แฟกซ์. 035-307-944
ธนาคารทหารไทย สาขา อ่างทอง
63, 65, 67, 69 ถนนอ่างทอง-โพธิ์ทอง แขวงตลาดหลวง เขตอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000 โทร. 035-611-262,035-612-418,035-625-130 แฟกซ์. 035-625-131
ธนาคารทหารไทย สาขา วังม่วง
65/2 ม.1 แขวงคำพราน เขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220 โทร. 036-359-211,036-359-212 แฟกซ์. 036-359-213
ธนาคารทหารไทย สาขา อุทัย-อยุธยา
51/301-305 ถนนโรจนะ แขวงธนู เขตอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-335-417,035-335-418,035-213-623,035-213-624 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา มวกเหล็ก
456 ม.1 แขวงมิตรภาพ เขตอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180 โทร. 036-341-990,036-341-017 แฟกซ์. 036-341-024
ธนาคารทหารไทย สาขา วิหารแดง
87 ม.10 ถนนสุวรรณศร แขวงหนองสรวง เขตอำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 18150 โทร. 036-377-258,036-377-259 แฟกซ์. 036-377-725
ธนาคารทหารไทย สาขา พระพุทธบาท
114/1 ม.8 ถนนพหลโยธิน แขวงธารเกษม เขตอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120 โทร. 036-266-744,036-266-745,036-267-799 แฟกซ์. 036-267-800
ธนาคารทหารไทย สาขา อยุธยา
ค.5/6-8 ถนนนเรศวร แขวงหอรัตนไชย เขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 035-241-417,035-241-418 แฟกซ์. 035-242-417
ธนาคารทหารไทย สาขา สระบุรี
16 ถนนสุดบรรทัด แขวงปากเพรียว เขตอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000 โทร. 036-222-430,036-222-431,036-221-429,036-211-039 แฟกซ์. 036-221-229
ธนาคารทหารไทย สาขา โรบินสัน สุพรรณบุรี
449 หมู่ที่ 5 แขวงตำบลท่าระหัด เขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-454-391,035-454-392 แฟกซ์. 035-454-393
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี นครปฐม
754 ถนนเพชรเกษม แขวงตำบลห้วยจรเข้ เขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034-211-130,034-211-131 แฟกซ์. 034-211-132
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยศิลปากร-พระราชวังสนามจันทร์
6 ถนนราชมรรคาใน แขวงพระปฐมเจดีย์ เขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034-250-823,034-250-824,034-250-825 แฟกซ์. 034-250-826
ธนาคารทหารไทย สาขา สามพราน นครปฐม
21/9 หมู่2 ถนนเพชรเกษม แขวงยายชา เขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร. 034-322-885,034-322-886,034-322-887,034-225-155,034-225-498,034-225-499,034-225-564,034-225-565 แฟกซ์. 034-321-990
ธนาคารทหารไทย สาขา สุพรรณบุรี
275, 277 ถนนพระพันวษา แขวงท่าพี่เลี้ยง เขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทร. 035-522-356,035-522-358 แฟกซ์. 035-522-360
ธนาคารทหารไทย สาขา พระปฐมเจดีย์
23-24 ถนนซ้ายพระ แขวงพระปฐมเจดีย์ เขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034-250-750,034-256-116,034-256-137 แฟกซ์. 034-250-751
ธนาคารทหารไทย สาขา อู่ทอง
95 หมู่ที่ 6 ถนนท้าวอู่ทอง แขวงอู่ทอง เขตอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160 โทร. 035-552-007,035-552-009 แฟกซ์. 035-552-020
ธนาคารทหารไทย สาขา ท่าเรือ
569 ถนนแสงชูโต แขวงท่าเรือ เขตอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130 โทร. 034-561-745,034-561-822,034-562-046 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา นครปฐม
124/10 ถนนราชวิถี แขวงพระปฐมเจดีย์ เขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร. 034-219-731,034-219-732,034-219-733,034-219-734 แฟกซ์. 034-219-736
ธนาคารทหารไทย สาขา กำแพงแสน
27 ม.1 ถนนพลดำริห์ แขวงกำแพงแสน เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 โทร. 034-351-020,034-351-021,034-351-022 แฟกซ์. 034-281-103
ธนาคารทหารไทย สาขา กาญจนบุรี
160/34 ถนนแสงชูโต แขวงบ้านเหนือ เขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โทร. 034-512-441,034-512-442,034-511-677,034-521-101,034-521-102 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา นครชัยศรี
66/1 ม.3 ถนนเพชรเกษม แขวงท่าตำหนัก เขตอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 โทร. 034-228-338,034-228-339,034-228-340,034-228-341 แฟกซ์. 034-228-342
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส รังสิต
801 ถนนพหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ เขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 02-567-0720,02-567-0722 แฟกซ์. 02-567-0696
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส นวนคร
98/103 หมู่ 13 ซอยนวนคร ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหนึ่ง เขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 02-909-0829,02-909-0830 แฟกซ์. 02-909-0831
ธนาคารทหารไทย สาขา เซียร์ รังสิต
ชั้น G เลขที่ 99 หมู่ 8 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน แขวงคูคต เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 02-992-6370,02-992-6371 แฟกซ์. 02-992-6372
ธนาคารทหารไทย สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
2 PLZ.2.SHP 012B/1 ชั้น2 เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถ.พหลโยธิน แขวงประชาธิปัตย์ เขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 02-958-0930,02-958-0931,02-958-0932 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา รังสิต-ปทุมธานี
42 ถนนรังสิต-ปทุมธานี แขวงประชาธิปัตย์ เขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 02-958-1007,02-958-1008,02-958-1009,02-958-1477,02-958-1478,02-958-1479,02-5578071 แฟกซ์. 02-516-8551
ธนาคารทหารไทย สาขา ตลาดสี่มุมเมือง รังสิต
355/64 หมู่ที่ 15 แขวงตำบลคูคต เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 02-536-6844,02-536-6845 แฟกซ์. 02-536-6846
ธนาคารทหารไทย สาขา รังสิต-คลอง 3
20/21-23 ม.2 ถนนรังสิต-นครนายก แขวงบึงยี่โถ เขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 02-990-9131,02-990-9132,02-990-9133 แฟกซ์. 02-990-3134
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนสรงประภา
310/85 ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตอำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-929-7100,02-929-7101,02-929-7102,02-929-7103 แฟกซ์. 02-929-7104
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก โลตัส บางปะอิน
88 หมู่ 9 แขวงเชียงรากน้อย เขตอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 โทร. 0-3574-2030 แฟกซ์. 0-3574-2092
ธนาคารทหารไทย สาขา เมืองเอก รังสิต
300/2-4 ม.13 ถนนพหลโยธิน แขวงคูคต เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 02-536-4173,02-536-4174,02-536-4175,02-536-4176 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ธรรมศาสตร์-รังสิต
99 ม.18 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหนึ่ง เขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 02-516-9970,02-516-9971,02-516-9972 แฟกซ์. 02-516-9973
ธนาคารทหารไทย สาขา ยะลา
322 ถนนสิโรรส แขวงสะเตง เขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000 โทร. 073-214-029,073-214-384,073-211-587,073-214-231 แฟกซ์. 073-215-380
ธนาคารทหารไทย สาขา นราธิวาส
210 ถนนพิชิตบำรุง แขวงบางนาค เขตอำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000 โทร. 073-512-273,073-512-274,073-512-275 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา สุไหงโก-ลก
83 ถนนเจริญเขต แขวงสุไหงโก-ลก เขตอำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120 โทร. 073-611-555,073-611-556,073-615-234 แฟกซ์. 073-611-587
ธนาคารทหารไทย สาขา ปัตตานี
72 ถนนพิพิธ แขวงอาเนาะรู เขตอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 94000 โทร. 073-332-677,073-332-678,073-332-679 แฟกซ์. 073-331-038
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี หาดใหญ่
111/19 หมู่ที่ 4 แขวงคลองแห เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-427-660,074-427-661 แฟกซ์. 074-427-662
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนจุติอนุสรณ์ หาดใหญ่
87,89,91 ศูนย์การค้าจุติบุญสง ถนนจุติอนุสรณ์ แขวงหาดใหญ่ เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-230-883,074-230-883-4 แฟกซ์. 074-231-289
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเพชรเกษม-หาดใหญ่
257 ถนนเพชรเกษม แขวงหาดใหญ่ เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-236-403,074-236-404,074-239-830 แฟกซ์. 074-236-405
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
1518, 1518/1, 1518/2 ถนนกาญจนวณิชย์ แขวงหาดใหญ่ เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-339-709,074-339-710 แฟกซ์. 074-339-711
ธนาคารทหารไทย สาขา ควนเนียง
46 ม.2 ถนนสายควนเนียง-ปากบาง แขวงรัตภูมิ เขตอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220 โทร. 074-386-572,074-386-573 แฟกซ์. 074-386-574
ธนาคารทหารไทย สาขา สตูล
7/1-2 ถนนบุรีวานิช แขวงพิมาน เขตอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000 โทร. 074-721-219,074-721-220 แฟกซ์. 074-721-221
ธนาคารทหารไทย สาขา ระโนด
243 ถนนราษฎร์บำรุง แขวงระโนด เขตอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140 โทร. 074-391-030,074-391-031,074-392-555 แฟกซ์. 074-391-030-1
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนรัถการ-หาดใหญ่
65/2 ถนนรัถการ แขวงหาดใหญ่ เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-238-800,074-238-801,074-238-802 แฟกซ์. 074-238-501
ธนาคารทหารไทย สาขา สงขลา
259 ถนนรามวิถี แขวงบ่อยาง เขตอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 074-311-333,074-312-001,074-324-373 แฟกซ์. 074-314-803
ธนาคารทหารไทย สาขา พัทลุง
36 ถนนราเมศวร์ แขวงคูหาสวรรค์ เขตอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 โทร. 074-613-305,074-613-313,074-626-801 แฟกซ์. 074-611-965
ธนาคารทหารไทย สาขา หาดใหญ่
160 ถนนนิพัทธุ์อุทิศ 2 แขวงหาดใหญ่ เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร. 074-231-141,074-231-142,074-231-143,074-355-311,074-355-313,074-220-914 แฟกซ์. 074-355-312
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
74-75 ศูนย์การค้าเฟสติวัล ภูเก็ต ชั้น 2 หมู่ 5 แขวงวิชิต เขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-248-509,076-248-510 แฟกซ์. 076-248-511
ธนาคารทหารไทย สาขา เขาหลัก พังงา
19/4-5 หมู่ที่ 6 แขวงคึกคัก เขตอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190 โทร. 076-443-445,076-443-446,076-443-447 แฟกซ์. 076-443-448
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ-ภูเก็ต
2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ แขวงตลาดใหญ่ เขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-210-059,076-210-065,076-210-140 แฟกซ์. 076-210-140
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลวชิระ-ภูเก็ต
188,188/1 ถนนเยาวราช แขวงตลาดใหญ่ เขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-237-238,076-237-239,076-237-240 แฟกซ์. 076-237-241
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนมนตรี-ภูเก็ต
37/53 ถนนมนตรี แขวงตลาดใหญ่ เขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-225-486,076-230-104,076-225-178 แฟกซ์. 076-230-102
ธนาคารทหารไทย สาขา พังงา
43 ถนนเพชรเกษม แขวงท้ายช้าง เขตอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 โทร. 076-411-626,076-411-627 แฟกซ์. 076-411-555
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนพระบารมี หาดป่าตอง
256,256/3 ถนนพระบารมี แขวงป่าตอง เขตอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83150 โทร. 076-343-455,076-343-456,076-343-457 แฟกซ์. 076-343-458
ธนาคารทหารไทย สาขา ถลาง
141 ม.1 ถนนเทพกระษัตรี แขวงเทพกระษัตรี เขตอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร. 076-311-366,076-311-367,076-311-484,076-311-500,076-311-777 แฟกซ์. 076-311-501
ธนาคารทหารไทย สาขา ภูเก็ต
76/3 ถนนระนอง แขวงตลาดเหนือ เขตอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. 076-212-123,076-212-978,076-213-488 แฟกซ์. 076-213-487
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
1 ม.4 ถนนนครศรีธรรมราช-นบพิตำ แขวงท่างิ้ว เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280 โทร. 075-392-116,075-392-117 แฟกซ์. 075-392-118
ธนาคารทหารไทย สาขา ตลาดหัวอิฐ-นครศรีธรรมราช
37 ม.1 ถนนกะโรม แขวงโพธิ์เสด็จ เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-316-164,075-316-165,075-316-166,075-316-167 แฟกซ์. 075-316-168
ธนาคารทหารไทย สาขา ลำทับ
255 ม.5 ถนนลำทับ-คลองท่อม แขวงลำทับ เขตอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ 81120 โทร. 075-643-595,075-643-596,075-643-598 แฟกซ์. 075-643-599
ธนาคารทหารไทย สาขา ปลายพระยา
356 ม.5 ถนนอ่าวลึก-พระแสง แขวงปลายพระยา เขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 81160 โทร. 075-687-018,075-687-019 แฟกซ์. 075-687-019
ธนาคารทหารไทย สาขา จันดี
72 ม.3 ถนนจันดี-สวนขัน แขวงจันดี เขตอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250 โทร. 075-486-185,075-486-304,075-486-305 แฟกซ์. 075-486-184
ธนาคารทหารไทย สาขา คลองปาง
254/2 ม.2 ถนนเพชรเกษม แขวงคลองปาง เขตอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 92160 โทร. 075-286-066 แฟกซ์. 075-286-055
ธนาคารทหารไทย สาขา กระบี่
16-18 ถนนมหาราช ซ.6 แขวงปากน้ำ เขตอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000 โทร. 075-612-718,075-612-719,075-612-720 แฟกซ์. 075-630-086
ธนาคารทหารไทย สาขา ทุ่งสง
114/1 ถนนชนปรีดา แขวงปากแพรก เขตอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110 โทร. 075-412-446,075-412-447,075-412-448 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ตรัง
78/1 ถนนวิเศษกุล แขวงทับเที่ยง เขตอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 โทร. 075-210-811,075-210-812,075-214-026 แฟกซ์. 075-218-344
ธนาคารทหารไทย สาขา นครศรีธรรมราช
1763/1-4 ถนนจำเริญวิถี แขวงท่าวัง เขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทร. 075-356-801,075-345-616,075-342-893 แฟกซ์. 075-356-979
ธนาคารทหารไทย สาขา ห้วยยอด
314 ถนนเพชรเกษม แขวงห้วยยอด เขตอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130 โทร. 075-271-147,075-271-425,075-235-562 แฟกซ์. 075-271-148
ธนาคารทหารไทย สาขา บ้านส้อง สุราษฎร์ธานี
69 ม.1 แขวงเวียงสระ เขตอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190 โทร. 077-257-093,077-257-127 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
130 ม.1 ถนนเลี่ยงเมือง แขวงบางกุ้ง เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-224-201,077-224-324,077-224-809 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี
แขวงวัดประดู่ เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-489-866,077-489-867 แฟกซ์. 077-489-868
ธนาคารทหารไทย สาขา บ่อผุด เกาะสมุย
25/21-22 หมู่ 6 แขวงบ่อผุด เขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320 โทร. 077-246-225,077-246-226 แฟกซ์. 077-246-227
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ม.9 ถนนสุราษฎร์ธานี-นาสาร แขวงขุนทะเล เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 โทร. 077-355-162,077-355-234 แฟกซ์. 077-355-483
ธนาคารทหารไทย สาขา เกาะสมุย
67/12-13 ม.3 ถนนทวีราษฎร์ภักดี แขวงอ่างทอง เขตอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140 โทร. 077-421-137,077-420-360,077-420-361 แฟกซ์. 077-421-143
ธนาคารทหารไทย สาขา กระบุรี
199/2 ม.2 แขวงน้ำจืด เขตอำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 โทร. 077-891-027,077-891-028 แฟกซ์. 077-891-294
ธนาคารทหารไทย สาขา ทุ่งตะโก
107 ม.6 ถนนเพชรเกษม แขวงทุ่งตะไคร เขตอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร 86220 โทร. 077-536-902,077-585-209,077-585-210,077-536-007 แฟกซ์. 077-585-209
ธนาคารทหารไทย สาขา หน้าโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
57/68 ม.2 ถนนศรีวิชัย แขวงมะขามเตี้ย เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-283-459,077-283-460,077-283-461 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ระนอง
226/15 ถนนท่าเมือง แขวงเขานิเวศน์ เขตอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000 โทร. 077-823-028,077-823-029 แฟกซ์. 077-823-030
ธนาคารทหารไทย สาขา หลังสวน
33 ถนนหลังสวน ซอย 1 แขวงหลังสวน เขตอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทร. 077-541-233,077-541-894 แฟกซ์. 077-541-333
ธนาคารทหารไทย สาขา ชุมพร
80/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงท่าตะเภา เขตอำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000 โทร. 077-502-545,077-504-960,077-504-961 แฟกซ์. 077-502-544
ธนาคารทหารไทย สาขา นาสาร
58 ถนนพิชัยเดชะ แขวงนาสาร เขตอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120 โทร. 077-341-037,077-341-038 แฟกซ์. 077-341-538
ธนาคารทหารไทย สาขา สุราษฎร์ธานี
259/1 ถนนหน้าเมือง แขวงตลาด เขตอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. 077-272-753,077-272-754,077-281-009,077-210-283,077-210-284 แฟกซ์. 077-281-010
ธนาคารทหารไทย สาขา ศูนย์การค้าแหลมทอง ระยอง
554 ศูนย์การค้าแหลมทอง ช้อปปิ้งพลาซ่า ระยอง ถนนสุขุมวิท แขวงเนินพระ เขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทร. 038-610-229,038-610-230,038-610-231,038-610-232,038-610-238 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา โรบินสัน จันทบุรี
22/107 หมู่ที่ 7 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จันทบุรี แขวงจันทนิมิต เขตอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 039-322-823,039-322-824,039-322-825 แฟกซ์. 039-322-886
ธนาคารทหารไทย สาขา ระยอง
139/1 ถนนสุขุมวิท แขวงเชิงเนิน เขตอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000 โทร. 038-617-470,038-617-471,038-617-472,038-617-473,038-617-474 แฟกซ์. 038-617-475
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเบญจมราชูทิศ-จันทบุรี
102 ถนนเบญจมราชูทิศ (ตลาดจันทบุรี) แขวงวัดใหม่ เขตอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 039-322-150,039-322-151,039-322-152 แฟกซ์. 039-322-053
ธนาคารทหารไทย สาขา แกลง
202/123 ถนนสุขุมวิท แขวงทางเกวียน เขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทร. 038-884-595,038-884-596,038-884-597 แฟกซ์. 038-884-463
ธนาคารทหารไทย สาขา เนินเขาดิน
580 ม.1 ถนนสุขุมวิท แขวงทุ่งควายกิน เขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทร. 038-669-498,038-669-500 แฟกซ์. 038-669-499
ธนาคารทหารไทย สาขา บ่อไร่
256/8-10 ม.3 แขวงบ่อพลอย เขตอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140 โทร. 039-591-042 แฟกซ์. 039-591-041
ธนาคารทหารไทย สาขา หนองคล้า
29/4 ม.3 ถนนสุขุมวิท แขวงทุ่งเบญจา เขตอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22170 โทร. 039-395-471,039-395-472,039-395-473 แฟกซ์. 039-395-474
ธนาคารทหารไทย สาขา ตราด
127 ถนนสุขุมวิท แขวงวังกระแจะ เขตอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000 โทร. 039-520-636,039-520-638 แฟกซ์. 039-520-637
ธนาคารทหารไทย สาขา บ้านค่าย
293 ม.1 ถนนอาทิตย์ประดิษฐาน แขวงบ้านค่าย เขตอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 โทร. 038-641-002,038-641-003 แฟกซ์. 038-641-001
ธนาคารทหารไทย สาขา จันทบุรี
157/30 ถนนท่าแฉลบ แขวงตลาดจันทบุรี เขตอำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร. 039-311-799,039-321-215,039-350-440,039-350-441 แฟกซ์. 039-311-777
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สัตหีบ
ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถนนสุขุมวิท แขวงพลูตาหลวง เขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 โทร. 038-244-022,038-244-555 แฟกซ์. 038-244-114
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช
333/99-100 หมู่ที่ 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยาบีช ชั้น 4 แขวงหนองปรือ เขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 โทร. 033-003-644,033-003-645,033-003-646 แฟกซ์. 033-003-647
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส แหลมฉบัง
4/309 หมู่ที่ 10 แขวงทุ่งสุขลา เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 038-768-442,038-768-923,038-768-924 แฟกซ์. 038-768-280
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนทัพพระยา พัทยา
315/297 หมู่ที่ 12 แขวงหนองปรือ เขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 038-303-778,038-303-779,038-303-780,038-303-877 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ปากร่วม บ่อวิน
310/27-28 หมู่ 3 แขวงบ่อวิน เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 038-337-949,038-337-950 แฟกซ์. 038-337-951
ธนาคารทหารไทย สาขา พัทยากลาง
181/9-10 ม.9 ถนนพัทยากลาง แขวงหนองปรือ เขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 038-411-935,038-411-936,038-424-641,038-424-552 แฟกซ์. 038-411-937
ธนาคารทหารไทย สาขา บางละมุง
579 ม.5 ถนนพัทยานาเกลือ แขวงนาเกลือ เขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 038-367-749,038-367-750,038-367-751 แฟกซ์. 038-367-752
ธนาคารทหารไทย สาขา จอมเทียน
334/1-2 ม.12 ถนนเลียบชายหาดจอมเทียน แขวงหนองปรือ เขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260 โทร. 038-232-079,038-232-080,038-232-973,038-232-086,038-076-845,038-076-846 แฟกซ์. 038-ทุกหมายเลข
ธนาคารทหารไทย สาขา พัทยา
325/67-70 ม.10 ถนนพัทยาสายสอง แขวงหนองปรือ เขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 โทร. 038-429-501,038-429-502,038-422-966,038-421-002 แฟกซ์. 038-421-005
ธนาคารทหารไทย สาขา บ้านฉาง
42 ม.5 ถนนสุขุมวิท แขวงบ้านฉาง เขตอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130 โทร. 038-880-585,038-880-586,038-880-587,038-603-955 แฟกซ์. 038-880-588
ธนาคารทหารไทย สาขา สัตหีบ
651 ถนนบ้านนา แขวงสัตหีบ เขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 โทร. 038-437-123,038-437-339,038-437-678,038-438-561 แฟกซ์. 038-ทุกหมายเลข
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนมหาจักรพรรดิ์-ฉะเชิงเทรา
219/10 ถนนมหาจักรพรรดิ์ แขวงหน้าเมือง เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-512-390,038-511-912,038-514-322 แฟกซ์. 038-512-549
ธนาคารทหารไทย สาขา บางคล้า
100 ถนนระเบียบกิจอนุสรณ์ แขวงบางคล้า เขตอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 โทร. 038-541-123,038-827-231 แฟกซ์. 038-541-689
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนศุขประยูร-ฉะเชิงเทรา
1078, 1080, 1082 ถนนศุขประยูร แขวงหน้าเมือง เขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-823-795,038-823-796,038-823-797 แฟกซ์. 038-823-794
ธนาคารทหารไทย สาขา พนมสารคาม
1323-5 ม.1 ถนนกบินทร์บุรีฉะเชิงเทรา แขวงพนมสารคาม เขตอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 038-836-516,038-836-517,038-836-518 แฟกซ์. 038-836-519
ธนาคารทหารไทย สาขา สระแก้ว
164 ถนนสุวรรณศร แขวงสระแก้ว เขตอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000 โทร. 037-242-688,037-242-689,037-242-690 แฟกซ์. 037-242-692
ธนาคารทหารไทย สาขา แปลงยาว
69/36-38 ม.7 แขวงวังเย็น เขตอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 โทร. 038-589-132,038-589-133,038-575-230,038-851-215 แฟกซ์. 038-851-214
ธนาคารทหารไทย สาขา บางวัว
176/4 ม.1 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางวัว เขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 โทร. 038-538-255,038-538-277,038-539-003,038-539-004 แฟกซ์. 038-840-909
ธนาคารทหารไทย สาขา นครนายก
ข.2-259 ถนนสุวรรณศร แขวงนครนายก เขตอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 037-312-348,037-312-34,037-312-350,037-312-346 แฟกซ์. 037-312-588
ธนาคารทหารไทย สาขา ประจันตคาม
360 ม.2 ถนนราษฏร์บำรุง แขวงประจันตคาม เขตอำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 25130 โทร. 037-291-252,037-291-509 แฟกซ์. 037-291-251
ธนาคารทหารไทย สาขา อรัญประเทศ
73/16 ถนนบำรุงราษฎร์ แขวงอรัญประเทศ เขตอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120 โทร. 037-231-280,037-231-290 แฟกซ์. 037-232-601
ธนาคารทหารไทย สาขา ปราจีนบุรี
192 ถนนราษฎรดำริ แขวงหน้าเมือง เขตอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000 โทร. 037-211-655,037-211-355,037-211-356 แฟกซ์. 037-ทุกหมายเลข
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี บ้านบึง-ชลบุรี
181 ถนนบ้านบึง-แกลง แขวงตำบลบ้านบึง เขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170 โทร. 038-486-539,038-486-540 แฟกซ์. 038-486-541
ธนาคารทหารไทย สาขา โรบินสัน ศรีราชา
90/1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศรีราชา ถ.สุขุมวิท แขวงศรีราชา เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร. 038-314-356,038-314-357,038-314-358,038-314-359 แฟกซ์. 038-314-360
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี
55/88-89 หมู่ที่ 1 แขวงเสม็ด เขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 033-003-240,033-003-241,033-003-242,033-003-244 แฟกซ์. 033-003-243
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ชลบุรี
62 หมู่ที่ 1 แขวงเสม็ด เขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 038-282-091,038-282-093 แฟกซ์. 038-282-096
ธนาคารทหารไทย สาขา บ้านสวน-ชลบุรี
246/15 ม.5 ถนนเศรษฐกิจ แขวงบ้านสวน เขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 038-799-301,038-799-302,038-799-303 แฟกซ์. 038-799-304
ธนาคารทหารไทย สาขา ศรีราชา
133/40-42 ถนนสุขุมวิท แขวงศรีราชา เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทร. 038-313-239,038-313-240,038-311-824 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา หนองมน
305 ถนนสุขุมวิท แขวงแสนสุข เขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130 โทร. 038-392-066,038-392-067 แฟกซ์. 038-392-065
ธนาคารทหารไทย สาขา พนัสนิคม
1 ถนนศรีจารุสัมพันธ์ 3 แขวงพนัสนิคม เขตอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 โทร. 038-787-699,038-787-700,038-473-168 แฟกซ์. 038-473-169
ธนาคารทหารไทย สาขา อ่าวอุดม
180/50 ม.7 ถนนสุขุมวิท แขวงทุ่งสุขลา เขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร. 038-351-642,038-351-644 แฟกซ์. 038-351-643
ธนาคารทหารไทย สาขา หัวกุญแจ-บ้านบึง
200/31 ม.1 ถนนประชาราษฎร์รังสรรค์ แขวงคลองกิ่ว เขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20220 โทร. 038-201-211,038-201-026 แฟกซ์. 038-201-212
ธนาคารทหารไทย สาขา ชลบุรี
690 ถนนสุขุมวิท แขวงบางปลาสร้อย เขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทร. 038-272-984,038-272-985,038-274-088 แฟกซ์. 038-274-089
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี
298-302 ถนนพรหมราช-อุบลราชธานี แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 045-240-215,045-240-216,045-240-217 แฟกซ์. 045-240-214
ธนาคารทหารไทย สาขา อำนาจเจริญ
717/9 ม.9 ถนนชยางกูร แขวงบุ่ง เขตอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทร. 045-511-590,045-511-591,045-511-594 แฟกซ์. 045-511-592
ธนาคารทหารไทย สาขา ยโสธร
41 ถนนประชาสัมพันธ์ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000 โทร. 045-712-301,045-712-302,045-720-602,045-720-603 แฟกซ์. 045-712-303
ธนาคารทหารไทย สาขา บุรีรัมย์
28/28 ถนนธานี แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทร. 044-613-441,044-613-442 แฟกซ์. 044-613-443
ธนาคารทหารไทย สาขา โรบินสัน สุรินทร์
383 หมู่ที่16 แขวงสลักได เขตอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร. 044-042-775,044-042-776 แฟกซ์. 044-042-777
ธนาคารทหารไทย สาขา ศรีสะเกษ
987/26 ถนนขุขันธ์ แขวงเมืองใต้ เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร. 045-612-518,045-612-519 แฟกซ์. 045-612-520
ธนาคารทหารไทย สาขา หนองกี่
78 ม.2 ถนนโชคชัย-เดชอุดม แขวงทุ่งกระเต็น เขตอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 โทร. 044-641-111 แฟกซ์. 044-641-112
ธนาคารทหารไทย สาขา นางรอง
44 ถนนประจันตเขต แขวงนางรอง เขตอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร. 044-631-457,044-622-722 แฟกซ์. 044-631-456
ธนาคารทหารไทย สาขา ตระการพืชผล
202 ม.4 ถนนเกษมสมบัติ แขวงขุหลุ เขตอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130 โทร. 045-481-111 แฟกซ์. 045-481-015
ธนาคารทหารไทย สาขา อุบลราชธานี
130 ถนนชยางกูร แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 045-241-313,045-254-308,045-254-890 แฟกซ์. 045-254-307
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
277/3 ถนนประจักษ์ศิลปาคม แขวงตำบลหมากแข้ง เขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 042-921-281,042-921-282 แฟกซ์. 042-921-283
ธนาคารทหารไทย สาขา หนองบัวลำภู
160/3-4 หมู่ที่ 1 แขวงหนองบัว เขตอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 โทร. 042-360-547,042-360-548,042-360-549 แฟกซ์. 042-360-551
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนโพศรี-อุดรธานี
252/6-7 ถนนโพศรี แขวงหมากแข้ง เขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 042-249-551,042-249-552,042-249-553 แฟกซ์. 042-249-554
ธนาคารทหารไทย สาขา เลย
8/57 ถนนร่วมใจ แขวงกุดป่อง เขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทร. 042-812-122,042-812-133,042-845-118,042-833-567 แฟกซ์. 042-833-568
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา อบุลราชธานี
311 หมู่ที่ 7 แขวงแจระแม เขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทร. 042-541-008,042-541-009 แฟกซ์. 042-541-010
ธนาคารทหารไทย สาขา บ้านผือ
389 ม.10 ถนนชนบทบำรุง แขวงบ้านผือ เขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160 โทร. 042-281-264 แฟกซ์. 042-281-265
ธนาคารทหารไทย สาขา โพนพิสัย
849 ม.1 ถนนจุมพล แขวงจุมพล เขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120 โทร. 042-471-266,042-471-267,042-405-552,042-472-087 แฟกซ์. 042-ทุกหมายเลข
ธนาคารทหารไทย สาขา สกลนคร
1353/9 ม.12 ถนนสุขเกษม แขวงธาตุเชิงชุม เขตอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร. 042-711-393,042-711-993,042-712-195,042-714-691,042-714-692 แฟกซ์. 042-713-403
ธนาคารทหารไทย สาขา หนองคาย
580 ถนนประจักษ์ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 โทร. 042-420-562,042-420-563 แฟกซ์. 042-420-564
ธนาคารทหารไทย สาขา นครพนม
459 ถนนอภิบาลบัญชา แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 042-511-023,042-511-322,042-512-234 แฟกซ์. 042-512-614
ธนาคารทหารไทย สาขา อุดรธานี
81/1 ถนนอุดรดุษฎี แขวงหมากแข้ง เขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 โทร. 042-241-130,042-241-594,042-244-776,042-244-777,042-244-778 แฟกซ์. 042-244-391
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา
1242/2 ถนนมิตรภาพ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-393-750,044-393-751 แฟกซ์. 044-393-752
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส โคราช 2
223 หมู่ที่ 1 แขวงตำบลหนองบัวศาลา เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-264-118,044-264-119 แฟกซ์. 044-264-120
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนประจักษ์-แยกศาลหลักเมือง
129/6-9 ถนนประจักษ์ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-255-567,044-255-568,044-267-471,044-255-191 แฟกซ์. 044-256-202
ธนาคารทหารไทย สาขา ค่ายสุรนารี-นครราชสีมา
230/31 ม.1 แขวงหนองไผ่ล้อม เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-341-872,044-341-873,044-341-875 แฟกซ์. 044-341-874
ธนาคารทหารไทย สาขา ปากช่อง
513,515 ถนนมิตรภาพ แขวงปากช่อง เขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 โทร. 044-315-996,044-315-997,044-315-998 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนพิบูลละเอียด-นครราชสีมา
98/5-6 ถนนพิบูลละเอียด แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-275-200,044-275-201,044-275-202,044-275-204 แฟกซ์. 044-275-203
ธนาคารทหารไทย สาขา ด่านขุนทด
184/6 ม.2 ถนนสีคิ้ว-ชัยภูมิ แขวงด่านขุนทด เขตอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 โทร. 044-389-101,044-389-102 แฟกซ์. 044-389-279
ธนาคารทหารไทย สาขา เมืองคง
151 ม.8 ถนนสันติสุข แขวงเมืองคง เขตอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 โทร. 044-459-234,044-459-266 แฟกซ์. 044-459-235
ธนาคารทหารไทย สาขา ประทาย
156 ม.14 ถนนเจนจบทิศ แขวงประทาย เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 โทร. 044-479-511,044-479-128 แฟกซ์. 044-489-537
ธนาคารทหารไทย สาขา ปักธงชัย
399 ม.2 ถนนสืบศิริ แขวงเมืองปัก เขตอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทร. 044-441-019,044-441-641 แฟกซ์. 044-441-100
ธนาคารทหารไทย สาขา สูงเนิน
850 ม.11 ถนนสุขาภิบาล 3 แขวงสูงเนิน เขตอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทร. 044-419-241,044-419-865,044-419-588 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ชัยภูมิ
269 ก/4 ถนนราชทัณฑ์ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทร. 044-811-659,044-811-666,044-822-123 แฟกซ์. 044-811-666
ธนาคารทหารไทย สาขา พิมาย
222 ม.14 ถนนอนันทจินดา แขวงในเมือง เขตอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 โทร. 044-471-334,044-287-407,044-287-408 แฟกซ์. 044-471-335
ธนาคารทหารไทย สาขา นครราชสีมา
319 ถนนมิตรภาพ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร. 044-252-505,044-252-545,044-257-680 แฟกซ์. 044-257-681
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-288-034,043-288-035 แฟกซ์. 043-288-036
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารบริการกลาง ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม แขวงขามเรียง เขตอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร. 043-754-141,043-754-142 แฟกซ์. 043-754-143
ธนาคารทหารไทย สาขา แฟรี่ พลาซ่า ขอนแก่น
69/9 ถนนกลางเมือง แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
ธนาคารทหารไทย สาขา เสริมไทย คอมเพล็กซ์ มหาสารคาม
76/1-7 ถนนนครสวรรค์ แขวงตลาด เขตอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร. 043-970-841,043-970-842 แฟกซ์. 043-970-843
ธนาคารทหารไทย สาขา มุกดาหาร
54 ถนนพิทักษ์พนมเขต แขวงมุกดาหาร เขตอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทร. 042-611-520,042-611-855,042-631-451,042-631-452 แฟกซ์. 042-611-892
ธนาคารทหารไทย สาขา กาฬสินธุ์
1/1 ถนน ถีนานนท์ แขวงกาฬสินธุ์ เขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 โทร. 043-812-133,043-812-135,043-821-848 แฟกซ์. 043-812-134
ธนาคารทหารไทย สาขา บ้านไผ่
435 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงในเมือง เขตอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 โทร. 043-272-750,043-272-790 แฟกซ์. 043-272-733
ธนาคารทหารไทย สาขา ร้อยเอ็ด
49 ถนนเพลินจิตร แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทร. 043-511-369,043-511-612 แฟกซ์. 043-512-449
ธนาคารทหารไทย สาขา เมืองพล
37 ถนนพาณิชย์เจริญ แขวงเมืองพล เขตอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 โทร. 043-414-060,043-414-061 แฟกซ์. 043-414-762
ธนาคารทหารไทย สาขา ขอนแก่น
127/12 ถนนประชาสโมสร แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 043-241-497,043-241-498,043-241-499,043-243-681,043-243-682,043-244-115,043-243-767,043-243-458 แฟกซ์. 043-334-419
ธนาคารทหารไทย สาขา ชุมแพ
96 ม.8 ถนนมะลิวัลย์ แขวงชุมแพ เขตอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130 โทร. 043-311-170,043-311-270,043-386-387 แฟกซ์. 043-312-470
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก
100/1-4 ถนนสิงหวัฒน์ แขวงตำบลพลายชุมพล เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-215-460,055-215-461 แฟกซ์. 055-215-462
ธนาคารทหารไทย สาขา โคกมะตูม-พิษณุโลก
111/1 ถนนพระองค์ดำ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-212-432,055-212-434,055-212-435 แฟกซ์. 055-212-436
ธนาคารทหารไทย สาขา กำแพงเพชร
86 ถนนบำรุงราษฎร์ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทร. 055-713-801,055-713-802 แฟกซ์. 055-713-803
ธนาคารทหารไทย สาขา บ้านด่านลานหอย
8/7 ม.4 ถนนจรดวิถีถ่อง แขวงลานหอย เขตอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140 โทร. 055-689-110 แฟกซ์. 055-689-070
ธนาคารทหารไทย สาขา ทรัพย์ไพรวัลย์
258 ม.7 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก แขวงแก่งโสภา เขตอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65220 โทร. 055-293-076 แฟกซ์. 055-293-077
ธนาคารทหารไทย สาขา เขาทราย
177 ม.4 ถนนชมฐีระเวช แขวงเขาทราย เขตอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66230 โทร. 056-649-111 แฟกซ์. 056-649-060
ธนาคารทหารไทย สาขา พิจิตร
1/136 ถนนศรีมาลา แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร. 056-651-331,056-613-558,056-612-219 แฟกซ์. 056-612-216
ธนาคารทหารไทย สาขา สามง่าม
3/13 ม.13 ถนนพิจิตร-กำแพงเพชร แขวงสามง่าม เขตอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 66140 โทร. 056-691-210,056-691-211 แฟกซ์. 056-665-511
ธนาคารทหารไทย สาขา ตะพานหิน
102/1 ถนนแดงทองดี แขวงตะพานหิน เขตอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทร. 056-621-194,056-621-325 แฟกซ์. 056-621-477
ธนาคารทหารไทย สาขา สวรรคโลก
15/27-29 ถนนศรีสัชนาลัย แขวงเมืองสวรรคโลก เขตอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร. 055-642-317,055-642-381 แฟกซ์. 055-641-124
ธนาคารทหารไทย สาขา เพชรบูรณ์
10/25-26 ถนนเกตุปัญญา แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 โทร. 056-711-386,056-721-250 แฟกซ์. 056-721-290
ธนาคารทหารไทย สาขา หล่มสัก
147/1-3 ถนนคชเสนีย์ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 แขวงหล่มสัก เขตอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 โทร. 056-701-044,056-746-270,056-701-579,056-701-708 แฟกซ์. 056-746-269
ธนาคารทหารไทย สาขา สุโขทัย
7 ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงธานี เขตอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. 055-614-358,055-614-359,055-611-590,055-611-147 แฟกซ์. 055-611-995
ธนาคารทหารไทย สาขา สากเหล็ก
282/3 ม.1 ถนนเขาทราย-วังทอง แขวงสากเหล็ก เขตอำเภอกิ่งอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 66160 โทร. 056-699-266,056-699-367 แฟกซ์. 056-699-267
ธนาคารทหารไทย สาขา พิษณุโลก
90-93 ถนนบรมไตรโลกนาถ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทร. 055-245-770,055-245-771,055-245-772 แฟกซ์. 055-245-544
ธนาคารทหารไทย สาขา ท่าวังผา
58/1 หมู่ที่ 2 แขวงท่าวังผา เขตอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140 โทร. 054-799-679,054-799-138,054-799-634 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
319 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว แขวงสวนดอก เขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โทร. 054-811-933,054-811-934 แฟกซ์. 054-811-935
ธนาคารทหารไทย สาขา แม่สอด
179/7 ถนนประสาทวิถี แขวงแม่สอด เขตอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63100 โทร. 055-533-038,055-533-039,055-533-040 แฟกซ์. 055-533-383
ธนาคารทหารไทย สาขา ห้างฉัตร
79/1 ม.1 ถนนจามเทวี แขวงห้างฉัตร เขตอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร. 054-269-206,054-269-207 แฟกซ์. 054-269-208
ธนาคารทหารไทย สาขา ตาก
77/2 ถนนมหาดไทยบำรุง แขวงหนองหลวง เขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 โทร. 055-512-093,055-512-094 แฟกซ์. 055-515-451
ธนาคารทหารไทย สาขา สูงเม่น
199 ม.1 ถนนยันตรกิจโกศล แขวงพระหลวง เขตอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร. 054-541-231,054-542-001 แฟกซ์. 054-541-360
ธนาคารทหารไทย สาขา น่าน
341 ถนนสุมนเทวราช แขวงในเวียง เขตอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000 โทร. 054-710-455,054-771-971,054-772-818 แฟกซ์. 054-710-477
ธนาคารทหารไทย สาขา แพร่
177/1 ถนนยันตรกิจโกศล แขวงในเวียง เขตอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร. 054-511-655,054-621-327 แฟกซ์. 054-511-646
ธนาคารทหารไทย สาขา อุตรดิตถ์
9/1 ถนนมุขศาลา แขวงท่าอิฐ เขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทร. 055-411-655,055-411-800 แฟกซ์. 055-412-380
ธนาคารทหารไทย สาขา ลำปาง
173-175 ถนนบุญวาทย์ แขวงสวนดอก เขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 โทร. 054-224-154,054-226-223,054-226-522,054-322-455 แฟกซ์. 054-226-155
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้นใต้ดิน ถนนมหิดล แขวงหายยา เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-201-843,053-201-844,053-201-845 แฟกซ์. 053-ทุกหมายเลข
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี ลำพูน
200 หมู่ที่ 4 แขวงบ้านกลาง เขตอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 053-552-088,053-552-089 แฟกซ์. 053-552-090
ธนาคารทหารไทย สาขา หน้าโรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่
9 ถนนสุเทพ แขวงสุเทพ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 053-808-307 - 8 แฟกซ์. 053-808-309
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนช้างเผือก เชียงใหม่
171/21 ถนนช้างเผือก แขวงศรีภูมิ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร. 053-211-061,053-211-062,053-222-966,053-218-901 แฟกซ์. 053-221-545
ธนาคารทหารไทย สาขา สี่แยกข่วงสิงห์-เชียงใหม่
275/5 ถนนช้างเผือก แขวงข้างเผือก เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร. 053-410-980,053-410-981,053-410-982 แฟกซ์. 053-410-983
ธนาคารทหารไทย สาขา สันป่าข่อย-เชียงใหม่
84 ถนนเจริญเมือง แขวงวัดเกตุ เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053-249-858,053-249-859,053-249-595 แฟกซ์. 053-249-861
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
99, 99/1 และ 99/2 หมู่ 4 แขวงฟ้าฮ่าม เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053-288-845,053-288-846 แฟกซ์. 053-288-847
ธนาคารทหารไทย สาขา เมญ่า ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เชียงใหม่
55/5 หมู่ที่ 5 แขวงข้างเผือก เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร. 052-081-536,052-081-537 แฟกซ์. 052-081-538
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนช้างคลาน เชียงใหม่
164/3-4 ถนนช้างคลาน แขวงช้างคลาน เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร. 053-903-630,053-903-631,053-903-632 แฟกซ์. 053-903-535
ธนาคารทหารไทย สาขา ลำพูน
20/2 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงในเมือง เขตอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทร. 053-561-460,053-561-461,053-510-461,053-510-462,053-510-463 แฟกซ์. 053-510-460
ธนาคารทหารไทย สาขา ตลาดหนองหอย-เชียงใหม่
534 ถนนลำพูน แขวงหนองหอย เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 โทร. 053-140-123,053-140-124,053-140-125 แฟกซ์. 053-801-456
ธนาคารทหารไทย สาขา ฮอด
337/2 ม.2 ถนนเชียงใหม่ - ฮอด แขวงหางดง เขตอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240 โทร. 053-461-055,053-461-056,053-831-333 แฟกซ์. 053-831-334
ธนาคารทหารไทย สาขา เชียงใหม่
207 ถนนช้างม่อย แขวงช้างม่อย เขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 โทร. 053-251-058,053-251-059,053-251-060,053-251-061 แฟกซ์. 053-233-159
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย
99/9 หมู่ที่ 13 แขวงรอบเวียง เขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 053-179-792,053-179-793 แฟกซ์. 053-179-794
ธนาคารทหารไทย สาขา ดอยแม่สลอง
99/2 ม.1 แขวงแม่สลองนอก เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 57110 โทร. 053-765-159,053-765-160 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนพหลโยธิน-เชียงราย
897/7-8 ถนนพหลโยธิน แขวงเวียง เขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 053-714-886,053-714-887,053-600-716,053-600-717 แฟกซ์. 053-714-890
ธนาคารทหารไทย สาขา แม่สาย
44/1-2 ม.7 ถนนพหลโยธิน แขวงแม่สาย เขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร. 053-733-146,053-640-351,053-640-352 แฟกซ์. 053-733-145
ธนาคารทหารไทย สาขา ห้วยไคร้
26 ม.10 ถนนพหลโยธิน แขวงห้วยไคร้ เขตอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57220 โทร. 053-667-350,053-667-351,053-667-352 แฟกซ์. 053-763-001
ธนาคารทหารไทย สาขา งาว
100 ม.4 ถนนวังซ้าย แขวงหลวงเหนือ เขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง 52110 โทร. 054-261-193,054-261-194 แฟกซ์. 054-261-007
ธนาคารทหารไทย สาขา ฝาง
285 ม.4 ถนนโชตนา แขวงเวียง เขตอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110 โทร. 053-451-154,053-451-002 แฟกซ์. 053-453-507
ธนาคารทหารไทย สาขา เทิง
27 ม.1 ถนนเทิง-เชียงของ แขวงเวียง เขตอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160 โทร. 053-795-001,053-795-003,053-795-040 แฟกซ์. 053-795-002
ธนาคารทหารไทย สาขา พะเยา
33/1 ถนนประตูชัย แขวงเวียง เขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 054-481-720,054-481-721,054-482-329 แฟกซ์. 054-482-330
ธนาคารทหารไทย สาขา เชียงราย
143/2 ถนนธนาลัย แขวงเวียง เขตอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 053-711-100,053-711-101,053-714-822 แฟกซ์. 053-713-590
ธนาคารทหารไทย สาขา พอร์โต้ ชิโน่ ถนนพระราม 2
99/120 ม.4 แขวงนาดี เขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 034-110-841,034-110-842 แฟกซ์. 034-110-843
ธนาคารทหารไทย สาขา อ้อมน้อย
285-286 ม.6 ถนนเพชรเกษม แขวงอ้อมน้อย เขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74310 โทร. 02-431-0975,02-431-0976,02-431-0977 แฟกซ์. 02-420-2347
ธนาคารทหารไทย สาขา สมุทรสาคร
824/48-52 ถนนนรสิงห์ แขวงมหาชัย เขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 034-412-333,034-422-245,034-425-992 แฟกซ์. 034-425-993
ธนาคารทหารไทย สาขา เพชรเกษม พาวเวอร์ เซ็นเตอร์
611/4 หมู่ที่ 10 แขวงบางแค เขตอำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-809-4724,02-809-4725 แฟกซ์. 02-809-4726
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะมอลล์ บางแค
275 หมู่ 1 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางแค ชั้น 3 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตอำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 โทร. 0-2454-9433-4 แฟกซ์. 0-2454-3435
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเพชรเกษม-หนองแขม
774 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตอำเภอหนองแขม จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-431-0308,02-431-0309,02-431-0310,02-431-0311,02-431-0312 แฟกซ์. 02-431-0313
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเพชรเกษม-บางแค
214 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตอำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-413-0922,02-413-0923,02-413-3179,02-413-3180,02-807-5894,02-804-6428,02-804-6429 แฟกซ์. 02-804-6001
ธนาคารทหารไทย สาขา อ้อมใหญ่
3/4 ม.8 ถนนเพชรเกษม แขวงอ้อมใหญ่ เขตอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160 โทร. 02-810-3325,02-810-3326,02-810-3327 แฟกซ์. 02-810-3329
ธนาคารทหารไทย สาขา ซีคอน บางแค
1473,1475 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตอำเภอบางแค จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-458-2976,02-458-2977 แฟกซ์. 02-458-2978
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลพญาไท 3
117 , 119 ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตอำเภอภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-869-0910,02-869-0911,02-869-0912 แฟกซ์. 02-869-0915
ธนาคารทหารไทย สาขา กระทุ่มแบน
1371/12 ถนนเศรษฐกิจ 1 แขวงตลาดกระทุ่มแบน เขตอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 โทร. 034-848-977,034-848-978,034-848-979 แฟกซ์. 034-848-977-9
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเศรษฐกิจ 1-สมุทรสาคร
79/18-20 ม.7 ถนนเศรษฐกิจ 1 แขวงท่าทราย เขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร. 034-815-609,034-815-610,034-815-611 แฟกซ์. 034-815-608
ธนาคารทหารไทย สาขา พุทธมณฑล
46/29 ม.9 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตอำเภอทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-441-0120,02-441-0121,02-441-9392,02-441-9393 แฟกซ์. 02-889-3432
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัล พระราม 2
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 ห้อง 328 เลขที่ 128 ม.6 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150 โทร. 02-872-4564,02-872-4565 แฟกซ์. 02-872-4566
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนสุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ
1717 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตอำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-428-4507,02-428-4508,02-428-4509,02-428-4510,02-428-4511 แฟกซ์. 02-428-4387
ธนาคารทหารไทย สาขา สี่แยกถนนบางขุนเทียน-ถนนพระรามที่ 2
134 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150 โทร. 02-415-0151,02-415-0152,02-415-0153 แฟกซ์. 02-415-0154
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี-ถนนพระรามที่ 2
56 ม.6 ภายในศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาพระราม 2 เลขที่ยูนิต GCR 113/1,GCR 113/2 แขวงแสมดำ เขตอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150 โทร. 02-416-7806,02-416-7881 แฟกซ์. 02-416-7950
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนประชาอุทิศ
22/21-22 ม.9 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตอำเภอราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพฯ 10140 โทร. 02-870-9124,02-870-9125,02-870-9126 แฟกซ์. 02-870-9127
ธนาคารทหารไทย สาขา เสนา เฟสท์ ถนนเจริญนคร
542, 542/1-2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตอำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-862-4910,02-862-4911,02-862-4912 แฟกซ์. 02-862-4913
ธนาคารทหารไทย สาขา ตลาดพลู
956/1-2 ถนนเทอดไท แขวงตลาดพลู เขตอำเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-465-2322,02-465-9955,02-465-9949,02-465-9956 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา บางบอน
16/289-290 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตอำเภอบางบอน จังหวัดกรุงเทพฯ 10150 โทร. 02-451-0630,02-451-0631,02-451-0632,02-451-0633 แฟกซ์. 02-451-0634
ธนาคารทหารไทย สาขา ป้อมพระจุลจอมเกล้า
188 ม.3 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงปากคลองบางปลากด เขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 โทร. 02-425-9879,02-425-8205,02-425-8499,02-425-9667 แฟกซ์. 02-819-8188
ธนาคารทหารไทย สาขา ลาดหญ้า
1193/6 ถนนลาดหญ้า แขวงคลองสาน เขตอำเภอคลองสาน จังหวัดกรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-439-7134,02-437-3882,02-437-1078 แฟกซ์. 02-439-1064
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนจอมทอง
122 ถนนดาวคนอง-จอมทอง แขวงบางค้อ เขตอำเภอจอมทอง จังหวัดกรุงเทพฯ 10150 โทร. 02-476-3886,02-476-3951,02-476-3631 แฟกซ์. 02-468-8190
ธนาคารทหารไทย สาขา พระประแดง
127/27 ม.14 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางพึ่ง เขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร. 02-463-3872,02-463-3873,02-463-3874 แฟกซ์. 02-463-3909
ธนาคารทหารไทย สาขา บางใหญ่ซิตี้
80/155 หมู่ที่ 6 แขวงเสาธงหิน เขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร. 02-595-0311,02-595-0312 แฟกซ์. 02-595-0316
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
7/451 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-433-1386,02-433-1387 แฟกซ์. 02-433-1390
ธนาคารทหารไทย สาขา พระปิ่นเกล้า
632/137 ถนนพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตอำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-883-2884,02-883-2885,02-883-2886,02-883-2887 แฟกซ์. 02-433-5406
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะมอลล์ ท่าพระ
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระ ชั้น B (ห้องเลขที่ BS-C2B) เลขที่ 99 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบุคคโล เขตอำเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-477-8076,02-477-8077 แฟกซ์. 02-477-8073
ธนาคารทหารไทย สาขา บางบัวทอง
28/26-28 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย แขวงบางบัวทอง เขตอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 02-920-2510,02-920-2511,02-920-2512,02-920-2513 แฟกซ์. 02-920-2514
ธนาคารทหารไทย สาขา แม็คโคร จรัญสนิทวงศ์
521/27 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-864-6066,02-864-6067 แฟกซ์. 02-864-6068
ธนาคารทหารไทย สาขา ตลิ่งชัน
56/143-144 หมู่ที่ 6 ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตอำเภอตลิ่งชัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10170 โทร. 02-880-8070,02-880-8071,02-880-8072 แฟกซ์. 02-880-8073
ธนาคารทหารไทย สาขา บางขุนนนท์
25/34-36 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-424-2826,02-424-2322,02-424-5740 แฟกซ์. 02-424-2829
ธนาคารทหารไทย สาขา บางพลัด
51,53,55 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตอำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-435-4910,02-424-5221,02-424-6499 แฟกซ์. 02-435-4864
ธนาคารทหารไทย สาขา ศิริราช
101/2-3,5 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-866-2674,02-866-2675,02-866-2676,02-411-3606,02-411-3548 แฟกซ์. 02-411-3552
ธนาคารทหารไทย สาขา ที-สแควร์
184 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตอำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-434-8167,02-434-8168 แฟกซ์. 02-434-8169
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนบรมราชชนนี
906,908,910 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตอำเภอบางพลัด จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-434-9791,02-434-9792,02-434-9793 แฟกซ์. 02-434-2411
ธนาคารทหารไทย สาขา จรัลสนิทวงศ์
667/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-424-5520,02-424-5521,02-882-4548,02-882-4549 แฟกซ์. 02-435-2393
ธนาคารทหารไทย สาขา เมืองทองธานี
47/433 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโม (แจ้งวัฒนะ) แขวงบ้านใหม่ เขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-980-5578,02-980-5579 แฟกซ์. 02-980-5580
ธนาคารทหารไทย สาขา กองบัญชาการกองทัพไทย
ภายในกองบัญชาการทหารสูงสุด-แจ้งวัฒนะ 127 ซอยแจ้งวัฒนะ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตอำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-575-6425,02-575-6426 แฟกซ์. 02-575-6427
ธนาคารทหารไทย สาขา กองบัญชาการกองทัพเรือ
อาคารกองรักษาการณ์ (พระราชวังเดิม) ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตอำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-891-0052,02-891-0053,02-891-0054,02-891-0055 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา กองบัญชาการกองทัพบก
113 อาคาร 4 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตอำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-280-1825,02-280-1799 แฟกซ์. 02-280-1537
ธนาคารทหารไทย สาขา กองบัญชาการกองทัพอากาศ
171 อาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตอำเภอดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-531-8560,02-531-8561,02-531-8562 แฟกซ์. 02-531-2427
ธนาคารทหารไทย สาขา สนามเสือป่า
อาคาร 605 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตอำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-280-0260,02-282-3451,02-282-3452,02-281-6180 แฟกซ์. 02-282-6099
ธนาคารทหารไทย สาขา ศรีย่าน
1054/5 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตอำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-243-1446,02-243-1447,02-241-3865,02-243-3867 แฟกซ์. 02-243-0664
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
504 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตอำเภอธนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 10600 โทร. 02-460-0269,02-460-0270,02-498-9844,02-476-3062 ผจก. แฟกซ์. 02-476-3061
ธนาคารทหารไทย สาขา กระทรวงกลาโหม
ภายในกระทรวงกลาโหม ถนนราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตอำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-222-1215,02-222-1218,02-224-4197(ผจก) แฟกซ์. 02-224-7407
ธนาคารทหารไทย สาขา พรานนก
79 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตอำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-412-2764,02-412-3040,02-412-2223,02-412-3778,02-412-2435 แฟกซ์. 02-412-3527
ธนาคารทหารไทย สาขา ราชดำเนิน
520 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตอำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-280-0101,02-280-0102,02-280-0103 แฟกซ์. 02-280-0107
ธนาคารทหารไทย สาขา ไอ เรสซิเด้นท์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
67 ซอยพิพัฒน์ 2 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงแขวงสีลม เขตอำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-636-6094,02-636-6095 แฟกซ์. 02-636-6096
ธนาคารทหารไทย สาขา อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ สีลม
323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตอำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-631-0117,02-631-0118 แฟกซ์. 02-631-0119
ธนาคารทหารไทย สาขา อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม
323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตอำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-631-0072,02-631-0073 แฟกซ์. 02-631-0074
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัล พระราม 3
เซ็นทรัล พลาซ่า รัชดา-พระราม 3 เลขที่ 79/16 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตอำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-213-0803,02-213-0804,02-213-0805 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนรัชดาภิเษก-นางลิ้นจี่
202 อาคารคอนโทรลดาต้า ถนนรัชดาภิเษก-นางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตอำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-678-0164,02-678-0165,02-678-0166,02-678-0167,02-678-0168 แฟกซ์. 02-678-0169
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
17 ตึกกตัญชลี โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตอำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-212-6300,02-212-6301,02-212-6302,02-675-7905,02-675-7906 แฟกซ์. 02-212-6303
ธนาคารทหารไทย สาขา สีลม
807-809 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตอำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-236-4452,02-236-4453,02-236-4432,02-236-4824,02-236-9500,02-236-0213 แฟกซ์. 02-236-4410
ธนาคารทหารไทย สาขา สาธุประดิษฐ์
537/16 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตอำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-294-3487,02-294-5510,02-295-4217,02-295-4218 แฟกซ์. 02-294-4021
ธนาคารทหารไทย สาขา บางรัก
1361 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตอำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-237-1844,02-237-2620,02-237-2621 แฟกซ์. 02-266-4115
ธนาคารทหารไทย สาขา ช่องนนทรี
360/16-19 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตอำเภอยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-285-3939,02-285-3940,02-285-3941,02-285-3942 แฟกซ์. 02-285-3943
ธนาคารทหารไทย สาขา อาคารสาทร ซิตี้
175 ถนนสาทรใต้ แขวงแขวงทุ่งมหาเมฆ เขตอำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-648-3290,02-648-3291 แฟกซ์. 02-648-3292
ธนาคารทหารไทย สาขา จามจุรีสแควร์
อาคารจตุรัสจามจุรี ชั้น G เลขที่ 319 แขวงปทุมวัน เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-160-5212,02-160-5213,02-160-5214,02-160-5215,02-160-5216 แฟกซ์. 02-160-5215-6
ธนาคารทหารไทย สาขา อาคารญาดา สีลม
เลขที่ 56 อาคารญาดา ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตอำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-652-5165,02-652-5166,02-652-5175,02-652-5176,02-236-3915 แฟกซ์. 02-652-5167
ธนาคารทหารไทย สาขา เพนนินซูล่า
153 ศูนย์การค้าเพนนินซูล่า พลาซ่า ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-253-0067,02-253-0068,02-253-9756,02-253-9757,02-253-4837 แฟกซ์. 02-253-9755
ธนาคารทหารไทย สาขา ซอยหลังสวน
อาคารรวมทนุไทย หลังสวน 34/3 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-652-2090,02-652-2090,02-652-2091,02-652-2092,02-652-2093,02-652-2094 แฟกซ์. 02-652-2095
ธนาคารทหารไทย สาขา พัฒนพงศ์
109 อาคารมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตอำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-236-9395,02-236-9396,02-236-9397,02-236-9398,02-236-9399 แฟกซ์. 02-634-3246
ธนาคารทหารไทย สาขา สะพานเหลือง
459 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-216-9650,02-216-9651,02-216-9652,02-216-2527 แฟกซ์. 02-216-2527
ธนาคารทหารไทย สาขา สุรวงศ์
149/9-11 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตอำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-266-5230,02-266-5231,02-266-5232,02-266-5233,02-634-0208 แฟกซ์. 02-236-3651
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาพฤฒาราม
419 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตอำเภอบางรัก จังหวัดกรุงเทพฯ 10500 โทร. 02-238-5029,02-238-5030,02-238-0867,02-238-0868 แฟกซ์. 02-237-6302
ธนาคารทหารไทย สาขา ตลาดน้อย
326-330/1 ถนนตรีมิตร แขวงตลาดน้อย เขตอำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-235-1720,02-235-1721,02-235-3437,02-236-1004,02-236-0998 แฟกซ์. 02-235-3436
ธนาคารทหารไทย สาขา ราชประสงค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนราชดำริ แขวงวังใหม่ เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-252-6689,02-252-6690,02-252-6691,02-255-1472 แฟกซ์. 02-252-6967
ธนาคารทหารไทย สาขา เทเวศร์
354/1 ถนนสามเสน แขวงแขวงดุสิต เขตอำเภอดุสิต จังหวัดกรุงเทพฯ 10300 โทร. 02-280-1360,02-280-1361 แฟกซ์. 02-280-1362
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนหลวง-วรจักร
222 อาคารศรีวรจักร ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-226-4781,02-226-4782,02-226-4783,02-226-4784,02-226-4785 แฟกซ์. 02-226-4788
ธนาคารทหารไทย สาขา วังบูรพา
933 มุมถนนมหาไชยและถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตอำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-221-5121,02-221-5122,02-623-8833 แฟกซ์. 02-221-5124-5
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-ท่าพระจันทร์
2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตอำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-225-8186,02-225-8187 แฟกซ์. 02-225-8188
ธนาคารทหารไทย สาขา ตรีเพชร
69-71 สี่แยกเฉลิมกรุง ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตอำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-221-6841,02-224-1921,02-224-4281,02-221-1371,02-224-3819,02-221-2908,02-224-9196 แฟกซ์. 02-221-8706
ธนาคารทหารไทย สาขา กรุงเกษม
1514 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตอำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-222-5158,02-222-5159,02-222-7801,02-222-5724,02-222-3504 แฟกซ์. 02-222-5667
ธนาคารทหารไทย สาขา ปากคลองตลาด
92, 94 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตอำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-222-5828,02-222-5809,02-222-5826 แฟกซ์. 02-623-8708
ธนาคารทหารไทย สาขา บางลำภู
5-7 ถนนสิบสามห้าง แขวงตลาดยอด เขตอำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพฯ 10200 โทร. 02-629-1011,02-629-1012,02-629-1013 แฟกซ์. 02-282-5395
ธนาคารทหารไทย สาขา เยาวราช
193-195 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตอำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพฯ 10100 โทร. 02-225-9453,02-225-9454,02-224-7829,02-224-7263 แฟกซ์. 02-225-8254
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลพญาไท 2
แขวงสามเสนใน เขตอำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ โทร. 02-619-5303,02-619-5304 แฟกซ์. 02-619-5305
ธนาคารทหารไทย สาขา สยามพารากอน
991 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-129-4585,02-129-4586,02-129-4587,02-129-4588 แฟกซ์. 02-129-4587
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลเวิลด์
ห้อง B407 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 4,4/1-2 ถนนราชดำริห์ แขวงปทุมวัน เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-646-1284,02-646-1285 แฟกซ์. 02-646-1286
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะแพลทินัม แฟชั่นมอลล์
222/1280-82 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตอำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-121-9241,02-121-9242,02-121-9243 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา สยามสแควร์
186/5-8 สยามสแควร์ซอย 7 ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-658-1752,02-658-1753,02-251-2232,02-252-6049 แฟกซ์. 02-252-5856
ธนาคารทหารไทย สาขา อาคารวอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน ประตูน้ำ
1091/18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตอำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-4550,02-649-4551 แฟกซ์. 02-649-4552
ธนาคารทหารไทย สาขา อินทรา-ประตูน้ำ
120/66-67 ถนนราชปรารภ แขวงพญาไท เขตอำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-208-0981,02-208-0982,02-208-0978 แฟกซ์. 02-208-0906
ธนาคารทหารไทย สาขา มาบุญครองเซ็นเตอร์
444 อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-215-2136,02-215-2137,02-620-9233,02-620-9234,02-686-3690 แฟกซ์. 02-686-3689
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตอำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-7880,02-354-7881,02-354-7882,02-354-7883,02-354-7884 แฟกซ์. 02-354-7879
ธนาคารทหารไทย สาขา สนามเป้า
300/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตอำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-278-5240,02-278-5241,02-278-2555,02-278-2556 แฟกซ์. 02-270-0252
ธนาคารทหารไทย สาขา พญาไท
34 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตอำเภอราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-5052,02-354-5053,02-354-5076,02-354-5228 แฟกซ์. 02-354-5163
ธนาคารทหารไทย สาขา ออล ซีซั่น เพลส
87/2 ถนนวิทยุ แขวงแขวงลุมพินี เขตอำเภอปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-654-0135,02-654-0136 แฟกซ์. 02-654-0137
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส พระราม 4
3300 ถนนพระรามที่ 4 แขวงแขวงคลองตัน เขตอำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-672-4515,02-672-4516 แฟกซ์. 02-672-4517
ธนาคารทหารไทย สาขา สุขุมวิท 71
349 ถ.สุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตอำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-711-3080,02-711-3081,02-711-3082,02-711-3083 แฟกซ์. 02-392-0312
ธนาคารทหารไทย สาขา สุขุมวิท 31
545 อาคาร S 31 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตอำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-662-3546,02-662-3547 แฟกซ์. 02-662-1933
ธนาคารทหารไทย สาขา ยานนาวา
2094 ถนนเจริญกรุง แขวงวัดพระยาไกร เขตอำเภอบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-289-1132,02-291-3464,02-688-1508,02-688-1509 แฟกซ์. 02-291-3465
ธนาคารทหารไทย สาขา กล้วยน้ำไท
3783/2-3, 5 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง เขตอำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-712-4048,02-712-4049,02-712-4051 แฟกซ์. 02-712-4050
ธนาคารทหารไทย สาขา พระโขนง
1601,1603,1605 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตอำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-381-1117,02-381-1118,02-381-1126 แฟกซ์. 02-390-0022
ธนาคารทหารไทย สาขา ศูนย์การค้าวรรัตน์
115/1 ซอยจันทน์ 16 แขวงทุ่งวัดดอน เขตอำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-287-3683,02-287-3684,02-287-3685 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ธาตุทอง
988/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตอำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-392-9235,02-395-9582,02-381-6281,02-381-6282,02-391-3146 แฟกซ์. 02-392-3495
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนจันทน์
106/4 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตอำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-213-2540,02-213-2541,02-213-2542,02-213-2543,02-213-1308,02-213-1309 แฟกซ์. 02-213-2541
ธนาคารทหารไทย สาขา คลองเตย
1332, 1334, 1336 ถนนศิรินทร์ 1 แขวงคลองเตย เขตอำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-249-1831,02-249-6067,02-249-1619,02-249-1518 แฟกซ์. 02-240-2237
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะพาซิโอ ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตอำเภอลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ โทร. 02-346-4457,02-346-4458 แฟกซ์. 02-346-4459
ธนาคารทหารไทย สาขา เพียวเพลส รามคำแหง 110
86/1 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตอำเภอสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-372-3540,02-372-3541 แฟกซ์. 02-372-3542
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
3522 เดอะมอลล์บางกะปิ คอมเพล็กซ์ ห้องเลขที่ จีเอส-ซี 8,9,11 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตอำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-704-7727,02-704-7728,02-704-7729 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก
282 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตอำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-369-1820,02-369-1821 แฟกซ์. 02-369-1822
ธนาคารทหารไทย สาขา ลาดกระบัง
18/56-57 ม.1 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตอำเภอลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ 10520 โทร. 02-739-1820,02-739-1821,02-739-1822,02-739-1823 แฟกซ์. 02-739-1820
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนสุขาภิบาล 3
896,898 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตอำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-735-2581,02-735-2582,02-735-2583,02-735-2584,02-735-2586 แฟกซ์. 02-735-2585
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะมอลล์ 3 รามคำแหง
49 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ 3 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตอำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-319-1401,02-319-1402,02-319-1403 แฟกซ์. 02-ทุกหมายเลข
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนพัฒนาการ
1522,1524 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตอำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-722-6846,02-722-6847,02-722-6848 แฟกซ์. 02-722-6849
ธนาคารทหารไทย สาขา ลาดพร้าว 103
2993 หมู่ 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตอำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-370-3167,02-370-3168,02-370-3169,02-370-3165,02-370-3166 แฟกซ์. 02-370-3170
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส บางกะปิ
3191-3191/1-428 ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ (ชั้น 2) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตอำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-733-0334,02-733-0335 แฟกซ์. 02-733-0336
ธนาคารทหารไทย สาขา ลาดพร้าว 124
2458,2460,2462,2464,2466 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตอำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-514-0802,02-514-0562,02-514-2916,02-934-0974,02-934-0975 แฟกซ์. 02-530-1891
ธนาคารทหารไทย สาขา คลองจั่น
1 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตอำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-377-1370,02-377-9636,02-377-9737,02-375-7872,02-375-7871 แฟกซ์. 02-377-1360
ธนาคารทหารไทย สาขา หัวหมาก
493 ถนนรามคำแหง (สุขุมวิท 71) แขวงหัวหมาก เขตอำเภอบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-318-0503,02-318-0504,02-318-0505 แฟกซ์. 02-7188057-8
ธนาคารทหารไทย สาขา เมืองใหม่ บางพลี
แขวง เขตอำเภอ จังหวัดสมุทรปราการ โทร. 02-315-1426,02-315-1427 แฟกซ์. 02-315-1428
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์
9 หมู่ที่ 6 เทสโก้ โลตัส ศรีนครินทร์ แขวงบางเมืองใหม่ เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-175-7575,02-175-7824,02-175-7825 แฟกซ์. 02-175-7826
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนสายลวด-สมุทรปราการ
188/2 ถนนสายลวด แขวงปากน้ำ เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-389-5021,02-389-5022,02-389-5063,02-389-5064 แฟกซ์. 02-389-3302
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเทพารักษ์ กม.12
65 หมู่ 9 ถนนเทพารักษ์ แขวงบางพลีใหญ่ เขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-312-2123,02-312-2124,02-312-2125 แฟกซ์. 02-312-2126
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนสุขุมวิท-สำโรง
1584/4-7 หมู่ 1 ศูนย์การค้าสุประกิจ ถนนสุขุมวิท แขวงสำโรงเหนือ เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-394-5858,02-394-5859,02-756-8082,02-756-9013,02-756-9014,02-756-8081,02-384-4330,02-756-9015 แฟกซ์. 02-384-2856-7
ธนาคารทหารไทย สาขา เมกาบางนา
อาคารเลขที่ 39 ห้องเลขที่ 1750 ชั้น 1 หมู่ที่ 6 ถนนบางนา-ตราด แขวงตำบลบางแก้ว เขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-105-1471,02-105-1472 แฟกซ์. 02-105-1473
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเทพารักษ์ กม.3
88 ม. 3 ถนนเทพารักษ์ แขวงเทพารักษ์ เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-753-2860,02-753-2861,02-753-2862,02-753-2863 แฟกซ์. 02-753-2864
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนสุขุมวิท กม.28-สมุทรปราการ
476/1 ถนนสุขุมวิท แขวงปากน้ำ เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร. 02-702-3418,02-702-3419,02-702-3420 แฟกซ์. 02-702-3426
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเทพารักษ์ กม.22
85/1 ม.1 ถนนเทพารักษ์ แขวงบางเสาธง เขตอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-706-0995,02-706-0996,02-706-0997 แฟกซ์. 02-706-0998
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนศรีนครินทร์-ลาซาล
49/42-43 ม.9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตอำเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-748-7484,02-748-7485,02-748-7486 แฟกซ์. 02-748-7483
ธนาคารทหารไทย สาขา อิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง
999 ม.1 ถนนสุขุมวิท แขวงสำโรงเหนือ เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-384-4661,02-384-0352,02-384-0353 แฟกซ์. 02-754-1904
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเทพารักษ์
1796 หมู่ 7 ถนนเทพารักษ์ แขวงเทพารักษ์ เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-383-5618,02-383-5619,02-383-5968 แฟกซ์. 02-383-5969
ธนาคารทหารไทย สาขา ปู่เจ้าสมิงพราย
108-111 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย แขวงสำโรงใต้ เขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร. 02-384-1387,02-384-1388,02-394-4412,02-394-6317 แฟกซ์. 02-384-1673
ธนาคารทหารไทย สาขา สมุทรปราการ
122 ถนนศรีสมุทร แขวงปากน้ำ เขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-389-5917,02-389-5918,02-389-5895,02-389-5896,02-389-5919,02-387-0307 แฟกซ์. 02-389-5897
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี สวนหลวง
314/1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตอำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-328-0745,02-328-0746 แฟกซ์. 02-328-0747
ธนาคารทหารไทย สาขา ซีคอนสแควร์
55 ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ชั้น 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตอำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-721-9560,02-721-9561,02-721-9562 แฟกซ์. 02-721-9563
ธนาคารทหารไทย สาขา สุวรรณภูมิ อาคารปฏิบัติงาน ทอท.
ภายในอาคารปฏิบัติงานท่าอากาศยาน (AOB) ชั้น 1 ทสภ. เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 แขวงหนองปรือ เขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-134-1845,02-134-1846,02-134-1847 แฟกซ์. 02-134-1875
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัล บางนา
เลขที่ 1091 ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ A213-214 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด (กม.3) แขวงบางนา เขตอำเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-745-7263,02-745-7264,02-745-7265 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนบางนา-ตราด ก.ม.4
110 หมู่ 11 ถนนบางนา-ตราด กม.4 แขวงบางนา เขตอำเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-744-1214,02-744-1215,02-744-1216,02-744-1217 แฟกซ์. 02-744-1213
ธนาคารทหารไทย สาขา สี่แยกซอยอ่อนนุช-ถนนศรีนครินทร์
2289 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตอำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-321-6924,02-321-6925,02-321-6926,02-321-6927 แฟกซ์. 02-322-6093
ธนาคารทหารไทย สาขา บางจาก
2287, 2289 ถนนสุขุมวิท 91 แขวงบางจาก เขตอำเภอพระโขนง จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-332-9290,02-332-9291,02-332-9292,02-332-9293 แฟกซ์. 02-332-9294
ธนาคารทหารไทย สาขา อ่อนนุช
1157, 1159, 1161 ถนนสุขุมวิท 77 ซ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตอำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-333-0395,02-333-0396,02-742-1724 แฟกซ์. 02-333-0399
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนวัดกิ่งแก้ว
9/101-104 ม.12 ถนนวัดกิ่งแก้ว แขวงราชาเทวะ เขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-750-1920,02-750-1921,02-750-1922,02-750-1875 แฟกซ์. 02-750-1923
ธนาคารทหารไทย สาขา อุดมสุข
95 ถนนอุดมสุข แขวงหนองบอน เขตอำเภอประเวศ จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-383-9224,02-383-9225,02-383-9226 แฟกซ์. 02-383-9227
ธนาคารทหารไทย สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
1384,1386 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตอำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-325-9127,02-325-9128 แฟกซ์. 02-325-9129
ธนาคารทหารไทย สาขา บางนา
1234 อาคารสยามแก๊ส ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตอำเภอบางนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10260 โทร. 02-398-4859,02-398-4860,02-398-4862,02-398-4863 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ภายในอาคารผู้โดยสาร(Terminal ชั้น 6) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 999 หมู่ที่ 1 แขวงหนองปรือ เขตอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โทร. 02-134-1818,02-134-1819,02-134-1820,02-134-1821 แฟกซ์. 02-134-1878
ธนาคารทหารไทย สาขา เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงแขวงยานนาวา เขตอำเภอสาทร จังหวัดกรุงเทพฯ 10120 โทร. 02-670-2200,02-670-2201 แฟกซ์. 02-670-2202
ธนาคารทหารไทย สาขา อาคารฟอร์จูนทาวน์
5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงแขวงดินแดง เขตอำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-642-0051,02-642-0052 แฟกซ์. 02-642-0053
ธนาคารทหารไทย สาขา เทอมินอล 21 สุขุมวิท
2,88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงแขวงคลองเตยเหนือ เขตอำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-108-0678,02-108-0679 แฟกซ์. 02-108-0680
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ ซอยศูนย์วิจัย
ภายในโรงพยาบาลกรุงเทพ เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตอำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-369-2657,02-369-2658 แฟกซ์. 02-369-2659
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม
2445/1 อาคารธารารมณ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตอำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-319-0674,02-319-0675,02-319-0676,02-319-0677,02-319-0678,02-319-0679 แฟกซ์. 02-319-0680
ธนาคารทหารไทย สาขา ทองหล่อ
103 ซอยสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตอำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-390-0437,02-390-0438,02-390-0439,02-390-0440 แฟกซ์. 02-392-3496
ธนาคารทหารไทย สาขา เอกมัย
299/2 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตอำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-381-7088,02-381-7089,02-381-7090 แฟกซ์. 02-381-7092
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะไนน์ ถนนพระราม 9
999/2 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตอำเภอสวนหลวง จังหวัดกรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-716-7962,02-716-7963 แฟกซ์. 02-716-7964
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา พระราม 9
9/9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตอำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-160-2947,02-160-2948 แฟกซ์. 02-160-2949
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
1908 อาคารเอ็มเอสไอจี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตอำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-319-1520,02-319-1521,02-319-1523,02-319-1524 แฟกซ์. 02-319-1522
ธนาคารทหารไทย สาขา รัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
อาคารบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เซ็นเตอร์ เลขที่ 159 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตอำเภอดินแดง จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-692-3105,02-692-3106,02-692-3107,02-692-3108 แฟกซ์. 02-692-3109
ธนาคารทหารไทย สาขา สุขุมวิท 11
33-33/1-3 ถนนสุขุมวิท 11 แขวงคลองเตย เขตอำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-254-1330,02-254-1331,02-254-1332,02-253-0334,02-651-0243 แฟกซ์. 02-651-0242
ธนาคารทหารไทย สาขา อโศก
189/1 อาคารลุมพินี พลาซ่า ชั้น 1 ห้อง 101 ถนนสุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตอำเภอวัฒนา จังหวัดกรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-259-3312,02-259-3313,02-259-3314,02-261-6653,02-261-6655 แฟกซ์. 02-261-6654
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลวิภาวดี
51/3 ถนนงามวงศ์วาน แขวงแขวงลาดยาว เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-579-3595,02-579-3596 แฟกซ์. 02-579-3597
ธนาคารทหารไทย สาขา อาคารพหลโยธิน เพลส
408/6 ถนนพหลโยธิน แขวงแขวงสามเสนใน เขตอำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-278-1906,02-278-1907 แฟกซ์. 02-278-1908
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว
1697 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ห้อง 228/1 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-937-0356,02-937-0357 แฟกซ์. 02-937-0358
ธนาคารทหารไทย สาขา เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 อาคาร บี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-936-0314,02-936-0315 แฟกซ์. 02-936-0316
ธนาคารทหารไทย สาขา ห้วยขวาง
576/1 ถนนประชาอุทิศ แขวงห้วยขวาง เขตอำเภอห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-274-3200,02-274-3201,02-274-3202,02-274-3203,02-274-3204,02-274-3205 แฟกซ์. 02-274-3206
ธนาคารทหารไทย สาขา สะพานควาย
664/10 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตอำเภอพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-278-2090,02-278-2091,02-278-2092,02-278-2122,02-279-2268,02-618-4756 แฟกซ์. 02-279-0413
ธนาคารทหารไทย สาขา ลาดพร้าว 6
166/6 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-511-1819,02-511-3983,02-513-4052,02-513-5186,02-938-6618,02-938-6619 แฟกซ์. 02-513-8112
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
829 ถนนประชาราษฎร์ 2 แขวงบางซื่อ เขตอำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-910-2611,02-910-2612 แฟกซ์. 02-910-2613
ธนาคารทหารไทย สาขา สวนจตุจักร
อาคารที่ทำการตลาดนัดสวนจตุจักร ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจอมพล เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-272-4415,02-272-4416,02-272-4233 แฟกซ์. 02-271-4499
ธนาคารทหารไทย สาขา เตาปูน
655/5-8 ถนนประชาราษฎร์(กรุงเทพ-นนท์) แขวงบางซื่อ เขตอำเภอบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพฯ 10800 โทร. 02-587-8990,02-587-8991,02-585-9215,02-911-5387 แฟกซ์. 02-911-5386
ธนาคารทหารไทย สาขา พหลโยธิน
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-299-2349,02-299-2350,02-299-1282,02-299-1283,02-299-1295 แฟกซ์. 02-273-7806
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะคริสตัล
197199 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงแขวงลาดพร้าว เขตอำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-515-0992,02-515-0993 แฟกซ์. 02-515-0994
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-513-7264,02-513-7265 แฟกซ์. 02-513-1700
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-579-2268,02-579-6094 แฟกซ์. 02-579-8473
ธนาคารทหารไทย สาขา บางบัว
69/64-67 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตอำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-972-9699,02-972-9694,02-972-9695 แฟกซ์. 02-972-9693
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-561-4289,02-940-5728,02-940-5729 แฟกซ์. 02-561-4290
ธนาคารทหารไทย สาขา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
171 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตอำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-532-2854,02-532-2855,02-532-2856,02-531-6278 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา เสนานิคม
99/164 ถนนพหลโยธิน 32(เสนานิคม 1) แขวงลาดพร้าว เขตอำเภอลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-570-1386,02-570-1387,02-570-1710 แฟกซ์. 02-570-0874
ธนาคารทหารไทย สาขา โชคชัย 4
210, 212, 214, 216, 218 ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตอำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-538-3125,02-538-3126,02-539-2615,02-933-2745,02-933-2746,02-538-8412 แฟกซ์. 02-538-3125-6
ธนาคารทหารไทย สาขา สะพานใหม่-ดอนเมือง
139/1 ม.6 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตอำเภอสายไหม จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-521-3007,02-521-3008,02-971-1107 แฟกซ์. 02-971-1106
ธนาคารทหารไทย สาขา บางเขน
1586 , 1588 , 1590 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-513-2805,02-513-2807,02-513-8201 แฟกซ์. 02-513-3132
ธนาคารทหารไทย สาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
30/39-50,639 ม.2 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน ชั้น 1 (ห้องเลขที่ 1A-C7A) แขวงบางเขน เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-550-0437,02-550-0438 แฟกซ์. 02-550-0439
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
68/100 ห้องเลขที่ 132 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ แขวงบางกระสอ เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-525-4570,02-525-4571,02-525-4572,02-525-4573 แฟกซ์. 02-525-4574
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนประชาราษฎร์-นนทบุรี
2/15 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ แขวงสวนใหญ่ เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-967-5501,02-967-5502,02-967-5503,02-967-5504,02-525-3074 แฟกซ์. 02-526-3526
ธนาคารทหารไทย สาขา ตลาดพงษ์เพชร
55/277 หมู่ 6 แขวงทุ่งสองห้อง เขตอำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-589-3228,02-953-3901,02-953-3902,02-953-3904,02-953-3905 แฟกซ์. 02-953-3906
ธนาคารทหารไทย สาขา ประชานิเวศน์ 1
87/128 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตอำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพฯ 10900 โทร. 02-953-8161,02-953-8162,02-953-8164,02-953-8165 แฟกซ์. 02-953-8163
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนติวานนท์
54/66-67 ถนนติวานนท์ แขวงบางกระสอ เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-950-0252,02-950-0253,02-950-0254 แฟกซ์. 02-591-0390
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนสามัคคี
562 , 564 ถนนสามัคคี แขวงท่าทราย เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-574-6221,02-980-0400,02-980-0401 แฟกซ์. 02-980-1368
ธนาคารทหารไทย สาขา วงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์
53/1 ม.8 ถนนพิบูลสงคราม แขวงสวนใหญ่ เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-585-2650,02-585-2651 แฟกซ์. 02-585-2652
ธนาคารทหารไทย สาขา งามวงศ์วาน
619 ม.2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงบางเขน เขตอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-588-0021,02-588-0023 แฟกซ์. 02-588-3148
ธนาคารทหารไทย สาขา เพียวเพลส ราชพฤกษ์
62/29 หมู่ที่ 1 แขวงตำบลอ้อมเกร็ด เขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-924-4324,02-924-4325 แฟกซ์. 02-924-4326
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
96 หมู่ที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตอำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-575-1161,02-575-1162 แฟกซ์. 02-575-1163
ธนาคารทหารไทย สาขา ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร บี)
120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตอำเภอหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพฯ 10210 โทร. 02-143-8310,02-143-8311,02-143-8312,02-143-8313 แฟกซ์. 02-143-8314
ธนาคารทหารไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
99 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงบางตลาด เขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 085-487-8839-40,081-867-2405 แฟกซ์. 02-548-5548
ธนาคารทหารไทย สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตอำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-522-6187,02-522-6188,02-522-6189 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา สะพานนนทบุรี
10/71-73 ม.4 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี แขวงบางขะแยง เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 02-976-5500,02-976-5501,02-976-5502,02-976-5503,02-976-5504,02-976-5505 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา แจ้งวัฒนะ
72/8 ม.2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงคลองเกลือ เขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-574-0203,02-574-0204,02-574-0205,02-574-5655 แฟกซ์. ทุกเลขหมาย
ธนาคารทหารไทย สาขา ปทุมธานี
26 ถนนปทุมสัมพันธ์ แขวงบางปรอก เขตอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร. 02-581-1740,02-581-1741,02-581-1742 แฟกซ์. 02-581-2155
ธนาคารทหารไทย สาขา ปากเกร็ด
120/9-11 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงปากเกร็ด เขตอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-583-8220,02-583-8685,02-583-4434,02-583-4435 แฟกซ์. 02-583-7153
ธนาคารทหารไทย สาขา ทาวน์ อิน ทาวน์
244 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา แขวงแขวงพลับพลา เขตอำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-530-9560,02-530-9561 แฟกซ์. 02-530-9562
ธนาคารทหารไทย สาขา ตลาดถนอมมิตร วัชรพล
1 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตอำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-347-0157,02-347-0158 แฟกซ์. 02-347-0159
ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซี ลำลูกกา 2
3/83 หมู่ 7 แขวงลาดสวาย เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร. 02-563-3236,02-563-3237 แฟกซ์. 02-563-3238
ธนาคารทหารไทย สาขา แฟชั่น ไอส์แลนด์
ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ชั้น B ห้อง BD2-3 เลขที่ 587,589/7-9 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตอำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-947-5129,02-947-5130 แฟกซ์. 02-947-5131
ธนาคารทหารไทย สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 1
629 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตอำเภอบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2509-3472-3 แฟกซ์. 0-2509-3474
ธนาคารทหารไทย สาขา ถนนสุขาภิบาล 2
87-88 ม.2 ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตอำเภอบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-704-8156,02-704-8157,02-704-8158,02-704-8160 แฟกซ์. 02-704-8159
ธนาคารทหารไทย สาขา รามอินทรา กม.4
31/11, 31/16 ม.4 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตอำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-973-0741,02-973-0742,02-973-0743 แฟกซ์. 02-973-0745
ธนาคารทหารไทย สาขา อินทรารักษ์
77/5-6 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตอำเภอบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพฯ 10240 โทร. 02-374-0291,02-374-0292 แฟกซ์. 02-374-0293
ธนาคารทหารไทย สาขา รามอินทรา กม.8
415,417,419,421 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตอำเภอคันนายาว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 โทร. 02-943-1450,02-943-1451,02-943-1452,02-519-3579,02-519-3580 แฟกซ์. 02-519-3581
ธนาคารทหารไทย สาขา มีนบุรี
59 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตอำเภอมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 10510 โทร. 02-517-3778,02-517-3779,02-517-1222,02-918-5714 แฟกซ์. 02-918-5712
ธนาคารทหารไทย สาขา หนองจอก
270 ม.3 ถนนบุรีภิรมย์ แขวงกระทุ่มราย เขตอำเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพฯ 10530 โทร. 02-543-1344,02-543-1345,02-543-1346,02-988-2852 แฟกซ์. 02-543-1344-6